Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

krásný podzim se starostovým infoservisem!

 

Zákon o střetu zájmů: na co si dát pozor? / Jan Horník / 25.10.2022 (13:00 - 15:00)

Vážené paní starostky, vážení páni starostové, milí přátelé,
 
dovolte mi, abych Vás již zítra, v úterý 25. října, pozvala na další z našich webinářů, který je tentokrát věnován problematice navýsost aktuální: zákonu o střetu zájmů.

V průběhu dvouhodinového setkání se účastníci seznámí s problematikou tohoto zákona a zejména s požadavky, které na veřejné funkcionáře klade.

Jan Horník, který vás kurzem provede, patří mezi zkušené lektory s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi z veřejné správy. Někteří z vás si jej možná pamatují z dřívějška a mohou potvrdit, že jeho výklad je poutavý a nepostrádá humor. Jinými slovy, je se na co těšit.

Odkaz pro připojení najdete na webových stránkách projektu SMS ČR Vzdělávání, který nabízí celou řadu dalších kurzů zajímavých jak pro školy, tak představitele samospráv jako jejich zřizovatele.


Zítra na viděnou!
 
Jitka HANÁKOVÁ
koordinátorka vzdělávacích aktivit SMS-služby s.r.o.


 

emeritní starosta na telefonu

 

SMS ČR pomáhá nově zvoleným starostům | Emeritní starosta na telefonu, to je nová služba, kterou SMS ČR ve spolupráci se SMS-službami spouští. Její hlavní cílovou skupinou jsou novopečené paní starostky a novopečení páni starostové, kterým může pomoc ve formě konzultace od zkušenějšího kolegy, dlouholetého starosty obce Tupesy Mgr. Oldřicha Vávry, usnadnit začátky ve funkci. 

Zdroj: SMS ČR. Emeritní starosta na telefonu: SMS ČR pomáhá nově zvoleným starostům. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/emeritni-starosta-na-telefonu-sms-cr-pomaha-nove-zvolenym-starostum-3086cs.html

LEGISLATIVA
 

Novela stavebního zákona a možné zachování sítě stavebních úřadů | V návrhu novely stavebního zákona zůstává varianta II., která má velkou šanci na přijetí vládou. Představuje vyvrcholení úsilí SMS ČR o zachování celé sítě stavebních úřadů, jejichž seznam by byl stanoven ve vyhlášce, a nikoliv v příloze. Varianta I. by oproti tomu znamenala, že ze stávajících 694 bude zachováno buď 375, nebo 389 stavebních úřadů. Se zachováním sítě stavebních úřadů se otevírá otázka jejich financování, které by se mělo překlopit do výkonového modelu. Vláda se vrátí k projednávání novely tento týden.

Zdroj: SMS ČR. Síť stavebních úřadů bude možná zachována. Vše záleží na vládě! Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/stavebni-zakon/sit-stavebnich-uradu-bude-mozna-zachovana-vse-zalezi-na-vlade-3080cs.html; ČTK. Vláda se vrátí k novele stavebního zákona příští týden. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-se-vrati-k-novele-stavebniho-zakona-pristi-tyden/2273090; MMR. Bartoš: Novela nového stavebního zákona je zcela nutná. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-novela-noveho-stavebniho-zakona-je-zcela-nu

Sněmovna zvýšila schodek letošního rozpočtu z 280 mld. na 375 mld. Kč | Sněmovna schválila zvýšení schodku letošního státního rozpočtu z 280 miliard na 375 miliard korun. Poslanci minulý týden schválili dva koaliční návrhy, které zvyšují výdaje i schodek o dalších 45 miliard korun. Výdaje novelizovaného rozpočtu překročí poprvé dva biliony korun.

Zdroj: ČTK. Sněmovna zvýšila schodek letošního rozpočtu z 280 mld na 375 mld Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-zvysila-schodek-letosniho-rozpoctu-z-280-mld-na-375-mld-kc/2272793

SMS ČR se zabývá novelizacemi energetického zákona | V pátek (14. října) prošla prvním čtením novela energetického zákona věnující se OZE (obnovitelné zdroje energie), ke které mělo Sdružení hned několik připomínek, neboť novela zatím pouze odstraňuje administrativní překážky při povolování OZE. Novela byla také jedním z nejdůležitějších bodů jednání pracovní skupiny pro energetiku, která se předminulý týden sešla již počtvrté. Nastavením právní úpravy energetického společenství a dalšími otázkami se mají zabývat novely následující.

Zdroj: SMS ČR. Pracovní skupina pro energetiku se zabývala novelami energetického zákona. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-energetiku/aktuality/pracovni-skupina-pro-energetiku-se-zabyvala-novelami-energetickeho-zakona-3081cs.html; Zdroj: SMS ČR. Síť stavebních úřadů bude možná zachována. Vše záleží na vládě! Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/stavebni-zakon/sit-stavebnich-uradu-bude-mozna-zachovana-vse-zalezi-na-vlade-3080cs.html

Z MINISTERSTEV

 

Sdružení jednalo na Ministerstvu vnitra o odměnách zastupitelů | Ve středu 19. října se zástupci SMS ČR spolu se zástupci dalších organizací zúčastnili pracovního jednání na Ministerstvu vnitra, které se týkalo odměňování zastupitelů. Odměny zastupitelů jsou dlouhodobě neřešený problém, SMS ČR nesouhlasí s tím, že byly nyní dva roky zastropované, ani s tím, že výše odměn zastupitelů závisí každoročně na rozhodnutí vlády.

Zdroj: SMS ČR. Na ministerstvu vnitra jsme jednali o odměnách zastupitelů. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/na-ministerstvu-vnitra-jsme-jednali-o-odmenach-zastupitelu-3085cs.html

MMR vyhlašuje další výzvy na podporu digitalizace úřadů | Další krok k digitalizovaným úřadům. IROP vyhlásil v pondělí 17. října čtyři výzvy na podporu elektronizace vybraných služeb veřejné správy. Celkem je v těchto výzvách připraveno více než 2,6 mld. korun. Výzva č. 8 je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů, výzva č. 9 je pro projekty na území přechodových regionů, výzva č. 10 se zaměřuje na více rozvinuté regiony tedy území hl. m. Prahy. 11. výzva IROP je zacílená na celou Českou republiku.

Zdroj: MMR. Bartoš: Chceme odstranit fronty na úřadech. Vyhlašujeme proto další výzvy na podporu jejich digitalizace. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-chceme-odstranit-fronty-na-uradech-vyhlasuj

1,8 miliardy korun na nové chodníky a bezpečnost chodců | Nové lávky pro chodce a cyklisty, ale také chodníky. To všechno si mohou pořídit města a obce ze dvou výzev IROP. 40. výzva IROP má stanovenou částku 1, 1 mld. Kč z EFRR a je určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů. Ve 41. výzvě IROP je připravená částka ve výši 695 mil. Kč z EFRR a je cílena pro projekty na území přechodových regionů.

Zdroj: MMR. MMR: 1,8 miliardy korun na nové chodníky a bezpečnost chodců. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-1,8-miliardy-korun-na-nove-chodniky-a-bezpecno

Dotační projekty postižené současnou krizí dostaly šanci k dokončení | Ve středu 19. října byla podepsána legislativa umožňující flexibilnější čerpání evropských fondů (tzv. FAST-CARE). Programům se tak otevírají nové možnosti pro úpravu pravidel již schváleným projektům, kterých se současná krize dotkla nejvíce.

Zdroj: MMR. Dotační projekty postižené současnou krizí dostaly šanci k dokončení Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/dotacni-projekty-postizene-soucasnou-krizi-dostaly

MPSV a MŽP chtějí chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií | Obě ministerstva připravila ucelený informační systém, který nabízí přehledné informace o možnostech úspor energie či finančních příspěvcích státu. Úsporná opatření a investice do obnovitelných řešení současně pomáhají chránit životní prostředí a posilovat energetickou nezávislost Česka.

Zdroj: https://www.zkrotimeenergie.cz/; MPSV. MPSV a MŽP chtějí společně chránit domácnosti před zbytečnými výdaji za vysoké ceny energií Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-a-mzp-chteji-spolecne-chranit-domacnosti-pred-zbytecnymi-vydaji-za-vysoke-ceny-energii

MPSV vyhlásilo dotační výzvu pro projekty, které pomáhají uprchlíkům z Ukrajiny | MPSV ve čtvrtek vyhlásilo v rámci OPZ+ výzvu pro předkládání projektů zaměřených na začleňování občanů Ukrajiny do české společnosti. O celkem 200 mil. Kč z evropských peněz mohou žádat nestátní neziskové organizace, poskytovatelé sociálních služeb a místní akční skupiny (MAS).

Zdroj: MPSV. MPSV vyhlásilo další dotační výzvu pro projekty, které pomáhají lidem prchajícím před válkou na Ukrajině. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-vyhlasilo-dalsi-dotacni-vyzvu-pro-projekty-ktere-pomahaji-lidem-prchajicim-pred-valkou-na-ukrajine

LETEM SVĚTEM

 

Povolební peripetie pohledem práva | Po necelém měsíci od voleb se postupně vedení obcí ujímají nová zastupitelstva. Ne ve všech z více než 6200 obcí je ale situace bezproblémová. Jaká pravidla nabízí zákon o obcích, volební zákon a případně další právní předpisy pro řešení komplikovaných situací?

Zdroj: SMS ČR. Povolební peripetie pohledem práva. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/sprava-voleb/povolebni-peripetie-pohledem-prava-3084cs.html

Aktivně do pasivního standardu. V Klášterci nad Ohří mají „energeticky ukázkové" kulturní centrum | Nejlepší cestou energetické optimalizace je samozřejmě žádnou spotřebu energií negenerovat. Pasivní standard budov je konceptem, který by do budoucna měl výrazně přispět k řešení potíží v energetice. Kulturní centrum v Klášterci nad Ohří postavené v pasivním standardu vzniklo podle principu udržitelnosti modernizací a dostavbou energeticky náročné budovy původního kulturního domu. Přestěhovala se do něj i městská knihovna, která rovněž sídlila v energeticky nehospodárné budově.

Zdroj: Obec 2030. Aktivně do pasivního standardu. V Klášterci nad Ohří mají „energeticky ukázkové" kulturní centrum. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/klasterec-nad-ohri/

Povinné datové schránky pro občany od příštího roku nebudou | Stát zruší pro občany povinnost používat datové schránky, která měla začít platit od začátku příštího roku. Na twitteru to uvedl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). Automatické zavedení datových schránek pro občany bylo loni schválené jako součást zákona, který má usnadnit sdílení informací mezi úřady a urychlit digitalizaci státní správy.

Zdroj: Seznam zprávy. Povinné datové schránky pro občany od příštího roku nebudou, řekl Rakušan. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-povinne-datove-schranky-pro-obcany-od-noveho-roku-nebudou-rekl-rakusan-216968?fbclid=IwAR2uvCJucuiLlW9nDcHQhf_8xuUkS4qlWy--9zfcL9-yHE4l_C1o03KD__k

Záhadné zmizení novely energetického zákona | Velké zklamání mají za sebou reprezentanti nedávno vzniklé Unie komunitní energetiky (UKEN). Několik měsíců spolupracovali s ministerstvem průmyslu a obchodu na novele energetického zákona, která by v Česku konečně umožnila sdílení elektřiny a další možnosti v malé, neziskové energetice. Jenže ministerstvo na poslední chvíli novelu zastavilo.

Zdroj: Ekonomický deník. MPO zklamalo fanoušky komunitní energetiky. Připravená novela zákona byla na poslední chvíli stažena. Dostupné z: https://ekonomickydenik.cz/mpo-zklamalo-fanousky-komunitni-energetiky-jiz-hotova-novela-zakona-byla-za-podivnych-okolnosti-stazena/

pozvánky

 

Zákon o střetu zájmů: na co si dát pozor? | Webinář, který startuje v úterý 25. října hodinu po poledni, účastníky seznámí s problematikou zákona o střetu zájmů a požadavky, které na veřejné funkcionáře klade. Jan Horník, který vás kurzem provede, patří mezi zkušené lektory s bohatými teoretickými i praktickými zkušenostmi z veřejné správy.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Zákon o střetu zájmů: na co si dát pozor? / Jan Horník / 25.10.2022 (13:00 - 15:00) Dostupné z: https://www.smscr.education/zakon-o-stretu-zajmu--na-co-si-dat-pozor--jan-hornik-25-10-2022--13-00-15-00-/

Termíny Dnů malých obcí | 56. Dny malých obcí proběhnou 29. listopadu na Výstavišti Flora Olomouc a 1. prosince v pražském O2 Universu, vždy od 9 do 14 hodin. K dispozici je již také jejich předběžný program a možná je již také registrace.

Zdroj: DMO - Den malých obcí. Dostupné z: https://www.denmalychobci.cz/ 

Další webinář z cyklu GDPR prakticky otevíráme všem zájemcům | V úterý 1. listopadu od 13:00 se uskuteční další z našich vysílání určených klientům pověřenců SMS-služby, tentokrát na téma "Pověřenec a jeho role - spolupráce s obcí a školou". Odkaz pro připojení na webinář, který výjimečně otevíráme všem zájemcům, obdrží naši klienti od svého pověřence a k dispozici je také zde: https://meet.google.com/ggx-dddq-kyo

SLADKÁ TEČKA

 

Hrozba exekuce kvůli listí z obecních stromů? Realita, ne žert | Radnice v Chlumci nad Cidlinou opět uklízí soukromou zahradu, na kterou padá listí z obecních stromů, jak jí nakázal soud. Nyní soudy rozhodují o tom, zda se město navíc dostane do exekuce. Loni na podzim údajně uklízelo nedostatečně.

Zdroj: iDnes.cz. Chlumci hrozí exekuce. Kvůli úklidu městského listí na soukromé zahradě. Dostupné z: https://www.idnes.cz/hradec-kralove/zpravy/uklid-listi-soukromy-pozemek-mestske-stromy-chlumec-nad-cidlinou.A221020_150952_hradec-zpravy_kvi


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení