Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

SMS ČR VYJADŘUJE PODPORU LEOŠI HANNIGOVI

 

SMS ČR vyjadřuje podporu starostovi obce Vápenná a varuje před kriminalizací zastupitelů kvůli formalitám | Sdružení místních samospráv ČR vyjadřuje podporu Leoši Hannigovi, dlouholetému starostovi obce Vápenná. Starosta byl nepravomocně odsouzen Krajským soudem v Olomouci za nedodržení dotačních podmínek souvisejících s rekonstrukcí jedné z obecních budov k pětiletému trestu vězení a pokutě. Byť SMS ČR žádným způsobem nezpochybňuje nezávislost a spravedlivost české justice, je přesvědčeno, že v tomto případě je starosta trestán za pouze formální a zcela nezáměrné pochybení, kdy nevznikla žádná finanční škoda.

Zdroj: SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/sms-cr-vyjadruje-podporu-starostovi-obce-vapenna-a-varuje-pred-kriminalizaci-zastupitelu-kvuli-formalitam-3394cs.html 

LEGISLATIVA

 

Na platy zaměstnanců státu má jít o 0,7 mld. Kč více, počet míst má klesnout | Na platy zaměstnanců státu a s tím související platby za odvedenou práci by mělo jít v příštím roce proti letošnímu schválenému rozpočtu o 683 milionů korun víc. Počet míst placených státem by měl klesnout o 11 388. Uvedla to vláda v návrhu státního rozpočtu na příští rok. 

Zdroj: ČTK. Na platy zaměstnanců státu má jít o 0,7 mld. Kč více, počet míst má klesnout. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/na-platy-zamestnancu-statu-ma-jit-o-0-7-mld-kc-vice-pocet-mist-ma-klesnout/2420917

MŽP upustilo od chystaného zákazu prodeje kamen a kotlů na uhlí | Ministerstvo životního prostředí vypustilo z připravované novely zákona o ochraně ovzduší zákaz prodeje kamen a kotlů na uhlí, antracit a koks od ledna 2025. Návrh vyvolal odpor části veřejnosti a kritiku v připomínkovém řízení. V pátek 6. října to uvedl deník Právo.

Zdroj: ČTK. Právo: MŽP upustilo od chystaného zákazu prodeje kamen a kotlů na uhlí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pravo-mzp-upustilo-od-chystaneho-zakazu-prodeje-kamen-a-kotlu-na-uhli/2422690

Vláda nechystá další ozdravný balíček | Vláda nebude připravovat další balíček na ozdravení veřejných financí, řekl ministr financí Zbyněk Stanjura po jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Požadavky hlavy státu podle Stanjury balíček naplňuje. Pavel po jednání na sociální síti X napsal, že vítá snahu vlády o konsolidaci veřejných financí. 

Zdroj: ČTK. Vláda nebude podle Stanjury připravovat další ozdravný balíček. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-nebude-podle-stanjury-pripravovat-dalsi-ozdravny-balicek/2421780

Zákon o důchodovém pojištění nabyl účinnosti | Pravidla pro získání předčasného důchodu se v neděli 1. října zpřísnila. Do penze bude možné chodit nejvýš tři roky před důchodovým věkem. Pobíraná částka se také bude krátit víc než dosud a k jejímu získání bude nutné platit déle odvody.

Zdroj: ČTK. Pravidla pro předčasný důchod i valorizace se mění, začíná platit novela. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pravidla-pro-predcasny-duchod-i-valorizace-se-meni-zacina-platit-novela/2420363

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Nepřehlédněte dotační výzvu MPSV, která cílí na budování dětských skupin | Výhodná dotační výzva pro obce je zaměřena na budování nových dětských skupin, ať už zcela novou výstavbou, nákupem či rekonstrukcí budov, a to za účelem zvýšení kapacity dětských skupin na území ČR. Aktuální výzva je málo čerpaná a je v ní mnoho finančních prostředků. Výše podpory činí 100 % uznatelných výdajů, žádosti lze podávat do konce února 2024. Udržitelnost projektu je 5 let. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. MPSV. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor

Tři  miliardy na výstavbu energeticky efektivních školních budov | Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond jedinečnou možnost výstavby energeticky efektivních školních budov. MŽP ve spolupráci se SFŽP ČR vyčlenilo tři miliardy korun z Modernizačního fondu na výstavbu školních budov v pasivním energetickém standardu nebo ještě úspornějších nulových a plusových budov škol.

Zdroj: MŽP. Modernizační fond otevírá školám cestu k energetické soběstačnosti: tři miliardy poskytne na výstavbu pasivních mateřských, základních a středních škol. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231003_Moderniza%C4%8Dn%C3%AD_fond_otev%C3%ADr%C3%A1_%C5%A1kol%C3%A1m_cestu_k_energetick%C3%A9_sob%C4%9Bsta%C4%8Dnosti_t%C5%99i_miliardy_poskytne_na_v%C3%BDstavbu_pasivn%C3%ADch_mate%C5%99sk%C3%BDch_z%C3%A1kladn%C3%ADch_a_st%C5%99edn%C3%ADch_%C5%A1kol

Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek se ruší | Plánovaná odstávka věstníku veřejných zakázek v termínu od 26.10.2023 do 30.10.2023 se na základě rozhodnutí Evropské komise ruší. Do konce ledna 2024 bude probíhat uveřejňování na VVZ beze změny.

Zdroj: VVZ. NOVÝ TERMÍN nasazení eForms – zrušení plánované odstávky Věstníku. Dostupné z: https://vvz.nipez.cz/aktuality-a-informace/novy-termin-nasazeni-eforms-zruseni-planovane-odstavky-vestniku

Ministerstvo vnitra radí, jak se chovat na sociálních sítích | Ministerstvo vnitra se rozhodlo zapojit do Evropského měsíce kybernetické bezpečnosti vydáním brožury s 10 základními pravidly, jak se chovat na sociálních sítích. V té zábavnou formou radí, čeho se na sítích vyvarovat. 

Zdroj: MV. 10 fíčůr bezpečného chování v onlinu. Vnitro radí, jak se chovat na sociálních sítích. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/10-ficur-bezpecneho-chovani-v-onlinu-vnitro-radi-jak-se-chovat-na-socialnich-sitich.aspx

LETEM SVĚTEM

 

Po místních komunikacích bezpečně i na podzim! | Bezpečnost chodců na místních komunikacích je problematika, která se dotýká téměř všech obcí a měst v České republice. SMS ČR považuje tohle téma za nesmírně důležité, a proto se mu intenzivně věnuje již od roku 2018 prostřednictvím projektů zaměřených na distribuci reflexních samolepek.

Zdroj: SMS ČR. Po místních komunikacích bezpečně i na podzim! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/po-mistnich-komunikacich-bezpecne-i-na-podzim-3393cs.html

Mediální výstupy SMS ČR v září 2023 | V září 2023 jsme zaznamenali v médiích přes 220 výstupů zmiňujících Sdružení místních samospráv ČR a jeho členy. V médiích rezonovala zejména témata spojená s vládním konsolidačním balíčkem. Citace zástupců SMS ČR a postoj Sdružení k balíčku a jeho dopadům na obecní rozpočty zmiňuje na 65 výstupů.

Zdroj: SMS ČR. Mediální výstupy SMS ČR v září 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/monitoring-medii/aktuality/medialni-vystupy-sms-cr-v-zari-2023-3392cs.html

Zástupci Greenpeace před sídlem Lesů ČR protestovali proti kácení starých lesů | Sedm zástupců organizace Greenpeace ve středu 4. října před sídlem státního podniku Lesy České republiky protestovalo proti kácení stromů ve starých lesích. Podnik se s ekology dohodl na společné odborné diskusi.

Zdroj: ČTK. Zástupci Greenpeace před sídlem Lesů ČR protestovali proti kácení starých lesů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zastupci-greenpeace-pred-sidlem-lesu-cr-protestovali-proti-kaceni-starych-lesu/2421812

Vlastnictví mostu | Jak se postupuje v otázce vlastnictví mostů? Obec neeviduje mosty v majetku, ale vede po nich místní komunikace.

Zdroj: DVS. Vlastnictví mostu. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923634

Co je porušení rozpočtové kázně? | Disciplína, pořádek, poslušnost, řád – to jsou synonyma pro pojem kázeň, což je v podstatě dodržování dohodnutých pravidel. Porušení kázně bývá zpravidla potrestáno. Platí to i v oblasti financování, kde jsou zákonem stanovena rozpočtová pravidla, a tudíž i rozpočtová kázeň.

Zdroj: DVS. Co je porušení rozpočtové kázně. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6927464

POZVÁNKY

 

Samostatná působnost obce  | Komentář k ustanovení § 35 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-35-samostatna-pusobnost-obce/ 

Zveme vás na webinář o dětských skupinách | Aktuálně se v legislativním procesu nachází  novela zákona o dětských skupinách, jejímž cílem je zlepšit fungování dětských skupin, ale také je zpřístupnit širšímu okruhu uživatelů z řad rodičů.  Zároveň mají být dětské skupiny jedním z přechodných řešení nedostatku míst v mateřských školách. Přemýšlíte o založení dětské skupiny ve vaší obci nebo při mateřské škole, nebo dětskou skupinu už nějakou dobu provozujete? Pro všechny  je určen náš webinář, který vás provede celým tématem krůček po krůčku. Hostem bude Daniela Celerýnová, předsedkyně Asociace provozovatelů dětských skupin, a její kolegyně Alžběta Tichá.

Kdy: středa 11. října, 13:00 hod.

Kde: https://meet.google.com/kka-fjxj-zpu 

Webinář je zdarma.

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Obec jako provozovatel dětské skupiny: první krůčky / Daniela Celerýnová / 11. 10. 2023 (13:00 - 15:00). Dostupné z: https://www.smscr.education/obec-jako-provozovatel-detske-skupiny--prvni-krucky-daniela-celerynova-11--10--2023--13-00-15-00-/ 

Kurzy a stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací programy zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO. Aktuálně připravujeme vzdělávací kurz:

  • Voda v obci a krajině, 18. a 19. října
  • Voda v obci a krajině, 15. a 16. listopadu

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

Webináře: Odpadové hospodářství pro obce | Na youtube kanálu SMSČR EDUCATIONproběhne ve čtvrtek 26. října webinář na téma: Odpadové hospodářství obcí s Ing. Milanem Havlem, předním odborníkem na toto téma. Webinář začíná v 15:30, moderuje první místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra. Na kanálu je k dispozici také záznam z webináře, který na toto téma proběhl 3. října.

Sledujte zde: https://youtube.com/live/Bc4x1NPEe2M

SMS ČR zve dále, prostřednictvím jihlavské projektové kanceláře, na:

  • kurz Škola místních samospráv, online kurz v termínech 24. a 26. října
  • kurz Škola místních samospráv, online kurz v termínech 31. října, 1. a 7. listopadu

Registrace a další informace na www.portalzastupitele.cz.

Uvedené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

Zdroj: SMSČR EDUCATION. Dostupné z: https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

studijní TEČKA

 

Studie: Spalovny odpadů a životní prostředí | Nakládání s odpady představovalo v lidské společnosti problém odjakživa. V poslední době je ale ještě palčivější, a to především proto, že odpad obsahuje řadu materiálů vytvořených člověkem, s nimiž si příroda nedokáže poradit, tedy jednoduše je rozložit. Spalování odpadů se jeví jako ideální řešení problému s odpadem, které nám poskytuje elektřinu nebo teplo jako bonus. Ale je to opravdu tak ideální cesta?

Zdroj: Arnika. Spalovny odpadů a životní prostředí. Dostupné z: https://arnika.org/spalovny-a-zivotni-prostrediZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení