Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

krásný ADVENT se starostovým infoservisem!

 

Vážené paní starostky,
vážení páni starostové,

srdečně vás zveme na trilogii našich webinářů o veřejných zakázkách, která začíná už v úterý 29. listopadu od 10:00 úvodním kurzem o veřejných zakázkách v prostředí samospráv. Pokračujeme o týden později, tedy 6. prosince, kdy se budeme věnovat veřejným zakázkám malého rozsahu, a poslední kapitolu v podobě webináře na téma zjednodušeného podlimitního řízení napíšeme v úterý 13. prosince. Kurzy je možné objednat jednotlivě, ale  s drobným zvýhodněním také v jednom balíčku. A poslední důležitá informace na závěr:  lektorkou je ve všech případech naše kolegyně Eliška Huk Kloučková, kterou jistě poznáváte i na průvodní fotografii. Těšíme se na vás!

Jitka HANÁKOVÁ
koordinátorka projektu SMS ČR Vzdělávání


 

kontraktační povinnost

 

Obcím pomůže zajistit dodávky energií kontraktační povinnost | Z důvodu nepřehledného a dynamického vývoje trhu s energiemi schválila vláda kontraktační povinnost, která má zajistit, aby ty subjekty, na které se vztahuje strop cen energií, ale dlouhodobě se jim nedaří poptat dodavatele energií, měly právo na to, aby jim dodávky nabídl dodavatel poslední instance. MPO, MMR a ÚOHS proto připravily soubor doporučení, který má pomoci tomu, aby územní samosprávy využily tuto kontraktační povinnost co nejlépe a nejúčinněji.

Zdroj: MPO. Zajistit dodávky energií pomůže obcím kontraktační povinnost. S konkrétním postupem pomůže manuál. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/zajistit-dodavky-energii-pomuze-obcim-kontraktacni-povinnost--s-konkretnim-postupem-poradi-manual--271093/

LEGISLATIVA
 

Senát schválil odvody výrobců elektřiny z tržeb za její prodej | Výrobci elektřiny budou muset zřejmě platit odvody z nadměrných příjmů za její prodej. Novelu energetického zákona, která zavádí horní hranici cen elektřiny u výrobců, takzvané zastropování, schválil ve čtvrtek 24. listopadu Senát.

Zdroj: ČTK. Senát schválil odvody výrobců elektřiny z tržeb za její prodej. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-schvalil-odvody-vyrobcu-elektriny-z-trzeb-za-jeji-prodej/2286828

Sněmovna zřejmě zruší automatické zřizování datových schránek obyvatelům | Sněmovna zřejmě zruší automatické zřizování datových schránek obyvatelům, které mělo začít od ledna. Sněmovní výbor pro veřejnou správu ve čtvrtek 24. listopadu nedoporučil schválení úpravy poslankyně ANO Jany Mračkové Vildumetzové k vládní novele. Sněmovna by mohla hlasovat o podobě předlohy tento týden.

Zdroj: ČTK. Sněmovna zřejmě zruší automatické zřizování datových schránek obyvatelům. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-zrejme-zrusi-automaticke-zrizovani-datovych-schranek-obyvatelum/2289989

Sněmovna schválila vznik agentury, která má propojit informační systémy správy | Propojit informační systémy veřejné správy a zajistit nadresortní sdílení digitálních služeb má státní agentura, jejíž vznik Sněmovna přes odpor opozice schválila novelou o právu na digitální služby. Vytvoření Digitální a informační agentury (DIA), která má od ministerstva vnitra převzít správu základních registrů, nyní dostane k projednání Senát, který se k tomu sejde zřejmě počátkem prosince.

Zdroj: Egov. Sněmovna schválila vznik agentury, která má propojit informační systémy správy. Dostupné z: http://www.egov-nn.com/snemovna-schvalila-vznik-agentury-ktera-ma-propojit-informacni-systemy-spravy/

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Vláda schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů | Vláda 23. listopadu 2022 na svém jednání schválila Návrh zákona o ochraně oznamovatelů. K uplynutí transpoziční lhůty došlo už 17. prosince 2021 a minulé vládě se tento zákon prosadit nepodařilo. Nebude se týkat oznamování přestupků a neřeší ani anonymní podání. 

Zdroj: MSp. Vláda dnes schválila návrh zákona o ochraně oznamovatelů schválený všemi předsedy koaličních klubů ve Sněmovně. Dostupné z: https://justice.cz/?clanek=vlada-dnes-schvalila-navrh-zakona-o-ochrane-oznamovatelu-schvaleny-vsemi-predsedy-koalicnich-klubu-ve-snemovne

MPSV podpoří nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby | MPSV vyhlásilo v úterý 22. listopadu v rámci Národního plánu obnovy (NPO) výzvu, jejímž cílem bude podpořit investiční projekty zaměřené na nákup nízkoemisních vozidel pro poskytovatele služeb sociálního poradenství, sociální prevence a sociální péče, které jsou poskytovány ambulantní a terénní formou. Detailnější informace o NPO najdete ZDE a text výzvy ZDE.

Zdroj: MPSV. Aktuality. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/

Rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i home office |Cestou k vyšší produktivitě a efektivnějšímu využití pracovních sil je podpora flexibilnějších úvazků a forem práce, digitalizace i nepřetržité zvyšování kvalifikace pracovníků. Právě tímto směrem namířilo Ministerstvo práce a sociálních věcí svou podporu.

Zdroj: MPSV. Dobré zprávy pro zaměstnavatele: rok 2023 přinese větší podporu zkrácených úvazků, rekvalifikace v IT i zakotvení home office. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/dobre-zpravy-pro-zamestnavatele-rok-2023-prinese-vetsi-podporu-zkracenych-uvazku-rekvalifikace-v-it-i-zakotveni-home-office

LETEM SVĚTEM

 

Obce začínají využívat kontejnerové úpravny vody | Vesnice bez přípojky na páteřní vodovod, se skokovým nárůstem spotřeby vody či se zhoršující se kvalitou vodního zdroje zejména kvůli intenzivní zemědělské činnosti. To jsou nejčastější případy využití úpraven vody umístěných v kontejneru, které umožňují z povrchových i podzemních zdrojů získat pitnou vodu. Municipality po tomto řešení často sahají vlivem omezeného rozpočtu či místa pro stavbu, počet obyvatel těchto obcí přitom zpravidla nepřesáhne 2000.

Zdroj: Obec 2030. Kontejnerové úpravny vody začínají obce využívat. Dostupné z: https://www.promestaobce.cz/odpady/kontejnerove-upravny-vody-zacinaji-obce-vyuzivat/

Obec Červená Voda zvítězila v soutěži OBEC 2030 s projektem Mokřad Březná | Obec Červená Voda získala první místo v soutěži OBEC 2030 za projekt revitalizace nivy toku Březná a vytvoření nového biotopu mokřadu. Projekt zaujal především kombinací environmentálního uvažování spojeného s esteticky vyrovnanou prací s krajinnými prvky. Soutěž vyhlašuje Sdružení místních samospráv ČR (SMS ČR).

Zdroj: Moderní obec.  Obec Červená Voda zvítězila v soutěži OBEC 2030 s projektem Mokřad Březná. Dostupné z: https://moderniobec.cz/obec-cervena-voda-zvitezila-v-soutezi-obec-2030-s-projektem-mokrad-brezna/

Autovrak v obci? | Nepojízdná dlouhodobě odstavená vozidla trápí občany a starosty mnoha obcí. Často blokují prostor pro parkování nebo znamenají hrozbu pro životní prostředí. Členové legislativního týmu SMS ČR pod odborným vedením Ing. Barbory Tomčalové připravili praktický manuál, který populárně informačním stylem přibližuje, jak postupovat při řešení této problematiky.

Zdroj: SMS ČR. Autovraky. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-dopravu/aktuality/autovraky-3112cs.html

Na ukrajinské asistenty dostanou školy téměř 114 milionů korun | Téměř 114 milionů korun na platy a další výdaje spojené s prací ukrajinských asistentů pedagoga si rozdělí 583 mateřských, základních a středních škol a konzervatoří. Stát peníze na účty krajských úřadů zaslal 10. listopadu. Školy by měly peníze obdržet do konce měsíce.

Zdroj: Novinky.cz. Na ukrajinské asistenty dostanou školy téměř 114 milionů korun. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-na-ukrajinske-asistenty-dostanou-skoly-temer-114-milionu-korun-40415182

CVVM: Prezidentovi důvěřuje třetina lidí, vládě a Sněmovně 28 procent lidí | Prezidentovi v současné době důvěřuje třetina lidí, vládě a Sněmovně 28 procent. Zatímco důvěra v hlavu státu a dolní komoru od léta mírně vzrostla, důvěra v kabinet stagnuje. Z ústavních institucí jsou na tom stabilně nejlépe obecní zastupitelstva a starostové, kterým věří více než 60 procent dotázaných. Průzkum se uskutečnil od 8. září do 8. listopadu a zúčastnilo se ho 821 lidí.

Zdroj: ČTK. CVVM: Prezidentovi důvěřuje třetina lidí, vládě a Sněmovně 28 procent lidí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cvvm-prezidentovi-duveruje-tretina-lidi-vlade-a-snemovne-28-procent-lidi/2289001

pozvánky

 

Trilogie webinářů o veřejných zakázkách v prostředí obcí | S Eliškou Huk Kloučkovou, naší dlouholetou spolupracovnicí, jsme pro vás připravili seriál webinářů o veřejných zakázkách. První díl trilogie, který proběhne už zítra od 10:00, je věnovaný úvodu do veřejného zadávání, druhý veřejným zakázkám malého rozsahu a třetí řízením v režimu zákona s důrazem na zjednodušené podlimitní řízení. Těšíme se na viděnou!

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Zákon o střetu zájmů: na co si dát pozor? (webinář). Dostupné z: https://www.smscr.education/nase-novinky/

Jak se vyvarovat nejčastějších chyb v IT zabezpečení? | To poradíme klientům SMS-služeb v průběhu dalšího bezplatného webináře ze série GDPR prakticky, tentokrát s podtitulem: Zabezpečení IT na menších obcích a školách pohledem odborníka. Tím odborníkem je Jiří Zlámal, lektor a spolupracovník firmy AVAST. Webinářem bude provázet náš kolega pověřenec Václav Řehoř. Klienti obdrží podrobné informace prostřednictvím e-mailu. Webináře ze série GDPR prakticky se konají každé poslední úterý v měsíci a vždy se věnují jednomu vybranému tématu z činnosti obcí či škol.

Starostovy radosti | O tom, že někdy se můžete přísloví "Dvakrát měř, jednou řež" držet sebevíce, ale realita vás stejně dokáže překvapit, píše ve druhém dílu Starostových radostí Michal Dresler.

HOŘKÁ TEČKA

 

Policie letos registruje výrazný nárůst trestných činů v kyberprostoru | Policie eviduje letos do konce října 15.409 trestných činů spáchaných v kyberprostoru, zatímco za celý rok 2021 jich bylo 9518 a před deseti lety 2195. Okradených jsou desetitisíce a škody jsou ve stovkách milionů korun. 

Zdroj: ČTK. Policie letos registruje výrazný nárůst trestných činů v kyberprostoru. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/policie-letos-registruje-vyrazny-narust-trestnych-cinu-v-kyberprostoru/2289262


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení