Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


LEGISLATIVA

 

Probíhá MPŘ k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů | Až do 19. ledna mohou připomínková místa uplatňovat připomínky k návrhu vyhlášky o stanovení obecních stavebních úřadů. Tento návrh byl připraven v souvislosti se schválením novely zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, který stanovuje síť stavebních úřadů. Obce tak mohou nyní přes příslušná připomínková místa vyjádřit svůj postoj k zamýšleným změnám.

Zdroj: SMS ČR. NÁVRH VYHLÁŠKY O STANOVENÍ OBECNÍCH STAVEBNÍCH ÚŘADŮ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/stavebni-zakon/navrh-vyhlasky-o-stanoveni-obecnich-stavebnich-uradu-3570cs.html

K volbě poštou se Sněmovna mimořádně sejde ve středu 17. ledna | K úvodní debatě o koaličním návrhu na zavedení možnosti korespondenční volby pro Čechy žijící v zahraničí se Sněmovna mimořádně sejde ve středu 17. ledna. Opozice namítá rozpor s ústavním pravidlem o tajnosti voleb a požaduje hlasování o návrhu v referendu. 

Zdroj: ČTK. K volbě poštou pro Čechy v cizině se Sněmovna mimořádně sejde 17. ledna. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-k-volbe-postou-pro-cechy-v-cizine-se-snemovna-mimoradne-sejde-17-ledna/2460873; Rakušan: Korespondenční volba není záležitostí, která vyžaduje referendum. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rakusan-korespondencni-volba-neni-zalezitosti-ktera-vyzaduje-referendum/2464781

Vláda podpořila novou protidrogovou kampaň či změnu pravidel v advokacii a pro veřejné sbírky | Ve středu 10. ledna podpořila vláda schválení nových pravidel v advokacii, kampaň zaměřenou na osvětu o škodlivosti drog a zneužívání léků, změnit chce rovněž pravidla pro veřejné sbírky.

Zdroj: ČTK. Vláda podpořila mlčenlivost advokátů, protidrogovou kampaň či změnu pravidel pro veřejné sbírky.  Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-vlada-podporila-mlcenlivost-advokatu-protidrogovou-kampan-ci-zmenu-pravidel-pro-verejne-sbirky/2463591

První návrh zákona o regulaci konopí | Pravidla samopěstování a fungování takzvaných konopných klubů upravuje první verze zákona o regulaci konopí. Vládní návrh normy představil národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil. Předloha neobsahuje zavedení regulovaného trhu s konopím, s nímž se původně počítalo.

Zdroj: ČTK. Piráti: Norma upravuje konopné kluby a samopěstování, ne regulaci trhu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pirati-norma-upravuje-konopne-kluby-a-samopestovani-ne-regulaci-trhu/2463948

Opozice chce nechat občany rozhodnout v referendu o čtyřech otázkách ústavního práva | Opoziční hnutí ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu ke korespondenční volbě pro Čechy žijící v zahraničí, k přijetí eura, k evropskému migračnímu paktu a k právu veta v Evropské unii. Přichystá také petiční akci po České republice ke stejným tématům. 

Zdroj: ČTK. ANO předloží návrh ústavního zákona o referendu mj. ke korespondenční volbě. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ano-predlozi-navrh-ustavniho-zakona-o-referendu-mj-ke-korespondencni-volbe/2464279

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Dotace na rozvoj regionálních distribučních sítí | Provozovatelé distribučních sítí mohou od středy 10. ledna žádat o dotace na jejich modernizaci. MPO vyhlásilo novou výzvu na podporu posílení distribučních sítí z Národního plánu obnovy. Výzva umožní vytvoření dodatečné kapacity pro připojení obnovitelných zdrojů energie do distribučních sítí a zároveň zmírní dopady potřebných investic na regulovanou složku ceny elektřiny. Žádosti je možné podávat do 31. prosince 2024.

Zdroj: MPO. Dotace na rozvoj regionálních distribučních sítí pomohou zmírnit růst regulované složky ceny elektřiny. Připraveno je 6,7 miliardy. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/dotace-na-rozvoj-regionalnich-distribucnich-siti-pomohou-zmirnit-rust-regulovane-slozky-ceny-elektriny--pripraveno-je-6-7-miliardy---279143/

Program Živel odstartoval. MMR na něj vyčlenilo 200 milionů korun | MMR vyhlásilo výzvu v programu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách. Reaguje tím na škody napáchané povodněmi v závěru loňského roku. Pro samosprávy resort uvolnil celkem 200 milionů korun. Příjem žádostí odstartuje 1. února 2024.

Zdroj: MMR. Program Živel odstartoval. Na obnovu majetku samospráv po povodních a dalších pohromách jsme vyčlenili 200 milionů korun. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/program-zivel-odstartoval-na-obnovu-majetku-samosp

252 milionů korun půjde na IT techniku stavebních úřadů | Ministerstvo pro místní rozvoj odstartovalo příjem žádostí o poskytnutí dotací, které stavebním úřadům umožní doplnit IT techniku pro digitalizaci stavebního řízení. Finanční prostředky získají na základě dat z dotazníkového šetření.

Zdroj: MMR. MMR vybaví stavební úřady IT technikou v hodnotě 252 milionů korun. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vybavi-stavebni-urady-it-technikou-v-hodnote-2

MMR zvěřejnilo Výsledky výzev na obnovu brownfieldů z NPO | Státní fond podpory investic podpoří obnovu brownfieldů více než 2,3 miliardy korun. Podporu získalo 15 velkých a 32 malých projektů napříč regiony. Největší zájem byl o rekonstrukce, zhruba půl miliardy půjde také na demolice a následnou novou výstavbu.

Zdroj: MMR. Státní fond podpory investic podpoří obnovu brownfieldů více než 2,3 miliardy korun. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/statni-fond-podpory-investic-podpori-obnovu-brownf

Výzva „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony”  se prodlužuje | Ministerstvo pro místní rozvoj prodloužilo lhůtu pro příjem žádostí o podporu z 2. výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony až do 14. února 2024. Resort chce žadatelům umožnit podávat kvalitně připravené projektové záměry. Další prodloužení lhůty se nepředpokládá.

Zdroj: MMR. Prodlužujeme lhůtu pro příjem žádostí do výzvy Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/prodluzujeme-lhutu-pro-prijem-zadosti-do-vyzvy-dem

LETEM SVĚTEM

 

Stovky obcí nesouhlasí s povinným zálohováním PET lahví a plechovek | SMS ČR uplatnilo v rámci meziresortního připomínkového řízení řadu zásadních připomínek k novele zákona o obalech, která navrhuje zavedení povinného zálohového systému pro PET lahve a nápojové plechovky. Stovky obcí a měst se rovněž připojují k iniciativě, jejímž cílem je zachovat a posílit stávající systém třídění odpadů.

Zdroj: SMS ČR. STOVKY OBCÍ NESOUHLASÍ S POVINNÝM ZÁLOHOVÁNÍM PLECHOVEK A PET LAHVÍ. CHTĚJÍ POSÍLIT STÁVAJÍCÍ SYSTÉM TŘÍDĚNÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/stovky-obci-nesouhlasi-s-povinnym-zalohovanim-plechovek-a-pet-lahvi-chteji-posilit-stavajici-system-trideni-3567cs.html

Mediální výstupy SMS ČR v prosinci 2023 | I před vánočními svátky pokračovalo SMS ČR v komunikaci s médii ohledně témat, která se dotýkají samospráv. Za prosinec evidujeme 115 mediálních výstupů, v nichž figuruje SMS ČR či jeho konkrétní zástupci.

Zdroj: SMS ČR. Mediální výstupy SMS ČR v prosinci 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/monitoring-medii/aktuality/medialni-vystupy-sms-cr-v-prosinci-2023-3568cs.html

SMS ČR jednalo o budoucnosti zpoplatnění pozemních komunikací | První týden v lednu se na Ministerstvu dopravy sešli zástupci SMS ČR, SMOČR a SFDI, aby pokračovali v loni započaté diskusi, jak stanovit zpoplatnění pozemních komunikací po roce 2029.

Zdroj: SMS ČR. ZPOPLATNĚNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ 2029+. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/doprava/aktuality/zpoplatneni-pozemnich-komunikaci-2029-3571cs.html

Video: Bartoš s Pavlem mluvili o zákoně o podpoře v bydlení nebo zavedení eDokladů | Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem mluvil o zákoně o podpoře v bydlení, zavedení eDokladů nebo dezinformacích. Jednali spolu také o vnitřní i vnější bezpečnosti ČR nebo o novoročním projevu prezidenta.

Zdroj: ČTK. Bartoš s Pavlem mluvili o zákoně o podpoře v bydlení nebo zavedení eDokladů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bartos-s-pavlem-mluvili-o-zakone-o-podpore-v-bydleni-nebo-zavedeni-edokladu/2464095

Obecní úřad a starostku na Ostravsku zaměstnává fiktivní spor o placení poplatků za psa | Úřad a starostku obce na Ostravsku zaměstnává fiktivní spor o placení poplatků za psa. Dopis majitele zvířete, ve kterém tvrdí, že nemůže platit poplatky za psa, protože se jeho čtyřnohý přítel cítí být kočkou, v posledních dnech koluje internetem. V reakci na to pak obecní úřad a starostka dostává stovky e-mailů a telefonátů.

Zdroj: ČTK. Úřad obce na Ostravsku zaměstnává fiktivní spor o placení poplatků za psa. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/urad-obce-na-ostravsku-zamestnava-fiktivni-spor-o-placeni-poplatku-za-psa/2464251

 

POZVÁNKY

 

Autorská práva jednoduše v roce 2024 | S ceníkem služby Autorská práva jednoduše na příští rok se můžete seznámit v příloženém letáku, v němž se dozvíte také o novinkách, které jsme si pro členské obce SMS ČR přichystali. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí je možné provádět v Autorskoprávním modulu SMS ČR.

Zdroj: SMS ČR. Autorská práva jednoduše v roce 2024. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/autorska-prava-jednoduse-v-roce-2024-3551cs.html

Nominujte publicistické příspěvky věnované chudobě | Evropská síť proti chudobě a sociálnímu vyloučení v ČR (EAPN ČR) již podruhé ocení publicistické příspěvky v médiích, věnované různým podobám chudoby. Vloni převzal nad touto akcí záštitu prezident ČR Petr Pavel s manželkou Evou.

Zdroj: SMS ČR. VÝZVA K PŘEDLOŽENÍ NÁVRHŮ NA OCENĚNÍ PUBLICISTIKY VĚNOVANÉ CHUDOBĚ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/vyzva-k-predlozeni-navrhu-na-oceneni-publicistiky-venovane-chudobe-3572cs.html

Zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření obce | Komentář k ustanovení § 43 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od loňského ledna vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-43-zprava-o-vysledcich-prezkoumani-hospodareni-obce/ 

Žít krajinou | Státní pozemkový úřad oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav.

Zdroj: SMS ČR. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZAHÁJIL NOMINACE DO ŽÍT KRAJINOU. OBCE, FIRMY I VLASTNÍCI MOHOU SOUTĚŽIT O NEJLEPŠÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ.. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zahajil-nominace-do-zit-krajinou-obce-firmy-i-vlastnici-mohou-soutezit-o-nejlepsi-opatreni-v-krajine-3556cs.html

Vzdělávejte se s námi! V lednu se s Milanem Havlem zaměříme na odpady | Uhlíková stopa odpadů a analýza odpadového hospodářství budou tématy vzdělávacích akcí jihlavské projektové kanceláře SMS ČR. Obě povede odborník na odpadové hospodářství Milan Havel.

Webinář: Uhlíková stopa odpadů

V bilanci emisí skleníkových plynů hraje výraznou roli výroba, se kterou je spojeno cca 80 % emisí. Výroba a následná spotřeba je doprovázena produkcí odpadů. Z toho je zřejmé, že předcházení (prevence) vzniku odpadů je jednou z cest, jak snížit zatížení emisemi. Na každém z nás záleží.

  • Klimatická změna souvisí s emisemi skleníkových plynů.
  • Důležitý zdroj emisí je odpad, proto je stále důležitější zaměřovat se na snižování uhlíkové stopy odpadů.
  • Uhlíková stopa odpadů = celkové množství emisí skleníkových plynů produkovaných v průběhu životního cyklu odpadu (od jeho vzniku až po zpracování nebo likvidaci)

YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://www.youtube.com/watch?v=PTJix0HwlJg

Kurz Jak na analýzu odpadového hospodářství

Na téma odpadového hospodářství plánujeme vzdělávací program Jak na analýzu odpadového hospodářství. Máte-li o takovou analýzu zájem přímo ve vaší obci a chcete-li se zúčastnit programu, napište na e-mail: mattyasovska@smscr.cz. Lektor si dopředu připraví data pro zúčastněné obce a podrobně je s vámi v rámci programu rozebere.

Online diskusní fórum

Na www.portalzastupitele.cz je nově k dispozici online diskusní fórum k problematice klimatické změny a jejích dopadů. Online diskusní fórum je určeno pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí, případně pro příspěvkové organizace obcí či NNO, kteří mohou vkládat dotazy k uvedenému tématu. Odpovídat budou erudovaní odborníci na tuto problematiku.

Pro přístup do online diskusního fóra je nutná registrace na www.portalzastupitele.cz.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 
Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

BLÁZNIVÁ TEČKA

 

Starosta francouzské obce zakázal štěkání psů | Tak trochu do boje s pověstnými větrnými mlýny se pustil starosta normandské obce Poses Georgio Loiseau, když vydal vyhlášku, která zakazuje štěkání psů. Své rozhodnutí odůvodnil stížnostmi některých obyvatel, kterým vadí, že mnozí domácí miláčkové od sousedů jsou buď příliš hluční, nebo štěkají celé hodiny v kuse.

Zdroj: Novinky.cz. Máme právo na klid. Starosta francouzské obce zakázal štěkání psů. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-mame-pravo-na-klid-starosta-francouzske-obce-zakazal-stekani-psu-40456496ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení