Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

VEŘEJNÉ OPATROVNICTVÍ

 

Ve veřejném opatrovnictví se blýská na lepší časy | Ve čtvrtek 11. ledna se sešla předsedkyně SMS ČR Eliška Olšáková se zástupci tří klíčových ministerstev (Ministerstvo vnitra, Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo spravedlnosti), s žádostí o řešení problémů v oblasti veřejného opatrovnictví.

Zdroj: SMS ČR. Ve veřejném opatrovnictví se blýská na lepší časy. Dostupé z: https://www.smscr.cz/legislativa/socialne-zdravotni-oblast/socialni-oblast/verejne-opatrovnictvi/ve-verejnem-opatrovnictvi-se-blyska-na-lepsi-casy-3142cs.html

LEGISLATIVA
 

Lidé ve 12 obcích si v sobotu 7. ledna zvolili zastupitele | Obyvatelé 12 obcí v Česku si v sobotu 7. ledna při dodatečných nebo opakovaných volbách zvolili nové zastupitele. Volební účast podle Českého statistického úřadu dosáhla 61,3 procenta. 

Zdroj: ČTK. Lidé ve 12 obcích si v sobotu zvolili zastupitele, účast dosáhla tří pětin. Dostupé z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lide-ve-12-obcich-si-v-sobotu-zvolili-zastupitele-ucast-dosahla-tri-petin/2307800

Na schůzi k vyslovení nedůvěry vládě se poslanci sejdou v úterý | Na sněmovní schůzi k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy (ODS) se poslanci sejdou v úterý 17 ledna. Začne v 10:00. Uskuteční se deset dnů před druhým kolem prezidentské volby.

Zdroj: ČTK.  Na schůzi k vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy se poslanci sejdou v úterý. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-schuzi-k-vysloveni-neduvery-vlade-petra-fialy-se-poslanci-sejdou-v-utery/2310557

Jurečka chystá změny v inspekci sociálních služeb, mohla by být i v utajení | Pravidla kontroly sociálních služeb by se měla letos změnit. Inspekce by se měla zaměřit víc na zacházení s klienty v zařízeních. Upravit by se měly podmínky pro inspektory, aby mohli poskytování péče kontrolovat v utajení. 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Nové výzvy podpoří bezbariérovost měst a obcí | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo dvě nové výzvy pro rok 2023, které se zaměřují na zajištění bezbariérovosti v domech s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů. Pomohou také s distribucí euroklíčů a osazením eurozámků.

Zdroj: MMR. MMR: Nové výzvy zlepší bezbariérovost měst a obcí. Připraveno máme 15 milionů korun. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-nove-vyzvy-zlepsi-bezbarierovost-mest-a-obci-p?feed=Novinky

Hospodaření územních rozpočtů | Ministerstvo financí zveřejnilo zprávu o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2022. Územní samosprávné celky si podle ní i v říjnu 2022 vedly velice dobře a nadále dosahují přebytku hospodaření, a to navzdory hrozbě hluboké recese. 

Zdroj: MF. Zpráva o vývoji rozpočtového hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a krajů k 31. 10. 2022. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/hospodareni-obci/mesicni-zpravy-o-hospodareni-uzemnich-ro/2022/zprava-o-vyvoji-rozpoctoveho-hospodareni-49867/

MPO podpoří revitalizace brownfieldů částkou přes 500 milionů korun | MPO vybralo přes dvě desítky projektů, které podpoří v rámci dotační výzvy programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Mezi obce rozdělí částku přesahující 500 milionů korun z Národního plánu obnovy a přidá dalších 50 milionů ze státního rozpočtu.

Zdroj: MPO. MPO podpoří revitalizace brownfieldů částkou přes 500 milionů korun. Vybralo 21 projektů z celé ČR. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-revitalizace-brownfieldu-castkou-pres-500-milionu-korun--vybralo-21-projektu-z-cele-cr--271886/

Domácnosti mají o dotaci v Nové zelené úsporám Light velký zájem | V pondělí 9. ledna odstartoval program Nová zelená úsporám Light. Za pouhé dva dny si o dotace řeklo 2 265 domácností, které dohromady žádají více než čtvrtmiliardovou podporu. Ministerstvo je připraveno stávající alokaci 1,5 miliardy korun dále navyšovat.

Zdroj: MŽP. Za první dva dny si o dotaci v Nové zelené úsporám Light požádalo přes dva tisíce domácností. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220111-Za-prvni-dva-dny-si-o-dotaci-v-Nove-zelene-usporam-Light-pozadalo-pres-dva-tisice-domacnosti

Informace k výzvě č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace | Ministerstvo financí zveřejnilo informace k výzvě č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace pro rok 2023 pro výkupy pozemků pod silnicemi II. a III. třídy.

Zdroj: MF. Informace k výzvě č. 3 k podávání žádostí o poskytnutí dotace. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29824/

Dotaz: Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | Může plátce poplatku, kterým je společenství vlastníků jednotek, rozpočítat poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, jehož základem je kapacita soustřeďovacích prostředků, na jednotlivé poplatníky podle velikosti podlahové plochy jejich bytu?

Zdroj: MF. MP/03/2023 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Výpočet výše poplatku připadajícího na jednotlivé poplatníky. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/dane/mistni-spravni-a-soudni-poplatky/odpovedi-na-dotazy/2023/mp-03-2023--poplatek-za-odkladani-komuna-49960/

LETEM SVĚTEM

 

Aktualizace příručky Dotčené orgány v procesu územního plánování | Ústav územního rozvoje zveřejnil 1. ledna 2023 aktualizaci příručky Dotčené orgány v procesu územního plánování.

Zdroj: Ústav územního rozvoje. Aktualizované příručky. Dostupné z: https://www.uur.cz/publikacni-cinnost/aktualizovane-prirucky/

Jak v obci zřídit solární elektrárnu | Unie komunitní energetiky představila návod pro starosty, jak v obci zřídit solární elektrárnu. Návod vypracovali členové zájmového sdružení UKEN společně se starosty, kteří již vlastní energie vyrábí a externími odborníky se zkušeností s instalacemi fotovoltaických elektráren, jejich plánování a provozem.

Zdroj: DVS. Budoucnost fotovoltaiky – Jak v obci zřídit solární elektrárnu. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6883139

Komunitní energetiku v roce 2022 vláda nestihla, změnu musí prosadit Síkela | Ve svém prohlášení vláda přislíbila do konce roku 2022 připravit nový energetický zákon, který bude obsahovat principy a požadavky na komunitní energetiku. UKEN požaduje, aby komunitní energetika mohla v praxi fungovat nejpozději od 1. 1. 2024.

Zdroj: UKEN. Komunitní energetiku v roce 2022 vláda nestihla, změnu musí prosadit ministr Síkela. Dostupné z: https://www.uken.cz/blog/komunitni-energetiku-v-roce-2022-vlada-nestihla-zmenu-musi-prosadit-ministr-sikela

Obec, sociální práce a finance | Obce mají v sociální oblasti nezastupitelnou úlohu. Existuje však zásadní rozpor mezi odpovědností, která je s výkonem této agendy spojena, a prostředky, které mají místní samosprávy k dispozici.

Zdroj: DVS. Obec, sociální práce a finance. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6879363

Nová příručka Arniky radí, jak dosáhnout 60% míry třídění | Podle nové odpadové legislativy mají obce povinnost v roce 2025 třídit alespoň 60 % komunálních odpadů. Splnění tohoto cíle bude velmi náročné, neboť v současné době se v obci v průměru vytřídí jen 40 %. Arnika vydala publikaci, která popisuje, jaké kroky mohou úroveň třídění navýšit. 

Zdroj: Arnika. Nová příručka Arniky radí, jak dosáhnout 60% míry třídění. Dostupné z: https://arnika.org/novinky/nova-prirucka-arniky-radi-jak-dosahnout-60-miry-trideni

pozvánky

 

SMS-služby oslaví 5 let ve službách obcí a škol | Ve čtvrtek 19. ledna oslaví SMS-služby už pět let své existence! Jako malý dárek pro sebe i pro své klienty jsme si připravili cyklus článků pod názvem "Zákon o obcích: paragraf za paragrafem". Počínaje dneškem vás hodláme týden co týden seznamovat s jedním paragrafem obecního zřízení - a protože jich má celkem přes sto padesát, měl by nám seriál vydržet docela dlouho :-) Doufáme, že si u vás náš nový cyklus získá přízeň, a budeme velmi rádi, pokud něco podobného bude platit i pro SMS-služby.

Zdroj: SMS-služby. Zákon o obcích: paragraf za paragrafem. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/

Cyklus seminářů Dotace EU a audity | Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů financovaných z fondů EU a úspěšně zvládnout audity? Národní orgán pro koordinaci EU fondů při MMR ve spolupráci s Auditním orgánem Ministerstva financí organizují cyklus seminářů Dotace EU a audity. Semináře jsou pro předem přihlášené zájemce zdarma.

Zdroj: MMR. Jak se vyvarovat chyb při realizaci projektů financovaných z fondů EU a úspěšně zvládnout audity poradí semináře v regionech. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/jak-se-vyvarovat-chyb-pri-realizaci-projektu-finan

Jednoduché vypořádání autorských práv pro rok 2023 | Jak na jednoduché vypořádání autorských práv pro rok 2023? Co třeba v rámci projektu Autorská práva jednoduše, který pro své členské obce připravilo Sdružení místních samospráv České republiky ve spolupráci s kolektivními správci autorských práv? Může to být ta správná cesta i pro vaši obec. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí (např. na místní rozhlas) můžete provádět už nyní.

Kde potkat OBEC 2030 naživo? | OBEC 2030 pomáhá obcím ČR na jejich cestě k udržitelné energetice, energetickým komunitám a v ideálním případě i energetické soběstačnosti. Činnost jsme postupně rozšířili – poskytujeme návody k tomu, jak přistoupit k různým energetickým tématům, elektromobilitou počínaje, komunitní energetikou konče a mnoho dalšího. Pro přehlednost jsme na naše webové stránky přidali kalendář, ve kterém se kdykoliv můžete podívat, jestli zrovna nebudeme hovořit ve vašem okolí.

Zdroj: OBEC 2030. Kalendář. Dostupné z: https://obec2030.cz/kalendar/ 

SLADKÁ TEČKA

 

Máte zájem o elektronickou úřední desku? S námi ji můžete získat výhodněji |  Společnost Galileo Corporation s.r.o jako výrobce a dodavatel elektronických úředních desek a informačních kiosků garantuje nejnižší spotřebu elektrické energie. Ve spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky se společnost Galileo Corporation s.r.o rozhodla, že pro 50 zájemců, kteří jsou členy SMS ČR, zaplatí spotřebu elektrické energie na 12 měsíců od instalace zařízení. 

Zdroj: Mgr. Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení