Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

SMS ČR POŽADUJE ZMĚNY KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU

 

SMS ČR oslovilo koalici s návrhy na změnu konsolidačního balíčku | Trojici návrhů na úpravy vládního konsolidačního balíčku zaslalo předsedům všech vládních stran Sdružení místních samospráv ČR. Týkají se daně z nemovitých věcí a daně z hazardu. SMS ČR považuje za velmi důležité, aby se podařilo udržet daň z nemovitých věcí jako stoprocentní příjem obcí.

Zdroj: SMS ČR. MÉNĚ BYROKRACIE A SPRAVEDLIVĚJŠÍ DAŇ Z HAZARDU. SMS ČR OSLOVILO KOALICI S NÁVRHY NA ÚPRAVU KONSOLIDAČNÍHO BALÍČKU. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/mene-byrokracie-a-spravedlivejsi-dan-z-hazardu-sms-cr-oslovilo-koalici-s-navrhy-na-upravu-konsolidacniho-balicku-3351cs.html

LEGISLATIVA

 

Sněmovna bude jednat o rodičovské, náhradním výživném či oddlužení | Vládní návrhy na růst rodičovského příspěvku, na delší vyplácení náhradního výživného či na zkrácení doby oddlužení projednají poslanci v úvodním kole na schůzi, která začne v úterý 29. srpna dopoledne. 

Zdroj: ČTK. K rodičovské, náhradnímu výživnému či oddlužení se Sněmovna sejde 29. srpna.- Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/k-rodicovske-nahradnimu-vyzivnemu-ci-oddluzeni-se-snemovna-sejde-29-srpna/2403635

Návrh šesté novely zákona "lex Ukrajina" | V rámci šesté novely zákona "lex Ukrajina" připraví ČR speciální program pro dobrovolný návrat uprchlíků. Česko by jim poskytlo pomoc a hradilo některé náklady. O podobě podpory rozhodne vláda. 

Zdroj: ČTK. Návrh novely: ČR připraví speciální program pro dobrovolný návrat uprchlíků. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/navrh-novely-cr-pripravi-specialni-program-pro-dobrovolny-navrat-uprchliku/2403135

MŽP připravuje novelu zákona o ochraně přírody | V souladu s programovým prohlášením vlády připravuje Ministerstvo životního prostředí změnu zákona o ochraně přírody. Zajistit má účinnější ochranu druhů, rozšířit možnosti aktivní péče o ty nejohroženější a přinést další potřebné změny v oblasti ochrany rostlin a živočichů. 

Zdroj: MŽP. Zákon lépe ochrání biotopy ohrožených druhů a pomůže i opylovačům. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230822_Zakon-lepe-ochrani-biotopy-ohrozenych-druhu-a-pomuze-i-opylovacum

Senátní výbory nepodpořily ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy | Schválení takzvané Istanbulské úmluvy, která kromě prevence a potírání domácího násilí řeší i genderově podmíněné násilí, zatím žádný ze senátních výborů nepodpořil. Zahraniční výbor stejně jako výbor pro záležitosti EU její ratifikaci nedoporučil.

Zdroj: ČTK. Senátní výbory nepodpořily ratifikaci takzvané Istanbulské úmluvy. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senatni-vybory-nepodporily-ratifikaci-takzvane-istanbulske-umluvy/2403894

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MPSV bude v září rozhodovat, zda navrhne zvýšení životního minima | Ministerstvo práce v září vyhodnotí situaci domácností a podle vývoje rozhodne, zda pro příští rok bude navrhovat a prosazovat navýšení životního a existenčního minima a případně také přídavků na děti. 

Zdroj: ČTK. MPSV v září podle vývoje rozhodne, zda navrhne zvýšení životního minima. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mpsv-v-zari-podle-vyvoje-rozhodne-zda-navrhne-zvyseni-zivotniho-minima/2404885

Prodloužení příjmu žádostí v 9. výzvě IROP eGovernment | Řídicí orgán IROP oznamuje, že dne 24. 8. 2023 byl prodloužen příjem žádostí v 9. výzvě IROP – eGovernment – SC 1.1 (PR). Ukončení příjmu žádostí o podporu bylo posunuto z 31. 8. 2023, 14.00 na 5. 1. 2024, 14.00.

Zdroj: IROP. Prodloužení příjmu žádostí v 9. výzvě IROP eGovernment. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/prodlouzeni-prijmu-zadosti-v-9-vyzve-egovernment

Metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek | Parlament České republiky schválil 13. července novelu zákona o místních poplatcích, která má nabýt účinnosti dnem 1. ledna 2024. V této souvislosti Ministerstvo vnitra aktualizovalo své metodické materiály k vydávání obecně závazných vyhlášek obcí. Součástí této aktualizace jsou rovněž vzory pro tvorbu obecně závazných vyhlášek obcí v podobě interaktivních formulářů.

Zdroj: MV. 

86. výzva IROP podpoří cestovní ruch ve venkovských oblastech | 86. výzva IROP se zaměří na cestovní ruch v regionech – konkrétně ve venkovských oblastech. V rámci Komunitně vedeného místního rozvoje (CLLD) se regiony dočkají téměř 400 milionů korun z evropských fondů. Své žádosti o podporu můžete podávat od 24. srpna 2023.

Zdroj: IROP. IROP vyhlašuje CLLD výzvu ve výši 398 mil. Kč na podporu rozvoje cestovního ruchu. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/clld-vyzva-398-mil-kc-podpora-rozvoje-cest-ruchu

LETEM SVĚTEM

 

Nový rekord. SMS ČR má již 2 300 členů | Jaroslav v Pardubickém kraji se stala 2 300. členem Sdružení místních samospráv ČR. Sdružení hájící zájmy zejména menších obcí překonalo tento milník v roce, kdy oslaví 15. výročí svého vzniku.

Zdroj: SMS ČR. NOVÝ REKORD. POČET ČLENŮ SMS ČR DOSÁHL 2 300. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-rekord-pocet-clenu-sms-cr-dosahl-2-300-3352cs.html

Aktuální dotační možnosti pro obce | Investiční dotace pro JSDH obcí, malá kulturní a kreativní centra a komunální FVE pro obce. To je výčet oblastí, kterých se týkají aktuální dotační výzvy. Více se dozvíte na našich webových stránkách.

Zdroj: SMS-služby. Aktuální dotační možnosti pro obce. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/aktualni-dotacni-moznosti-pro-obce/ 

Označení budovy | Komentář k ustanovení § 31 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-31-oznaceni-budovy/ 

Začala Země živitelka, premiér Fiala kritizoval Babiše za ceny potravin | Šest stovek vystavovatelů se představuje na mezinárodním agrosalonu Země Živitelka, který začal ve čtvrtek 24. srpna v Českých Budějovicích. Premiér Petr Fiala tam jednal o cenách potravin se zástupci oboru. Kritizoval koncern Agrofert, podle premiéra by mohl Andrej Babiš jedním rozhodnutím snížit ceny potravin. 

Zdroj: ČTK. Začala Země živitelka, premiér Fiala kritizoval Babiše za ceny potravin. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zacala-zeme-zivitelka-premier-fiala-kritizoval-babise-za-ceny-potravin/2403861

MŽP se vzdalo půjčky 50 mld. od EK, podle ekologů promarňuje příležitost | Ministerstvo životního prostředí se vzdalo půjčky 50 miliard korun na úspory energie od Evropské komise z Nástroje na podporu oživení a odolnosti. Vyplývá to z aktualizace Národního plánu obnovy, upozornilo Hnutí Duha. 

Zdroj: ČTK. MŽP se vzdalo půjčky 50 mld. od EK, podle ekologů promarňuje příležitost. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mzp-se-vzdalo-pujcky-50-mld-od-ek-podle-ekologu-promarnuje-prilezitost/2404423

POZVÁNKY

 

Soutěž OBEC 2030. Přihlašování pouze do konce srpna! | Do třetího ročníku soutěže o OBEC 2030 jsou přijímány projekty s lokálním charakterem (realizované obcí či místní komunitou), které mají dopad do snižování produkce emisí CO2 (tzv. dekarbonizace). Přihlásit se může jakékoliv město či obec ČR s výjimkou krajských měst (mohou se ale hlásit městské části). 

Zdroj: OBEC 2030. http://obec2030.cz/soutez

Přidělování čísel popisných, evidenčních a orientačních | Komentář k ustanovení § 31a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-31a-pridelovani-cisel-popisnych-evidencnich-a-orientacnich/ 

Komunální projekt roku. Přihlásit se můžete jen do 12. září | Už jen do úterý 12. září je možné přihlásit se do celostátní soutěže Komunální projekt roku 2023, která letos pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a s podporou Sdružení místních samospráv ČR vstoupila do svého 9. ročníku.

Zdroj: SMS ČR. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU SE MUSÍTE ROZHODNOUT DO 12. ZÁŘÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/k-podani-prihlasky-do-souteze-komunalni-projekt-roku-se-musite-rozhodnout-do-12-zari-3349cs.html

EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award 2023/2024 | Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Společně se Sekcí pro státní službu Ministerstva vnitra ČR věříme, že se v prostředí agend místních samospráv najdou inovativní projekty, které si zaslouží zviditelnit! 

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Dotazník k pomoci samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti | V současné době připravuje sekce veřejné správy Ministerstva vnitra projekt zaměřený na pomoc samosprávám v oblasti digitalizace a kyberbezpečnosti. Připravili proto dotazník a požádali nás o součinnost při sběru dat mezi našimi členy. Díky takto sesbíraným podnětům budou schopni projekt zacílit tak, aby co nejvíce uspokojili skutečné potřeby obcí. Dotazník naleznete na tomto odkaze:  https://www.survio.com/survey/d/digi-nastroje-pro-obce a lze ho vyplnit do 31. srpna 2023

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Evropský týden mobility | EVROPSKÝ TÝDEN MOBILITY (ETM) je vlajková kampaň Evropské komise, která se každoročně koná v termínu 16.–22. září. Cílem je zvýšit povědomí občanů o udržitelné mobilitě, upozornit na problémy v dopravě a hledat řešení šetrná ke klimatu a životnímu prostředí. Ke kampani se může zdarma připojit každá obec, ať už se rozhodnete zorganizovat jakoukoliv aktivitu na podporu udržitelné mobility.

Zdroj: MŽP. Evropský týden mobility. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/evropsky_tyden_mobility

sladkÁ TEČKA

 

Inspirace pro systém třídění odpadů z obce Lutín | Třídění odpadů a ekologická udržitelnost je stále důlěžitější prioritou lidských sídel nejen v naší zemi. Malé obce v České republice se snaží vytvářet systémy třídění odpadů, aby přispěly ke snížení negativního dopadu na životní prostředí. Jak třídění odpadů řešit, to ukazuje obec Lutín na Olomoucku, která se tímto přidává do 3. ročníku soutěže OBEC 2030.

Zdroj: OBEC 2030. Polopodzemní kontejnery s přístupem na RFID čip v obci Lutín. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/cirkularni-ekonomika/lutin/ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení