STAROSTŮv infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

PODPORA HYBRIDNÍCH PRODEJEN NA VENKOVĚ

 

MPO podpoří hybridní prodejny na venkově, které fungují 24/7 | MPO podpoří provoz takzvaných hybridních prodejen. Ty přes den fungují jako každá jiná prodejna s obsluhou. Od večerních hodin do rána ale obsluhu nahradí nové technologie, díky které může každý vyrazit na nákup doslova kdykoliv. Partnerem programu je i Sdružení místních samospráv ČR. 

Zdroj: MPO. MPO podpoří hybridní prodejny na venkově. Nakoupit v nich můžete 24/7. Dostupné z: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-podpori-hybridni-prodejny-na-venkove--nakoupit-v-nich-muzete-24-7--276797/

NEPŘEHLÉDNĚTE NOVÉ DOTAČNÍ VÝZVY NSA A SFPI

 

Dlouho očekávané výzvy Národní sportovní agentury byly vyhlášeny | Národní sportovní agentura vyhlásila své investiční dotační výzvy pro rok 2023. Ve dvou výzvách se zaměřuje na rozvoj regionálních sportovišť ÚSC a spolků, další dvě výzvy jsou zaměřeny na standardizovanou a nadregionální sportovní infrastrukturu. Více informací o výzvách najdete na našich webových stránkách. V případě zájmu o administraci žádosti se neváhejte obrátit na náš dotační servis na adrese dotace@smscr.cz.

Zdroj: Národní sportovní agentura - investiční výzvy. Dostupné z: https://agenturasport.cz/dotace-investicni/

Podzimní výzvy na podporu revitalizace brownfieldů spuštěny | Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil dvě výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Dotace v rozmezí 3 - 30 mil. Kč bude určena na vznik budov občanské vybavenosti rekonstrukcí brownfieldu a vznik přírodního úložiště uhlíku po demolici brownfieldu. Příjem žádostí potrvá do 16. října. V případě zájmu o administraci žádosti jsem vám na adrese dotace@smscr.cz k dispozici.

Zdroj: Státní fond podpory investic - NPO brownfieldy. Dostupné z: https://sfpi.cz/npo-brownfieldy/

LEGISLATIVA

 

Schvalování konsolidačního balíčku nejspíše potrvá týdny | Poslanci se v pátek 22. září poprvé sešli k závěrečné debatě o konsolidačním balíčku. Vzhledem k jednacímu řádu, který umožňuje taková hlasování pouze ve středu a v pátek, vládní koalice předpokládá, že se zákonodárci k tématu budou scházet i v dalších týdnech. Předsedkyně Sněmovny Markéta Pekarová Adamová očekává, že schvalování konsolidačního balíčku potrvá v dolní komoře několik týdnů.

Zdroj: ČTK. Schvalování balíčku potrvá několik týdnů, míní předsedkyně Sněmovny. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/schvalovani-balicku-potrva-nekolik-tydnu-mini-predsedkyne-snemovny/2414630; ANO: Schvalování vládního balíčku je bitvou o to, zda si ČR vybere jen stagnaci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ano-schvalovani-vladniho-balicku-je-bitvou-o-to-zda-si-cr-vybere-jen-stagnaci/2416795

Třetí novela energetického zákona v MPŘ | Ukládání elektřiny, agregace, flexibilita a zlepšení ochrany zákazníků. Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) poslalo do mezirezortního připomínkového řízení novelu energetického zákona LEX OZE III, která v prvé řadě obsahuje úpravy v oblasti moderní elektroenergetiky.

Zdroj: MPO. Moderní energetika a ochrana spotřebitelů. MPO poslalo do mezirezortního řízení další novelu energetického zákona. Dostupné z: https://mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/moderni-energetika-a-ochrana-spotrebitelu--mpo-poslalo-do-mezirezortniho-rizeni-dalsi-novelu-energetickeho-zakona--276910/

Novela zákoníku práce vstoupila v platnost | V úterý 19. září 2023 vstoupila v platnost novela zákoníku práce a některých dalších zákonů, která přináší pro zaměstnavatele a zaměstnance řadu změn. MPSV připravilo pro zaměstnavatele vzory ke splnění informační povinnosti podle § 37 a § 77a. Jde pouze o doporučení, které není pro zaměstnavatele závazné. Zmíněné vzory a další informace najdete ZDE.

Zdroj: MPSV. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/

Lex Ukrajina 6 | Pomoc těm uprchlíkům, kteří se i přes komplikovanou situaci na Ukrajině chtějí vrátit domů, nebo možnost prodloužení dočasné ochrany o další rok do konce března 2025 těm, kteří se do napadené země vrátit nemohou. To jsou hlavní změny nejnovější novely zákona o dočasné ochraně. 

Zdroj: MV. Uprchlíci před Putinovou válkou získají možnost prodloužit si dočasnou ochranu o další rok. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/uprchlici-pred-putinovou-valkou-ziskaji-moznost-prodlouzit-si-docasnou-ochranu-o-dalsi-rok.aspx

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Posun data ukončení příjmu žádostí pro výzvy na podporu cyklodopravy | IROP oznamuje změnu textu 35. a 36. výzvy - Infrastruktura pro cyklistickou dopravu. Dochází k posunu data ukončení příjmu žádostí o podporu – v 35. výzvě pro méně rozvinuté regiony na 26. 1. 2024, v 36. výzvě pro přechodové regiony na 29. 3. 2024. Dále se mění nejzazší datum ukončení realizace projektu na 30. 9. 2027 a zvedá se maximální výše celkových způsobilých výdajů na projekt na 60 mil. Kč.

Zdroj: IROP. Aktualizace 35. a 36. výzvy na podporu cyklodopravy - posun data ukončení příjmu žádostí o podporu. Dostupné z: https://irop.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/aktualizace-35-a-36-vyzvy-na-podporu-cyklodopravy

Klimaticko-energetický plán ČR je v meziresortu | Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s Ministerstvem životního prostředí poslalo do mezirezortního připomínkového řízení aktualizovaný Vnitrostátní klimaticko-energetický plán. Jeho cílem je zajistit bezpečnou, udržitelnou, konkurenceschopnou a cenově dostupnou energii pro Česko. 

Zdroj: MŽP. Klimaticko-energetický plán ČR je v mezirezortním připomínkovém řízení. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230921_Klimaticko-energetick%C3%BD%20pl%C3%A1n%20je%20v%20mezirezortn%C3%ADm%20p%C5%99ipom%C3%ADnkov%C3%A9m%20%C5%99%C3%ADzen%C3%AD

Vyhodnocení podpory v uhelných regionech | Ministerstvo pro místní rozvoj dokončilo vyhodnocení podpory pro Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj za programové období 2014–2020. Na zlepšení kvality života resort poskytl prostřednictvím IROP 33,4 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: MMR. MMR poskytlo 33,4 miliardy korun na zlepšení kvality života v uhelných regionech. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytlo-33,4-miliardy-korun-na-zlepseni-kvali

Obce se mohou zapojit do „daňového milostivého léta" | Do 30. září tohoto roku mají obce možnost zapojit se na základě usnesení zastupitelstva do daňového milostivého léta, a to podle zákona o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů. Ministerstvo vnitra v této souvislosti zpracovalo stanovisko, v němž se uvádí, jakým způsobem a v jakém rozsahu se obec může k „daňovému milostivému létu“ připojit.

Zdroj: MV. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/odk2/

LETEM SVĚTEM

 

Problematika změn v dani z nemovitosti se bude projednávat na 58. Dnu malých obcí | Na podzimním 58. Dnu malých obcí, který proběhne 2. 11. 2023 v O2 Universu v Praze a 7. 11. 2023 na Výstavišti Flora v Olomouci, se starostové a starostky dozví přímo od zástupců Ministerstva financí, jaká je budoucnost daně z nemovitosti pro obce.

Zdroj: DVS. Problematika změn v dani z nemovitosti pro obce by se měla objevit na 58. DMO. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6925467

Dvacítka primátorů v otevřeném dopise odmítá návrhy z konsolidačního balíčku | Primátoři 20 krajských a statutárních měst odmítají návrhy z konsolidačního balíčku kvůli dopadu na rozpočty. Zásah by byl podle nich likvidační. Navrhují neměnit současné nastavení systému a otevřít diskusi nad celkovou komplexní změnou rozpočtového určení daní, která by byla přijatá v roce 2024. 

Zdroj: ČTK. Dvacítka primátorů v otevřeném dopise odmítá návrhy z konsolidačního balíčku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/dvacitka-primatoru-v-otevrenem-dopise-odmita-navrhy-z-konsolidacniho-balicku/2416491

Vláda dělá vše pro spuštění těžby lithia, podle premiéra je zásadní spolupráce s obcemi | V pracovní skupině k těžbě lithia bude mít svého zástupce vláda, která dělá vše pro to, aby se těžba mohla spustit. Za zásadní považuje Fiala spolupráci mezi investorem a samosprávou. Těžbu lithia, které se používá k výrobě autobaterií, vnímá jako strategickou surovinu a zásadní pro restart Česka.

Zdroj: ČTK. Fiala: Vláda dělá vše pro spuštění těžby lithia, zásadní je spolupráce s obcemi. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fiala-vlada-dela-vse-pro-spusteni-tezby-lithia-zasadni-je-spoluprace-s-obcemi/2415947

Sdílení vnitřního oznamovacího systému | Podle § 8 odst. 3 zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, mohou pouze obce jako jediní veřejní zadavatelé sdílet vnitřní oznamovací systém. Znamená to, že obec nemůže tento systém sdílet se svými příspěvkovými organizacemi?  Jestliže po přečtení článku jste zjistili, že vaše příspěvková organizace má mít tento systém, neváhejte se nám ozvat na oznameni@sms-sluzby.cz, rádi vám poradíme.

Zdroj: DVS. Sdílení vnitřního oznamovacího systému. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923604

Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci | Obec obdržela od místní firmy žádost o zřízení služebnosti cesty pro přístup a příjezd na pozemek v jejich vlastnictví. Toto právo by mělo být zřízeno na veřejně přístupné místní komunikaci. Je tento postup v souladu se zákonem? Jaká omezení pro obec ze zřízení tohoto práva vzniknou?

Zdroj: DVS. Zřízení služebnosti cesty na veřejně přístupné komunikaci. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923614

POZVÁNKY

 

Jak správně spravovat sociální sítě škol a obcí |  Používání sociálních sítí se již stalo normou a profily obcí a škol jsou dnes často navštěvovanější a aktualizovanější než jejich webové stránky. Jak je ale používat správně? To si ukážeme v dalším díle našeho seriálu GDPR prakticky, který je určen klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby. Prakticky předvedeme, jak spravovat profil školy/obce na Facebooku, kde jsou nejdůležitější nastavení a jak se vyznat v jednotlivých menu. To vše ukáže a vysvětlí a na vaše otázky odpoví expert na sociální sítě Tomáš Pavlica, kterému budou sekundovat Lenka Matějová a Václav Řehoř. Setkání se uskuteční v úterý 26. září od 13:00 a odkaz pro připojení vám s předstihem zašlou vaši pověřenci.

Zdroj: SMS-služby.

Veřejné prostranství  | Komentář k ustanovení § 34 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-34-verejne-prostranstvi/

XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023 | Státní pozemkový úřad Vás zve na XXIII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 5. - 6. 10. 2023, tentokrát v Plzni. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Registraci můžete provést prostřednictvím formuláře: https://forms.office.com/e/P077kkUaSK nebo potvrzením na e-mail: t.kopecka@spucr.cz.

Zdroj: SPÚ. XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023. Dostupné z: https://www.spucr.cz/akce/xxiii-konference-pozemkovych-uprav-2023.html

Webináře: Odpadové hospodářství pro obce | V úterý 3. 10. a ve čtvrtek 26. 10. proběhnou na youtube kanálu SMSČR EDUCATION webináře na téma: Odpadové hospodářství pro obce. Oba webináři začínají v 15:30, moderovat je bude první místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra.

Zdroj: SMSČR EDUCATION. Dostupné z: https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

EIPA iniciuje další ročník ceny European Public Sector Award 2023/2024 | Smyslem EPSA je ocenění inovativních a reformních projektů ve veřejné správě napříč EU. Obecné informace k této ceně a přihlášce najdete ZDE. Registrovat se lze do 30. září.

Zdroj: Marcela Porvazníková, SMS ČR.

Stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací stáže zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.

  • Povodně a protipovodňová opatření, 26. září 2023 v obci Ostravice
  • Energeticky soběstačná obec, 24. října v obci Kněžice

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

sladkÁ TEČKA

 

Titul Vesnice roku 2023 získala Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje | Vesnicí roku 2023 České republiky se stala Ostrožská Lhota z Uherskohradišťska ve Zlínském kraji. Na druhém místě skončila obec Hrádek z Frýdecko-Místecka v Moravskoslezském kraji, třetí příčku obsadila Dolní Poustevna z Děčínska v Ústeckém kraji. Letošního 27. ročníku soutěže se zúčastnilo 175 obcí.

Zdroj: ČTK. Titul Vesnice roku 2023 získala Ostrožská Lhota ze Zlínského kraje. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/titul-vesnice-roku-2023-ziskala-ostrozska-lhota-ze-zlinskeho-kraje/2414181ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení