Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

LÉTO SE SMS ČR


Webinář o novinkách pro obce a školy | 
Jaké novinky si pro letní měsíce přichystalo Sdružení místních samospráv České republiky? Dozvíte se již v úterý 27. června od 9:00, kdy vám online představíme tyto aktivity: Reflexní samolepky do mateřských a základních škol, Letní školu pro ředitele škol, Obec 2030, DTMka jednoduše a vzdělávání. Připojit se můžete na odkazu: https://meet.google.com/ahx-jagb-hrh.

 

novela energetického zákona

 

Vláda schválila novelu energetického zákona | Nižší výdaje za elektřinu, zvýšení energetické nezávislosti i pozitivní vliv na životní prostředí.  Vláda schválila novelu energetického zákona, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vlastní vyrobené elektřiny mezi členy energetických společenství nebo mezi zákazníky. 

Zdroj: MPO. Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-novelu--ktera-umozni-zakladat-energeticka-spolecenstvi-a-sdileni-vyrobene-elektriny--275055/

LEGISLATIVA

 

Vláda schválila předběžný návrh rozpočtu se schodkem 235 mld. | Ve středu 21. června schválila vláda předběžný návrh státního rozpočtu na rok 2024, který počítá se schodkem 235 miliard korun. Příjmy by měly být 1,899 bilionu korun a výdaje 2,134 bilionu korun.  Premiér Petr Fiala doplnil, že dohodnutá výše schodku není konečná.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila předběžný návrh rozpočtu na rok 2024 se schodkem 235 mld.Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-predbezny-navrh-rozpoctu-na-rok-2024-se-schodkem-235-mld-kc/2381481

Ústávní zakotvení ochrany vody | Vyšší ochranu vody a vodních zdrojů má skrze konkrétní formulaci v ústavě zajistit návrh ústavního zákona, který ve středu 21. června schválila vláda. Změna se týká článku číslo sedm Ústavy ČR, který doposud zavazuje k ochraně přírodních zdrojů obecně. 

Zdroj: ČTK. Vyšší ochranu vody má zajistit změna ústavy, dnes ji schválila vláda. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vyssi-ochranu-vody-ma-zajistit-zmena-ustavy-dnes-ji-schvalila-vlada/2381342.

Antimonopolní úřad bude moci využívat policejní odposlechy | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže bude moci v některých případech využívat policejní odposlechy. Počítá s tím novela o ochraně hospodářské soutěže, kterou ve středu 21. června schválil Senát. 

Zdroj: ČTK. Antimonopolní úřad bude moci využívat policejní odposlechy. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/antimonopolni-urad-bude-moci-vyuzivat-policejni-odposlechy/2381118

Pavel na ústavní soudkyni navrhl Veroniku Křesťanovou | Novou ústavní soudkyní by mohla být místopředsedkyně Městského soudu v Praze Veronika Křesťanová. Prezident Petr Pavel v pátek zaslal její nominaci do Senátu. Senátoři mají o svém souhlasu s nominací rozhodnout do dvou měsíců.

Zdroj: ČTK. Pavel na ústavní soudkyni navrhl Veroniku Křesťanovou. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-na-ustavni-soudkyni-navrhl-veroniku-krestanovou/2382242

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Vláda zřídila výbor pro strategické investice | Nový Vládní výbor pro strategické investice se zaměří na investice v dopravě, bydlení, energetice, ve vzdělávání nebo vědě. Se vznikem výboru naopak zanikají Uhelná komise, Rada pro zdraví a životní prostředí a Rada vlády pro veřejné investování. Jejich činnost podle předsedy vlády nový výbor nahradí.

Zdroj: ČTK. Vláda zřídila výbor pro strategické investice, předsedat mu bude Fiala. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-zridila-vybor-pro-strategicke-investice-predsedat-mu-bude-fiala/2381474

Jak na bezpečné i úsporné veřejné osvětlení? | Ministerstvo životního prostředí vydává Příručku správného osvětlování. Ta shrnuje pravidla pro bezpečné a kvalitní osvětlení, které je současně příznivé k životnímu prostředí a minimalizuje negativní dopady světelného znečištění.  

Zdroj: MŽP. Jak na bezpečné i úsporné veřejné osvětlení? MŽP vydává Příručku správného osvětlování. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230621-Jak-na-bezpecne-i-usporne-verejne-osvetleni-MZP-vydava-Prirucku-spravneho-osvetlovani

MŽP pokračuje v podpoře čistých vozidel | Obce, kraje, úřady, školy a další veřejnoprávní instituce mohou od června 2022 žádat o 600 milionů korun z Národního plánu obnovy na podporu nákupu elektromobilů, vozidel na vodík a neveřejných dobíjecích stanic.  

Zdroj: MŽP. Na cestě k udržitelnější dopravě. MŽP pokračuje v podpoře čistých vozidel. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230619-Na-ceste-k-udrzitelnejsi-doprave-MZP-pokracuje-v-podpore-cistych-vozidel

Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027 | Česká republika musí být schopna čelit environmentálním krizím jako dopadům změny klimatu, nadprodukci odpadů a ztrátě biodiverzity a surovinových zdrojů. Proto vznikl jako nadstavba Strategického rámce cirkulární ekonomiky z roku 2021 Akční plán pro Cirkulární Česko 2040.

Zdroj: MŽP. Cirkulárnímu Česku jsme o krok blíž. Vláda schválila první Akční plán pro cirkulární ekonomiku do roku 2027. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230621_Cirkularnimu-Cesku-jsme-o-krok-bliz-Vlada-schvalila-prvni-Akcni-plan-pro-cirkularni-ekonomiku-do-roku-2027

Milostivé léto v podmínkách ČSSZ | Díky akci Milostivé léto se klienti ČSSZ, kteří včas neuhradili pojistné splatné před 1. 10. 2022, budou moci zbavit dluhů vzniklých na penále a exekučních nákladech. Toto mimořádné opatření bude jednorázové a potrvá od 1. 7. do 30. 11. 2023. 

Zdroj: ČSSZ. Milostivé léto v podmínkách ČSSZ nabízí dlužníkům příležitost zbavit se dluhů na penále a exekučních nákladech. Dostupné z: https://www.cssz.cz/web/cz/-/milostive-leto-v-podminkach-cssz-nabizi-dluznikum-prilezitost-zbavit-se-dluhu-na-penale-a-exekucnich-nakladech

Záznamy z konference Cirkulární ekonomika v praxi | Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Moravskoslezským krajem a pod záštitou Finského velvyslanectví uspořádalo třetí ročník konference Cirkulární ekonomika v praxi, tentokrát s mottem Návrat ke kořenům. Záznam z konference je k dispozici na youtube kanálu MPO.

Zdroj: MPO. Návrat ke kořenům. MPO uspořádalo dvoudenní konferenci Cirkulární ekonomika v praxi. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/navrat-ke-korenum--mpo-usporadalo-dvoudenni-konferenci-cirkularni-ekonomika-v-praxi--275103/

 

LETEM SVĚTEM

 

Blíží se účinnost vládního nařízení o hlukových limitech | Několik týdnů před účinností novely nařízení vlády o změně hlukových limitů uspořádalo MZd na základě petice obcí a sdružení Koridor D8 společné setkání ve věci novely nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, kterého se účastnili také zástupci SMS ČR.

Zdroj: SMS ČR. BLÍŽÍ SE ÚČINNOST NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 272/2011 SB. O HLUKOVÝCH LIMITECH. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/doprava/aktuality/blizi-se-ucinnost-narizeni-vlady-c-272-2011-sb-o-hlukovych-limitech-3302cs.html

Slučování malých obcí? | Národní ekonomická rada vlády se v současné době zaměřuje na opatření na podporu podnikatelského prostředí a zaměstnanosti, finančního sektoru a veřejných financí. Jeden z návrhů poradního sboru ekonomů se týká slučování obcí, které mají méně než 1000 obyvatel.

Zdroj: DVS. Malé obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6911400

​Svor v Lužických horách je na komunitní energetiku připraven | Obec Svor v Libereckém kraji razantním způsobem snížila energetickou náročnost všech obecních budov se signifikantní spotřebou. Aktivně nahrazuje zdroje vytápění z neekologických - a závislých na dovozu surovin - na ekologické a takové, které mohou být poháněny místní energií. A v neposlední řadě si energii vyrábí. Výstavbou komunálních elektráren se navíc připravuje na princip komunitní energetiky.

Zdroj: OBEC 2030. ​Svor v Lužických horách je na komunitní energetiku připraven. Dostupné z: https://obec2030.cz/komunitni-energetika/svor/

Letošní ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům“ zná své vítěze | Ministerstvo práce a sociálních věcí rozdělí v tomto roce mezi vítěze soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ 16 milionů korun. Celkem v pěti kategoriích byly oceněny obce, které představily výjimečné projekty na podporu rodin a seniorů. 

Zdroj: MPSV. Letošní ročník soutěže „Obec přátelská rodině a seniorům“ zná své vítěze. Ocenění předal ministr Jurečka. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/letosni-rocnik-souteze-obec-pratelska-rodine-a-seniorum-zna-sve-viteze-oceneni-predal-ministr-jurecka

Co Česku přinese komunitní energetika?  | Přijetí pravidel pro vznik energetických komunit patří mezi nejočekávanější legislativní události v oblasti energetiky tohoto roku. Novela energetického zákona Lex OZE II přinese nové příležitosti, ale i výzvy jak pro spotřebitele, tak pro výrobce elektřiny, ale také nové nároky na přenosovou a distribuční soustavu. 

Zdroj: MPO. Co Česku přinese komunitní energetika? Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/co-cesku-prinese-komunitni-energetika---275057/

Komunální volby v osmi obcích přilákaly 66 procent voličů | Mimořádné volby do zastupitelstev v osmi českých obcích, které proběhly v sobotu 18. června, přilákaly 66 procent voličů. Volby se konaly proto, že počet zastupitelů v těchto obcích klesl pod zákonem stanovený počet nebo se zde zvolená zastupitelstva rozpadla.

Zdroj: ČTK. Sobotní volby do zastupitelstev v osmi obcích přilákaly 66 procent voličů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sobotni-volby-do-zastupitelstev-v-osmi-obcich-prilakaly-66-procent-volicu/2379876

 

POZVÁNKY

 

Naučíme děti používat reflexní prvky | Projektem Reflexní samolepky do mateřských a základních škol, navazujeme na úspěšně realizované projekty reflexních prvků do obcí. Letošní projekt je jedinečný, má za cíl zviditelnit děti v mateřských a základních školách. Projekt není pouze o distribuci, ale hlavně o vzdělávání dětí v oblasti bezpečnosti a správného používání reflexních prvků. Zapojené školy se tak mohou těšit nejen na tubusy se samolepkami, ale také na komplexní vzdělávací materiály a soutěže! Zapojte se s námi do tohoto projektu! O projektu se můžete více dozvědět na adrese Samolepky do škol! Nebo rovnou kontaktujte koordinátory projektu prostřednictvím emailu: precechtel@smscr.cz nebo laciga@smscr.cz

GDPR prakticky | Již v úterý 27. června se setkáme při posledním webináři ze série GDPR prakticky tohoto školního roku. Tématem budou opět kamery, tentokrát se ovšem zaměříme na specifika, jako jsou kamery v areálu a v budovách školy, možnosti zřizovatele instalovat kamery do školy apod. Začínáme ve 13:00 na Google Meet: https://meet.google.com/esa-yeqw-nrg. Tématem vás provedou Lenka Matějová a Václav Řehoř.

Zápis změn údajů v katastru nemovitostí | Komentář k ustanovení § 25 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-24-ucinnost-uzemnich-zmen/ 

hořKÁ TEČKA

 

Kdo čelí digitálnímu vyloučení? Stát neví | Uprostřed digitální revoluce existuje skupina lidí, která zůstává odříznuta od moderních technologií. Česko čelí alarmujícímu nedostatku informací o těchto osobách, což je tím spíš odsouvá na okraj digitálního světa.

Zdroj: Seznam. Část Čechů čelí digitálnímu vyloučení, stát o nich vůbec neví. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/fakta-koho-se-tyka-digitalni-vylouceni-stat-to-nevi-232840ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení