Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

NOVELA ENERGETICKÉHO ZÁKONA POHLEDEM OBCÍ

 

SMS ČR podporuje novelu energetického zákona bez překážek pro malé výrobce | Novelizace energetického zákona je zásadní pro rozvoj komunitní energetiky a posílení energetické soběstačnosti nejen obcí, ale celé země. SMS ČR vítá, že se Poslanecká sněmovna začíná novelou po předchozím schválení vládou zabývat. Z pohledu obcí má však návrh i řadu nedostatků.

Zdroj: SMS ČR. O KROK BLÍŽE KOMUNITNÍ ENERGETICE. OBCE PODPORUJÍ NOVELU ENERGETICKÉHO ZÁKONA BEZ PŘEKÁŽEK PRO MALÉ VÝROBCE. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/o-krok-blize-komunitni-energetice-obce-podporuji-novelu-energetickeho-zakona-bez-prekazek-pro-male-vyrobce-3357cs.html

 

LEGISLATIVA

 

Změny zákona o obcích projednává Sněmovna | Odměny obecních a krajských zastupitelů se pravděpodobně  budou od příštího roku valorizovat přímo ze zákona, ne nařízením vlády. Změnu má přinést novela zákonů o obcích a krajích, kterou 29. srpna podpořila Sněmovna v prvním čtení. Předloha řeší také pravomoci při mimořádných událostech nebo zvyšuje na pětinásobek limity pro rozhodování rad obcí a krajů o dotacích.

Zdroj: ČTK. Odměny zastupitelů se asi budou valorizovat podle zákona, ne nařízením vlády. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odmeny-zastupitelu-se-asi-budou-valorizovat-podle-zakona-ne-narizenim-vlady/2406923

Zákon o veřejných dražbách vyšel ve Sbírce zákonů | V pátek 25. srpna vyšel ve Sbírce zákonů zákon o veřejných dražbách, který odstraňuje nesoulad stávající právní úpravy veřejné dražby s občanským právem a sjednocuje pravidla pro konání dražeb. Účinnosti nabude dne 1. ledna 2025.

Zdroj: MMR. Nový zákon o veřejných dražbách vyšel ve Sbírce zákonů. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/novy-zakon-o-verejnych-drazbach-vysel-ve-sbirce-za

Novela zákona o místních poplatcích | Dne 1. 1. 2024 nabyde účinnosti novela zákona o místních poplatcích. V reakci na novelu bude v řadě obcí nutné aktualizovat také znění obecně závazných vyhlášek, aby byly s jejím zněním v souladu.

Zdroj: ALiS. Novela zákona o místních poplatcích. Dostupné z: https://www.alis.cz/cs/podpora/aktuality/novela-zakona-o-mistnich-poplatcich

Koalice svolala mimořádnou schůzi ke konsolidačnímu balíčku | K vládnímu konsolidačnímu balíčku nechala koalice svolat na čtvrtek 7. září mimořádnou sněmovní schůzi. Poslanci mají projednávat spornou předlohu ve druhém čtení podle plánu vládního tábora hned od úvodu řádné schůze, která začíná v úterý 5. září odpoledne.

Zdroj: ČTK. Ke konsolidačnímu balíčku nechala koalice svolat i mimořádnou schůzi. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ke-konsolidacnimu-balicku-nechala-koalice-svolat-i-mimoradnou-schuzi/2407638

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Rakušan k novele zákonů o obcích, krajích a hl. městě Praze | Místo zmateného létajícího Čestmíra rychlý létající úředník, místo každý sám za sebe Institut společenství obcí a třeba místo odměňování starostů závislého na vůli vlády odměňování podle objektivních statistických údajů. Podle ministra vnitra je cílem novely zákona zlepšit fungování samospráv, ulehčit jim práci, pomoci fungovat hospodárněji a spolupracovat tam, kde se vyplatí dělat věci společně. 

Zdroj: MV. Zapomeňte na létajícího Čestmíra, přichází létající úředník. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zapomente-na-letajiciho-cestmira-prichazi-letajici-urednik.aspx

Kulatý stůl k zákonu o podpoře bydlení | Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí uspořádaly v Poslanecké sněmovně kulatý stůl ke společnému návrhu zákona o podpoře v bydlení. Jeho cílem je pomoci ochránit 1,3 milionu lidí ohrožených ztrátou bydlení.

Zdroj: MMR. Bartoš: Zákon o podpoře v bydlení je investicí do budoucnosti. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-zakon-o-podpore-v-bydleni-je-investici-do-b

MPSV prodlužuje termín pro podání žádostí o dotace na sociální služby | MPSV prodlužuje termín pro podání žádosti k 15. výzvě v rámci programu 013 310 Rozvoj a obnova materiálně technické základny sociálních služeb. Termín podání žádostí se prodlužuje do 2. října 2023. Podrobnosti k výzvě a úplné znění dokumentů jsou zveřejněny ZDE.

Zdroj: MPSV. https://www.mpsv.cz/

Metodické sdělení ke zbořeništím v územním plánu | MMR zveřejnilo metodické sdělení k problematice vymezování zbořenišť v územních plánech.

Zdroj: MMR. Metodické sdělení ke zbořeništím v územním plánu. Dostupné z: https://www.uur.cz/media/jhnnwoee/84-zboreniste-2023-08-24.pdf

 

LETEM SVĚTEM

 

SMS ČR v médiích - červenec 2023 | V červenci 2023 evidujeme na základě monitoringu služby Monitora za SMS ČR 131 mediálních výstupů. Sdružení komentovalo řadu témat, v souvislosti s konsolidačním balíčkem se jednalo například o daň z nemovitých věcí či rozdělení daně z hazardu.

​Zdroj: SMS ČR. ČERVENEC 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/monitoring-medii/cervenec-2023-3358cs.html

Soutěž OBEC 2030 zná všechny účastníky 3. ročníku | Posledního srpna 2023 se uzavřel pomyslný box pro přijímání přihlášek do soutěže OBEC 2030. Do jejího třetího ročníku se přihlásilo 25 obcí napříč celou Českou republikou. "Hitem" letošního ročníku byla především příprava na komunitní energetiku, v souvislosti s připravovaným LEX OZE II. Přihlášeny jsou ale například i "čistě" environmentální projekty jako obnova biotopu či návrat vody do krajiny. Výsledky soutěže budou oznámeny na Celostátní konferenci SMS ČR v listopadu 2023.

Zdroj: OBEC 2030. Dostupné z: https://obec2030.cz/soutez/

Automatické přepisy jednání: další krok k digitální obci | Digitální nástroje prostupují samosprávami čím dál více. Kromě nástrojů, které zjednodušují občanům komunikaci s úřady, se osvědčují i nástroje pomáhající samotným úředníkům. Jednou z činností, kterou má rád jen málokdo, jsou přepisy jednání rady a zastupitelstva. 

Zdroj: DVS. Automatické přepisy jednání: další krok k digitální obci. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6920900

Obnova kulturních památek? Bez cílů, plánů a často netransparentně a s průtahy | NKÚ se zaměřil na peníze určené na záchranu a obnovu kulturních památek, které rozdělovalo Ministerstvo kultury v letech 2019 až 2022. Celkově šlo o 2,6 miliardy korun z šesti konkrétních programů, které resort rozdělil mezi 7457 projektů. NKÚ odhalil řadu nedostatků v tom, jak MK k obnově památek přistupovalo.

Zdroj: DVS. Obnova kulturních památek? Bez cílů, plánů a často netransparentně a s průtahy. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6922108

Průměrná domácnost platí za energie o 62 % víc než před 2 lety | Průměrná domácnost platila v červnu za energie o 15 procent víc než před rokem a o 62 procent víc než před dvěma lety. Nejvíc zdražení postihlo penzisty, rodiny neúplné, s nízkým příjmem či z malých obcí a také vlastníky domů.

Zdroj: ČTK. Jurečka: Průměrná domácnost platí za energie o 62 % víc než před 2 lety. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-prumerna-domacnost-plati-za-energie-o-62-vic-nez-pred-2-lety/2406311

Soutok Moravy a Dyje bude chráněnou krajinou | Na Zámečku v Pohansku odstartoval v pátek 25. srpna ministr životního prostředí Petr Hladík proces vyhlášení nové Chráněné krajinné oblasti Soutok. Soutok Moravy a Dyje je největším komplexem lužních lesů ve střední Evropě.  Obce a další subjekty dotčené záměrem budou v rámci oficiálního procesu vyhlášení moci podat řádné námitky a připomínky.

Zdroj: DVS. Soutok Moravy a Dyje bude chráněnou krajinou. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6922128

 

POZVÁNKY

 

Seminář k § 19a soutěžního zákona | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pro zástupce orgánů veřejné správy a jejich sdružení bezplatný seminář k problematice narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy, tj. k § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Školení se uskuteční dne 20. 9. 2023 v čase 9–11 hod., online přes Webex. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: sarka.benesova@uohs.cz, nejlépe do 13. září 2023.

Zdroj: ÚOHS; SMS ČR. SEMINÁŘ K § 19A SOUTĚŽNÍHO ZÁKONA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/seminar-k-19a-soutezniho-zakona-3355cs.html

Aktivní září | Aktivní září je celorepubliková kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s pozitivními přínosy pravidelného pohybu pro fyzické a psychické zdraví člověka. Jejím organizátorem je především Nadační fond Aktivní ČESKO.  Odborným partnerem akce je i Sdružení místních samospráv ČR. 

Zdroj: SMS ČR. AKTIVNÍ ČESKO - AKTIVNÍ ZÁŘÍ NÁM STARTUJE JIŽ ZA PÁR DNŮ!!! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/aktivni-cesko-aktivni-zari-nam-startuje-jiz-za-par-dnu-3356cs.html; Aktivní ČESKO. Dostupné z: https://aktivnicesko.cz/aktivni-zari/

Komunální projekt roku. Přihlásit se můžete už jen do 12. září | Už jen do úterý 12. září je možné přihlásit se do celostátní soutěže Komunální projekt roku 2023, která letos pod záštitou místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše a s podporou Sdružení místních samospráv ČR vstoupila do svého 9. ročníku.

Zdroj: SMS ČR. K PODÁNÍ PŘIHLÁŠKY DO SOUTĚŽE KOMUNÁLNÍ PROJEKT ROKU SE MUSÍTE ROZHODNOUT DO 12. ZÁŘÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/k-podani-prihlasky-do-souteze-komunalni-projekt-roku-se-musite-rozhodnout-do-12-zari-3349cs.html

EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award 2023/2024 | Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Registrovat se lze do 30. září.

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací stáže zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.

Voda v krajině a obci 13. 9. 2023 v Kučerově u Slavkova 

Energeticky soběstačná obec, 19. září v obci Kněžice

Povodně a protipovodňová opatření, 26. září 2023 v obci Ostravice

Energeticky soběstačná obec, 24. října v obci Kněžice

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

 

HOŘkÁ TEČKA

 

Nejzadluženější obce v Česku. Je mezi nimi i ta vaše? | Téměř deset procent českých obcí bylo loni zadluženo výrazně víc, než kolik jim stanoví zákon. Přibylo také radnic, jejichž hospodaření vykazuje vyšší míru rizika. Vyplývá to z materiálu Ministerstva financí z tohoto léta. Zajímavé statistiky a tabulky k tomuto tématu ZDE.

Zdroj: Seznam Zprávy. Nejzadluženější obce v Česku. Je mezi nimi i ta vaše? Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/nazory-komentare-nejzadluzenejsi-obce-v-cesku-je-mezi-nimi-i-ta-vase-236085

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení