Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

krásný podzim se starostovým infoservisem!

 

 

Praha, 22. září 2022

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v průběhu jara jste jistě zaznamenali naše online kurzy o školství nejen pro školy, které jsme pro vás týden co týden připravovali. Nyní zveřejňujeme podzimní program našich školení, které zaujmou vedle představitelů škol i jejich zřizovatele, a zároveň vás zveme na naše zbrusu nové webové stránky, jejichž prostřednictvím se s nabídkou našich kurzů můžete seznámit a jednoduše se na ně přihlásit. Pro členské obce SMS ČR, a jimi zřizované školy a pro klienty našich pověřenců máme připravené výrazné slevy, pro jejichž čerpání stačí dokončit registraci.

A pokud váháte, zda má smysl se našich kurzů účastnit? Ve čtvrtek 6. října od 8:00 do 10:00 vysíláme zdarma webinář, který může přijít vhod jak samosprávám v pozici zřizovatele, tak vedení škol: řeč bude o zřizovacích listinách mateřských a základních škol. Připojit se můžete prostřednictvím odkazu, který snadno najdete na našem novém webu.

Těším se na viděnou na našich kurzech!

Jitka HANÁKOVÁ
koordinátorka vzdělávacích aktivit SMS-služby


 

metodika ministerstva vnitra

 

Správa obce v době mezi konáním voleb – aktualizovaná metodika ministerstva vnitra | Ministerstvo vnitra vydalo v reakci na letošní volby do zastupitelstev obcí aktualizaci metodického doporučení ke správě obce v době od konání voleb do zvolení nových obecních orgánů, a to včetně souvisejících právních nároků dosavadních i nově zvolených členů zastupitelstev. V rámci metodiky je věnována pozornost také lhůtám pro podání návrhu na neplatnost voleb nebo hlasování (s. 19 a násl.), či problematice odchodného (s. 84 a násl.).

Zdroj: SMS ČR. Správa obce v době mezi konáním voleb. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/sprava-obce-v-dobe-mezi-konanim-voleb-3055cs.html

LEGISLATIVA
 

Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023 | Vláda Petra Fialy předloží do Poslanecké sněmovny návrh státního rozpočtu na rok 2023 se schodkem 295 miliard korun. V dalších dvou letech plánuje jeho postupné snižování. Na výdajové straně jsou největšími změnami odhadované výdaje na zastropování cen silové elektřiny na 6 Kč/kWh včetně DPH a cen plynu na 3 Kč/kWh včetně DPH pro maloodběratele, náklady na prominutí poplatků za obnovitelné zdroje pro domácnosti a firmy, navýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru či řádné a mimořádné navýšení důchodů. Na příjmové straně rozpočtu naopak vláda počítá s výnosy připravované daně z neočekávaných zisků (windfall tax) a z odvodu sta procent příjmů z prodeje elektřiny nad 180 eur za megawatthodinu, což je výsledek zastropování cen energií podle návrhu Evropské komise.

Zdroj: Vláda ČR. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023, navrhuje také zjednodušit vznik malých solárních elektráren. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-na-rok-2023--navrhuje-take-zjednodusit-vznik-malych-solarnich-elektraren-199469/

Letošní schodek by se mohl zvýšit o dalších 45 miliard na 375 miliard Kč | Schválený schodek letošního státního rozpočtu by se mohl proti původnímu návrhu vlády zvýšit o dalších 45 miliard korun na celkových 375 miliard korun. Vláda původně navrhla zvýšení schodku o 50 miliard korun z 280 na 330 miliard. V druhém čtení novely rozpočtu ve Sněmovně, které proběhlo minulý čtvrtek, však koaliční politici vznesli další návrhy na zvýšení výdajů rozpočtu a tím i jeho schodku. 

Zdroj: ČTK. Letošní schodek by se mohl zvýšit o dalších 45 miliard na 375 miliard Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/letosni-schodek-by-se-mohl-zvysit-o-dalsich-45-miliard-na-375-miliard-kc/2260684

Vláda schválila návrh na zjednodušení výstavby malých solárních elektráren | Kabinet schválil na jednání vlády ze dne 26. září návrh novely energetického a stavebního zákona, který má významně usnadnit výstavbu a instalace nových malých solárních elektráren. Podle vládou připraveného návrhu bude nově možné instalovat bez licence Energetického regulačního úřadu solární elektrárny až do výkonu 50 kW namísto stávajících 10 kW. Stejně tak se na hranici 50 kW posune limit ve stavebním zákoně, do něhož není nutné u solárních elektráren, jež se nacházejí v zastaveném území nebo v zastavitelné ploše, získat rozhodnutí o umístění stavby a územní souhlas. Instalace do 50 kW na již existujících stavbách nebudou nově potřebovat stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu.

Zdroj: Vláda ČR. Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2023, navrhuje také zjednodušit vznik malých solárních elektráren. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-schvalila-navrh-statniho-rozpoctu-na-rok-2023--navrhuje-take-zjednodusit-vznik-malych-solarnich-elektraren-199469/

Obce kritizují novelu zákona o silničním provozu | Vjezd na chodník i vraky v ulicích. Organizace sdružující tuzemské obce mají výhrady k návrhu zákona o silničním provozu. Chtějí změnu podmínek pro vjezd na chodník i snazší odtah odstavených aut. Ministerstvo dopravy v létě předložilo návrh dlouho očekávané novely zákona o silničním provozu, Sdružení místních samospráv a Svaz měst a obcí ale nejsou s jejím zněním spokojeny.

Zdroj: Seznam Zprávy. Vjezd na chodník i vraky v ulicích. Obce kritizují novelu zákona. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-zivot-v-cesku-vjezd-na-chodnik-i-vraky-v-ulicich-obce-kritizuji-novelu-zakona-214872

Z MINISTERSTEV

 

Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kritiku, posunulo výzvy pro dotace na renovace škol | Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) posunulo vyhlášení výzev na evropské dotace k renovacím základních škol na 1. listopad, aby se mohla se změnou parametrů seznámit nová zastupitelstva. 1. listopadu 2022 ministerstvo vyhlásí prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dvě výzvy na podporu základních škol. Pro tzv. méně rozvinuté regiony a přechodové regiony je připraveno celkem 3,2 mld. korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Zdroj: Novinky.cz. Ministerstvo pro místní rozvoj reaguje na kritiku, posunulo výzvy pro dotace na renovace škol. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministerstvo-pro-mistni-rozvoj-reaguje-na-kritiku-posunulo-vyzvy-pro-dotace-na-renovace-skol-40410128; MMR. MMR: Více času na žádosti. Termín výzvy na základní školy se o měsíc posouvá. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vice-casu-na-zadosti-termin-vyzvy-na-zakladni

IROP podpoří silnice II. třídy částkou přesahující 10 miliard korun | Ministerstvo pro místní rozvoj podpoří prostřednictvím Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) dopravní infrastrukturu v České republice, konkrétně silnice II. třídy. Pro žadatele připravilo více než 10 miliard korun. 21. výzva IROP je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici téměř 6,5 miliard korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). 22. výzva IROP, ve které je přes 3,7 miliardy korun, mohou získat projekty na území přechodových regionů.

Zdroj: MMR. MMR: IROP podpoří silnice II. třídy částkou přesahující 10 miliard korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-podpori-silnice-ii-tridy-castkou-presahujici

Na podporu sociálního bydlení půjde z IROP více než miliarda korun | Zlepšení kvality a dostupnosti sociálního bydlení. To je hlavním cílem dvou nových výzev, které vyhlásil Integrovaný regionální operační program (IROP) spravovaný Ministerstvem pro místní rozvoj. Pro žadatele je připraveno přes 1 miliardu korun. 25. výzva IROP je určena pro projekty na území tzv. méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici přes 700 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR). Podporu z 26. výzvy IROP, ve které je přes 300 milionů korun, mohou získat projekty na území přechodových regionů.

Zdroj: MMR. MMR: Na podporu sociálního bydlení půjde z IROP více než miliarda korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-na-podporu-socialniho-bydleni-pujde-z-irop-vic

LETEM SVĚTEM

 

Sankce vůči Rusku přidělávají samosprávám starosti | Po začátku ruské invaze na Ukrajině musí české úřady při zadávání veřejných zakázek postupovat v souladu se sankcemi vůči Kremlu i ruským podnikatelům. Nové nařízení nicméně zkomplikovalo práci samosprávám. Ty mají povinnost zjišťovat, zda dodavatelé nejsou napojení na osoby z Ruska. Starostové tedy musí u zakázek prověřovat jejich majitele, přičemž však nemají spolehlivý nástroj, jak skutečné vlastnictví ověřovat. Existuje pouze sada doporučení, konkrétní řešení se chystá.

Zdroj: DeníkN. Sankce jako můra pro česká města. Starostové musí složitě zjišťovat, zda neuzavírají smlouvy s Rusy. Dostupné z: https://denikn.cz/969418/sankce-jako-mura-pro-ceska-mesta-starostove-musi-slozite-zjistovat-zda-neuzaviraji-smlouvy-s-rusy/

Dotace na likvidaci černých skládek | Obce s rozšířenou působností mohou až do konce tohoto roku čerpat dotaci na odstranění nelegálních skládek. Státní fond životního prostředí ČR znovu otevřel příjem žádostí ve výzvě 11/2021. Obce získají až půl milionu korun.

Zdroj: Státní fond životního prostředí České republiky. Hyzdí vaše okolí hromady odpadků? Obcím pomohou dotace na likvidaci černých skládek. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/hyzdi-vase-okoli-hromady-odpadku-obcim-pomohou-dotace-na-likvidaci-cernych-skladek/

Zájem o vedení obcí upadá. Řada starostů dělá za minimální peníze | O práci na komunální úrovni je malý zájem a podle politologů je to i kvůli nízkým odměnám. Řada starostů v malých obcích dělá za minimální peníze. Obce si totiž platit starostu na plný úvazek často nemohou dovolit.

Zdroj: TNCZ. Zájem o vedení obcí upadá. Řada starostů dělá za minimální peníze- Dostupné z: https://tn.nova.cz/zpravodajstvi/clanek/472469-zajem-o-vedeni-obci-upada-rada-starostu-dela-za-minimalni-penize?campaignsrc=tn_clipboard

Fotovoltaika a energetická společenství | Fotovoltaika zažívá zlatou éru, znevýhodnění jsou však lidé, kteří žijí v bytových domech. Podle zákona lze totiž bez licence instalovat jen elektrárny o výkonu deseti kilowattů (kW). Vláda Petra Fialy chce na pondělním jednání odsouhlasit novelu energetického zákona, která by hranici posunula na 50 kW. Součástí legislativních změn na poli energetiky je i novela stavebního zákona, která zruší povinnost žádat o stavební povolení, pokud výkon zdroje energie překračuje 20 kW. I v tomto případě by měla být nová hranice nastavena na 50 kilowattů. „Česká energetika je dnes postavena na principu centralizace, kdy na jedné straně jsou velké elektrárny, které vyrábějí energii, na druhé jsou spotřebitelé, kteří ji odebírají,“ vysvětluje předsedkyně Sdružení místních samospráv ČR, Eliška Olšáková. „Pokud se chtějí do trhu zapojit i malí hráči, jako jsou energetické komunity, tak to mají nesmírně obtížné, protože stanovená pravidla s nimi nepočítají“.

Zdroj: iDNES. Solární panely na každý panelák. Na bytové domy je půjde pořídit snáz. Dostupné z: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/komunitni-energetika-spolecenstvi-solarni-fotovoltaika.A220923_160611_ekonomika_maz

Trojanovice v Moravskoslezském kraji se připravují na komunitní energetiku | Komunitní energetika bude především o tom, že si část současné centralizované energetiky vezmeme do vlastních rukou. Nestačí, že střechy budov osadíme soláry. Jejich výrobu i vlastní spotřebu budeme muset dobře měřit, a budeme si jí mezi sebou muset umět účtovat, aby byl systém efektivní. Instalace řídicího systému zajišťujícího optimální využití prvků výroby a prvků spotřeby, optimalizaci systému jako celku pro zajištění maximálního využití vyrobených energií (elektřina, teplo) v kontextu ekonomické relevantnosti, který připravují v Trojanovicích, je tak pro komunitní energetiku samozřejmostí. Podstatným prvkem strategie Trojanovic je i to, že počítá s vlastním vytvořením Lokální distribuční sítě (laicky – vlastního vedení elektřiny). To aby energie vytvořená na jedné budově, mohla být využívána i v budovách jiných. Jedná se o „nouzové řešení", vynucené fatálními nedostatky české legislativy.

Zdroj: Obec2030. Trojanovice v Moravskoslezském kraji se připravují na komunitní energetiku. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/trojanovice/

Volební účast 0 procent. Obyvatelé okrsku 19003 potvrdili pověst nevoličů | Jestli někde občané dlouhodobě nejeví o volby zájem, je to v jednom z okrsků ve Slezské Ostravě. Letos tam k urně nepřišel jediný volič. Z republikového pohledu je to abnormalita. Nikoli však z pohledu místního. Část Hrušov v ostravském městském obvodu Slezská Ostrava je nezájmem o volby proslulá.

Zdroj: Seznam Zprávy. Volební účast 0 procent. Obyvatelé okrsku 19003 potvrdili pověst nevoličů. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/volby-komunalni-volebni-ucast-0-procent-obyvatele-okrsku-19003-potvrdili-povest-nevolicu-215272

pozvánka

 

Konference 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy | Státní pozemkový úřad a Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. si Vás dovolují pozvat na Konferenci 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR konající se v úterý 22. listopadu 2022 od 10:00 hodin v hlavním sále Domu zemědělské osvěty v sídle Knihovny Antonína Švehly Slezská 100/7, Praha 2. Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Zdeňka Nekuly a ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové. Přihlášení je možné na tomto odkazu.

Zdroj: Státní pozemkový úřad. Konference 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy v ČR. Dostupné z: https://www.spucr.cz/akce/konference-10-let-monitoringu-eroze-zemedelske-pudy-v-cr.html

Webinář na téma: Co čeká orgány obce po volbách? | 7. října od 10 do 11 hodin proběhne webinář na téma: Co čeká orgány obce po volbách? V rámci něj se můžete seznámit s těmito tématy:

  • orgány obce a jejich pravomoci
  • průběh jednání zastupitelstva, jeho usnášeníschopnost, schvalování usnesení a hlasování
  • ustavující zasedání zastupitelstva a jeho průběh
  • volba nové rady obce/nového starosty a místostarosty
  • předání funkcí starosty a místostarosty, jednací řád zastupitelstva
  • ovod do odpovědnosti zastupitele za výkon jeho funkce

Hosté: JUDr. Jakub Blažek, advokát; moderuje: Mgr. Aneta Tomová, advokátka; Ing. Mgr. Jan Sedláček, odborný garant projektu.

Zdroj: Dana Kratochvílová, SMS ČR.

SLADKÁ TEČKA

 

SMS ČR pro vás připravilo semináře na téma Digitální technické mapy | Přijměte pozvání SMS ČR na seminář za účasti odborníků z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, kteří vám vysvětlí problematiku digitálních technických map a souvisejících povinností pro obce. Představíme vám řešení, jak snadno splníte nové povinnosti při vytváření krajských digitálních technických map v roce 2023. Přihlásit se můžete vyplněním formuláře dostupném na tomto odkaze: https://dotazniky.smscr.cz/digitalne-technicka-mapa.

Zdroj: SMS ČR. Přihláška. Dostupné z: https://dotazniky.smscr.cz/digitalne-technicka-mapa


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení