Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

VLÁDA NEPODPOŘILA NÁVRH NA ZMĚNU RUD

 

Vláda vydala neutrální stanovisko k návrhu Zlínského kraje na změnu RUD | Ve středu 18. října vydala vláda neutrální stanovisko k návrhu Zastupitelstva Zlínského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní. Ministři uvedli, že není v možnostech rozpočtu zvýšit objem peněz určených pro kraje.

Zdroje: Vláda ČR. Výsledky jednání vlády 18. října. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-18--rijna-2023-209183/; Eklep: https://www.odok.cz/portal/veklep/material/ALBSCVVAQYAN/; ČTK. Ministři nečekají, že by vláda podpořila změnu rozpočtového určení daní. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ministri-necekaji-ze-by-vlada-podporila-zmenu-rozpoctoveho-urceni-dani/2428246; DVS. Kraje chtějí spravedlivé rozdělení daní. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6930230

LEGISLATIVA

 

Vláda podpořila budoucnost sociálních služeb s komunitním charakterem | Vláda schválila plán opatření k přeměně velkých ústavů v menší komunitní zařízení se službami pro postižené a seniory na roky 2023 až 2025. Transformovat by se mohlo minimálně 50 zařízení. Využít se má osm miliard korun.

Zdroje: ČTK. Jurečka: Vláda schválila plán přeměny ústavů na komunitní péči do roku 2025. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-vlada-schvalila-plan-premeny-ustavu-na-komunitni-peci-do-roku-2025/2428397; MPSV. Vláda schválila Akční plán k přechodu sociálních služeb na komunitní péči. Cílem je zkvalitnit život klientům. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/vlada-schvalila-akcni-plan-k-prechodu-socialnich-sluzeb-na-komunitni-peci-cilem-je-zkvalitnit-zivot-klientum

Hlavní body konsolidačního balíčku vlády | ČTK zpracovala výběr hlavních bodů vládního konsolidačního balíčku, který v pátek 13. října schválila Sněmovna. 

Zdroj: ČTK. Hlavní body konsolidačního balíčku vlády. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/hlavni-body-konsolidacniho-balicku-vlady/2363756

Fialova vláda odolala třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry | Koaliční vláda Petra Fialy odolala ve Sněmovně i třetímu opozičnímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Návrh podpořili pouze přítomní poslanci opozičních hnutí ANO a SPD. Kabinet ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů tak bude dál vládnout s důvěrou dolní komory.

Zdroj: ČTK. Fialova vláda odolala i třetímu pokusu o vyslovení nedůvěry. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/fialova-vlada-odolala-i-tretimu-pokusu-o-vysloveni-neduvery/2428167

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MMR podpoří aplikaci 5G sítí v regionech 610 miliony korun | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásí na přelomu října a listopadu už druhou dotační výzvu „Demonstrativní aplikace ekosystému sítí 5G pro chytrá města, obce a regiony“. Více než 610 milionů korun evropských prostředků půjde z Národního plánu obnovy.

Zdroj: MMR. Bartoš oznámil podporu pro aplikace 5G sítí v regionech za více než 610 milionů korun. Pozval také na Unique Summit do Ostravy – setkání investorů se zástupci startupů a samospráv. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-oznamil-podporu-pro-aplikace-5g-siti-v-regi

401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra | IROP spouští dvě výzvy na zkvalitnění vzdělávací infrastruktury v oblasti zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání. Více než 401 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj půjde na vybudování a modernizaci prostor středisek volného času a základních uměleckých škol. 

Zdroj: MMR. MMR nabídne přes 401 milionů korun na vybavení pro základní umělecké školy a volnočasová centra. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-nabidne-pres-401-milionu-korun-na-vybaveni-pro

Vláda schválila klimaticko-energetický plán | Vláda schválila návrh plánu, který nastiňuje způsob, jak česká ekonomika projde procesem dekarbonizace a plnění svých evropských klimaticko-energetických závazků do roku 2030.

Zdroje: MPO. Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan--nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky--277443/;  MŽP. Vláda schválila klimaticko-energetický plán. Nastíní cestu dekarbonizace české ekonomiky. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231018_Vlada-schvalila-klimaticko-energeticky-plan-Nastini-cestu-dekarbonizace-ceske-ekonomiky

MMR zveřejnilo seznam vyhodnocených žádostí na obnovu místních komunikací | Ministerstvo pro místní rozvoj schválilo 455 žádostí v podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Na opravy místních komunikací v malých obcích resort rozdělí jednu miliardu korun. Prioritně MMR podpoří projekty obcí z hospodářsky a sociálně ohrožených území a strukturálně postižených regionů. 

Zdroj: MMR. MMR podpoří obnovu místních komunikací na venkově miliardou korun. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-podpori-obnovu-mistnich-komunikaci-na-venkove

LETEM SVĚTEM

 

Procter & Gamble – Informace k návrhu smlouvy | V posledních dnech obdržely obce napříč republikou do datové schránky zprávu od společnosti Market Vision, s.r.o., zastupující společnost Procter & Gamble Czech Republic s.r.o., ve věci podpisu smlouvy o úhradě nákladů na likvidaci a soustřeďování vybraného plastového odpadu s uvedenou společností. Více informací o právním kontextu tohoto návrhu najdete na webu SMS ČR

Zdroj: SMS ČR. Procter & Gamble – Návrh smlouvy. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/procter-gamble-navrh-smlouvy-3395cs.html

Pavel poprvé neuspěl se svým kandidátem do ÚS | Senát neschválil nominaci Pavla Simona do Ústavního soudu. V tajné volbě pro něj hlasovalo 23 zákonodárců ze 73 přítomných. Simon se tak stal prvním adeptem prezidenta Petra Pavla do Ústavního soudu, který v horní parlamentní komoře neuspěl. 

Zdroj: ČTK. Pavel poprvé neuspěl se svým kandidátem do ÚS - Senát odmítl Simona. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-poprve-neuspel-se-svym-kandidatem-do-us-senat-odmitl-simona/2428099

Jen třetina obcí má plán na hospodaření s vodou | Přesto, že škody způsobené přívalovými dešti a lokálními povodněmi se počítají ve stovkách milionů korun ročně, jen 32 % obcí má vypracovaný plán pro hospodaření s vodou. 

Zdroj: DVS. Jen třetina obcí má plán na hospodaření s vodou. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6929032

Opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů | Komplexní analýza podpory revitalizace brownfieldů odhaluje slabá místa současného systému a navrhuje celkem 37 opatření pro efektivnější a účinnější obnovu brownfieldových lokalit.

Zdroj: DVS. Opatření pro efektivnější revitalizaci brownfieldů. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6928426

Bezúplatné sekání pozemku starého občana obce | Může obec bezúplatně 2× do roka posekat soukromý pozemek starého občana, který je sám a svůj majetek ve výši 80 % odkázal v závěti sepsané u notáře obci?

Zdroj: DVS. Bezúplatné sekání pozemku starého občana obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923681

POZVÁNKY

 

Čestné občanství a ceny obce | Komentář k ustanovení § 36 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-36-cestne-obcanstvi-a-ceny-obce/ 

Nový stavební zákon pohledem obcí | Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. Nový stavební zákon pohledem obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-stavebni-zakon-pohledem-obci-3402cs.html

GDPR prakticky: Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů | V úterý 31. října od 13:00 do 14:00 proběhne další díl z cyklu webinářů určených exkluzivně klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby, tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů. Kolegové Lenka Matějová a Václav Řehoř sás seznámí s tím, jak správně přistupovat k využití cookies, jaké jsou povinnosti spjaté s jejich využíváním, a co  a jakým způsobem lze na webových stránkách zveřejnit, abyste neporušili pravidla na ochranu osobních údajů. Odkaz k připojení je našim klientům zaslán e-mailem od svého pověřence.

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na říjen a listopad. Programy jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.

Webinář na téma odpadové hospodářství pro obce II.

Středa 26. 10. 2023, od 15:30

Lektor: Ing. Milan Havel.

Moderuje: Mgr. Oldřich Vávra.

Online kurz Voda v obci a krajině

Středa 15. 11. 2023, 9:00 – 13:00

Čtvrtek 16. 11. 2023, 9:00 – 12:00

Lektoři: RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.

Webinář na téma odpadové hospodářství pro obce III.

Středa 20. 11. 2023, od 15:30

Lektor: Ing. Milan Havel.

Moderuje: Mgr. Oldřich Vávra.

Zdroj: youtube kanál SMSČR EDUCATION. Dostupné z: https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

Škola místních samospráv | SMS ČR zve dále, prostřednictvím jihlavské projektové kanceláře, na dva online kurzy, kde se můžete opět setkat s našimi zkušenými lektory, Janem Havlíkem, Ivanou Pařízkovou a Lubomírem Křížem.

1. ŠMS dopolední pro uvolněné zástupce a zaměstnance obcí

úterý 24. 10.        8:30 - 10:30 Zákon o obcích; 10:45 - 12:45 Správní řád 

čtvrtek 26. 10.     8:30 - 10:30 Veřejné finance; 10:45 - 12:45 Životní prostředí a krizové řízení 

2. ŠMS odpolední – pro neuvolněné zástupce obcí

úterý 31. 10.       16:00 - 18:00 Zákon o obcích ; 18:15 - 19:15 Životní prostředí 

středa 1. 11.        16:00 - 18:00 Správní řád; 18:15 - 19:15 Krizové řízení 

úterý 7. 11.          16:00 - 18:00 Veřejné finance

 

Registrace a další informace na www.portalzastupitele.cz.

Uvedené vzdělávací aktivity jsou zdarma.

Zdroj: SMSČR EDUCATION. Dostupné z: https://www.youtube.com/@smscreducation3735.

sLADKÁ TEČKA

 

Topná sezóna začíná | Začátek topné sezóny se letos značně opozdil. Teprve nyní přichází výrazné ochlazení s průměrnou denní teplotou pod 10 °C. Některé teplárny podle klimatických podmínek už zahájily vytápění, i když ke standardnímu celodennímu vytápění přistoupí teplárny, jakmile bude splněna podmínka vyhlášky a průměrné denní teploty klesnou v místě trvale pod 13 °C.

Zdroj: DVS. Topná sezóna začíná. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6929614ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení