Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

krásný podzim se starostovým infoservisem!

 

Vážené paní starostky, vážení páni starostové,

na Celostátní konferenci Sdružení místních samospráv České republiky v Českém Krumlově, která velmi úspěšně proběhla minulý týden, jsme nechyběli ani my, zástupci SMS-služeb, společnosti, jejímž smyslem je ulehčit vám život při výkonu řady nejednoduchých agend, se kterými jste při řízení obcí a měst konfrontováni. 

Ať už jde o strategické plánování, veřejné zakázky nebo dotační servis, služby pověřenců pro ochranu osobních údajů či audit webových stránek, tam všude jsme připraveni stát se vaší pravou rukou. A v řadě oblastí dovedeme pomoci také vámi zřizovaným školám. 

Na závěr nám proto dovolte zopakovat to, co zaznělo už na vydařené českokrumlovské konferenci: v případě potřeby se na nás neváhejte obrátit, jsme tu pro vás!

Zleva: Michal Hinda (audit webových stránek), Martina Kurzová (dotační servis), Magdalena Komárková (kancelář), Marek Komárek (strategické plánování), Lenka Matějová (pověřenci pro ochranu osobních údajů), Michaela Jelínková (veřejné zakázky) a Jitka Hanáková (vzdělávání).


 

celostátní konference sms čr v českém krumlově

 

Starostové z celé České republiky se setkali v Českém Krumlově | Dvoudenní celostátní konference se uskutečnila ve středu 9. listopadu a ve čtvrtek 10. listopadu 2022 v Českém Krumlově pod záštitou zdejšího starosty. Hlavními tématy prvního konferenčního dne byly ceny a dostupnost energií, systém datových schránek, rozpočty obcí a sociální politika samospráv v době energetické krize. Druhý den byl věnován například problematice dopravy, možnostem spolupráce obcí s kolektivními systémy nebo digitálním technickým mapám.

Zdroj: SMS ČR. Slučování obcí nepřipustíme. SMS ČR zahájilo celostátního konferenci v Českém Krumlově. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/slucovani-obci-nepripustime-sms-cr-zahajilo-celostatni-konferenci-v-ceskem-krumlove-3099cs.html

LEGISLATIVA
 

Oznámení podle zákona o střetu zájmů | SMS ČR připravilo přehledný text vysvětlující povinnosti zastupitelů po proběhlých volbách.

Zdroj: SMS ČR. Oznámení podle zákona o střetu zájmů. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/stret-zajmu/oznameni-podle-zakona-o-stretu-zajmu-3100cs.html 

MPO připravuje novelu, která umožní sdílení vyrobené energie | Novela energetického zákona, kterou minulý týden poslalo do mezirezortního připomínkového řízení Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO), umožní vznik energetických společenství. Jejich členové mezi sebou budou moci sdílet energie, které vyrobí ze společných výroben. Novela je transpozicí směrnice Evropské unie o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou.

Zdroj: MPO. MPO vložilo do meziresortního připomínkového řízení novelu, která umožní sdílení vyrobené energie. https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-vlozilo-do-meziresortniho-pripominkoveho-rizeni-novelu--ktera-umozni-sdileni-vyrobene-energie--270798/ 

Životní a existenční minimum navrhuje MPSV od ledna zvýšit o 5,2 procent | Životní a existenční minimum navrhuje Ministerstvo práce a sociálních věcí od ledna zvýšit o 5,2 procenta. U jednotlivce tak má životní minimum stoupnout o 240 korun ze 4620 korun, existenční minimum pak zřejmě vzroste o 150 korun z 2980 korun. Vyplývá to znávrhu nařízení vlády, které ministerstvo poslalo do připomínkového řízení.

Zdroj: ČTK. Životní a existenční minimum navrhuje MPSV od ledna zvýšit o 5,2 pct. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zivotni-a-existencni-minimum-navrhuje-mpsv-od-ledna-zvysit-o-5-2-pct/2284461 

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Rakušan: Odměny obecních a krajských zastupitelů se od ledna zvýší o 10 procent | Odměny pro zastupitele obcí a krajů se od ledna příštího roku zřejmě zvýší o deset procent. Nyní se pohybují v rozmezí zhruba od 1300 do 7000 korun za měsíc. O možnosti zvýšení odměn informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v Českém Krumlově na celostátní konferenci Sdružení místních samospráv ČR. 

Zdroj: Budějcká drbna. Odměny obecních a krajských zastupitelů se od ledna zvýší o 10 procent, řekl Rakušan. Dostupné z: https://budejcka.drbna.cz/zpravy/spolecnost/36649-odmeny-obecnich-a-krajskych-zastupitelu-se-od-ledna-zvysi-o-10-procent-rekl-rakusan.html?utm_source=copy

Mapy kriminality naplno spuštěny | Společný projekt Ministerstva vnitra a Policie ČR Mapy kriminality již běží v ostrém provozu. Nástroj, který slouží veřejnosti, obcím a jejich městským a obecním policiím a Policii ČR, pomáhá snižovat kriminalitu, cíleně plánovat policejní hlídky i preventivní opatření do rizikových míst či snižovat administrativu. Projekt řadí Českou republiku mezi země s nejefektivnějším a nejotevřenějším zpracováním dat o kriminalitě. 

Zdroj: MV ČR. Mapy kriminality jsou naplno spuštěny. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/mapy-kriminality-jsou-naplno-spusteny.aspx 

Registrované partnerství půjde uzavřít na kterémkoli matričním úřadu | Možnost vstupu do registrovaného partnerství pouze na jednom ze čtrnácti registrujících matričních úřadů bude asi brzy minulostí. Ministerstvo vnitra připravilo novelu zákona o matrikách, která vedle dalších změn umožní registrovaným partnerům uskutečnit prohlášení před kterýmkoli matričním úřadem. Návrh zákona prošel meziresortním připomínkovým řízením, nyní jej projedná vláda. 

Zdroj: MV ČR. Registrované partnerství půjde uzavřít na kterémkoli matričním úřadu. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/registrovane-partnerstvi-pujde-uzavrit-na-kteremkoli-matricnim-uradu.aspx 

Další krok k posílení ochrany půdy: ještě šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích | Ministerstvo zemědělství v registru půdy LPIS zveřejnilo předpokládanou vrstvu erozního ohrožení, která vychází z nového Strategického plánu SZP 2023–2027. Cílem je ochránit půdu před vodní erozí, která v Česku ohrožuje až 60 % cenné zemědělské půdy. Na těchto půdách bude nutné volit šetrnější metody hospodaření.

Zdroj: Mze. Další krok k posílení ochrany půdy: ještě šetrnější hospodaření na erozně ohrožených polích. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_dalsi-krok-k-posileni-ochrany-pudy-jeste.html 

LETEM SVĚTEM

 

Tradiční starostenská anketa zná své vítěze | Zástupci členských obcí SMS ČR vybrali vítěze tradiční ankety „Počin roku“ a „Přešlap roku“. Počinem roku se stal zásah profesionálních i dobrovolných hasičů při hašení požáru Českého Švýcarska, na druhém místě skončila novela zákona o střetu zájmů Věry Kovářové a na třetím novela tzv. „infozákona“, kterou připravilo Ministerstvo vnitra. Přešlapem roku se podle starostů a starostek stalo fungování Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a to za nevstřícnost k obcím ve věci převodu pozemků.

Zdroj: SMS ČR. Tradiční starostenská anketa zná své vítěze. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/tradicni-starostenska-anketa-zna-sve-viteze-3102cs.html 

IROP 2021-2027: informace o aktuálních i připravovaných výzvách | Kolegové z dotačního servisu SMS-služeb připravili přehledný materiál, který přijde vhod všem zájemcům o dotační podporu.

Zdroj: SMS-služby. IROP 2021 - 2027: informace o aktuálních i připravovaných výzvách.  Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/irop-2021-2027-informace-o-aktualnich-i-pripravovanych-vyzvach/ 

Radko Martínek byl jako Osobnost venkova 2022 uveden do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“ | Stálá komise Senátu pro rozvoj venkova ve spolupráci se Spolkem pro obnovu venkova ČR, Svazem měst a obcí ČR, Sdružením místních samospráv ČR a Národním divadlem pořádala ve Valdštejnském paláci, sídle horní parlamentní komory, vyhlašování Osobnosti venkova roku 2022. Do pomyslné síně slávy byl za letošní rok uveden Radko Martínek.

Zdroj: Senát Parlamentu ČR. Radko Martínek byl jako Osobnost venkova 2022 uveden do „Síně slávy – pocta za rozvoj venkova“ (04.11.2022). Dostupné z: https://www.senat.cz/zpravodajstvi/zprava.php?id=3487 

Neusser odchází z čela NSA | Filip Neusser 30. listopadu skončí jako předseda Národní sportovní agentury (NSA). Dohodl se na tom s premiérem Petrem Fialou. Zatím není jasné, kdo nahradí Neussera v čele úřadu, který rozděluje státní dotace na sport. 

Zdroj: ČTK. Neusser na konci listopadu odejde z čela NSA, dohodl se na tom s Fialou. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/neusser-na-konci-listopadu-odejde-z-cela-nsa-dohodl-se-na-tom-s-fialou/2280151

Druhý ročník soutěže OBEC 2030 vyhrála obec Červená Voda | Sdružení místních samospráv na své letošní Celostátní konferenci mimo jiné vyhlásilo výsledky soutěže o nejinovativnější obec v oblasti udržitelné energetiky a environmentální odpovědnosti v rámci projektu OBEC 2030. Do soutěže se přihlásilo celkem 38 obcí. Zvítězila obec Červená voda se svým projektem návratu vody do krajiny.

Zdroj: SMS ČR. Druhý ročník soutěže OBEC 2030 vyhrála obec Červená Voda. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/druhy-rocnik-souteze-obec-2030-vyhrala-obec-cervena-voda-3101cs.html 

Potravinová sbírka pomůže potřebným, kvůli zdražování je jich stále víc | Lidé se v sobotu v obchodech po celé republice mohli zapojit do podzimního kola sbírky potravin. Darovali trvanlivé jídlo a drogerii, které budou potravinové banky průběžně rozdělovat osamělým seniorům, rodičům samoživitelům, rodinám v nouzi a dalším potřebným. Celkem se vybralo 520 tun potravin a nepotravinového zboží. Kvůli zdražování je čím dál víc lidí, kterým příjem nestačí na nákup ani základního zboží. 

Zdroj: ČTK. Potravinová sbírka pomůže potřebným, kvůli zdražování je jich stále víc. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/potravinova-sbirka-pomuze-potrebnym-kvuli-zdrazovani-je-jich-stale-vic/2282759. iDnes.cz. Potravinová sbírka vybrala 520 tun zboží. Více, než organizátoři doufali. Dostupné z: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/sbirka-potravin-potravinova-banka-nouze-chudoba.A221113_132353_domaci_knn  

Sdružení místních samospráv ČR usiluje o předvídatelné financování škol v regionech | V panelové diskusi na téma administrativní zátěže ředitelů škol vystoupil první místopředseda Sdružení místních samospráv České republiky Oldřich Vávra. V debatě zaznělo jasné stanovisko SMS ČR o nutnosti existence škol na malých obcích a došlo i na kritiku spletitosti školské legislativy.

Zdroj: Moderní obec. Sdružení místních samospráv ČR usiluje o předvídatelné financování škol v regionech. Dostupné z: https://moderniobec.cz/sdruzeni-mistnich-samosprav-cr-usiluje-o-predvidatelne-financovani-skol-v-regionech/ 

pozvánky

 

Pozvánka na seminář „Musíme si pomáhat“ | Potravinové, nábytkové a oděvní banky jsou významnou součástí pomoci lidem v nouzi. Seminář místopředsedkyně Poslanecké sněmovny a členky Předsednictva SMS ČR Ing. Věry Kovářové se zaměří na zkušenosti z doby COVIDU a to, co nás čeká v době energetické krize. 

Zdroj: SMS ČR. POZVÁNKA NA SEMINÁŘ „MUSÍME SI POMÁHAT“. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/kalendar-akci/pozvanka-na-seminar-musime-si-pomahat-3103_149cs.html 

Trilogie webinářů o veřejných zakázkách v prostředí obcí | S Eliškou Huk Kloučkovou, naší dlouhodobou spolupracovnicí, jsme pro vás připravili seriál webinářů o veřejných zakázkách. První díl trilogie je věnovaný úvodu do veřejného zadávání, druhý veřejným zakázkám malého rozsahu a třetí řízením v režimu zákona s důrazem na zjednodušené podlimitní řízení. Mimochodem přesně za čtrnáct dní, v úterý 15. listopadu od 10:00 do 11:00, nás čeká online kurz Elišky Huk Kloučkové zasvěcený chystané novelizaci zákona o veřejných zakázkách a změnách, které od ní mohou samosprávy očekávat. Těšíme se na viděnou!

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Zákon o střetu zájmů: na co si dát pozor? (webinář). Dostupné z: https://www.smscr.education/nase-novinky/

Konference 10 let Monitoringu eroze zemědělské půdy | Akci pořádá zejména pro zástupce samosprávy Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. Záštitu nad akcí převzala bývalá ministryně životního prostředí Anna Hubáčková a stejně tak pan ministr zemědělství Zdeněk Nekula.

Zdroj: SMS ČR. KONFERENCE 10 LET MONITORINGU EROZE ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY.   Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/kalendar-akci/konference-10-let-monitoringu-eroze-zemedelske-pudy-3059_132cs.html 

SLADKÁ TEČKA

 

Vesničané se skládali na hospodu, po deseti letech se jim to povedlo  | Obyvatelé vesničky Woodcroft v anglickém hrabství Gloucestershire se radují. Společnými silami se jim podařilo nastřádat 500 tisíc liber (téměř 14 milionů korun) a odkoupit místní hospodu, která byla deset let zavřená. „Jsme všichni nadšení, že se nám ji podařilo znovu otevřít,“ uvedla jedna z vesničanek.

Zdroj: Novinky.cz. Vesničané se skládali na hospodu, po deseti letech se jim to povedlo. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/muzi-vesnicane-se-skladali-na-hospodu-po-deseti-letech-se-jim-to-povedlo-40414042 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení