Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY NSA A SFPI

 

Dlouho očekávané výzvy Národní sportovní agentury byly vyhlášeny | Národní sportovní agentura vyhlásila své investiční dotační výzvy pro rok 2023. Ve dvou výzvách se zaměřuje na rozvoj regionálních sportovišť ÚSC a spolků, další dvě výzvy jsou zaměřeny na standardizovanou a nadregionální sportovní infrastrukturu. Více informací o výzvách najdete na našich webových stránkách. V případě zájmu o administraci žádosti se neváhejte obrátit na náš dotační servis na adrese dotace@smscr.cz.

Zdroj: Národní sportovní agentura - investiční výzvy. Dostupné z: https://agenturasport.cz/dotace-investicni/

Podzimní výzvy na podporu revitalizace brownfieldů spuštěny | Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil dvě výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Dotace v rozmezí 3 - 30 mil. Kč bude určena na vznik budov občanské vybavenosti rekonstrukcí brownfieldu a vznik přírodního úložiště uhlíku po demolici brownfieldu. Příjem žádostí potrvá do 16. října. V případě zájmu o administraci žádosti jsem vám na adrese dotace@smscr.cz k dispozici.

Zdroj: Státní fond podpory investic - NPO brownfieldy. Dostupné z: https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

 

LEGISLATIVA

 

Vláda podpořila poslaneckou verzi zákona o správě voleb | Poslaneckou verzi zákona o správě voleb, která zachovává hlasování ve dvou dnech, schválila ve středu 13. září vláda.  Původně kabinet na návrh ministerstva vnitra požadoval jednodenní hlasování tak, jak je to obvyklé v dalších evropských zemích. V plánu zůstávají i další opatření z původní předlohy vnitra.

Zdroj: ČTK. Vláda podpořila poslaneckou verzi zákona, která ponechá volby ve dvou dnech. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-podporila-poslaneckou-verzi-zakona-ktera-ponecha-volby-ve-dvou-dnech/2413206

Sněmovna asi nepodpoří právo obcí vetovat stavbu úložiště radioaktivního odpadu | Sněmovna pravděpodobně neuzákoní možnost obcí vetovat výstavbu hlubinného úložiště radioaktivního odpadu na jejich území. Dolní parlamentní komora zřejmě pouze ve vládním návrhu prodlouží lhůty, které mají dostat obce na vyjádření stanoviska k vybudování úložiště. O podobě zákona by poslanci mohli rozhodnout do konce září.

Zdroj: ČTK. Sněmovna asi neuzákoní veto obcí na stavbu úložiště radioaktivního odpadu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-asi-neuzakoni-veto-obci-na-stavbu-uloziste-radioaktivniho-odpadu/2413714

Skupina poslanců navrhla až trojnásobné zvýšení některých matričních poplatků | Některé matriční poplatky by se mohly až trojnásobně zvýšit. Ze 30 korun na 50 korun by mohla vzrůst i platba za ověřování podpisu nebo otisku razítka na listině. Ke stanovení nových sazeb poplatků a zavedení některých nových chce skupina koaličních poslanců v čele s Davidem Šimkem využít vládní novelu, která přinese zejména elektronizaci matrik.

Zdroj: ČTK. Skupina poslanců navrhla až trojnásobné zvýšení části matričních poplatků. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-poslancu-navrhla-az-trojnasobne-zvyseni-casti-matricnich-poplatku/2412776

Sněmovna schválila zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek | Údaje o datových schránkách fyzických osob a osob samostatně výdělečně činných už zřejmě nebudou automaticky veřejné. Sněmovna to v pátek 15. září zrychleně schválila v novele zákona o elektronických úkonech, kterou jako poslanec předložil vicepremiér pro digitalizaci Ivan Bartoš. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila zrušení údajů o jednotlivcích v seznamu datových schránek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-zruseni-udaju-o-jednotlivcich-v-seznamu-datovych-schranek/2413900

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Obce se mohou zapojit do „daňového milostivého léta" | Do 30. září tohoto roku mají obce možnost zapojit se na základě usnesení zastupitelstva do daňového milostivého léta, a to podle zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Ministerstvo vnitra v této souvislosti zpracovalo stanovisko, v němž se uvádí, jakým způsobem a v jakém rozsahu se obec může k „daňovému milostivému létu“ připojit.

Zdroj: MV. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/

Semináře MMR v krajských městech pomůžou s projektovým a finančním řízením | Další řadu seminářů zaměřených na projektové a finanční řízení plánuje na podzim Ministerstvo pro místní rozvoj v sedmi krajských městech. Možnost naučit se správně administrovat projekty spolufinancované z fondů EU tak dostanou účastníci i v programovém období 2021-2027.

Zdroj: MMR. Zvládněte projektové a finanční řízení s jistotou, pomohou vám semináře MMR v krajských městech. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/zvladnete-projektove-a-financni-rizeni-s-jistotou,

Reakce MPSV ke zvýšení příspěvku na péči | Již zhruba rok probíhá jednání ohledně zvýšení příspěvku na péči. Na základě koaličních jednání se našla shoda a ke zvýšení by mělo dojít v polovině roku 2024.

Zdroj: MPSV. Reakce MPSV na zvýšení příspěvku na péči. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/reakce-mpsv-na-zvyseni-prispevku-na-peci

Nová zelená úsporám se znovu otevírá | Po letní provozně-technické přestávce začne SFŽP ČR opět přijímat žádosti o investiční podporu pro domácnosti z oblíbeného programu Nová zelená úsporám. V úterý 19. září 2023 se příjem žádostí otevře pro vlastníky bytových domů a od úterý 26. září 2023 mohou své žádosti do nového podprogramu Oprav dům po babičce podávat i majitelé rodinných domů.

Zdroj: MŽP. Zlepšete své bydlení, spořte na energiích. V září se znovu otevírá Nová zelená úsporám. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230908-Zlepsete-sve-bydleni-sporte-na-energiich-V-zari-se-znovu-otevira-Nova-zelena-usporam

 

LETEM SVĚTEM

 

Na změnu koeficientu pro daň z nemovitých věcí je čas do 1. října | Daň z nemovitých věcí je jedinou daní, jejíž výši může obec ovlivnit svou obecně závaznou vyhláškou. Ústavní soud navíc nedávno potvrdil, že obce mají v tomto rozhodování velkou variabilitu. Pokud chcete vyhlášku nově vydat, nebo jí určitým způsobem změnit, máte čas už jen do 1. října!

Zdroj: SMS ČR. DO 1. ŘÍJNA MŮŽETE ZMĚNIT KOEFICIENTY PRO DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/financovani-obci/dan-z-nemovitosti/do-1-rijna-muzete-zmenit-koeficienty-pro-dan-z-nemovitych-veci-3376cs.html

Obce se obávají, že konzervace železnic povede ke snížení dopravní oblužnosti venkova | Poslanci v úterý 12. září schválili novelu zákona o drahách včetně institutu přerušení provozuschopnosti dráhy. SMS ČR se obává, že tzv. konzervace železničních tratí bude v praxi pouze zjednodušeným způsobem, jak regionální tratě bez náhrady zrušit. 

​Zdroj: SMS ČR. OBCE SE OBÁVAJÍ, ŽE KONZERVACE ŽELEZNIC POVEDE K JEJICH FAKTICKÉMU RUŠENÍ A SNÍŽENÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI VENKOVA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/obce-se-obavaji-ze-konzervace-zeleznic-povede-k-jejich-faktickemu-ruseni-a-snizeni-dopravni-obsluznosti-venkova-3378cs.html

Nová zelená úsporám – finance na renovaci obecních bytových domů | Vlastníci bytových domů z řad obcí, příspěvkových organizací, škol, veřejné správy, nadací apod. mohou žádat o podporu všech typů úsporných opatření a stejně jako ostatní žadatelé nebudou muset předkládat účetní doklady.

Zdroj: DVS. Nová zelená úsporám – finance na renovaci obecních bytových domů. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6924427

Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí | Byla zveřejněna aktualizovaná verze publikace „Průměrné ceny dopravní a technické infrastruktury obcí – Aktualizace 2023“. Cílem publikace je usnadnění orientace v oblasti financování infrastruktury včetně veřejné zeleně a souvisejícího zabezpečení finančních prostředků pro nové investice. 

Zdroj: DVS. ÚÚR. Dostupné z: https://www.uur.cz/publikacni-cinnost/aktualizovane-prirucky/

Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích | Ve kterých případech má správní úřad povinnost snížit správní poplatek podle ust. § 9 zákona o správních poplatcích, který upravuje slevu na poplatku?

Zdroj: DVS. Přiznání slevy na správním poplatku podle § 9 zákona o správních poplatcích. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6924407

 

POZVÁNKY

 

Jak správně spravovat sociální sítě škol a obcí |  Používání sociálních sítí se již stalo normou a profily obcí a škol jsou dnes často navštěvovanější a aktualizovanější než jejich webové stránky. Jak je ale používat správně? To si ukážeme v dalším díle našeho seriálu GDPR prakticky, který je určen klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby. Prakticky předvedeme, jak spravovat profil školy/obce na Facebooku, kde jsou nejdůležitější nastavení a jak se vyznat v jednotlivých menu. To vše ukáže a vysvětlí a na vaše otázky odpoví expert na sociální sítě Tomáš Pavlica, kterému budou sekundovat Lenka Matějová a Václav Řehoř. Setkání se uskuteční v úterý 26. září od 13:00 a odkaz pro připojení vám s předstihem zašlou vaši pověřenci.

Zdroj: SMS-služby.

Zmocňovací ustanovení k označování budov a veřejných prostranství  | Komentář k ustanovení § 33 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-32-oznaceni-budovy-urcenymi-cisly/  

Pozvánka na konferenci: „Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice" | Poslanecká sněmovna PČR zve na konferenci na téma: „Jak nejlépe nastavit meziobecní spolupráci v České republice". Ta se uskuteční ve čtvrtek dne 21. září 2023 od 10:00 hodin v budově Poslanecké sněmovny – místnosti č. J 205, Sněmovní 1. Registrace účastníků na je možná na adrese horakovam@psp.cz.

Zdroj: PS PČR.

Seminář k § 19a soutěžního zákona | Úřad pro ochranu hospodářské soutěže pořádá pro zástupce orgánů veřejné správy a jejich sdružení bezplatný seminář k problematice narušení hospodářské soutěže orgány veřejné správy, tj. k § 19a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže. Školení se uskuteční dne 20. 9. 2023 v čase 9–11 hod., online přes Webex. Zájemci se mohou hlásit na e-mail: sarka.benesova@uohs.cz, nejlépe do 13. září 2023.

Zdroj: ÚOHS; SMS ČR. SEMINÁŘ K § 19A SOUTĚŽNÍHO ZÁKONA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/seminar-k-19a-soutezniho-zakona-3355cs.html

Aktivní září | Aktivní září je celorepubliková kampaň, která seznamuje širokou veřejnost s pozitivními přínosy pravidelného pohybu pro fyzické a psychické zdraví člověka. Jejím organizátorem je především Nadační fond Aktivní ČESKO.  Odborným partnerem akce je i Sdružení místních samospráv ČR. 

Zdroj: SMS ČR. AKTIVNÍ ČESKO - AKTIVNÍ ZÁŘÍ NÁM STARTUJE JIŽ ZA PÁR DNŮ!!! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/aktivni-cesko-aktivni-zari-nam-startuje-jiz-za-par-dnu-3356cs.html; Aktivní ČESKO. Dostupné z: https://aktivnicesko.cz/aktivni-zari/

EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award 2023/2024 | Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Registrovat se lze do 30. září.

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR

Stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací stáže zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.

  • Voda v krajině a obci 13. 9. 2023 v Kučerově u Slavkova 
  • Energeticky soběstačná obec, 19. září v obci Kněžice
  • Povodně a protipovodňová opatření, 26. září 2023 v obci Ostravice
  • Energeticky soběstačná obec, 24. října v obci Kněžice

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

sladkÁ TEČKA

 

Pohyb obyvatelstva v Česku |  Obyvatel České republiky v prvním pololetí přibylo o 46.000 na 10,87 milionu. Za nárůstem je zahraniční migrace, zejména z Ukrajiny. Víc lidí zemřelo, než se narodilo. Meziročně klesl počet narozených dětí, zemřelých obyvatel, sňatků i rozvodů. Vyplývá to z údajů, které v pondělí 11. září zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ).

Zdroj: ČTK (ČSÚ). Obyvatel ČR za pololetí přibylo o 46.000 na 10,87 milionu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obyvatel-cr-za-pololeti-pribylo-o-46-000-na-10-87-milionu/2411905

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení