Starostův Infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

SMS ČR jednalo o konsolidačním balíčku

 

SMS ČR jednalo s ministrem financí o dopadech konsolidačního balíčku | Předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková a předseda SMO ČR František Lukl jednali s ministrem financí o připomínkách obcí k návrhu na úpravu daně z nemovitých věcí v rámci konsolidačního balíčku a dalších opatřeních, která mají dopad na rozpočty obcí – například výnosy z daní z hazardu.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR jednalo s ministrem financí o dopadech konsolidačního balíčku na rozpočty obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/sms-cr-jednalo-sministrem-financi-o-dopadech-konsolidacniho-balicku-na-rozpocty-obci-3306cs.html

LEGISLATIVA

 

Novela zákoníku práce | Práce na dohody zřejmě dostane přesnější vymezení, čímž bude předvídatelnější. Zaměstnavatelé budou moci dávat paušální náhradu nákladů lidem, kteří pracují z domova. Nové nároky získají rodiče s dětmi do devíti let věku. Tyto a další změny přinese vládní novela zákoníku práce, kterou ve středu 28. června schválila Sněmovna. 

Zdroj: ČTK. Práce na dohody nebo z domova čekají úpravy, Sněmovna je schválila. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prace-na-dohody-nebo-z-domova-cekaji-upravy-snemovna-je-schvalila/2384313

Připomenutí oznamovací povinnosti podle zákona o střetu zájmů | Do pátku 30. června bylo třeba podat průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů. Jeho součástí je oznámení o činnostech, které mohou potenciálně vést ke střetu zájmu, oznámení o majetku, který nabyl funkcionář v průběhu podávacího období, a oznámení o příjmech a závazcích. 

Zdroj: Podáváme průběžné oznámení podle zákona o střetu zájmů - krok za krokem! Dostupné z: https://www.smscr.education/podavame-prubezne-oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-krok-za-krokem--jan-hornik-16-5-2023--09-00-11-00-/ 

Kamiony budou o víkendech nadále limitovány | Pracovní skupina pro dopravu SMS ČR na svém jednání v pondělí 26. 6. 2023 přišla s iniciativou oslovit poslance PSP ČR, aby nepodpořili pozměňovací návrh poslance Blahy k novele silničního zákona, který by rozvolnil zákaz kamionové dopravy během víkendů. Pozměňovací návrh přijat nebyl.

Zdroj: SMS ČR. JÍZDA KAMIONŮ BUDE MÍT O VÍKENDECH I NADÁLE LIMITY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-dopravu/aktuality/jizda-kamionu-bude-mit-o-vikendech-i-nadale-limity-3307cs.html

Sněmovna dala šanci legalizaci manželství pro stejnopohlavní páry | Sněmovna ve čtvrtek 29. června dala šanci navrhovanému uzákonění manželství i pro stejnopohlavní páry. Poslanecká novela občanského zákoníku odolala návrhům odpůrců na zamítnutí i vrácení předkladatelům k přepracování.

Zdroj: ČTK. Sněmovna dala šanci uzákonění manželství pro stejnopohlavní páry. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-dala-sanci-uzakoneni-manzelstvi-pro-stejnopohlavni-pary/2384856

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Jak na Daňové milostivé léto v obci? | Ministerstvo financí zveřejnilo podpůrné metodické materiály k Daňovému milostivému létu na obcích. Informace jsou určeny především pro zastupitelstva obcí a pro pracovníky obecních úřadů, kteří se zabývají správou místních poplatků. Metodické materiály jsou dostupné zde.

Zdroj: MF. Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky). Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2023/informace-a-metodicka-pomucka-k-danovemu-51774

Metodika MMR pomůže s plánováním změn v krajině | MMR připravilo ve spolupráci s MŽP a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Jedná se o Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a navazující Příručku

Zdroj: MMR. Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/obce-mohou-diky-nove-metodice-mmr-lepe-planovat-zm

V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací | Kotlíkové výzvy vyhlásily k dnešnímu dni již všechny kraje. Seniorům a domácnostem s nižšími příjmy rozdělí 1,7 miliardy korun na výměnu starých neekologických kotlů.

Zdroj: MŽP. V krajích odstartovala další vlna kotlíkových dotací. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230630-V-krajich-odstartovala-dalsi-vlna-kotlikovych-dotaci

Dotace na podporu neveřejné síťové infrastruktury | IROP spouští tři výzvy zaměřené na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury. Ta je důležitá pro výkon a zajištění veřejné správy a veřejných služeb. Více než 2,9 miliardy korun přispěje k propojení subjektů veřejné správy a zlepšení jejich výkonu. 

Zdroj: MMR. MMR: Na rozvoj neveřejné síťové infrastruktury poskytneme více než 2,9 miliardy korun z evropských fondů. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-na-rozvoj-neverejne-sitove-infrastruktury-posk

Od července se mění podpora uprchlíků z Ukrajiny | Humanitární dávka a příspěvek pro solidární domácnost doznají od 1. července řady změn. Seznamte se s těmito změnami v podpoře a využijte možnosti distibuovat informace k cílovým skupinám prostřednictvím letáků k humanitární dávce a pro solidární domácnosti.

Zdroj: MPSV. Od července se mění podpora uprchlíků z Ukrajiny. Bude cílit především na zranitelné osoby. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/od-cervence-se-meni-podpora-uprchliku-z-ukrajiny-bude-cilit-predevsim-na-zranitelne-osoby

Jak na bezpečné i úsporné veřejné osvětlení? | Ministerstvo životního prostředí vydává Příručku správného osvětlování. Ta shrnuje pravidla pro bezpečné a kvalitní osvětlení, které je současně příznivé k životnímu prostředí a minimalizuje negativní dopady světelného znečištění.  

Zdroj: MŽP. Jak na bezpečné i úsporné veřejné osvětlení? MŽP vydává Příručku správného osvětlování. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230621-Jak-na-bezpecne-i-usporne-verejne-osvetleni-MZP-vydava-Prirucku-spravneho-osvetlovani

LETEM SVĚTEM

 

Plán transformace České pošty | Plán transformace České pošty schválila ve středu 28. června 2023 vláda. Jádrem transformačního plánu je vyčlenění komerčních služeb ze státního podniku do státní akciové společnosti a pověření takto očištěné České pošty novými úkoly v oblasti digitalizace a snižování nákladů na státní správu. 

Zdroj: MV. Česká pošta se rozdělí na dva subjekty. Ministerstvo vnitra spolu s Českou poštou představilo plán transformace státního podniku. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ceska-posta-se-rozdeli-na-dva-subjekty-ministerstvo-vnitra-spolu-s-ceskou-postou-predstavilo-plan-transformace-statniho-podniku.aspx

Dobré zprávy o vzdělávání úředníků | V záplavě negativních informací, které na nás každodenně chrlí nejrůznější masmédia, se objevují tři dobré zprávy týkající se vzdělávání úředníků obcí, městysů, (statutárních) měst a krajů. Přečtěte si, jaká vylepšení a možnosti se v této oblasti objevují.

Zdroj: DVS. Dobré zprávy o vzdělávání úředníků. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6913039

Sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže aktualizoval sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy. Účelem sborníku je pomoc zadavatelům i dodavatelům lépe se orientovat v nastavené rozhodovací praxi v dané oblasti.

Zdroj: DVS. Úřad vydal aktualizovaný sborník rozhodnutí o veřejných zakázkách v oblasti dopravy. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6912613

Pavel na soudkyni ÚS nominoval Kateřinu Ronovskou | Další novou ústavní soudkyní může být Kateřina Ronovská, která nyní vede katedru občanského práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Její nominaci prezident Petr Pavel poslal do Senátu v úterý 27. června.

Zdroj: ČTK. Pavel na soudkyni ÚS nominoval Ronovskou z Masarykovy univerzity. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-na-soudkyni-us-nominoval-ronovskou-z-masarykovy-univerzity/2383903

Prezident Pavel jmenoval lidovce Výborného ministrem zemědělství | Prezident Petr Pavel jmenoval na Pražském hradě lidovce Marka Výborného ministrem zemědělství. Ocenil jeho dosavadní politické zkušenosti, víc než odbornost bude podle něj potřebovat manažerské schopnosti domluvit konsenzus. 

 

Zdroj: ČTK. Prezident Pavel jmenoval lidovce Výborného ministrem zemědělství. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-pavel-jmenoval-lidovce-vyborneho-ministrem-zemedelstvi/2383693

POZVÁNKY

 

Jiné změny hranic obcí | Komentář k ustanovení § 26 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-26-jine-zmeny-hranic-obci/ 

hořKÁ TEČKA

 

Omezení doby nočního klidu pouze vyjímečně! | Ústavní soud opět zdůraznil, že omezení doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce má být pouze výjimečné. Plénum Ústavního soudu vyhovělo návrhu Ministerstva vnitra na zrušení ustanovení čl. 3 odst. 2 bodu prvního obecně závazné vyhlášky města Příbram č. 1/2022, o nočním klidu.

Zdroj: Ústavní soud. Ústavní soud opět zdůraznil, že omezení doby nočního klidu v obecně závazné vyhlášce má být pouze výjimečné. Dostupné z: https://www.usoud.cz/aktualne/ustavni-soud-opet-zduraznil-ze-omezeni-doby-nocniho-klidu-v-obecne-zavazne-vyhlasce-ma-byt-pouze-vyjimecneZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení