Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

pravidelná valorizace odměn zastupiteů

 

Odměny zastupitelů čeká pravidelná valorizace | Odměny členů zastupitelstev nejspíše čeká od příštího roku pravidelná valorizace. Její zavedení předpokládá návrh novely zákona o obcích, zákona o krajích, zákona o hlavním městě Praze a zákona o zaměstnanosti, který schválila vláda. Návrh zároveň reaguje na nález Ústavního soudu Pl. ÚS 22/22.

Zdroj: ČTK. Odměny zastupitelů čeká pravidelná valorizace, schválila vláda. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odmeny-zastupitelu-ceka-pravidelna-valorizace-schvalila-vlada/2388589; ODok: https://www.odok.cz/portal/veklep/material/KORNCNPHVDVQ/

LEGISLATIVA

 

Návrh novely zákona o obcích | Institut společenství obcí, létající úředník, pravidla distančního jednání zastupitelstev či odměňování zastupitelů na základě objektivních statistických dat. To i další novinky přináší novela zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji. 

Zdroj: MVČR. Novela zákona o obcích: Jednodušší, efektivnější a hospodárnější fungování obcí. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/novela-zakona-o-obcich-jednodussi-efektivnejsi-a-hospodarnejsi-fungovani-obci.aspx

Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vešla v účinnost | Po téměř rok trvajícím legislativním procesu byla ve Sbírce zákonů vyhlášena tzv. technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek. V účinnost vešla  v neděli 16. července 2023.

Zdroj: epravo. Technická novela zákona o zadávání veřejných zakázek vejde v účinnost už 16. 7. 2023. Dostupné z: https://www.epravo.cz/top/clanky/technicka-novela-zakona-o-zadavani-verejnych-zakazek-vejde-v-ucinnost-uz-16-7-2023-116665.html

Novela zákona o veřejných dražbách schválena senátem | Sjednotit a zjednodušit pravidla pro konání veřejných dražeb s ohledem na jejich převažující elektronickou formu má od roku 2025 zákon, který 13. července schválil Senát. Norma počítá také se vznikem Centrální evidence veřejných dražeb.

Zdroj: ČTK. Pravidla pro veřejné dražby se od roku 2025 sjednotí, Senát to schválil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pravidla-pro-verejne-drazby-se-od-roku-2025-sjednoti-senat-to-schvalil/2389626; Senát PČR: https://www.senat.cz/xqw/xervlet/pssenat/historie?ke_dni=14.7.2023&O=14&action=detail&value=5125;

Senátní výbory schválily kandidáty na ústavní soudce | Senát patrně schválí nominaci všech tří aktuálních kandidátů na ústavní soudce. Doporučily to oba výbory horní parlamentní komory, které se kandidaturou soudců Roberta Fremra a Veroniky Křesťanové a profesorky občanského práva Kateřiny Ronovské zabývaly. 

Zdroj: ČTK. Senát patrně schválí nominaci Fremra, Křesťanové a Ronovské na ústavní soudce. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-patrne-schvali-nominaci-fremra-krestanove-a-ronovske-na-ustavni-soudce/2388740

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MMR představilo finalisty soutěže Vesnice roku 2023 | Hodnotící komise v průběhu května a června vybraly třináct krajských vítězů 27. ročníku soutěže Vesnice roku. Ti se v září v Luhačovicích utkají o celostátní titul za rok 2023. Vítěz získá rovněž finanční odměnu ve výši až 2,6 milionů korun od Ministerstva pro místní rozvoj.

Zdroj: MMR. Známe finalisty soutěže Vesnice roku 2023. Vítěze MMR ocení 2,6 miliony. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/pro-media/tiskove-zpravy/zname-finalisty-souteze-vesnice-roku-2023-viteze-m

Veřejná konzultace k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR 2025–2035 | Během přípravy Plánu odpadového hospodářství České republiky pro období 2025-2035 nabízí MŽP veřejnosti možnost podílet se na přípravě strategické koncepce, která ovlivní odpadové hospodářství na dalších deset let. Termín pro zaslání podnětů MŽP běží do 31. srpna 2023.

Zdroj: MŽP. Ministerstvo životního prostředí zahajuje veřejnou konzultaci k přípravě Plánu odpadového hospodářství ČR pro období 2025–2035. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230713_MZP_zahajuje-verejnou-konzultaci-k-%20priprave_POH

1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy | Národní program Životní prostředí z prostředků Národního plánu obnovy otevírá novou dotační výzvu s názvem Podpora zařízení pro zpracování biologicky rozložitelných odpadů a aplikace a zapravování kompostu vyprodukovaného ze zařízení na zpracování bioodpadů na zemědělskou půdu. Největší objem prostředků je určen na modernizaci či výstavbu kompostáren nebo bioplynek.

Zdroj: MŽP. Z bioplynky na pole. 1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230711-Z-bioplynky-na-pole.-1,6-miliardy-pro-zdatnejsi-Cirkularni-Cesko-a-lepsi-kondici-zemedelske-pudy

Navýšení alokace výzev na základní školy | Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 28. 6. 2023 došlo k navýšení 111. výzvy o 204 685 202 Kč a 112. výzvy o 114 218 995 Kč, což umožní podpořit další projekty původně mimo alokaci výzev. Více informací naleznete zde.

Zdroj: SMS ČR. IROP NAVYŠUJE ALOKACE VÝZEV NA ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/irop-navysuje-alokace-vyzev-na-zakladni-skoly-3308cs.html

LETEM SVĚTEM

 

SMS ČR nesouhlasí se zavedením institutu přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy | Senát se zabýval návrhem novely zákona o dráhách, která mj. zavádí institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (nebo její části), s nímž SMS ČR nesouhlasí. Se zavedením institutu nesouzní také někteří senátoři, kteří proto podali pozměňovací návrh. Ten byl posléze schválen. Předloha nyní míří do Poslanecké sněmovny.

Zdroj: SMS ČR. SE ZAVEDENÍM INSTITUTU PŘERUŠENÍ PROVOZUSCHOPNOSTI DRÁHY SMS ČR NESOUHLASÍ. SPOLEČNĚ SE SENÁTORKOU ŽÁKOVOU PODÁVÁ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-dopravu/aktuality/se-zavedenim-institutu-preruseni-provozuschopnosti-drahy-sms-cr-nesouhlasi-spolecne-se-senatorkou-zakovou-podava-pozmenovaci-navrh-3319cs.html

Publikace Dotčené orgány v procesu územního plánování | Ústav územního rozvoje nedávno aktualizoval svou publikaci Dotčené orgány v procesu územního plánování. Ta je určena pracovníkům státní správy, zejména orgánů územního plánování a stavebních úřadů, ale i ostatní odborné a laické veřejnosti. 

Zdroj: ÚÚR. Dotčené orgány v procesu územního plánování. Dostupné z: https://www.uur.cz/publikacni-cinnost/aktualizovane-prirucky/

Prezident Pavel jednal s ministrem Bartošem o rozvoji bydlení | Prezident Petr Pavel se v pátek odpoledne na Pražském hradě sešel s místopředsedou vlády pro digitalizaci a ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem. Tématem byly zejména podpora bydlení, rozvoj regionů či dotační programy.

Zdroj: ČTK. Prezident Pavel se dnes sejde s Bartošem, hovořit budou o rozvoji bydlení. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-pavel-se-dnes-sejde-s-bartosem-hovorit-budou-o-rozvoji-bydleni/2389873

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce | Zákon říká, že zápis ze zasedání zastupitelstva obce má být vyhotoven do deseti dnů. Je to myšleno na kalendářní dny, nebo na dny pracovní? Týká se lhůta čistě vyhotovení zápisu nebo i jeho podepsání starostou, popřípadě místostarostou a ověřovateli?

Zdroj: DVS. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6914424

POZVÁNKY

 

Změna termínu konání Celostátní konference SMS ČR ve Zlíně! | Celostátní konference SMS ČR se bude konat 22. - 23. 11. 2023 v Interhotelu Zlín. Program konference se nyní připravuje, registrace účastníků bude spuštěna v průběhu července.  

Soutěž OBEC 2030 | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

Název obce a části obce | Komentář k ustanovení § 27 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-27-nazev-obce-a-casti-obce/ 

hořkÁ TEČKA

 

Řadu obcí v Česku sužuje extrémní sucho | Polovina krajů České republiky vyhlásila v posledních dnech kvůli vysokým teplotám a suchu zvýšené nebezpečí požárů. Pro dané oblasti platí zákaz rozdělávání ohně ve volné přírodě nebo pálení klestí na zahradách. Některé obce kvůli suchu zavedly opatření pro šetření vody.

Zdroj: idnes.cz.Pořádně nepršelo už měsíce. Řadu obcí v Česku sužuje extrémní sucho. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sucho-cesko-pocasi-pozary-voda.A230713_094324_domaci_pukkZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení