Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

POSLANCI SCHVÁLILI KONSOLIDAČNÍ BALÍČEK

 

Koalice prosadila ve Sněmovně konsolidační balíček | Vládní koalice prosadila ve Sněmovně konsolidační balíček. Předloha mění šest desítek zákonů. V příštích dvou letech by měla celkově přinést státnímu rozpočtu 150 miliard korun. Balíček zvyšuje daň z příjmu právnických osob a mění některé daňové výjimky. Také mění sazby DPH a zvyšuje například daň z nemovitosti.

Zdroj: ČTK. Koalice prosadila ve Sněmovně konsolidační balíček. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/koalice-prosadila-ve-snemovne-konsolidacni-balicek/2426011; Novinky. Poslanci schválili konsolidační balíček. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-poslanci-dnes-rozhoduji-o-konsolidacnim-balicku-40446779

LEGISLATIVA

 

Vláda schválila vznik registru pro digitální plné moci | Ve středu 11. října schválila vláda vznik Registru zastupování, který umožní využívání digitálních plných mocí. Možnost užívat plné moci podle dosavadních pravidel zůstane zachována.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila vznik registru pro digitální plné moci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-vznik-registru-pro-digitalni-plne-moci/2425339

Sněmovna podpořila uzákonění digitálních osobních dokladů | Sněmovna dala v prvním kole schvalování šanci vládní novele, podle níž by se lidé mohli už příští rok začít prokazovat prozatím českým úřadům a institucím digitální podobou osobních průkazů místo fyzických dokladů. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna dala šanci uzákonění digitální podoby dokladů místo listinných. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-dala-sanci-uzakoneni-digitalni-podoby-dokladu-misto-listinnych/2424898

Hlasování o nedůvěře vládě začne v úterý v 10:00 | Sněmovní jednání k vyslovení nedůvěry koaliční vládě Petra Fialy začne v úterý 17. října v 10:00. Zástupci ANO považují za nepřijatelné, aby ministrem vnitra zůstal předseda STAN Vít Rakušan. Koaliční politici ho hájí.

Zdroj: ČTK. Sněmovní jednání k vyslovení nedůvěry vládě začne v úterý v 10:00. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovni-jednani-k-vysloveni-neduvery-vlade-zacne-v-utery-v-10-00/2425795

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MMR vydalo stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek | Metodické stanovisko se vydává v reakci na novelizaci zákona 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Cílem stanoviska je sjednotit text Metodického pokynu s textem zákona a aktualizovat postupy podle Metodického pokynu. Metodické stanovisko č. 3 nabylo účinnosti 25. 9. 2023 a je možné ho najít na webových stránkách DotaceEU.

Zdroj: IROP. MMR vydalo Metodické stanovisko č. 3 k Metodickému pokynu pro oblast zadávání zakázek v programovém období 2021–2027. Dostupné z: https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-vydalo-ms-c-3-k-mpz-obdobi-2021-2027

Závazné stanovisko ŘO IROP č. 9 | Řídicí orgán IROP informuje o vydání Závazného stanoviska č. 9 k právní subjektivitě žadatele. Důvodem vydání je další snížení požadavků na žadatele, a to prostřednictvím sjednocení pravidel pro dokládání právní subjektivity žadatele ve všech výzvách v IROP.

Zdroj: IROP. Závazné stanovisko ŘO IROP č. 9 - právní subjektivita žadatele. Dostupné z: https://irop.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/zs-ro-irop-c-9-pravni-subjektivita-zadatele

Strategie rodinné politiky 2024–2030 |  Vláda 11. října 2023 schválila Strategii rodinné politiky 2024–2030. Dokument nově zdůrazňuje pohled zaměřený na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích a na rodiny jako na nenahraditelný zdroj společenské prosperity.

Zdroj: MPSV. Nová Strategie rodinné politiky se zaměřuje na potřeby rodin v jednotlivých životních fázích a specifických situacích. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/nova-strategie-rodinne-politiky-se-zameruje-na-potreby-rodin-v-jednotlivych-zivotnich-fazich-a-specifickych-situacich

Vláda schválila novelu zákona o ochraně zemědělského půdního fondu | Novela, kterou vláda schválila ve středu 11. října, má chránit nejcennější zemědělskou půdu před plošnými zábory pro obchod a skladování. Zákon nově ošetří ochranu mimoprodukčních funkcí půdy, k nimž patří zejména zadržování vody.

Zdroj: MŽP. V půdě je naše bohatství. Komplexní ochranu jí dá novela zákona o ochraně zemědělského půdního fondu, kterou schválila vláda. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231011_V-pude-je-nase-bohatstvi-Komplexni-ochranu-ji-da-novela-zakona-o-ochrane-ZPF-dnes-ji-schvalila-vlady

LETEM SVĚTEM

 

Nová zelená úsporám i pro bytové domy |  Víte, že podpora z Modernizačního fondu se týká také bytových domů? Podrobnosti se dočtete na webových stránkách podprogramu Nová zelená úsporám.

Zdroj: SFŽP. Závazné pokyny pro bytové domy. Dostupné z: https://novazelenausporam.cz/files/documents/storage/2023/06/05/1685943263_NZÚ%20BD%20v%20ModF_obce_2023-05-31_cistopis.pdf  

Sněmovna odsoudila útok Hamásu na Izrael | Sněmovna jednomyslně odsoudila teroristický útok hnutí Hamás vůči Izraeli, podpořila jeho vojenskou odvetu i přesun ambasády ČR do Jeruzaléma. Pro usnesení hlasovali všichni přítomní poslanci.

Zdroj: ČTK. Sněmovna odsoudila útok Hamásu na Izrael, jeho vojenskou odvetu podpořila. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-odsoudila-utok-hamasu-na-izrael-jeho-vojenskou-odvetu-podporila/2424794

Ubylo lidí podporujících dočasné setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR | Podpora české veřejnosti ohledně dočasného setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR podle zjištění agentury STEM klesla. To, že Česko dál umožňuje pobyt Ukrajincům, kteří utekli před ruskou invazí, pokládá za správné 51 procent lidí, o pět procentních bodů méně než v červnu. 

Zdroj: ČTK. STEM: Ubylo lidí podporujících dočasné setrvání ukrajinských uprchlíků v ČR. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stem-ubylo-lidi-podporujicich-docasne-setrvani-ukrajinskych-uprchliku-v-cr/2424615

Simon nemá podporu senátních výborů ke své kandidatuře na ústavního soudce | Soudce Nejvyššího soudu Pavel Simon se zřejmě ústavním soudcem nestane, senátní výbory dnes jeho kandidaturu nepodpořily. Simon se tak stal prvním adeptem prezidenta Petra Pavla, kterého nedoporučil ani jeden ze senátních výborů.

Zdroj: ČTK. Simon asi ústavním soudcem nebude, senátní výbory ho nepodpořily. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/simon-asi-ustavnim-soudcem-nebude-senatni-vybory-ho-nepodporily/2424909

Soudcovská unie kritizuje politické zpochybňování závěrů Nejvyššího soudu |Soudcovská unie vyjádřila v souvislosti s hodnocením kandidatury Pavla Simona na ústavního soudce znepokojení nad politickým zpochybňováním konkrétních rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Zdroj: ČTK. Soudcovská unie kritizuje politické zpochybňování závěrů Nejvyššího soudu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/soudcovska-unie-kritizuje-politicke-zpochybnovani-zaveru-nejvyssiho-soudu/2425565

Z odpadní vody plyn pro domácnosti | Unikátní technologii začala používat čistírna odpadních vod v Havlíčkově Brodě. Při technologických procesech čištění odpadní vody vzniká surový bioplyn, který po jeho vyčištění na biometan vtláčí distribuční společnost GasNet do své plynárenské sítě, která zásobuje domácnosti.

Zdroj: DVS. Z odpadní vody plyn pro domácnosti. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6928184

Po místních komunikacích bezpečně i na podzim! | Bezpečnost chodců na místních komunikacích je problematika, která se dotýká téměř všech obcí a měst v České republice. SMS ČR považuje tohle téma za nesmírně důležité, a proto se mu intenzivně věnuje již od roku 2018 prostřednictvím projektů zaměřených na distribuci reflexních samolepek.

Zdroj: SMS ČR. Po místních komunikacích bezpečně i na podzim! Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/po-mistnich-komunikacich-bezpecne-i-na-podzim-3393cs.html

 

POZVÁNKY

 

Zřizování právnických osob a organizačních složek obce | Komentář k ustanovení § 35a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-35a-zrizovani-pravnickych-osob-a-organizacnich-slozek-obce/ 

Kurzy a stáže zaměřené na zvýšení resilience obcí vůči klimatickým změnám | Jihlavská projektová kancelář Vás v rámci nového projektu „PODPORA RESILIENCE OBCÍ VŮČI KLIMATICKÝM ZMĚNÁM" zve na vzdělávací programy zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO. Aktuálně připravujeme vzdělávací kurz:

  • Voda v obci a krajině, 18. a 19. října
  • Voda v obci a krajině, 15. a 16. listopadu

Informace o projektu a aktivitách budou postupně zveřejněny na www.portalzastupitele.cz, kde se můžete zaregistrovat.

Webináře: Odpadové hospodářství pro obce | Na youtube kanálu SMSČR EDUCATIONproběhne ve čtvrtek 26. října webinář na téma: Odpadové hospodářství obcí s Ing. Milanem Havlem, předním odborníkem na toto téma. Webinář začíná v 15:30, moderuje první místopředseda SMS ČR Oldřich Vávra. Na kanálu je k dispozici také záznam z webináře, který na toto téma proběhl 3. října.

Sledujte zde: https://youtube.com/live/Bc4x1NPEe2M

SMS ČR zve dále, prostřednictvím jihlavské projektové kanceláře, na:

  • kurz Škola místních samospráv, online kurz v termínech 24. a 26. října
  • kurz Škola místních samospráv, online kurz v termínech 31. října, 1. a 7. listopadu

Registrace a další informace na www.portalzastupitele.cz.

Uvedené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

Zdroj: SMSČR EDUCATION. Dostupné z: https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

9. ročník konference k evaluaci evropských fondů | Největší setkání expertů věnujících se tématu evaluací v oblasti evropských fondů se uskuteční 8.–9. listopadu 2023 v Praze. Letošní ročník nese téma „Politika soudržnosti: společná cesta k výsledkům a dopadům“. Účast na akci je bezplatná, registrace je možná nejpozději do 25. října 2023.

Zdroj: MMR. Přihlaste se na 9. ročník konference k evaluaci evropských fondů. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/prihlaste-se-na-9-rocnik-konference-k-evaluaci-evr

sLADKÁ TEČKA

 

Knihovna roku 2023 | Knihovnou roku 2023 se stala Místní knihovna obce Halenkovice ve Zlínském kraji. Cenu udílenou ministrem kultury dnes v pražském Klementinu dostala za vybudování architektonicky nadčasového prostoru knihovny s citlivě zakomponovanými prvky lokální historie i za osobní přístup při proměňování knihovny v živé komunitní centrum.

Zdroj: ČTK. Knihovnou roku 2023 je knihovna v Halenkovicích ve Zlínském kraji. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/knihovnou-roku-2023-je-knihovna-v-halenkovicich-ve-zlinskem-kraji/2425455

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení