Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

STAROSTŮV INFOSERVIS VÁM PŘEJE HODNĚ ZDARU V KOMUNÁLNÍCH VOLBÁCH!

 

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, milí přátelé,

energetická krize je průšvih pro každého občana této země, pro každého podnikatele i každou firmu, ale také pro každou obec a město. Právě o dopadech na města a obce se přitom v novinách dočteme nejméně podrobně – přitom jsou skutečně vážné.

Stát již začal municipalitám pomáhat a další kroky budou následovat, ale města a obce s čekáním na pomoc zvenku nevystačí. Alespoň nikoliv dlouhodobě. Ta může pomoci přežít měsíce či rok, ale dopady krize už za municipality nikdo řešit nebude. Ekonomické poměry po energetickém zlomu dlouho nebudou takové, jaké jsme je znali před pár lety. A těm novým je třeba se přizpůsobit. A nejlépe je využít.

Konec konců asi všichni víme, že není úplně to pravé brát krizi prostě jenom jako problém, že je potřeba vzít každou stresovou situaci také jako příležitost ke změně a k urychlení vývoje. Obce mají před sebou úkol využít všechny možnosti zvýšení energetické soběstačnosti, využít potenciál úspor, zlepšit svůj energetický management. Stát v tom finančně pomůže, ale obce mezi sebou musejí usilovně sdílet zkušenosti, příklady dobré praxe, v tom dobrém smyslu slova si navzájem dávat návody.

A měly by udělat ještě jednu věc: V co největší míře zprostředkovávat občanům informace o jejich možnostech, jak ušetřit či vyrobit elektrickou energii, jak si zlepšit energetickou bilanci a konec konců i jak se bránit před podloudnými podvodnými prodejci.

Ve všech těchto oblastech vidím velkou úlohu SMS ČR a jeho informačních kanálů. Ale stejně vidím velkou povinnost pro poslance a senátory, aby ve svých volebních krajích a okrscích pomáhali v nejvyšší možné míře především šíření informací a ověřených postupů.

Energetická krize zkrátka dopadá na nás všechny - a do jejího překonání se také musíme my všichni zapojit. Jedině tak se nám podaří krizi přetavit ve využitou příležitost.

Držím nám všem palce!

Ing. Věra KOVÁŘOVÁ
členka PředsednIctva SMS ČR a 1. místopředsedkyně PSP ČR


 

jednání s vládou o cenách energií

 

SMS ČR jedná s vládou o cenách energií pro samosprávy | V pátek 9. září proběhlo setkání premiéra se zástupci samospráv, kterého se kromě Sdružení místních samospráv účastnili ještě zástupci Svazu měst a obcí ČR a Asociace krajů ČR. „Vládě jsme na pátečním setkání položili řadu konkrétních dotazů, jejichž zodpovězení je pro samosprávy extrémně důležité. Byli jsme ujištěni, že během několika dní vláda představí řešení nejen pro domácnosti a firmy, ale také samosprávy a další veřejné instituce,“ říká předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková. Přestože technické a legislativní detaily ještě nejsou finalizovány, jisté je, že vláda najde způsob, jak umožnit samosprávám nakoupit všechny segmenty energií (tedy plyn, elektřinu na nízkém i vysokém napětí) za zastropované ceny. Pro některá zamýšlená opatření bude zřejmě nutná dohoda na úrovni EU.

Zdroj: SMS ČR. ENERGIE: VLÁDU JSME SEZNÁMILI S KONKRÉTNÍMI PROBLÉMY OBCÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/energie-vladu-jsme-seznamili-s-konkretnimi-problemy-obci-3044cs.html; JEDNALI JSME S PREMIÉREM O CENÁCH ENERGIÍ PRO SAMOSPRÁVY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/jednali-jsme-s-premierem-o-cenach-energii-pro-samospravy-3043cs.html 

LEGISLATIVA
 

Horní hranice cen elektřiny a plynu | Nařízení vlády o horní hranici cen elektřiny a plynu vyjde hned poté, co legislativním procesem projde novela energetického zákona, která má zastropování umožnit. Ve Sněmovně to řekl v pátek 16. září ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela, když poslancům tuto novelu představoval.  Dolní komora následně tuto předlohu ve zrychleném režimu schválila. Nyní ji projedná Senát, který nad ní zasedne již v úterý odpoledne, a poté ji dostane k podpisu prezident republiky. 

Zdroj: ČTK. Živě: Sněmovna schvaluje určení cenového stropu u elektřiny a plynu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zive-snemovna-schvaluje-urceni-cenoveho-stropu-u-elektriny-a-plynu/2253892

Protikorupční organizace kritizují návrh zákona o ochraně oznamovatelů | Protikorupční organizace zkritizovaly novou podobu návrhu zákona o ochraně oznamovatelů, který má tento měsíc projednat vláda. Podle nich hrozí, že oznamovatelé protiprávní činnosti nebudou i nadále dostatečně chráněni před odvetou zaměstnavatelů. V dnešní společné tiskové zprávě to uvedly Transparency International (TI), Rekonstrukce státu a Oživení. Snaha o legislativní úpravu tzv. whistleblowingu se v Česku objevila opakovaně, žádný z dosud předložených návrhů ale nebyl přijat. Oznamovatelé mají v ČR zranitelnou pozici i proto, že vůči nim přetrvává spíše negativní postoj.

Zdroj: ČTK. Protikorupční organizace kritizují návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/protikorupcni-organizace-kritizuji-navrh-zakona-o-ochrane-oznamovatelu/2256027 

 

LETEM SVĚTEM

 

Stavby solárních panelů bez stavebního povolení? | Stavby pro obnovitelné zdroje lze postavit velmi rychle a jednoduše. Mnohdy to jde bez stavebního povolení, ohlášky či územního rozhodnutí. Ministerstvo pro místní rozvoj pracuje na dalším zjednodušení možnosti instalace solárních panelů pro výrobu elektřiny (FVE) jako součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území a bez ohledu na instalovaný výkon. MMR v tiskové zprávě zveřejnilo také tabulky, ve kterých zpřehledňuje požadavky stavebního zákona na výstavbu FVE.

Zdroj: MMR. Bartoš: Solární panely lze stavět bez stavebního povolení. Další zjednodušení ještě chystáme. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-solarni-panely-lze-stavet-bez-stavebniho-po 

MŽP podpoří chytání dešťovky a protipovodňová opatření 2,5 miliardami | S deštěm a srážkami je v době výkyvů teplot a nestálého počasí třeba velmi cíleně hospodařit, na jedné straně chránit životy a majetek před ničivými přívaly deště, na druhé straně srážkovou vodu maximálně využívat. Proto právě startují nové evropské dotace z Operačního programu Životní prostředí. Žádosti mohou obce podávat do konce října příštího roku. Je to pro ně velmi výhodné, dotace jdou v některých případech až do výše 100 %.

Zdroj: MŽP. Ministryně Hubáčková: Chytání dešťovky a protipovodňová opatření podpoříme dvěma a půl miliardami. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_202209_Ministryne-Hubackova-Chytani-destovky-a-protipovodnova-opatreni-podporime-dvema-a-pul-miliardami

Samosprávy vítají cenový strop, ekonomové čekají vyšší náklady | Prezident Miloš Zeman, Senát a zástupci samospráv i podnikatelů uvítali stanovení maximálních cen pro maloodběratele u silové elektřiny a zemního plynu, které v pondělí 13. září schválila vláda. Podle oslovených odborníků nastavený cenový strop přináší potřebný sociální smír a náklady pro stát jsou přijatelné. Ekonomové ale předpokládají, že opatření bude stát více než ministrem financí uváděných maximálně 130 miliard Kč. Podle nich není také jasné, kde chce vláda na celou částku vzít peníze.

Zdroj: ČTK,  ENERGY-HUB. Zeman i samosprávy vítají cenový strop energií, ekonomové čekají vyšší náklady. Dostupné z: https://energy-hub.cz/cs/articles/684291/zeman-i-samospravy-vitaji-cenovy-strop-energii-ekonomove-cekaji-vyssi-naklady

Sucho sužuje více než třetinu obcí. Pomoci mohou chytré vodoměry | Určitá forma sucha postihuje celkem 31 procent území České republiky. Odborníci přitom uvádějí, že tuzemské obce se budou s tímto problémem v budoucnu potýkat čím dál častěji. Už nyní se proto snaží i při napjatých rozpočtech využívat dotačních titulů na ochranná opatření, kromě toho ale častěji pořizují i vodoměry umožňující sledování spotřeby v reálném čase. Vedení obcí se tím snaží hlídat špatně identifikovatelné úniky či příliš vysoké odběry, a to i přesto, že průměrná spotřeba pitné vody na člověka v Česku je v evropském srovnání šestá nejnižší.

Zdroj: Stavebniserver.com. Sucho sužuje více než třetinu obcí. Výrazněji se proto zaměřují na chytré vodoměry, které hlídají nadměrné odběry vody. Dostupné z: https://www.stavebniserver.com/zpravodajstvi/sucho-suzuje-vice-nez-tretinu-obci-vyrazneji-se-proto-zameruji-na-chytre-vodomery-ktere-hlidaji-nadmerne-odbery-vody/

Den plynové mobility ukázal biometan v praxi | Význam plynů v dopravě v ČR roste, zvyšuje se zájem o biometan, trh se připravuje na vodík. Pro dosažení maximálního potenciálu je nezbytná podpora státu v duchu zachování technologické neutrality. Nové technologie přilákaly na Den plynové mobility 2022 stovky zástupců energetických společností, odborných organizací i dodavatelů technologií. Akce Českého plynárenského svazu (ČPS) představila novinky z oblasti plynové mobility, plány jejího dalšího rozvoje a potenciál zejména obnovitelných plynů, jako jsou BioCNG, BioLNG a vodík.

Zdroj: Pro města a obce. Den plynové mobility ukázal biometan v praxi. Dostupné z: https://www.promestaobce.cz/den-plynove-mobility-ukazal-biometan-v-praxi/

V Česku vznikají nová ghetta | Podle odborníků v Česku existuje více než šest stovek ghett. Situace se zlepšuje tam, kde je dostatek pracovních příležitostí. Zajištění bezpečnosti v takzvaných vyloučených lokalitách je jedním z témat, které čtenáře Deníku zajímalo nejvíce v rámci ankety „Co u nás rozhodne volby“. Znaky vyloučených lokalit přitom vykazují už i místa, která by dříve do této kategorie nikdo nezařadil. Velkou roli v tom hraje i nedostatek možností bydlení, na kterém mnohdy vydělávají obchodníci s chudobou.

Zdroj: Tachovský deník. 15. září 2022. číslo 216. strana 6. V Česku vznikají nová ghetta. I kvůli prohlubující se chudobě 

SMS ČR o přínosu komplexních pozemkových úprav | O průběhu komplexních pozemkových úprav informoval v pondělí 12. září na setkání ředitelů národních strategických plánů společné zemědělské politiky člen Předsednictva SMS ČR a předseda Pracovní skupiny pro strategický rozvoj Tomáš Chmela. Na příkladech z praxe bylo mezinárodnímu publiku prezentováno, že komplexní pozemkové úpravy jsou nejen o prostorovém a funkčním uspořádání pozemků, jejich scelení nebo dělení a zabezpečení využití pozemků a vyrovnání jejich hranic, ale také o ochraně neobnovitelných zdrojů, jako jsou voda a půda.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR O PŘÍNOSU KOMPLEXNÍCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/sms-cr-o-prinosu-komplexnich-pozemkovych-uprav-3045cs.html

Pilotní projekt fotovoltaiky a veřejného osvětlení, který se v obecní energetice vyplatí sledovat | ​Ve dne dobít baterie elektřinou získanou díky slunečnímu záření, v noci díky nim osvítit vozovky a chodníky. To je v podstatě sen každé obce. Tak jednoduché to ale není. Do hry vstupuje výkon elektrárny, kapacita baterií a především finanční návratnost projektu. Technicky řešit umíme, ale zatím nevíme, jestli se vyplatí. Proto potřebujeme pionýrská řešení, která takový systém odzkouší. Jedno takové najdete v Královehradeckém kraji, v městysu Žernov.

Zdroj: OBEC 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/zernov/ 

pozvánka

 

V Poslanecké sněmovně proběhne seminář o komunitní energetice a novele energetického zákona  | Ve čtvrtek 22. září se v Poslanecké sněmovně od 13:00 do 16:00 uskuteční seminář poslankyně Mgr. Elišky Olšákové věnovaný komunitní energetice a novele energetického zákona. Zúčastní se jej řada významných hostů včetně ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely a ministryně životního prostředí Aleny Hubáčkové, vystoupí rovněž zástupci jednotlivých politických stran a přední odborníci. Registrace na seminář je stále možná na e-mailové adrese havlasa@psp.cz, pro zájemce připravují organizátoři také online přenos.

SLADKé TEČKy

 

Výsledky soutěže Komunální projekt roku 2022 | V osmém ročníku soutěže Komunální projekt roku 2022, kterou pořádá vydavatelství Profi Press, s. r. o., a časopis Moderní obec, zvítězilo kulturní centrum v Klášterci nad Ohří. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 88 projektů z celé republiky. Výsledky soutěže byly zveřejněny v úterý 13. září v pražském Obecním domě za účasti ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše. Ten soutěž zaštítil a předal i Cenu ministra pro místní rozvoj. Získal ji Dům dětí a mládeže, Areál Perla 01, v Ústí nad Orlicí.

Zdroj: Moderní obec. Které projekty zlepšily život obyvatel měst a obcí? Odpověděly výsledky soutěže Komunální projekt roku 2022. Dostupné z: https://moderniobec.cz/ktere-projekty-zlepsily-zivot-obyvatel-mest-a-obci-odpovi-vysledky-souteze-komunalni-projekt-roku-2022/  

Výsledky soutěže Vesnice roku 2022 | Vesnicí roku 2022 je Kostelní Lhota z Nymburska ve Středočeském kraji. Výsledky soutěže, které se letos zúčastnilo 175 obcí, v sobotu vyhlásili v Luhačovicích na Zlínsku. Vítězná obec obdrží od ministerstva pro místní rozvoj finanční odměnu přes dva a půl milionu korun. Druhé místo obsadily Třeštice z kraje Vysočina, třetí pak skončila Poniklá z Libereckého kraje.

Zdroj: iRozhlas.cz. Titul vesnice roku má Kostelní Lhota ve Středočeském kraji. Komise hodnotila péči o zeleň i úspory energií. Dostupné z: https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/vesnice-roku-soutez-kostelni-lhota_2209171934_afo 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení