Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

Nové vedení ústavního soudu

 

Prezident jmenoval nové vedení Ústavního soudu | Dnes končí funkční období dosavadního předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského. Prezident republiky proto jmenoval, s odloženou účinností, nového předsedu, jímž se stane Josef Baxa. Zároveň jmenoval Kateřinu Ronovskou místopředsedkyní Ústavního soudu. Senát zároveň minulý týden schválil kandidaturu Roberta Fremra a Veroniky Křesťanové na ústavní soudce.

Zdroj: ÚS. V čele Ústavního soudu stane Josef Baxa, novou místopředsedkyní je Kateřina Ronovská. Dostupné z: https://www.usoud.cz/aktualne/v-cele-ustavniho-soudu-stane-josef-baxa-novou-mistopredsedkyni-je-katerina-ronovska; ČTK. Ústavními soudci budou Křesťanová, Ronovská i Fremr, Senát to schválil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ustavnimi-soudci-budou-krestanova-ronovska-i-fremr-senat-to-schvalil/2396815

LEGISLATIVA

 

Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky | Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Například média nebudou moci politici převádět na osobu blízkou nebo do svěřenského fondu. Senát tyto úpravy zákona o střetu zájmů schválil ve středu 2. srpna.

Zdroj: ČTK. Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude přísnější, Senát to schválil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakaz-vlastnictvi-medii-vrcholnymi-politiky-bude-prisnejsi-senat-to-schvalil/2396840

Zákon o ochraně oznamovatelů nabyl účinnosti | Dne 1. srpna 2023 nabyl účinnosti zákon č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů a zákon č. 172/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů.

Zdroj: MS (DVS). Zákon o ochraně oznamovatelů a související změnový zákon nabývají účinnosti. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6918407

Novela zákona "lex Ukrajina" v mezirezortu | Uprchlíci z Ukrajiny si budou možná moci prodloužit dočasnou ochranu v Česku o další rok, a to do konce března 2025. Postup popisuje novela zákona zvaného lex Ukrajina, kterou v pondělí 31. července ministerstvo vnitra poslalo do meziresortního připomínkového řízení. 

Zdroj: ČTK. Vnitro připravuje prodloužení dočasné ochrany uprchlíků z Ukrajiny. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vnitro-pripravuje-prodlouzeni-docasne-ochrany-uprchliku-z-ukrajiny/2396009

Česko dokončilo ratifikaci obranné smlouvy s USA | Česko dokončilo ratifikaci smlouvy o obranné spolupráci se Spojenými státy. Dohodu podepsal prezident Petr Pavel, informoval v tiskové zprávě Hrad a uvedl, že dokument ještě podléhá spolupodpisu premiéra Petra Fialy. Parlamentní schvalování smlouvy provázely protesty odpůrců přítomnosti amerických vojáků na českém území. 

Zdroj: ČTK. Česko dokončilo ratifikaci obranné smlouvy s USA, podepsal ji Pavel. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesko-dokoncilo-ratifikaci-obranne-smlouvy-s-usa-podepsal-ji-pavel/2396411

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Vládní dovolená | Na dva týdny se v pondělí 31. července zavřely dveře Strakovy akademie, ministři jsou od tohoto dne na dvoutýdenní dovolené. Vláda jako celek se na řádném zasedání sejde 16. srpna.  Po návratu se vláda vrátí k přípravě rozpočtu, čeká ji také další kolo obhajoby balíčku daňových a výdajových opatření ve Sněmovně. Schůze má začít 4. září.

Zdroj: ČTK. Ministrům dnes začíná dvoutýdenní dovolená. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministrum-dnes-zacina-dvoutydenni-dovolena/2395759

Vláda v létě projedná PPP projekty na výstavbu dopravní infrastruktury | Vláda bude v létě jednat o takzvaných PPP projektech na výstavbu dopravní infrastruktury. Novinářům to ve čtvrtek 4. srpna po jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Hradě řekl ministr dopravy Martin Kupka. Jde o spolupráci soukromého a veřejného sektoru. 

Zdroj: ČTK. Kupka: Vláda v létě projedná PPP projekty na výstavbu dopravní infrastruktury. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/kupka-vlada-v-lete-projedna-ppp-projekty-na-vystavbu-dopravni-infrastruktury/2396754

Dotační výzva pro sociální služby na požární hlásiče | Ministerstvo práce a sociálních věcí začne od 14. srpna 2023 přijímat žádosti o investiční dotaci na pořízení elektrické požární signalizace. Cílem je podpořit vybavení pobytových zařízení sociálních služeb požárními hlásiči a zlepšit tak bezpečnost. 

Zdroj: MPSV. MPSV vyhlašuje další dotační výzvu pro sociální služby, finance lze využít na pořízení požární signalizace. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-vyhlasuje-dalsi-dotacni-vyzvu-pro-socialni-sluzby-finance-lze-vyuzit-na-porizeni-pozarni-signalizace

Nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech | Ministerstvo pro místní rozvoj uspořádalo kulatý stůl, kde účastníky seznámilo s připravovanými změnami ve vyhlášce o rozúčtování nákladů na vytápění. Cílem je snížit největší rozdíly a více motivovat k úspornému chování. Ve vyhlášce se nově zohlední energetická náročnost budovy.

Zdroj: MMR. MMR připravuje nová pravidla pro rozúčtování tepla v bytových domech. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravuje-nova-pravidla-pro-rozuctovani-tepla

Zásady regulace invazních nepůvodních druhů | Bolševník velkolepý i pajasan žláznatý patří mezi 88 invazních nepůvodních druhů z unijního seznamu. Pro tyto široce rozšířené druhy zpracovávají členské státy tzv. zásady regulace. Pro Česko se jimi stanovují hlavně prioritní typy míst a druhy metod na zásahy proti invazním druhům. MŽP bude k provádění zásahů požadovat také zapojení obecních organizací pečujících o zeleň.

Zdroj: MŽP. Ministerstvo životního prostředí vydává první zásady regulace invazních nepůvodních druhů. Zaměřují se na dvě škodlivé rostliny v krajině - bolševník velkolepý a pajasan žláznatý. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230802_MZP-vydava-prvni-zasady-regulace-pro-bolsevnik-a-pajasan

Změny na úřadech práce | Efektivní nastavení a redesign pracovních postupů, pokračující digitalizace, optimalizace vnitřní struktury, odměňování podle výkonu a v neposlední řadě odpovídající výše mzdy. To jsou hlavní kroky, jejichž prostřednictvím se Úřad práce ČR postupně mění v moderní instituci 21. století. 

Zdroj: MPSV. Úřad práce ČR mění systém odměňování a motivuje zaměstnance k lepším výkonům. Dostupné z: https://www.uradprace.cz/web/cz/-/urad-prace-cr-meni-system-odmenovani-a-motivuje-zamestnance-k-lepsim-vykonum

LETEM SVĚTEM

 

Vodovody a kanalizace v roce 2022 | Jedním z ukazatelů úrovně životního prostředí je stav vodovodů, počty připojených obyvatel, data o spotřebě vody a její ceně. Stejně tak jsou důležitá data o kanalizaci, úrovni čištění odpadních vod a cenách stočného. Český statistický úřad proto vydal publikaci, která každoročně shrnuje potřebné údaje.

Zdroj: ČSÚ (DVS). Vodovody a kanalizace v roce 2022. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6914533

Odpadová analýza nabízí „aha momenty“ pro zastupitelstvo i občany | Optimalizace odpadového hospodářství je téma, které bude starosty a starostky v následujících letech intenzivně zaměstnávat. Ambiciózní cíle stran vytříděnosti, snaha ušetřit a omezení skládkovacích kapacit přináší nové výzvy, které je dobré začít řešit s předstihem. 

Zdroj: INCIEN (DVS). Odpadová analýza nabízí „aha momenty“ pro zastupitelstvo i občany. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6917782

Pololetní zpráva MV o extremismu | Ministerstvo vnitra vydalo Zprávu o projevech extremismu a předsudečné nenávisti za 1. pololetí roku 2023. 

Zdroj: MV. Pololetní zpráva MV o extremismu. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/pololetni-zprava-mv-o-extremismu-556073.aspx

Sucho se v ČR po deštích minulého týdne zmírnilo | Po deštivém počasí v minulém týdnu se rozsah půdního sucha v České republice zmírnil, nejvyšší stupeň půdního sucha není momentálně nikde v Česku. 

Zdroj: ČTK. Sucho se v ČR po deštích minulého týdne zmírnilo. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/sucho-se-v-cr-po-destich-minuleho-tydne-zmirnilo/2396075

POZVÁNKY

 

Provedení označení ulic a jiných veřejných prostranství | Komentář k ustanovení § 30 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-29-nazvy-v-ceskem-jazyce-a-v-jazyce-narodnostni-mensiny/ 

Evropský týden mobility | EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.–22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Ke kampani se může zdarma připojit každá obec, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility.

Zdroj: MŽP. Evropský týden mobility. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

Změna termínu konání Celostátní konference SMS ČR ve Zlíně! | Celostátní konference SMS ČR se bude konat 22. - 23. 11. 2023 v Interhotelu Zlín. Program konference se nyní připravuje, registrace účastníků bude spuštěna v průběhu léta.  

Soutěž OBEC 2030 | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

sladkÁ TEČKA

 

Větrná elektrárna se vyplatí stovce obcí | V České republice je 99 obcí, kterým se nyní vyplatí uvažovat o výstavbě větrných elektráren. Takový je výsledek analýzy poradenské společnosti EGÚ Brno, která mapovala technický potenciál výroby elektřiny z větru v rámci očekávaného rozvoje komunitní energetiky.

Zdroj: DVS. Větrná elektrárna se vyplatí stovce obcí. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6917792ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení