Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

poděkování předsedkyně sms čr elišky olšákové

 

 

Praha, 22. září 2022

Vážené starostky, vážení starostové členských obcí SMS ČR,

po čtyřech letech nastává opět chvíle, kdy si občané mohou svobodně a demokraticky zvolit, komu dají svůj hlas, komu dají důvěru, kdo bude jejich obec další čtyři vést a důstojně reprezentovat a koho by si přáli v čele své obce. Pro mě jako předsedkyni Sdružení místních samospráv ČR, jehož je vaše obec členem, je to také čas, kdy Vám chci na konci volebního období ze srdce poděkovat za vaše podněty, připomínky a účast na setkáních a dalších aktivitách pořádaných naším sdružení.

Bez podnětů, podpory a přízně našich členských obcí bychom nemohli dosáhnout pokroku v boji za zmírnění zákona o střetu zájmů či za kompenzační bonusy nebo by nevznikl projekt „Obec obci“, který přinesl obcím postiženým tornádem v roce 2021 téměř 50 milionů korun, abych uvedla jen pár příkladů našich společných úspěchů.

Věřím, že pro většinu z vás jsou volby pouze mezníkem ve vašem pracovním životě, chvílí, kdy se ohlédnete za vykonanou prací a nadechnete do dalšího čtyřletého období. Po ustavujícím zastupitelstvu naskočíte do zaběhlých kolejí, které vedou i přes naše sdružení, a budeme se i nadále potkávat.

Pokud jste se ovšem, ať už z jakýchkoli důvodů, rozhodli do dalšího volebního období v práci starosty či starostky nepokračovat, dovolte mi, abych vám v poslední den volebního období 2018 – 2022 popřála, ať se vám daří v čemkoliv dalším, čemu teď budete věnovat svůj čas, energii, zkušenosti, um a srdce.

Těm z vás, kdo jste se opět postavili do čela své volební kandidátky, přeji hodně spokojených voličů i sil do další práce a chci vás ujistit, že SMS ČR bude i nadále starostkám a starostům oporou mimo jiné tím, že budeme vnášet světlo do nejasností vyplývajících z legislativních změn dopadajících na samosprávy a bojovat za oprávněné zájmy samospráv.

S úctou

Mgr. Eliška OLŠÁKOVÁ
předsedkyně SMS ČR 


 

KOMUNÁLNÍ VOLBY

 

Proběhly volby do obecních zastupitelstev a třetiny Senátu | Češi o víkendu rozhodli o složení obecních zastupitelstev a už v prvním kole vybrali tři senátory. Souboj o zbývajících 24 křesel v horní komoře čeká kandidáty a voliče opět v pátek a sobotu, nejvíc finalistů má opoziční ANO. Tradičně nejvíc mandátů v komunálních volbách získala místní sdružení nezávislých kandidátů, ze stran jako před čtyřmi lety KDU-ČSL. Druhá byla ODS a třetí hnutí Starostové a nezávislí (STAN).

Zdroj: ČTK. Většinu velkých měst ovládlo ANO, tři senátoři vzešli už z 1. kola voleb. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vetsinu-velkych-mest-ovladlo-ano-tri-senatori-vzesli-uz-z-1-kola-voleb/2260959

LEGISLATIVA
 

Senát podpořil stanovení maximálních cen elektřiny a plynu | Vláda bude moci nařízením stanovit maximální ceny elektřiny a plynu. Novelu energetického zákona, která jí to umožní, přijal Senát. Nyní ji dostane k podpisu prezident. Cenu elektřiny chce vláda omezit na šest korun za kilowatthodinu za silovou elektřinu a cenu plynu na tři Kč za kilowatthodinu včetně daně z přidané hodnoty pro maloodběratele. Vláda návrhem reaguje na růst cen energií z poslední doby. Novela zákona má také více chránit spotřebitele, kteří mají ve smlouvě ceny odvozené od cen na burzách.

Zdroj: ČTK. Senát podpořil stanovení maximálních cen elektřiny a plynu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-podporil-stanoveni-maximalnich-cen-elektriny-a-plynu/2259044

Novelou rozpočtu se budou poslanci dál zabývat na zvláštní schůzi 29. září | Vládní novelou letošního státního rozpočtu zvyšující schodek o 60 miliard na 330 miliard korun se budou poslanci dál zabývat na mimořádné schůzi ve čtvrtek 29. září. Schůzi svolala z podnětu skupiny koaličních zákonodárců předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová, informoval ČTK její mluvčí Martin Churavý. Na programu je i další čtveřice vládních předloh. Týkají se například zvýšení příspěvku na mobilitu pro zdravotně postižené lidi a předčasných důchodů zdravotnických záchranářů. Kabinet navrhl, aby je dolní komora schválila zrychleně už v úvodním kole. Změny ve státním rozpočtu navrhla vláda zejména v souvislosti s ruskou vojenskou invazí na Ukrajinu a kvůli růstu cen, hlavně energií. Novela zvyšuje příjmy i výdaje, které mají překročit dva biliony korun. Na mimořádné schůzi poslanci projednají rozpočtovou novelu ve druhém čtení, kdy budou moci předkládat pozměňovací návrhy.

Zdroj: ČTK. Novelou rozpočtu se budou poslanci dál zabývat na zvláštní schůzi 29. září. Dostupné z:https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novelou-rozpoctu-se-budou-poslanci-dal-zabyvat-na-zvlastni-schuzi-29-zari/2260684   

Z MINISTERSTEV

 

Více než miliarda korun pro lepší fungování sociálních služeb | V Integrovaném regionálním operačním programu (IROP) 2021 – 2027 byly vyhlášeny dvě výzvy na zlepšení kvality a dostupnosti sociálních služeb. Pro příjemce je připraveno přes jednu miliardu korun. 14. výzva - IROP je určena pro projekty na území tzv. méně rozvinutých regionů a je v ní připraveno přes 900 mil. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 15. výzva - IROP je pro projekty na území přechodových regionů s částkou přes 300 mil. korun. 

Zdroj: MMR. MMR: Více než miliarda korun pro lepší fungování sociálních služeb. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vice-nez-miliarda-korun-pro-lepsi-fungovani-so

Další zjednodušení staveb solárních panelů | Ministerstvo pro místní rozvoj přichází s dalším zjednodušením stavby solárních panelů, které může přispět k řešení energetické krize. Nově bude možné instalovat solární panely pro výrobu elektřiny (FVE) do součásti stavby v zastavěném i nezastavěném území do výkonu 50kW. MMR se zasazuje o zvýšení limitu z 10 kW na 50 kW, od kterého je nutné získat licenci podle energetického zákona. Do tohoto limitu bude provozování obnovitelných zdrojů energie zcela ve volném režimu. Zjednoduší se také povolování samostatných staveb obnovitelných zdrojů energie do výkonu 50 kW, které nebudou vyžadovat jakékoliv posouzení ze strany stavebního úřadu. Při stavebních úpravách, kde bude součástí instalace obnovitelného zdroje energie, nebude posuzována podmínka vzhledu stavby, protože jde o subjektivní kritérium. MMR současně připravuje v úzké spolupráci s dalšími resorty komplexní metodickou pomůcku k umisťování, povolování a kolaudaci obnovitelných zdrojů energie.

Zdroj: MMR. Bartoš: Máme další zjednodušení staveb solárních panelů. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-mame-dalsi-zjednoduseni-staveb-solarnich-pa

MŽP otevírá Modernizační fond domácnostem. Na úspory energií je připraveno 55 miliard korun | Další finanční pomoc, která zmírní dopad vysokých cen energií na rozpočty domácností, představila ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. Modernizační fond nově pomůže přímo domácnostem se snižováním spotřeby energií díky 55 miliardám, které se budou rozdělovat přes program Nová zelená úsporám. Ten se ještě více zjednoduší a otevře širšímu okruhu domácností. Nabídne i peníze na částečné renovace, které mohou domácnosti provádět svépomocí a od příštího roku i dotace na výměnu plynových kotlů za obnovitelné zdroje.

Zdroj: MŽP. Ministryně Hubáčková: Otvíráme Modernizační fond domácnostem, prioritou jsou nízkopříjmové. Na úspory energií je připraveno 55 miliard korun. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220922_Ministryne_Hubackova_Otvirame_Modernizacni_fond_domacnostem_prioritou_jsou_nizkoprijmove

LETEM SVĚTEM

 

Fiala slíbil všem obcím dostatek energie za zastropované ceny | "Všem obcím garantujeme, že budou mít dostatek energie a budou ji mít za zastropované ceny," řekl premiér v rámci debaty lídrů parlamentních stran ke komunálním volbám, kterou vysílala Česká televize. Vláda minulý týden oznámila, že maximální ceny pro maloodběratele u silové elektřiny stanoví na šest korun včetně DPH za jednu kilowatthodinu (kWh), u plynu na tři koruny za kWh. Opatření by mělo platit i pro samosprávy či veřejný sektor prostřednictvím státního obchodníka s energiemi.

Zdroj: ČTK. Fiala: Všechny obce budou mít dostatek energie za zastropované ceny. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-vsechny-obce-budou-mit-dostatek-energie-za-zastropovane-ceny/2260447

ERÚ se zaměří na stížnosti obcí kvůli odmítnutí připojení jejich zdrojů do sítě | Velkým tématem expertní skupiny, která se sešla na půdě SMS ČR 9. srpna, byla komunitní energetika. Na jednání opakovaně zaznělo, že žádosti obcí o připojení obecních decentrálních zdrojů výroby energie jsou ze strany distributorů odmítány. Na žádost SMS ČR Energetický regulační úřad obratem zřídil sběrné místo, kam obce, jejichž žádost o připojení byla zamítnuta, mohou zasílat své podněty a ERÚ je bude individuálně řešit. Byla-li žádost vaší obce o připojení do distribuční soustavy zamítnuta, můžete se obrátit na adresu pripojeni@eru.cz.

Zdroj: SMS ČR. ERÚ BUDE ŘEŠIT PŘIPOJENÍ OBECNÍCH ZDROJŮ ENERGIE DO SÍTĚ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/eru-bude-resit-pripojeni-obecnich-zdroju-energie-do-site-3015cs.html

Komunální volby neproběhly kvůli nedostatku kandidátů v 11 obcích | Komunální volby neproběhly v 11 obcích, kde se nepřihlásil dostatek kandidátů. Nejlidnatější z nich jsou Břežany na Znojemsku. Novinářům to řekl ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jírovec. Před čtyřmi lety se volby ze stejných důvodů nekonaly v 17 obcích. 

Zdroj: ČTK. Komunální volby nebudou kvůli nedostatku kandidátů v 11 obcích. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/komunalni-volby-koncem-zari-nebudou-kvuli-nedostatku-kandidatu-v-11-obcich/2253343

Přímá volba starostů jako stálice politické diskuze | Debatu o přímé volbě jsme v našem politickém prostředí mohli pozorovat již několikrát. Čas od času, většinou ve čtyřletých odmlkách, které kolidují s volbami do zastupitelstev měst a obcí, si veřejnost povšimne také možnosti zavedení přímé volby starostů. V jednu chvíli se možnost, že by si obyvatelé jednotlivých obcí mohli vybírat svého starostu, jevila více než reálně. O kladech a záporech možnosti zavedení přímé volby „šéfa“ obce se dočtete na přiloženém odkaze.

Zdroj: Studentské listy. Podlehne Česko evropskému trendu? Přímá volba starostů jako stálice politické diskuze. Dostupné z: https://slisty.cz/podlehne-cesko-evropskemu-trendu-prima-volba-starostu-jako-stalice-politicke-diskuze/ 

Obce nemají zájem o dotace na opravy bytů pro Ukrajince, využily jen čtvrtinu peněz | Stát připravil na rekonstrukce bytů pro uprchlíky 860 milionů korun, města ale požádala zatím jen o 209 milionů. Přihlásit se o dotace mohou pouze do konce září. Když letos v březnu vláda oznamovala, že připravuje dotaci na opravu nevyhovujících obecních bytů, které by měly sloužit k ubytování Ukrajinců, řada starostů hned zbystřila. Zrekonstruovat chátrající objekty, pomoci uprchlíkům a pak byty přenechat místním vypadalo jako skvělá příležitost. Jenže dotace běží už pět měsíců a zájem o ně je překvapivě malý. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 860 milionů korun, ale žádosti se nehrnou, výzvu resort stále prodlužuje, do této chvíle však obce zažádaly o 209 milionů. Tvrdí, že na opravy nebyl čas a nastavené podmínky možnosti využití komplikovaly.

Zdroj: Hospodářské noviny. Obce nemají zájem o dotace na opravy bytů pro Ukrajince, využily jen čtvrtinu peněz. Dostupné z: https://archiv.hn.cz/c1-67116340-obce-nemaji-zajem-o-dotace-na-opravy-bytu-pro-ukrajince-vyuzily-jen-ctvrtinu-penez

SMS ČR se účastnilo jednání Evropského venkovského parlamentu | Třetí zářijový týden zasedal v polském městě Kielce Evropský venkovský parlament (European Rural Parliament, ERP) a Evropský venkovský parlament mládeže. Za Sdružení místních samospráv ČR se akce zúčastnil Gusta Charouzek. Z ERP vzešlo memorandum, v němž byly identifikovány hlavní oblasti rozvoje venkova, oblasti, kde je třeba nejvíce vyjednávat s Evropským parlamentem, členy Evropské komise a jednotlivými generálními ředitelstvími Evropské komise. Mezi hlavní trendy patří podpora demokratické společnosti, větší zapojování mladých, kybernetická bezpečnost atp.

Zdroj: SMS ČR. Účastnily jsme se jednání Evropského venkovského parlamentu. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ucastnili-jsme-se-jednani-evropskeho-venkovskeho-parlamentu-3048cs.html 

Obyvatel ubývá nejvíce Moravskoslezskému kraji, za pololetí tři tisíce | Nikde jinde v České republice neubývá obyvatel tak rychle jako na severní Moravě a ve Slezsku. Statistikové za první pololetí letošního roku hlásí záporný rozdíl mezi počtem narozených a zemřelých i mezi přistěhovalci a těmi, co odešli. Kraj obsadil nelichotivé prvenství v obou kategoriích.

Zdroj: iDNES.cz. Obyvatel ubývá nejvíce Moravskoslezskému kraji, za pololetí tři tisíce. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/ubyl-obyvatel-stehovat-umrti-statistik-moravskoslezsky-kraj.A220919_684226_ostrava-zpravy_zah?

Je úspěšná, nebo ne? Podívejte se na mapě, jak je na tom vaše obec | Určitě máte svou obec rádi, ale víte, jak obstojí ve srovnání v ostatními? Kde je bezpečno a kde jsou drahé byty? Interaktivní mapa přináší celorepublikové srovnání životní úrovně a několika dalších faktorů. Ve spolupráci se zpravodajstvím CNN Prima News si ji můžete prohlédnout i zde.

Zdroj: iDNES.cz. Je úspěšná, nebo ne? Podívejte se na mapě, jak je na tom vaše obec. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/mapa-interaktivni-praha-kraje-nezamestnanost-bydleni.A220919_113008_domaci_vapo?

pozvánka

 

Celostátní konference SMS ČR 2022 | Srdečně zveme zástupce členských i nečlenských obcí Sdružení místních samospráv ČR a přátele samospráv na dvoudenní CELOSTÁTNÍ KONFERENCI SMS ČR, která se uskuteční ve středu 9. listopadu a ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v Českém Krumlově pod záštitou zdejšího starosty. Více informací najdete na webu SMS ČR a na přiloženém odkaze.

Zdroj: SMS ČR. Celostátní konference SMS ČR 2022. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/celostatni-konference-sms-cr-2022/

Komunitní energetika a novela energetického zákona – poslanecký seminář | Poslechněte si záznam poslaneckého semináře Elišky Olšákové, předsedkyně SMS ČR, pořádaného pod záštitou Podvýboru pro energetiku PSP ČR na téma Komunitní energetika a novela energetického zákona. Ke shlédnutí je k dispozici na tomto odkaze: https://www.youtube.com/watch?v=botrxevCAVs&ab_channel=CZBiom

Zdroj: YouTube; Biom.cz. Komunitní energetika a novela energetického zákona - online přenos. Dostupné z: https://biom.cz/cz/akce/komunitni-energetika-a-novela-energetickeho-zakona-online-prenos

SLADKÁ TEČKA

 

Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Příbramska | Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Drásova na Příbramsku, která roste poblíž bývalé uranové šachty. Na druhém místě v ekologické anketě o nejsympatičtější dřevinu ČR skončil javor babyka z Ústí nad Orlicí, na třetím takzvaná sousedská hruška z Kralic nad Oslavou na Třebíčsku. Anketu pořádala pojednadvacáté Nadace Partnerství. Její výsledky vyhlásila ve středu 21. září v brněnské hvězdárně. Předchozí ročník vyhrála takzvaná Zpívající lípa z Telecí na Svitavsku.

Zdroj: ČTK. Titul Strom roku 2022 získala třísetletá hrušeň hnilička z Příbramska. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/titul-strom-roku-2022-ziskala-trisetleta-hrusen-hnilicka-z-pribramska/2259918 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení