Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

více než 130 obcí nakupuje energie hromadně

 

Již více něž 130 obcí se připojilo ke společnímu nákupu energií | Sdružení místních samospráv ČR eviduje zájem již více než 130 obcí a jejich příspěvkových organizací o společný nákup elektrické energie nebo plynu na Českomoravské komoditní burze Kladno. Záznam webináře, který se tomuto tématu věnoval,  je možné přehrát zde. Obce, které se chtějí ke společnému nákupu připojit, se mohou stále přihlásit, a to do čtvrtka 31. srpna na e-mailu: vavra@smscr.cz.

Zdroj: SMSČR. KROK K LEPŠÍM CENÁM A STABILITĚ. PŘES 130 OBCÍ NAKUPUJE ENERGIE SPOLEČNĚ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/krok-k-lepsim-cenam-a-stabilite-pres-130-obci-nakupuje-energie-spolecne-3328cs.html

LEGISLATIVA

 

Mimořádná schůze Sněmovny má proběhnout na konci srpna | Na konec srpna plánují koaliční poslanci svolání mimořádné schůze Sněmovny, na jejímž programu má být desítka zákonů. Novinářům to řekla na dotaz ČTK předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová.

Zdroj: ČTK. Na konec srpna plánuje koalice svolání mimořádné sněmovní schůze. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-konec-srpna-planuje-koalice-svolani-mimoradne-snemovni-schuze/2398841

Novela zákona o střetu zájmů "lex Babiš" podepsána prezidentem | Zákaz vlastnictví médií vrcholnými politiky bude od příštího roku přísnější, podobně jako přijímání dotací a pobídek. Zpřísnění takzvaného "lex Babiš" se kvůli chybějící regulaci nevztahuje na internetová média. 

Zdroj: ČTK. Zákaz vlastnictví médií politiky bude přísnější, Pavel to podepsal. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakaz-vlastnictvi-medii-politiky-bude-prisnejsi-pavel-to-podepsal/2399603

Křesťanová jmenována ústavní soudkyní. Fremra prezident zatím nejmenuje |  Prezident jmenoval ústavní soudkyní místopředsedkyni pražského městského soudu Veroniku Křesťanovou. Odbornice na právo duševního vlastnictví bude třetí ženou v týmu. Roberta Fremra i přes souhlas Senátu prezident zatím ústavním soudcem nejmenuje. Zejména proto, že Fremr údajně vynášel rozsudky nad emigranty. 

Zdroj: ČTK. Prezident jmenoval soudkyní Ústavního soudu Veroniku Křesťanovou. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-jmenoval-soudkyni-ustavniho-soudu-veroniku-krestanovou/2398635; Pavel zatím nejmenuje Fremra ústavním soudcem. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-zatim-nejmenuje-fremra-ustavnim-soudcem/2397112

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek | Parlament České republiky schválil 13. července novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024. V této souvislosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Součástí této aktualizace jsou rovněž vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů.

Zdroj: MV. 

Metodika MV k „bikesharingu“ | Ministerstvo vnitra v součinnosti s Ministerstvem dopravy zpracovalo v návaznosti na četné dotazy místních samospráv a požadavek Vládního výboru pro osoby se zdravotním postižením společné metodické doporučení pro obce – nástroje právní regulace umísťování sdílených kol a koloběžek na veřejná prostranství v rámci komerční služby „bikesharing“. Metodika je dostupná zde.

Zdroj: MV. Metodické materiály ODK. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/metodicke-materialy-k-zakonnym-zmocnenim.aspx

86. výzva IROP podpoří cestovní ruch ve venkovských oblastech | 86. výzva IROP se zaměří na cestovní ruch v regionech – konkrétně ve venkovských oblastech. V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se regiony dočkají téměř 400 milionů korun z evropských fondů. Své žádosti o podporu můžete podávat od 24. srpna 2023.

Zdroj: IROP. IROP vyhlašuje CLLD výzvu ve výši 398 mil. Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/clld-vyzva-398-mil-kc-podpora-rozvoje-cest-ruchu

Čápi zbytečně přicházejí o život. Pomoci má nový metodický pokyn MŽP | K odvrácené straně technického rozvoje společnosti patří zraňování nebo usmrcování ptáků na linkách elektrického vedení.  Díky spolupráci mezi energetiky a ochránci přírody budou elektrická vedení pro ptáky bezpečnější. 

Zdroj: MŽP. Čápi u nás zbytečně přicházejí o své životy. Nejen kvůli ochraně těchto známých dálkových migrantů, kteří už zase brzy opustí Česko, potřebujeme bezpečnější elektrická vedení. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230807-Capi-u-nas-zbytecne-prichazeji-o-sve-zivoty-Nejen-kvuli-ochrane-techto-znamych-dalkovych-migrantu-kteri-uz-zase-brzy-opusti-Cesko-potrebujeme-bezpecnejsi-elektricka-vedeni

LETEM SVĚTEM

 

Letní Priorita nabízí porci nových dotací | SFŽP nabízí další podporu energetických úspor a obnovitelných zdrojů, kterou může využít každý, kdo má nezateplený rodinný dům. Nyní je možné na kvalitní zateplení, nová okna a dveře, výměnu tepelného zdroje, fotovoltaiku, solární ohřev a mnoho dalšího získat dotaci až milion korun a k tomu různé bonusy.

Zdroj: SFŽP ČR. Letní Priorita nabízí porci nových dotací. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/letni-priorita-nabizi-porci-novych-dotaci/

Jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů | Dvě nová spotřebitelská desatera pro výběr solárních termických systémů a individuálně stavěných kamen dnes představili zástupci obnovitelných zdrojů společně s Ministerstvem průmyslu a obchodu. Na oba zdroje tepla bude možné už od září žádat o dotaci. 

Zdroj: SFŽP ČR. Jak se nespálit při výběru kamen a solárních kolektorů. Dostupné z: https://www.sfzp.cz/tiskove-centrum/tiskove-zpravy/detail-tiskove-zpravy/?id=265

Nová metodika Ústavu územního rozvoje | Dne 9. srpna 2023 byl zveřejněn nový materiál Přechodné ustanovení nového stavebního zákona o stavebních uzávěrách.

Zdroj: ÚÚR. Platná stanoviska a metodiky. Dostupné z: https://www.uur.cz/stanoviska-a-metodiky/platna-stanoviska-a-metodiky/

Vybudování chodníku na pozemku sousední obce | Naše obec se rozhodla vybudovat chodník do sousední obce. Pozemek, na kterém má být chodník zbudován je v majetku dotčené sousední obce. Nová stavba bude majetkem naší obce. Jakým způsobem máme ošetřit smluvní vztah na stavbu a následné využívání chodníku mezi obcemi?

Zdroj: DVS. Vybudování chodníku na pozemku sousední obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6914473

Realitní kancelář nemůže pokutovat zájemce, který nakonec neuzavře smlouvu | Realitní kancelář nemůže požadovat pokutu za to, že zájemce i přes provedenou rezervaci nakonec neuzavře s prodávajícím smlouvu o prodeji.  Potvrdil to Nejvyšší soud.

Zdroj: ČTK. NS: Realitní kancelář nemůže pokutovat zájemce, který nakonec neuzavře smlouvu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ns-realitni-kancelar-nemuze-pokutovat-zajemce-ktery-nakonec-neuzavre-smlouvu/2399240

POZVÁNKY

 

Provedení označení ulic a jiných veřejných prostranství | Komentář k ustanovení § 30 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-29-nazvy-v-ceskem-jazyce-a-v-jazyce-narodnostni-mensiny/ 

Evropský týden mobility | EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.–22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Ke kampani se může zdarma připojit každá obec, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility.

Zdroj: MŽP. Evropský týden mobility. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

Soutěž OBEC 2030 | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

Evropský institut pro veřejnou správu EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award (EPSA) 2023/2024 | Zviditelňovat dobrou práci odváděnou úřednicemi a úředníky ve veřejné správě považujeme z hlediska zlepšování veřejného mínění v naší společnosti za velice potřebné. V duchu toho chceme upozorňovat zejména na tu práci, která přinesla výjimečné výsledky. Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Ačkoli Česko podalo v minulém ročníku do této soutěže jednu jedinou žádost, jsem přesvědčeni, že se máme čím chlubit a letos bychom mohli tuto nízko položenou laťku pokořit.

Letošními kategoriemi soutěže, do kterých můžete nominovat jsou:

  • inovace ve veřejné správě
  • zelená tranzice a udržitelnost
  • digitální transformace.

Databáze předchozích přihlášených projektů jak pro inspiraci, tak pro posouzení, najdete ZDE. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Společně se Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra ČR věříme, že se v prostředí agend místních samospráv najdou inovativní projekty, které si zaslouží zviditelnit! 

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Dotazník k pomoci samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti | V současné době připravuje sekce veřejné správy Ministerstva vnitra projekt zaměřený na pomoc samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti. Připravili proto dotazník a požádali nás o součinnost při sběru dat mezi našimi členy. Díky takto sesbíraným podnětům budou schopni projekt zacílit tak, aby co nejvíce uspokojili skutečné potřeby obcí. Dotazník naleznete na tomto odkaze:  https://www.survio.com/survey/d/digi-nastroje-pro-obce a lze ho vyplnit do 31. srpna 2023. 

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

sladkÁ TEČKA

 

Lidé chtějí vyšší cíle v ochraně klimatu | Vyšší cíle v ochraně klimatu nebo brzký konec uhlí jsou přání veřejnosti, podporu má i dosažení klimatické neutrality Česka do roku 2050. Ekologové upozornili na výsledky veřejné konzultace k Vnitrostátnímu plánu v oblasti energetiky a klimatu, ze kterých požadavky vyplývají. 

Zdroj: ČTK. Lidé chtějí vyšší cíle v ochraně klimatu, upozorňují ekologové. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/lide-chteji-vyssi-cile-v-ochrane-klimatu-upozornuji-ekologove/2399535



ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení