Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

NÁVRH VYHLÁŠKY O VÝSTAVBĚ TERČEM KRITIKY

 

Připomínková místa kritizují návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu | Po přijetí novely stavebního zákona vstoupila do legislativního procesu řada souvisejících prováděcích vyhlášek, mezi nimi i vyhláška o požadavcích na výstavbu. Ta byla v rámci připomínkového řízení terčem kritiky ze strany samospráv i dalších organizací např. kvůli požadavkům na více parkovacích míst či nedostatečné adaptaci na klima. Proti kritice se MMR ohradilo v tiskové zprávě.

Zdroje: Odok. Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Dostupné z: https://odok.cz/portal/veklep/material/KORNCT3JM6I5/; Arnika. Dvě auta na byt, nulová adaptace na klima a bydlení ve sklepě?! MMR novelizuje vyhlášku o stavbách. Dostupné z: https://arnika.org/o-nas/tiskove-zpravy/dve-auta-na-byt-nulova-adaptace-na-klima-a-bydleni-ve-sklepe-mmr-novelizuje-vyhlasku-o-stavbach; MMR. MMR nebude diktovat počty parkovacích míst. Návrh vyhlášky obcím umožňuje úpravu podle místních potřeb. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-nebude-diktovat-pocty-parkovacich-mist-navrh-v

LEGISLATIVA

 

Zdravotní pojišťovny by mohly hradit i sociální služby | Zdravotní pojišťovny by mohly v budoucnu hradit nejen zdravotní péči, ale i sociální služby. Zdravotní a sociální péče by se tak lépe doplňovaly, sociální podporou by se dalo předejít zvýšeným nákladům za léčbu. Zvažují to ministerstva práce a zdravotnictví. 

Zdroj: ČTK. Zdravotní pojišťovny by mohly hradit i sociální služby, zvažují ministerstva. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zdravotni-pojistovny-by-mohly-hradit-i-socialni-sluzby-zvazuji-ministerstva/2390276

Návrh novely zákona o obcích | Institut společenství obcí, létající úředník, pravidla distančního jednání zastupitelstev či odměňování zastupitelů na základě objektivních statistických dat. To i další novinky přináší novela zákonů o obcích, krajích a hlavním městě Praze, která má samosprávám ulehčit práci a pomoci fungovat efektivněji a hospodárněji. 

Zdroj: MVČR. Novela zákona o obcích: Jednodušší, efektivnější a hospodárnější fungování obcí. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/novela-zakona-o-obcich-jednodussi-efektivnejsi-a-hospodarnejsi-fungovani-obci.aspx

Sněmovna schválila obrannou smlouvu s USA | Sněmovna ve středu 19. července schválila česko-americkou smlouvu o obranné spolupráci, proti byli prakticky jen poslanci opozičního hnutí SPD. Protože horní komora souhlasila s dohodou už minulý týden, prezident Petr Pavel ji může podepsat, a završit tak ratifikační proces v Česku.

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila obrannou smlouvu s USA, Pavel ji může podepsat. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-obrannou-smlouvu-s-usa-pavel-ji-muze-podepsat/2391679

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Dotační program „Oprav dům po babičce“ | MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. 

Zdroj: MŽP. Oprav dům po babičce nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230717-Oprav-dum-po-babicce-nabidne-zalohove-vice-nez-milion-korun-a-moznost-vyhodneho-uveru-na-komplexni-rekonstrukce-starsich-rodinnych-domu

10. výzva eGovernment a kyberbezpečnost - posun ukončení příjmu žádostí | ŘO IROP oznamuje, že dne 20. 7. 2023 byl prodloužen příjem žádostí do 10. výzvy IROP – eGovernment a kybernetická bezpečnost – SC 1.1 (VRR). Ukončení příjmu žádostí o podporu bylo posunuto z 31. 8. 2023, 14.00 na 31. 8. 2024, 14:00 z důvodu časově náročné přípravy projektů.

Zdroj: IROP. 10. výzva eGovernment a kyberbezpečnost - posun ukončení příjmu žádostí o podporu. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/10-vyzva-posun-ukonceni-prijmu-zadosti-o-podporu

Zkrácení doby udržitelnosti v programu "Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb" | Doba udržitelnosti v programu 113 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb se zkracuje na 10 let. O zkrácení doby udržitelnosti mohou požádat zařízení, která prošla nebo projdou procesem transformace a deinstitucionalizace pobytových zařízení sociálních služeb. Více zde.

Zdroj: MPSV. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/

Výzvy MPSV na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb | Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. 

Zdroj: MPSV. MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-vyhlasilo-v-ramci-npo-vyzvy-zamerene-na-modernizaci-a-rozvoj-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb

Dalších 160 milionů korun na brownfieldy | Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Pro žadatele, tedy zástupce obcí, měst a krajů z celého Česka, je připraveno celkem 160 milionů korun. Příjem žádostí probíhá od 13. 7. 2023 až do vyčerpání alokace.

Zdroj: MPO. MPO podpoří částkou 160 milionů korun další projekty na obnovu brownfieldů. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-castkou-160-milionu-korun-dalsi-projekty-na-obnovu-brownfieldu--275608/

LETEM SVĚTEM

 

Digitální technická mapa už za rok | Od 1. července 2024 bude spuštěna digitální technická mapa v České republice. Po letech příprav tak bude veřejnosti přístupná on-line databáze s mapami ve vysokém rozlišení, ve kterých uživatelé snadno a rychle najdou technické údaje, inženýrské sítě, stavby a další důležité informace. 

Zdroj: Moderní obec. Digitální technická mapa už za rok. Dostupné z: https://moderniobec.cz/digitalni-technicka-mapa-uz-za-rok/

Rozsah půdního sucha v Česku se zvětšil na celém území | Dva nejhorší stupně sucha zasáhly v neděli 16. července 34,8 procenta území České republiky, rozsah zemědělského sucha se zvýšil. Některý z pěti stupňů sucha je na 97,8 procenta území. Nejhorší situace je na střední a severovýchodní Moravě. 

Zdroj: ČTK. Rozsah půdního sucha v Česku se zvětšil na celém území. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozsah-pudniho-sucha-v-cesku-se-zvetsil-na-celem-uzemi/2391003

Pavel a Bartoš na Hradě jednali o regionálních nerovnostech | Ivan Bartoš na schůzce s prezidentem Petrem Pavlem mluvili o problematice regionálních nerovností. Bartoš ocenil, že se Hrad o tyto otázky intenzivně zajímá a spolupracuje s jeho ministerstvem, které je má v gesci. Oba politici spolu mluvili také o dostupném bydlení, zrychlení stavebního řízení, podpoře regionů, dotačních programech či digitalizaci.

Zdroj: ČTK. Bartoš na Hradě ocenil, že se Pavel zajímá o regionální nerovnosti v Česku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bartos-na-hrade-ocenil-ze-se-pavel-zajima-o-regionalni-nerovnosti-v-cesku/2389873

Nová pravidla pro hospodaření na erozně ohrožených půdách | Ministerstvo zemědělství přichystalo rozšíření a přesnější roztřídění erozně ohrožené půdy v ČR. Na silně erozně ohrožených půdách a nově definované „podkategorii“ mírně erozně ohrožených půd budou muset zemědělci volit šetrnější metody hospodaření.

Zdroj: MZe. Pro hospodaření na erozně ohrožených půdách začnou platit nová pravidla, která lépe ochrání pole. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2023_pro-hospodareni-na-erozne-ohrozenych.html

POZVÁNKY

 

Webinář o společném nákupu energií | SMS ČR organizuje i v letošním roce společný nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno. Předmětem soutěže bude nákup el. energie a plynu na období od 1.1.2024. Webinář, který odpoví na otázky vývoje cen energií, možností v nákupu energií ze strany obcí, souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, výhodnosti tohoto postupu  a dalších proběhne v pondělí 31.7.2023 od 15:00. Připojit se můžete zde : meet.google.com/zze-xngr-sub. Pro více informací k nákupu pište na vavra@smscr.cz, pro více info a technickou pomoc k vysílání webináře pište na mattyasovska@smscr.cz.

Zdroj: Mgr. Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR

Rozhodování o názvech částí obce, ulic a jiných veřejných prostranství | Komentář k ustanovení § 28 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-28-rozhodovani-o-nazvech-casti-obce-ulic-a-jinych-verejnych-prostranstvi/ 

Evropský týden mobility | EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.–22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Ke kampani se může zdarma připojit každá obec, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility.

Zdroj: MŽP. Evropský týden mobility. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

Změna termínu konání Celostátní konference SMS ČR ve Zlíně! | Celostátní konference SMS ČR se bude konat 22. - 23. 11. 2023 v Interhotelu Zlín. Program konference se nyní připravuje, registrace účastníků bude spuštěna v průběhu července.  

Soutěž OBEC 2030 | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

sladkÁ TEČKA

 

NSS zrušil regulaci umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji | Nejvyšší správní soud zrušil regulaci umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji. Vyhověl tak kasační stížnosti skupiny samospráv, lidí a firem, podle kterých krajské zásady rozvoje znemožnily budování vysokých elektráren na více než 99 procentech území kraje. 

Zdroj: ČTK. NSS zrušil regulaci umisťování vysokých větrných elektráren v Ústeckém kraji. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nss-zrusil-regulaci-umistovani-vysokych-vetrnych-elektraren-v-usteckem-kraji/2392394ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení