Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ROZPOČET 2024

 

Vláda schválila návrh rozpočtu na příští rok se schodkem 252 miliard korun | Ve středu 27. září schválila vláda návrh státního rozpočtu na příští rok s příjmy 1,94 bilionu korun a výdaji 2,19 bilionu korun. Příjmy i výdaje se proti návrhu ministerstva financí z konce srpna zvýšily o 19 miliard korun. Rozpočet začnou projednávat poslanci koncem října.

Zdroj: MFČR. Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2024, deficit klesne na 252 mld. Kč. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/vlada-schvalila-statni-rozpocet-pro-rok-2024-defic-53137; ČTK. Vláda schválila rozpočet na příští rok se schodkem 252 mld. Kč. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-rozpocet-na-pristi-rok-se-schodkem-252-mld-kc/2418747

LEGISLATIVA

 

Vláda škrtne běžné dotace za 46,1 mld. Kč | Vláda v rozpočtu na příští rok škrtne běžné dotace za 46,1 miliardy korun. Největší redukce se dotkne ministerstev průmyslu a obchodu, zemědělství, dopravy a školství. Dalších 38 miliard korun úspor by mělo přinést zrušení letošní jednorázové dotace na podporu přenosové a distribuční soustavy.

Zdroj: ČTK. Vláda škrtne běžné dotace za 46,1 mld. Kč, nejvíc u ministerstva průmyslu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-skrtne-bezne-dotace-za-46-1-mld-kc-nejvic-u-ministerstva-prumyslu/2419165

Evropská komise schválila Česku revidovaný plán obnovy, přinese o 2,2 mld. eur více | V úterý 26. září schválila Evropská komise revidovaný český Národní plán obnovy. Přináší dodatečných 2,2 miliardy eur (zhruba 53,6 miliardy korun) pro financování čisté energetiky a transformace průmyslu. Nyní má Národní plán obnovy celkový objem 9,2 miliardy eur (asi 224,2 miliardy korun).

Zdroj: ČTK. MPO. Evropská komise schválila aktualizovaný Národní plán obnovy. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/evropska-komise-schvalila-aktualizovany-narodni-plan-obnovy--277023/; EK schválila Česku revidovaný plán obnovy, přinese navíc 2,2 mld. eur. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ek-schvalila-cesku-revidovany-plan-obnovy-prinese-navic-2-2-mld-eur/2418392

Riziko havárií má minimalizovat novela vodního zákona | Novela vodního zákona, kterou vláda schválila ve středu 27. září, má minimalizovat rizika havárií na vodách a v případě, že už se stanou, upřesnit kompetence při likvidaci jejich následků. Návrh obsahuje plán zmapování všech výpustí odpadních vod, rozdělení úkolů mezi instituce a až pětinásobné zvýšení sankcí. 

Zdroj: MŽP. Voda se dočká vyšší ochrany. Havarijní novelu vodního zákona schválila vláda. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230927_Voda-se-docka-vyssi-ochrany-Havarijni-novelu-schvalila-vlada

ČTK. Novela vodního zákona má minimalizovat riziko havárií a zlepšit reakci na ně. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/novela-vodniho-zakona-ma-minimalizovat-riziko-havarii-a-zlepsit-reakci-na-ne/2417193

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Změny v rozpočtu MMR | Vláda schválila navýšení celkového rozpočtu MMR oproti původnímu návrhu o 2,92 miliardy korun na 15,13 miliardy korun. Ze státního rozpočtu půjde na toto navýšení 2,4 miliardy korun, zbytek tvoří evropské prostředky. Oproti loňsku bude však rozpočet MMR nižší o více než 7 miliard.

Zdroj: MMR. Bartošovi se podařilo na příští rok vyjednat do rozpočtu MMR další téměř 3 miliardy korun. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartosovi-se-podarilo-na-pristi-rok-vyjednat-do-ro; MFČR. Vláda schválila státní rozpočet pro rok 2024, deficit klesne na 252 mld. Kč. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/ministerstvo/media/tiskove-zpravy/2023/vlada-schvalila-statni-rozpocet-pro-rok-2024-defic-53137

MMR připravuje výzvu na podporu rozvoje 5G sítí | Ministerstvo pro místní rozvoj připravuje na podporu vývoje a nasazování aplikací sítí 5G už druhou dotační výzvu „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“. O dotaci mohou žádat samosprávy, veřejné orgány a další subjekty. Předpokládaný termín vyhlášení výzvy je polovina října 2023. Další informace najdete zde

Zdroj: MMR. MMR připravuje novou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravuje-novou-dotacni-vyzvu-na-podporu-vyvo

Stanovisko MF k problematice cenové regulace hřbitovních služeb | Stanovení maximálních cen za užití hřbitovních služeb nařízením obce ve smyslu § 10 odst. 1 zákona o cenách má místo pouze v případech, kdy je provozovatelem pohřebiště subjekt odlišný od obce a obec tak nemá na stanovení ceny za užití hřbitovních služeb přímý vliv. Více informací zde.

Zdroj: DVS. Stanovisko Ministerstva financí k problematice cenové regulace služeb hřbitovních. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6926809

Materiál MPSV má pomoci s přechodnými ustanoveními novely zákoníku práce | MPSV připravilo materiál, v němž na praktických příkladech osvětluje základní pravidla přechodných ustanovení zákoníku práce. Jde o nezávazný výklad. Materiál s praktickými příklady najdete zde.

Zdroj: https://www.mpsv.cz/. Aktuality

LETEM SVĚTEM

 

V Londýně o rozvoji regionů i digitalizaci | Ministr Bartoš ve Velké Británii jednal s vedením ministerstva pro Levelling Up, bydlení a samosprávy, vedením měst i dalšími aktéry o britské iniciativě, která má za cíl snížit rozdíly mezi regiony. Obsahem schůzek bylo i sdílení zkušeností s přesuny úřadů do regionů, využití brownfieldů a transformace uhelných regionů.

Zdroj: MMR. Bartoš jednal v Británii o rozvoji regionů nebo přínosech i rizicích digitalizace a AI. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/xy

Hladík: Plán zvýšení obnovitelných zdrojů na 30 pct. za sedm let je realistický | Klimaticko-energetický plán pro Českou republiku, který počítá s třicetiprocentním podílem obnovitelných zdrojů na hrubé spotřebě v roce 2030, považuje ministr Hladík za realistický. Během konference o Zelené dohodě, udržitelnosti, energetice a dobrých příkladech v Česku uvedl, že by si přál vyšší ambice.

Zdroj: ČTK. Hladík: Plán zvýšení obnovitelných zdrojů na 30 pct. za sedm let je realistický. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hladik-plan-zvyseni-obnovitelnych-zdroju-na-30-pct-za-sedm-let-je-realisticky/2418447

Ve Staré Boleslavi si lidé poutní mší připomněli svatého Václava | Ve Staré Boleslavi na Mariánském náměstí si ve čtvrtek 28. září lidé poutní mší, kterou vyvrcholila Národní svatováclavská pouť, připomněli odkaz světce a českého patrona svatého Václava. V místě, kde byl kníže Václav v roce 935 zavražděn, se jí účastnily tisíce lidí.

Zdroj: ČTK. Ve Staré Boleslavi si lidé poutní mší připomněli svatého Václava. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ve-stare-boleslavi-si-lide-poutni-msi-pripomneli-svateho-vaclava/2419298

Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy | Obec má uzavřenou nájemní smlouvu na pozemek na dobu neurčitou s jistou společností a podepsanou jejím jednatelem. Nyní došlo ke změně názvu společnosti, změně sídla i změně jednatele společnosti, IČO zůstalo stejné. Platí nadále tato nájemní smlouva a stačí uzavřít jen dodatek smlouvy na změny společnosti?

Zdroj: DVS. Změna názvu smluvní strany nájemní smlouvy. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923624

POZVÁNKY

 

Znak a vlajka obce  | Komentář k ustanovení § 34a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-34a-znak-a-vlajka-obce/ 

Zveme vás na webinář o dětských skupinách | Aktuálně se v legislativním procesu nachází  novela zákona o dětských skupinách, jejímž cílem je zlepšit fungování dětských skupin, ale také je zpřístupnit širšímu okruhu uživatelů z řad rodičů.  Zároveň mají být dětské skupiny jedním z přechodných řešení nedostatku míst v mateřských školách. Přemýšlíte o založení dětské skupiny ve vaší obci nebo při mateřské škole, nebo dětskou skupinu už nějakou dobu provozujete? Pro všechny  je určen náš webinář, který vás provede celým tématem krůček po krůčku. Hostem bude Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, a její kolegyně Alžběta Tichá.

Kdy: středa 11. října, 13:00 hod.

Kde: https://meet.google.com/kka-fjxj-zpu 

Webinář je zdarma.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Obec jako provozovatel dětské skupiny: první krůčky / Daniela Celerýnová / 11. 10. 2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/obec-jako-provozovatel-detske-skupiny--prvni-krucky-daniela-celerynova-11--10--2023--13-00-15-00-/ 

XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023 | Státní pozemkový úřad Vás zve na XXIII. ročník Konference pozemkových úprav, která se bude konat 5. - 6. 10. 2023, tentokrát v Plzni. Konference pozemkových úprav je již tradiční akce, kterou organizuje Státní pozemkový úřad ve spolupráci s Celostátní sítí pro venkov a Českomoravskou komorou pozemkových úprav. Registraci můžete provést prostřednictvím formuláře: https://forms.office.com/e/P077kkUaSK nebo potvrzením na e-mail: t.kopecka@spucr.cz.

Zdroj: SPÚ. XXIII. KONFERENCE POZEMKOVÝCH ÚPRAV 2023. Dostupné z: https://www.spucr.cz/akce/xxiii-konference-pozemkovych-uprav-2023.html

Kurzy a stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací programy zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO. Aktuálně připravujeme vzdělávací kurz:

  • Voda v obci a krajině, 18. a 19. 10. 2023
  • Voda v obci a krajině, 15. a 16. 11. 2023

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

Webináře: Odpadové hospodářství pro obce | Kromě online kurzu proběhnou v úterý 3. 10. a ve čtvrtek 26. 10.  na YouTube kanálu SMSČR EDUCATION webináře na téma: Odpadové hospodářství pro obce s Ing. Milanem Havlem, předním odborníkem na toto téma. Oba webináře začínají v 15:30, moderovat je bude první místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra.
SMS ČR zve dále, prostřednictvím jihlavské projektové kanceláře, na:

  • akreditovaný kurz Spisová služba, prezenční kurz, 5. 10. 2023, Jihlava
  • kurz Škola místních samospráv, online kurz v termínech 24. 10. a 26. 10. 2023
  • kurz Škola místních samospráv, online kurz v termínech 31. 10., 1. 11. a 7. 11. 2023

Registrace a další informace na www.portalzastupitele.cz.

Zdroj: SMSČR EDUCATION. Dostupné z: https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

sladkÁ TEČKA

 

Umělá inteligence – vzpruha pro státní správu i samosprávu | Jednou z nejvýznamnějších inovací posledních let je využití generativní, respektive umělé Inteligence v různých oblastech společnosti. Přínosem může být i pro veřejnou a státní správu. Její integrací lze přinést vyšší výkonnost, produktivitu a zlepšení kvality služeb pro občany.

Zdroj: DVS. Umělá inteligence – vzpruha pro státní správu a samosprávu. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6926217ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení