starostuv-infoservis-to-je-prehled-toho-nejdulezitejsiho-z-komunalni-oblasti-novinky-souvislosti-doporuceni-informace-o-probehlych-i-nadchazejicich-akcich-kazde-pondeli-rano-na-nasem-webu-

 

krásný ADVENT se starostovým infoservisem!

 

 

Vážené paní starostky,
vážení páni starostové,

možná jste nově zvolenou starostkou či starostou obce a v oblasti ochrany osobních údajů se teprve snažíte zorientovat. Nebo již patříte mezi zkušené představitele svých obcí, ale rádi byste si zopakovali základní otázky týkající se zveřejňování informací, kronik, zpravodajů apod. Ať je to tak nebo tak, můžeme garantovat, že náš další webinář z cyklu GDPR prakticky pod názvem Základní povinnosti obcí a škol z pohledu GDPR je vám šitý na míru.

Co vlastně GDPR přineslo pro obce a pro školy? Jaké jsou základní povinnosti správce? Kde se dělají nejčastěji chyby - a jaké otázky nejčastěji řešíme? Tak právě na to vám odpovíme v průběhu tohoto webináře, který otevíráme pro všechny zájemce zdarma. Těšíme se v úterý 20. prosince od 13 hodin na Google Meet: http://meet.google.com/hyw-hfxh-nvu.

Mgr. Ing. Lenka MATĚJOVÁ, Ph.D.
koordinátorka pověřenců SMS-služby s.r.o.


 

ODMĚŇOVÁNÍ ŘEDITELŮ ŠKOL

 

Odměňování ředitelů škol | Pracuje ředitel vaší školy dobře a zaslouží si za to ocenění v podobě finanční odměny? Pak nezapomeňte, že odměňování práce ředitele je kompetencí zřizovatele a konec roku je pro to nejvhodnějším obdobím. Co dalšího byste o odměňování měli vědět?

Zdroj: SMS ČR. UŽ JSTE PŘEMÝŠLELI O ODMĚNĚ PRO ŘEDITELE VAŠÍ ŠKOLY? NA KONCI ROKU JE TEN PRAVÝ ČAS. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/uz-jste-premysleli-o-odmene-pro-reditele-vasi-skoly-na-konci-roku-je-ten-pravy-cas-3116cs.html

LEGISLATIVA
 

Lékařská posudková služba bude efektivnější | Novelu zákona, která povede k posílení a zrychlení práce lékařské posudkové služby, schválil v pátek 2. prosince Senát. Do výkonu LPS se podle nové úpravy mohou zapojit i odborní nelékařští pracovníci. Posuzování invalidity nebo nároku na příspěvek na péči tak bude rychlejší a efektivnější. K platnosti novely chybí už jen podpis prezidenta.

Zdroj: MPSV. Lékařská posudková služba bude efektivnější, Senát podpořil novelu zákona. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/documents/20142/2786931/TZ_LPS_Sen%C3%A1t_021222.pdf/ef18fc84-91b0-5b12-fd2d-ed0b0d1a8ae3

Senát zřejmě schválí zvýšení přídavků na děti od ledna o 200 korun | Senát pravděpodobně schválí zvýšení přídavků na děti od ledna příštího roku o 200 korun. Zvednout se mají na 830 korun až 1580 korun měsíčně. Senátní ústavně-právní výbor to jednomyslně podpořil ve středu 7. prosince.

Zdroj: ČTK. Senát zřejmě schválí zvýšení přídavků na děti od ledna o 200 korun. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-zrejme-schvali-zvyseni-pridavku-na-deti-od-ledna-o-200-korun/2295805

EU chce ještě více chránit lesy a pralesy | Rada Evropské unie, Evropská komise a Evropský parlament se v úterý 5. prosince sešly k poslednímu třístrannému jednání (trialogu) k nařízení proti odlesňování. Zástupci institucí se předběžně dohodli na znění nařízení, dohodu musí ještě potvrdit jak Rada EU, tak Evropský parlament.

Zdroj: MŽP. EU chce ještě více chránit lesy a pralesy. Komise, Rada a Parlament se dohodly na kompromisu k nařízení proti odlesňování. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20221206-EU-chce-jeste-vice-chranit-lesy-a-pralesy-Komise-Rada-a-Parlament-se-dohodly-na-kompromisu-k-narizeni-proti-odlesnovani-

Senát schválil návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo | Senát schválil návrh zákona, díky kterému budou lidé dostávat přesné a jasné informace o spotřebě tepla a teplé vody, a to minimálně v měsíčních intervalech. Jde o transpozici EU směrnice do českého práva.

Zdroj: MMR. MMR: Návrh zákona na přesné a jasné vyúčtování za teplo a teplou vodu schválil Senát. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-navrh-zakona-na-presne-a-jasne-vyuctovani-za-t

Z vlády a MINISTERSTEV

 

MZe poskytne 35 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků | Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 35 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

Zdroj: MZe. Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 35 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských prvků. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministerstvo-zemedelstvi-v-pristim-roce.html

49. výzva IROP podpoří sociální služby | MMR vyhlásilo dne 5. prosince 2022 49. výzvu IROP – Sociální služby – SC 5.1 (CLLD). Žadatelé mohou získat podporu například na nákup budov, výstavbu budov, stavební úpravy a vnitřní vybavení za účelem vytvoření podmínek pro kvalitní poskytování ambulantních, terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence.

Zdroj: MMR. 49. výzva IROP - Sociální služby - SC 5.1 (CLLD). Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/49vyzvairop

MZe zveřejnilo pravidla pro čerpání národních dotací v příštím roce | Ministr zemědělství Zdeněk Nekula schválil Zásady pro poskytování národních dotací v roce 2023. Z celkem 2,739 miliard korun směřuje do živočišné výroby 1,88 miliardy, do rostlinné výroby 305 milionů, do potravinářství 356 milionů a na ostatní aktivity, jako je například vzdělávání a poradenství, 198 milionů korun.

Zdroj: MZe. Ministerstvo zemědělství zveřejnilo pravidla pro čerpání národních dotací v příštím roce. Zemědělci a potravináři tak získají více než 2,7 miliardy korun. Dostupné z: https://eagri.cz/public/web/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/x2022_ministerstvo-zemedelstvi-zverejnilo-1.html

Význam inovací pro rozvoj zaostávajících regionů | Role společenských inovací při pomoci zaostávajícím regionům. Toto téma řeší společná studie Ministerstva pro místní rozvoj a programu ESPON, na jejíž výsledky se zaměřila odborná konference, která proběhla 7. a 8. prosince v Kongresovém centru Praha.

Zdroj: MMR. MMR: Význam inovací pro rozvoj zaostávajících regionů je nezpochybnitelný, potvrdila konference ESPON. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vyznam-inovaci-pro-rozvoj-zaostavajicich-regio

MŽP letos podpořilo téměř 50 tisíc solárních elektráren na střechách domů | Vysoké ceny energií významně zvyšují zájem o dotace na výstavbu fotovoltaických elektráren. Jen za letošek Ministerstvo životního prostředí schválilo podporu domácím i velkým fotovoltaickým elektrárnám ve výši 14 miliard korun. V podpoře výstavby fotovoltaických systémů i rozvoji komunitní energetiky bude ministerstvo intenzivně pokračovat i v příštím roce.

Zdroj: MŽP. MŽP letos podpořilo téměř 50 tisíc solárních elektráren na střechách domů. Podle ministra Jurečky bude zájem o solární systémy ještě narůstat. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20221206_MZP_letos_podporilo_temer_50_tisic_solarnich_elektraren_na_strechach_domu

LETEM SVĚTEM

 

Ministerstvo podle ÚS nechybovalo, když ponechalo majetková oznámení dostupná | Ústavní soud přehodnotil postoj k neomezenému zpřístupňování majetkových oznámení komunálních politiků během roku 2020. Podle říjnového nálezu jednoho z tříčlenných senátů ÚS ponechávalo ministerstvo oznámení široce dostupná déle, než mělo. Nyní však plénum soudu odhlasovalo stanovisko, podle kterého ministerstvo nepostupovalo nezákonně. Stanovisko je dostupné na webu soudu.

Zdroj: ČTK. Ministerstvo nechybovalo, když ponechalo majetková oznámení dostupná, rozhodl ÚS. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministerstvo-nechybovalo-kdyz-ponechalo-majetkova-oznameni-dostupna-rozhodl-us/2295702

Začal fungovat Portál dopravy | Ministerstvo dopravy spouští nový Portál dopravy. Umožňuje občanům elektronicky komunikovat s úřady v oblasti dopravy, podávat žádosti o výměnu řidičského průkazu, získat výpis z bodového konta, nahlížet na údaje o vozidlech nebo řešit elektronické služby v oblasti plavidel, letectví apod.

Zdroj: Moderniobec.cz. Další krok v digitalizaci dopravních agend. Začal fungovat Portál dopravy. Dostupné z: https://moderniobec.cz/dalsi-krok-v-digitalizaci-dopravnich-agend-zacal-fungovat-portal-dopravy/

Strategická analýza cloudových služeb | NÚKIB připravil dokument obsahující strategickou analýzu cloudových služeb. Jde o materiál shrnující trendy po-pandemického světa, důležitost důvěryhodnosti dodavatele, typy služeb a momentálně platné vyhlášky týkající se služeb cloud computingu. Dokument, jehož součástí je také samotná analýza, naleznete na tomto odkazu.

Zdroj: NÚKIB. Strategická analýza cloudových služeb. Dostupné z: https://www.nukib.cz/cs/infoservis/aktuality/1915-strategicka-analyza-cloudovych-sluzeb/

V Česku funguje 1444 dětských skupin s kapacitou téměř 20 tisíc míst | Dětské skupiny se staly významnou součástí systému předškolní péče v Česku. Od roku 2016 fungoval v rámci resortu projekt Podpora implementace dětských skupin. Jeho cílem bylo pomáhat jak se zřizováním, tak i následným provozem dětských skupin. Těch nyní funguje 1 444 s celkovou kapacitou téměř 20 tisíc míst.

Zdroj: MPSV. Díky podpoře MPSV vznikly dětské skupiny pro 20 tisíc dětí. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/diky-podpore-mpsv-vznikly-detske-skupiny-pro-20-tisic-deti

Konference Potenciál místní ekonomiky ukázala cesty k efektivní přípravě veřejných projektů | Čtvrtý ročník konference pořádané agenturou CzechInvest byl zaměřený na budoucnost veřejných projektů. Diskutována byla řada aktuálních otázek, které v současné době ovlivňují plánování a přípravu investičních projektů obcí a měst, jako je udržitelnost, energetická efektivnost a samozřejmě financování.

Zdroj: Czechivest.org. Konference Potenciál místní ekonomiky ukázala cesty k efektivní přípravě veřejných projektů. Dostupné z: https://www.czechinvest.org/cz/Homepage/Novinky/Prosinec-2022/Konference-Potencial-mistni-ekonomiky-ukazala-cesty-k-efektivni-priprave-verejnych-projektu

pozvánky

 

„Digitální“ seminář o digitálních technických mapách | V úterý 13. prosince proběhne webinář, na kterém se dozvíte vše, co potřebujete vědět, aby byla Vaše obec připravená na naplnění zákonných povinností v souvislosti s digitalizací dopravní a technické infrastruktury (DTI) ve vlastnictví obcí. Na webináři vystoupí Karel Štencel z Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, moderovat jej bude Oldřich Vávra, 1. místopředseda Sdružení místních samospráv ČR.

Zdroj: SMSČR Education. Digitální technické mapy. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=TzljqSpsS98

Starostovy radosti | Kolikrát denně by se měl správný starosta projet po obci? Nejen to se dozvíte v dalším dílu Starostových radostí, který jsme nazvali: Jak nezklamat (velká) očekávání?

Základní povinnosti obcí a škol nejen podle GDPR | Možná jste  nově zvolenou starostkou či starostou obce a v oblasti ochrany osobních údajů se teprve snažíte zorientovat. Nebo již patříte mezi zkušené představitele svých obcí, ale rádi byste si zopakovali základní otázky týkající se zveřejňování informací, kronik, zpravodajů apod. Ať je to tak nebo tak, můžeme garantovat, že náš webinář je vám šitý na míru. Co vlastně GDPR přineslo pro obce a pro školy? Jaké jsou základní povinnosti správce? Kde se dělají nejčastěji chyby - a jaké otázky nejčastěji řešíme? Tak právě na to Vám odpovíme v průběhu tohoto webináře, který otevíráme pro všechny zájemce zdarma. Těšíme se v úterý 20. prosince od 13 hodin na Google Meet: http://meet.google.com/hyw-hfxh-nvu.

Máte zájem o elektronickou úřední desku? S námi ji můžete získat výhodněji |  Společnost Galileo Corporation s.r.o jako výrobce a dodavatel elektronických úředních desek a informačních kiosků garantuje nejnižší spotřebu elektrické energie. Ve spolupráci se Sdružením místních samospráv České republiky se společnost Galileo Corporation s.r.o rozhodla, že pro 50 zájemců, kteří jsou členy SMS ČR, zaplatí spotřebu elektrické energie na 12 měsíců od instalace zařízení.

Zdroj: Mgr. Jana Přecechtělová, výkonná ředitelka SMS ČR

SLADKÉ TEČKY

 

Přihlaste svou proměnu do 15. ročníku výstavy | Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní. Přihlaste svou proměnu do 15. ročníku výstavy, který bude zahájen v červnu 2023 v Praze. Zde výstava setrvá přibližně měsíc, poté se rozjede v dílčích kolekcích do všech krajů naší vlasti. 

Zdroj: SMS ČR. Přihlaste proměnu do 15. ročníku výstavy. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/prihlaste-promenu-do-15-rocniku-vystavy-3117cs.html

Nový rok se blíží. Jaká přání jsme vám zasílali v minulosti? | Blíží se konec roku, se kterým jsou tradičně spojena přání do roku nového. Předtím, než SMS-služby zveřejní své přání do roku 2023, napadlo nás, že by mohlo být zajímavé prohlédnout si ta dosavadní - od vzniku naší společnosti v roce 2018.

Zdroj: SMS-služby. Nový rok se blíží. Jaká přání jsme vám zasílali v minulosti? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/novy-rok-se-blizi-jaka-prani-jsme-vam-zasilali-v-minulosti/ 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení