Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!tyvis

 

krásný podzim se starostovým infoservisem!

 

Vážené paní starostky,
vážení páni starostové,

život první ženy nebo prvního muže obce, to nejsou jen starosti, ale také radosti, a hlavně s nimi nás bude jeden začínající starosta každý týden seznamovat. A oním začínajícím starostou není nikdo jiný než Michal Dresler, kterého řada z vás zná jako krajského manažera SMS ČR v Moravskoslezském kraji, nyní ale už několik týdnů vykonává funkci starosty své rodné obce. Ve svých příspěvcích se Michal bude dotýkat otázek, se kterými se potýkají všichni představitelé obcí, nejen ti nově zvolení, a uplatní přitom svůj postřeh a vtip.

Byli bychom moc rádi, kdyby Starostovy radosti pro své čtenáře představovaly četbu příjemnou a inspirativní. Zda se nám to podaří, budete moci sledovat prostřednictvím odkazu ve Starostově infoservisu. A začít můžete hned teď: v prvním svém příspěvku popisuje Michal Dresler svoji netypickou cestu do starostenského křesla. Tak ať se vám jeho reflexe zážitků začínajícího starosty líbí!


 

METODIKY K INFOZÁKONU

 

Metodické informace k novelizaci zákona o svobodném přístupu k informacím | V návaznosti na novelizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím připravilo Ministerstvo vnitra dvě metodické informace. Ty jsou zveřejněny na webové stránce Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz/odk/) v rubrice Aktuálně a v rubrice K zákonu o svobodném přístupu k informacím a budou průběžně aktualizovány podle dotazů.

Zdroj: SMS ČR. Metodické informace k novelizaci zákona č. 106/1999 Sb. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/metodicke-informace-k-novelizaci-zakona-c-106-1999-sb-3104cs.html

LEGISLATIVA
 

Sněmovna přehlasovala veto a stvrdila schodek rozpočtu na 375 mld. Kč | Sněmovna v úterý 15. listopadu hlasy poslanců vládní koalice přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana a stvrdila novelu letošního státního rozpočtu, která zvyšuje schválený schodek z původních 280 miliard na 375 miliard korun. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna přehlasovala veto a stvrdila schodek rozpočtu na 375 mld. Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-prehlasovala-veto-a-stvrdila-schodek-rozpoctu-na-375-mld-kc/2285055

Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení | Ve středu 16. listopadu schválila vláda řadu opatření, která jsou za současné situace pilířem pomoci domácnostem. Podle návrhu MPSV má od ledna dojít k některým úpravám v souvislosti s příspěvkem na bydlení. Zvýší se také přídavky na děti, pravidelná podpora pro nízkopříjmové rodiny s dětmi bude adresnější.

Zdroj: MPSV. Vláda schválila navýšení přídavku na dítě a změny v příspěvku na bydlení. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_vl%C3%A1da_161122_final.pdf/432acc90-b1f9-5cd7-15fa-c32f2dc9a243

Zákon na ochranu oznamovatelů by se měl podle Rady vlády vztahovat i na přestupky | Rada vlády pro koordinaci boje s korupcí doporučila kabinetu, aby se zákon o ochraně oznamovatelů vztahoval nejen na oznamovatele trestných činů a závažných přestupků, ale na přestupky obecně. Rada podle něj také doporučila, aby úřady a firmy ovládané obcemi či státem musely přijímat i anonymní oznámení. 

Zdroj: ČTK. Zákon na ochranu oznamovatelů by se měl podle rady vztahovat i na přestupky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zakon-na-ochranu-oznamovatelu-by-se-mel-podle-rady-vztahovat-i-na-prestupky/2285744

Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné podepsal prezident | Balíček opatření pro zdravotně znevýhodněné podepsal ve středu 16. listopadu prezident. Úprava začne platit již od letošního prosince. Balíček obsahuje především zvýšení příspěvku na mobilitu a jeho speciální výši pro ty, kdo využívají například domácí plicní ventilaci. Zvýší se také příspěvek na pořízení zvláštních pomůcek či pomoc státu při úmrtí nenarozeného dítěte.

Zdroj: MPSV. Balíček pomoci pro zdravotně znevýhodněné definitivně schválen: příspěvek na mobilitu vzroste na 900 korun. Dostupné z:
https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_bal%C3%AD%C4%8Dek_OZP_16.11.2022+%281%29.pdf/65ee6e74-8ae2-b965-f22a-79e8e56f3363

Z vlády a MINISTERSTEV

 

700 mil. Kč na pomoc obcím po živelních pohromách | Obce a kraje mohou žádat o finance v právě vyhlášené výzvě v rámci podprogramu Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách, pro kterou Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo 700 mil. Kč. Výzva se týká žadatelů, jejichž majetek v roce 2021 zasáhl živel, a na jejich území přitom nebyly vyhlášeny krizové stavy. Žádosti lze podávat do 13. ledna 2023.

Zdroj: MMR. Bartoš: Na pomoc městům a obcím po živelních pohromách dáme 700 mil. Kč. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-na-pomoc-mestum-a-obcim-po-zivelnich-pohrom

MŽP spouští Novou zelenou úsporám Light | Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí připravily program Nová zelená úsporám Light, který nabídne okamžitou finanční podporu pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy na rychlé a jednoduché zateplení domů. Peníze dostanou předem a k elektronické žádosti nebude potřeba žádné složité papírování.

Zdroj: MŽP. MŽP spouští Novou zelenou úsporám Light. Nejzranitelnějším domácnostem pomůže snížit účty za energie. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20221114-MZP-spousti-Novou-zelenou-usporam-Light-Nejzranitelnejsim-domacnostem-pomuze-snizit-ucty-za-energie

MŽP představilo první výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace |
Ministerstvo životního prostředí zveřejnilo první balíček výzev z nově startujícího Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. V prvních třech výzvách se zaměřením na tzv. strategické projekty si Moravskoslezský, Ústecký a Karlovarský kraj dohromady rozdělí bezmála 19 miliard korun. Příjem žádostí pro všechny tři výzvy bude spuštěn ve středu 30. listopadu.

Zdroj: MŽP. Do uhelných krajů půjde nejprve 19 miliard korun. MŽP představilo první výzvy z Operačního programu Spravedlivá transformace. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20221114_Do-uhelnych-kraju-pujde-nejprve-19-miliard

Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu | Ministerstvo životního prostředí spouští spolu se Státním fondem životního prostředí ČR další dvě nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP). Stanou se zdrojem financí na preventivní opatření proti povodním a řešení svahových nestabilit zapříčiněných přírodními jevy.

Zdroj: MŽP. Nové výzvy z OPŽP přispějí k adaptaci ČR na změnu klimatu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20221118_Nove-vyzvy-z-OPZP-prispeji-k-adaptaci-na-zmenu-klimatu

29. výzva IROP podpoří eGovernment a kybernetickou bezpečnost | MMR dne 10. listopadu 2022 vyhlásilo 29. výzvu IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI) - SC 1.1 (MRR, PR). Výzva je zaměřena na podporu integrovaných projektů realizovaných na území metropolitních oblastí a aglomerací v oblasti modernizace veřejné správy s cílem rozšířit, urychlit a zefektivnit elektronickou veřejnou správu a posílit kybernetickou bezpečnost. Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu od 10. listopadu 2022 od 14 hodin do 31. 12. 2027, 14:00.

Zdroj: MMR. 29. výzva IROP - eGovernment a kybernetická bezpečnost (ITI) - SC 1.1 (MRR, PR). Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/29vyzvairop

54. a 55. výzva IROP přispějí k bezpečnosti v dopravě | Více než 633 mil. Kč z Evropského fondu pro regionální rozvoj je připraveno ve dvou výzvách Telematika pro veřejnou dopravu. Jedná se o výzvu č. 54 a výzvu č. 55. Finance půjdou na modernizaci dopravních systémů pro veřejnou dopravu a dalších aplikací, které pomůžou snazšímu, a především rychlejšímu odbavování cestujících.

Zdroj: MMR. MMR: Díky novým výzvám IROP se zlepší bezpečnost v dopravě. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-diky-novym-vyzvam-irop-se-zlepsi-bezpecnost-v

LETEM SVĚTEM

 

Zadluženost územních rozpočtů v roce 2021 | Ministerstvo financí zveřejnilo vývoj zadluženosti územních rozpočtů v roce 2021. Územní rozpočty včetně zřízených příspěvkových organizací vykázaly ke konci roku 2021 zadluženost ve výši 96,1 mld. Kč, což je o 1,8 % (o 1,7 mld. Kč) více než v roce předchozím. Dluh vzrostl na úrovni krajů meziročně o 2,9 mld. Kč, tj. o 13,4 %, u DSO o 309,4 mil. Kč, tj. o 21,9 %. Obce naopak v roce 2021 svůj dluh meziročně snížily o 1,6 mld. Kč, tj. o 2,2 %. Regionální rady dlouhodobě hospodaří bez dluhů.

Zdroj: MF. Zadluženost územních rozpočtů v roce 2021. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu/2021/zadluzenost-uzemnich-rozpoctu-v-roce-202-49315/

Evropské fórum cestovního ruchu o jeho udržitelnosti | Větší udržitelnost a odolnost turismu bez negativních dopadů na přírodu, krajinu, ale i běžný život lidí. I o tom mluvil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš během 21. Evropského fóra cestovního ruchu. Konference se konala ve dnech 15. - 16. 11. 2022 v Praze v rámci českého předsednictví v Radě EU. 

Zdroj: MMR. Bartoš: Cestovní ruch musí být především udržitelný. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-cestovni-ruch-musi-byt-predevsim-udrzitelny

Aukce u veřejných zakázek dehonestují české stavebnictví i technické vzdělání | Nejnižší cena jako základní parametr výběrových řízení na veřejné zakázky ve stavebnictví stále převažuje. A to i přesto, že zákon o zadávání veřejných zakázek již od roku 2016 požaduje vybírat zhotovitele podle „ekonomické výhodnosti nabídek“. Ta se hodnotí na základě poměru nabídkové ceny a kvality včetně poměru nákladů životního cyklu a kvality.

Zdroj: ČKAIT. Aukce u veřejných zakázek dehonestují české stavebnictví i technické vzdělání. Dostupné z: https://www.ckait.cz/aukce-u-verejnych-zakazek-dehonestuji-ceske-stavebnictvi-i-technicke-vzdelani

pozvánky

 

Trilogie webinářů o veřejných zakázkách v prostředí obcí | S Eliškou Huk Kloučkovou, naší dlouholetou spolupracovnicí, jsme pro vás připravili seriál webinářů o veřejných zakázkách. První díl trilogie je věnovaný úvodu do veřejného zadávání, druhý veřejným zakázkám malého rozsahu a třetí řízením v režimu zákona s důrazem na zjednodušené podlimitní řízení. Těšíme se na viděnou!

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Zákon o střetu zájmů: na co si dát pozor? (webinář). Dostupné z: https://www.smscr.education/nase-novinky/

Jak se vyvarovat nejčastějších chyb v IT zabezpečení? | To poradíme klientům SMS-služeb v průběhu dalšího bezplatného webináře ze série GDPR prakticky tentokrát s podtitulem: Zabezpečení IT na menších obcích a školách pohledem odborníka. Tím odborníkem je Jiří Zlámal, lektor a spolupracovník firmy AVAST. Webinářem bude provázet náš kolega pověřenec Václav Řehoř. Klienti obdrží podrobné informace prostřednictvím e-mailu. Webináře ze série GDPR prakticky se konají každé poslední úterý v měsíci a vždy se věnují jednomu vybranému tématu z činnosti obcí či škol.

SLADKÁ TEČKA

 

Ve Španělsku je na prodej neobydlená obec  | Na severozápadě Španělska je na prodej vesnice Salto de Castro, která má čtyři desítky bytových jednotek, školu, kostel, hotel, bazén i kasárna pro policii. Jediné, co jí chybí, jsou obyvatelé. Informoval o tom server BBC. Prodejní cena je pouhých 260 000 eur (asi 6,3 milionu Kč), což podle BBC odpovídá zhruba ceně garsonky v Madridu či Barceloně.

Zdroj: Novinky.cz. Vesničané se skládali na hospodu, po deseti letech se jim to povedlo. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-ve-spanelsku-je-na-prodej-neobydlena-obec-40414269 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení