Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

NÁLEZ ÚS K ZATÍŽENÍ PODNIKATELSKÉ NEMOVITOSTI VYŠŠÍ DANÍ

 

Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti | Ústavní soud nálezem Pl. ÚS 24/23 potvrdil platnost obecně závazné vyhlášky obce Řepov, která stanovila místní koeficient daně z nemovitosti ve výši 5, a to pro části obce, které jsou vymezeny podle parcelních čísel pozemků v příloze k této vyhlášce. SMS ČR nález uvítalo.

Zdroj: Ústavní soud. Obce mohou zatížit vyšší daní z nemovitostí i jen určité nemovitosti. Dostupné z: https://www.usoud.cz/aktualne/obce-mohou-zatizit-vyssi-dani-z-nemovitosti-i-jen-urcite-nemovitosti; SMS ČR. ÚSTAVNÍ SOUD POTVRDIL MOŽNOST ZATÍŽENÍ KONKRÉTNÍCH NEMOVITÝCH VĚCÍ VYŠŠÍ DANÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/financovani-obci/dan-z-nemovitosti/ustavni-soud-potvrdil-moznost-zatizeni-konkretnich-nemovitych-veci-vyssi-dani-3321cs.html

LEGISLATIVA

 

Jurečka požaduje po starostech zajištění míst pro děti předškolního věku v MŠ | Starostové podle ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečky musejí dokázat zabezpečit dostatek míst pro děti předškolního věku ve školkách či dětských skupinách. Zástupci obcí a měst návrh na uzákonění nároku tříletých dětí na místo ve spádové školce odmítají a žádají o jeho vypuštění z chystané vládní novely zákona o dětských skupinách

Zdroj: ČTK. Jurečka: Starostové musejí dokázat zabezpečit dostatek míst v MŠ. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-starostove-museji-dokazat-zabezpecit-dostatek-mist-v-ms/2393475

Novela zákona o drahách se vrací do Poslanecké sněmovny | Senát na svém jednání 13. července projednal návrh novely zákona o dráhách, která mj. zavádí institut přerušení provozuschopnosti a provozování dráhy (nebo její části). Součástí projednání byl i pozměňovací návrh SMS ČR, který institut přerušení provozuschopnosti dráhy z novely zákona odstraňuje. Senátem novela neprošla a vrací se tak do Poslanecké sněmovny.

Zdroj: SMS ČR. Novela zákona o drahách se vrací do Poslanecké sněmovny. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/doprava/zeleznicni-doprava/novela-zakona-o-drahach-se-vraci-do-poslanecke-snemovny-3326cs.html

Senát navrhl pružnější pravidla pro dohody o práci | Senát navrhl pružnější pravidla pro dohody o provedení práce. Zavést je chce nikoli od letošního září, ale až od příštího roku navzdory sankcím Evropské unie. Senátní úpravy, které ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka odmítl, nyní dostane k posouzení Sněmovna. 

Zdroj: ČTK. Senát navrhl pružnější pravidla pro dohody o práci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-navrhl-pruznejsi-pravidla-pro-dohody-o-praci/2394688

Senátní ústavně-právní výbor se staví proti ratifikaci Istanbulské dohody | Senátní ústavně-právní výbor doporučil horní komoře neratifikovat takzvanou Istanbulskou úmluvu. Podle něj je Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí ideologický dokument. 

Zdroj: ČTK. Ústavně-právní výbor doporučil Senátu neratifikovat tzv. Istanbulskou úmluvu. Dostupné  z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ustavne-pravni-vybor-doporucil-senatu-neratifikovat-tzv-istanbulskou-umluvu/2394230

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Veřejná konzultace k aktualizaci strategického rámce Česká republika 2030 | Otevírá se veřejná konzultace k návrhu aktualizace Strategického rámce ČR 2030. Strategický rámec stanovuje priority a cíle pro udržitelný rozvoj České republiky do roku 2030 a snaží se zohledňovat zkušenosti posledních let. Veřejná konzultace je otevřená až do 21. srpna.

Zdroj: MŽP. Začíná veřejná konzultace k aktualizaci strategického rámce Česká republika 2030. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230724-Zacina-verejna-konzultace-k-aktualizaci-strategickeho-ramce-Ceska-republika-2030-CR-2030

Výzva MŽP z unijního programu LIFE | MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu k předkládání žádostí o podporu z národních zdrojů alokovaných pro program LIFE v období 2023-2024. Výzva je určena na spolufinancování strategických projektů na ochranu přírody a strategických integrovaných projektů.

Zdroj: MŽP. MŽP vyhlásilo průběžnou výzvu pro integrované projekty z unijního programu LIFE. K dispozici je 120 milionů korun. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230727_MZP-vyhlasilo-prubeznou-vyzvu-pro-projekty-z-programu-LIFE

Dotace IROP na rozvoj turismu v aglomeracích a metropolitních oblastech | MMR vyhlašuje 90. výzvu IROP - Cestovní ruch - SC 4.4 (ITI). Cílem výzvy je rozvoj veřejné infrastruktury cestovního ruchu sloužící návštěvníkům a rezidentům. Připraveno je přes 460 milionů korun.

Zdroj: IROP. IROP pro městské aglomerace ITI vyčlenil více než 469,2 mil. Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-pro-iti-vyclenil-vice-nez-469,2-kc-rozvoj-cr

Dotační program „Oprav dům po babičce“ | MŽP ve spolupráci se Státním fondem životního prostředí ČR spustí v září motivační dotační program pro české domácnosti. Jedinečná podpora má navýšit tempo renovací energeticky nevyhovujících rodinných domů a napomoci obnově stávajícího bytového fondu. 

Zdroj: MŽP. Oprav dům po babičce nabídne zálohově více než milion korun a možnost výhodného úvěru na komplexní rekonstrukce starších rodinných domů. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230717-Oprav-dum-po-babicce-nabidne-zalohove-vice-nez-milion-korun-a-moznost-vyhodneho-uveru-na-komplexni-rekonstrukce-starsich-rodinnych-domu

160 milionů korun na brownfieldy | Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo novou výzvu v programu Regenerace brownfieldů pro podnikatelské využití. Pro žadatele, tedy zástupce obcí, měst a krajů z celého Česka, je připraveno celkem 160 milionů korun. Příjem žádostí probíhá od 13. 7. 2023 až do vyčerpání alokace.

Zdroj: MPO. MPO podpoří částkou 160 milionů korun další projekty na obnovu brownfieldů. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-castkou-160-milionu-korun-dalsi-projekty-na-obnovu-brownfieldu--275608/

Výzvy MPSV na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb | Ministerstvo práce a sociálních věcí vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy několik výzev, jejichž cílem je podpořit investiční projekty zaměřené na rozvoj a modernizaci materiálně technické základny sociálních služeb. 

Zdroj: MPSV. MPSV vyhlásilo v rámci NPO výzvy zaměřené na modernizaci a rozvoj materiálně technické základny sociálních služeb. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-vyhlasilo-v-ramci-npo-vyzvy-zamerene-na-modernizaci-a-rozvoj-materialne-technicke-zakladny-socialnich-sluzeb

LETEM SVĚTEM

 

Vesnice roku 2023 je v plném proudu | Již ve čtyřech krajích proběhlo slavnostní vyhlášení lokálních vítězů soutěže Vesnice roku 2023, jejímž hrdým spoluvyhlašovatelem je rovněž Sdružení místních samospráv. Naše sdružení každoročně udílí Cenu naděje pro živý venkov. Které obce ji zatím letos získaly?

Zdroj: SMS ČR. VESNICE ROKU 2023 – VYHLAŠOVÁNÍ JE V PLNÉM PROUDU. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/vesnice-roku-2023-vyhlasovani-je-v-plnem-proudu-3324cs.html

Veřejné instituce mají méně reklamy na konspiračních webech | MMR na počátku června představilo metodiku, na základě které by konspirační nebo dezinformační weby neměly dosáhnout na veřejné prostředky. Inzerce státních podniků nebo veřejných institucí se na těchto portálech téměř přestala zobrazovat. Ministerstvo poskytuje také individuální konzultace, jak metodiku uplatňovat, a chystá i školicí video.

Zdroj: MMR. Veřejné instituce mají méně reklamy na konspiračních webech. MMR nabídne inzerentům školení. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/verejne-instituce-maji-mene-reklamy-na-konspiracni

Prezident Pavel chce prosazovat elektronickou formu voleb | Prezident Petr Pavel je připraven prosazovat elektronickou formu voleb. Podle něj je to způsob hlasování odpovídající 21. století. V pátek 21. července to řekl v Ostravě, kde se účastnil festivalu Colours of Ostrava. 

Zdroj: ČTK. Prezident Pavel chce prosazovat elektronickou formu voleb. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-pavel-chce-prosazovat-elektronickou-formu-voleb/2392671

Sucho, vysoké teploty a počáteční impulz jsou hlavní důvody extrémních požárů | Pro výskyt extrémních požárů je potřeba splnit tři hlavní podmínky, větrné počasí bez srážek s vysokými teplotami, dostatek paliva a počáteční impulz. Přírodně vzniklých požárů je podle vědců minimum, ve většině případů je na vině člověk. 

Zdroj: ČTK. Sucho, vysoké teploty a počáteční impulz jsou hlavní podmínky extrémních požárů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sucho-vysoke-teploty-a-pocatecni-impulz-jsou-hlavni-podminky-extremnich-pozaru/2394901

Obce a podnikatelé | V souvislosti s povinností živnostníků zřídit si datovou schránku se jejich počet začal od konce roku 2022 snižovat. Zatímco v předchozích obdobích se počet lidí, kteří zrušili své živnostenské oprávnění, pohyboval kolem 4000 za měsíc, v říjnu to byl již dvojnásobek a jejich počet vrcholil letos v únoru, kdy jich zaniklo nad 104 tisíc. Jejich počet na obyvatele je však např. ve srovnání s Německem nadále poměrně vysoký.

Zdroj: DVS. Obce a podnikatelé. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6914523

POZVÁNKY

 

Webinář o společném nákupu energií | SMS ČR organizuje i v letošním roce společný nákup energií na Českomoravské komoditní burze Kladno. Předmětem soutěže bude nákup el. energie a plynu na období od 1.1.2024. Webinář, který odpoví na otázky vývoje cen energií, možností v nákupu energií ze strany obcí, souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek, výhodnosti tohoto postupu  a dalších proběhne v pondělí 31.7.2023 od 15:00. Připojit se můžete zde : meet.google.com/zze-xngr-sub. Pro více informací k nákupu pište na vavra@smscr.cz, pro více info a technickou pomoc k vysílání webináře pište na mattyasovska@smscr.cz.

Zdroj: Mgr. Oldřich Vávra, 1. místopředseda SMS ČR

Názvy v českém jazyce a v jazyce národnostní menšiny | Komentář k ustanovení § 29 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-29-nazvy-v-ceskem-jazyce-a-v-jazyce-narodnostni-mensiny/ 

Evropský týden mobility | EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.–22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Ke kampani se může zdarma připojit každá obec, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility.

Zdroj: MŽP. Evropský týden mobility. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

Změna termínu konání Celostátní konference SMS ČR ve Zlíně! | Celostátní konference SMS ČR se bude konat 22. - 23. 11. 2023 v Interhotelu Zlín. Program konference se nyní připravuje, registrace účastníků bude spuštěna v průběhu července.  

Soutěž OBEC 2030 | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

sladkÁ TEČKA

 

V Česku rostou digitální obce | Malá obec východně od Plzně, přibližně v polovině cesty do Rokycan. Trvale tu žijí asi dvě stovky obyvatel. Ulice pojmenované nemají, ale na těch několik domů, co tady v Mokrouších stojí, to snad ani není potřeba. Kromě hostince a rybníku ve vesnici na první pohled moc zajímavostí není. Od jiných přibližně stejně velkých obcí ji však odlišuje její komunikace navenek.

Zdroj: V Česku rostou digitální obce. Dostupné z: https://euractiv.cz/section/evropske-finance/news/v-cesku-rostou-digitalni-obce/ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení