Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

SMS ČR nabízí společný nákup energií

 

SMS ČR vyzývá obce ke společnému nákupu energií | Sdružení místních samospráv ČR vyzývá obce opět ke společnému nákupu energií. Zájemci se mohou hlásit do konce srpna. Osvědčenou službu nabízí Sdružení už řadu let, přičemž se lze spolehnout na výhodnou cenu i obstarání administrativních úkonů.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR VYZÝVÁ OBCE KE SPOLEČNÉMU NÁKUPU ENERGIÍ. ZÁJEMCI, HLASTE SE DO KONCE SRPNA! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/sms-cr-vyzyva-obce-ke-spolecnemu-nakupu-energii-zajemci-hlaste-se-do-konce-srpna-3310cs.html

LEGISLATIVA

 

Obce budou nejspíš muset sledovat demografický vývoj kvůli zajištění dostatečných kapacit ve školách | Obce a kraje budou nejspíš muset začít pravidelně sledovat demografický vývoj, a to kvůli zřizování či rušení školek a škol. Výslovně to ukládá chystaná novela zákona o dětských skupinách, která obsahuje také změnu školského zákona. Na svémwebu ji zveřejnila vláda. 

Zdroj: ČTK. Návrh: Obce musí sledovat demografický vývoj kvůli zajištění škol. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/navrh-obce-musi-sledovat-demograficky-vyvoj-kvuli-zajisteni-skol/2386852

Novela zákona o ochraně hospodářské soutěže podepsána prezidentem | ÚOHS bude moci v některých případech využívat policejní odposlechy. Vláda dále navrhla novelou především zpřesnit požadavky na fungování úřadu i jeho představitelů. Novela také upravuje ochranu identity oznamovatelů protisoutěžního jednání. 

Zdroj: ČTK. Antimonopolní úřad bude moci užívat policejní odposlechy, Pavel to podepsal. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/antimonopolni-urad-bude-moci-uzivat-policejni-odposlechy-pavel-to-podepsal/2386311

Bartoš chce vypustit ze zákona termín konce zapisování rodných čísel | Ivan Bartoš navrhuje upravit zákon o občanských průkazech tak, aby neobsahoval konkrétní termín pro konec zapisování rodných čísel do občanských průkazů. Aktuální předpisy s tím počítají od roku 2025. 

Zdroj: ČTK. Bartoš chce vypustit ze zákona termín konce rodných čísel v občanských průkazech. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bartos-chce-vypustit-ze-zakona-termin-konce-rodnych-cisel-v-obcanskych-prukazech/2385386

Databáze ubytovacích kapacit pro uprchlíky spuštěna | Mezinárodní organizace pro migraci spustila v pondělí 3. července interaktivní databázi ubytovacích kapacit pro uprchlíky před ruskou invazí na Ukrajinu. Obsahuje seznam zhruba 3000 poskytovatelů ubytování v Česku. 

Zdroj: ČTK. Organizace spustila databázi ubytovacích kapacit pro uprchlíky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/organizace-spustila-databazi-ubytovacich-kapacit-pro-uprchliky/2386278

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Navýšení alokace výzev na základní školy | Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 28. 6. 2023 došlo k navýšení 111. výzvy o 204 685 202 Kč a 112. výzvy o 114 218 995 Kč, což umožní podpořit další projekty původně mimo alokaci výzev. Více informací naleznete zde.

Zdroj: SMS ČR. IROP NAVYŠUJE ALOKACE VÝZEV NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/irop-navysuje-alokace-vyzev-na-zakladni-skoly-3308cs.html

Program Nová zelená úsporám bude přes léto uzavřen | Státní fond životního prostředí ČR v pátek 30. června ve tři hodiny odpoledne ukončil příjem žádostí ve stávající etapě programu Nová zelená úsporám. Příjem žádostí podle nových podmínek se opět otevře v září. Podpora úsporných opatření bude podle MŽP výhodnější a s ještě jednodušší administrací žádostí. 

Zdroj: MŽP. Program Nová zelená úsporám má letní přestávku – od září bude jednodušší, výhodnější a s větším objemem peněz. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230630_Program-Nova-zelena-usporam-ma-letni-prestavku

Jak na Daňové milostivé léto v obci? | Ministerstvo financí zveřejnilo podpůrné metodické materiály k Daňovému milostivému létu na obcích. Informace jsou určeny především pro zastupitelstva obcí a pro pracovníky obecních úřadů, kteří se zabývají správou místních poplatků. Metodické materiály jsou dostupné zde.

Zdroj: MF. Informace a metodická pomůcka k Daňovému milostivému létu (místní poplatky). Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/metodiky/2023/informace-a-metodicka-pomucka-k-danovemu-51774

Metodika MMR pomůže s plánováním změn v krajině | MMR připravilo ve spolupráci s MŽP a Státním pozemkovým úřadem dva nové metodické materiály k územním studiím krajiny. Jedná se o Metodický pokyn Zadání územní studie krajiny pro správní obvod obce s rozšířenou působností a navazující Příručku

Zdroj: MMR. Obce mohou díky nové metodice MMR lépe plánovat změny v krajině. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/obce-mohou-diky-nove-metodice-mmr-lepe-planovat-zm

LETEM SVĚTEM

 

Soutěž o nejlepší zpravodaj roku 2022 zná své vítěze | Obec Blučina v okrese Brno-venkov a městská část Praha 7 vyhrály soutěž O nejlepší obecní či městský zpravodaj roku 2022, která se konala už podvanácté. Jedním z vyhlašovatelů je i Sdružení místních samospráv ČR.

Zdroj: SMS ČR. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ ZPRAVODAJ ROKU 2022: VYHRÁL BLUČINSKÝ ZPRAVODAJ A HOBULET MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 7. BODOVALY ČLENSKÉ OBCE! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/soutez-o-nejlepsi-zpravodaj-roku-2022-vyhral-blucinsky-zpravodaj-a-hobulet-mestske-casti-praha-7-bodovaly-clenske-obce-3312cs.html

Veřejná zakázka a finanční zajištění | V metodice Ministerstva financí se odpovídá na otázku, zda je možné vyhlásit veřejnou zakázku, resp. uzavřít smlouvu s dodavatelem, aniž by měl územní samosprávný celek v rozpočtu zajištěné veškeré finanční prostředky? Více v článku rubriky Obec a finance.

Zdroj: DVS. Veřejná zakázka a finanční zajištění. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6913675

Certifikace spisových služeb kritizována ministrem pro místní rozvoj | Podle zákona z roku 2021 musí elektronická evidence úředních dokumentů, tzv. spisová služba, projít povinnou atestací. Ministerstvo vnitra účinnost zákona již jednou odložilo, nyní avizuje další odklad a poplatek cca 450 000 Kč za provedení atestace. Ministr Bartoš tento postup kritizuje. 

Zdroj: DVS. „Certifikace spisových služeb je navržena trochu jako výpalné v rukách státu,“ kritizuje ministr Bartoš návrh z ministerstva vnitra. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6914098

Důležitost prevence kybernetických útoků | Čím dál větší hrozbu představují dnes pro firmy, organizace i jednotlivce kybernetické útoky. Přečtěte si, jaké jsou v poslední době nejběžnější formy útoků, jaké mají následky a jak se jim účinně bránit.

Zdroj: Moderní obec. Nechceme zombie na úřadu: Důležitost prevence kybernetických útoků. Dostupné z: https://moderniobec.cz/nechceme-zombie-na-uradu-dulezitost-prevence-kybernetickych-utoku/

POZVÁNKY

 

Změna termínu konání Celostátní konference SMS ČR ve Zlíně! | Celostátní konference SMS ČR se bude konat 22. - 23. 11. 2023 v Interhotelu Zlín. Program konference se nyní připravuje, registrace účastníků bude spuštěna v průběhu července.  

Soutěž OBEC 2030 | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

Rozhodnutí o změně hranic obcí | Komentář k ustanovení § 26a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-26a-rozhodnuti-o-zmene-hranic-obci/ 

hořkÁ TEČKA

 

Soužití Romů a ostatních vnímá negativně 63 procent lidí | Soužití Romů a ostatních obyvatel České republiky vnímá 63 procent lidí jako špatné, téměř třetina ho považuje za dobré, vyplývá z jarního průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Negativní hodnocení je dosud nejnižší od roku 1997, odkdy CVVM názory veřejnosti v této věci zjišťuje. 

Zdroj: ČTK. CVVM: Soužití Romů a ostatních vnímá negativně 63 procent lidí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cvvm-souziti-romu-a-ostatnich-vnima-negativne-63-procent-lidi/2387556ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení