Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

SMS ČR JEDNALO S PREZIDENTEM REPUBLIKY

 

Zástupci SMS ČR jednali s prezidentem o aktuálních výzvách i budoucí komunikaci | Zástupci Sdružení místních samospráv ČR jednali na Pražském hradě s prezidentem Petrem Pavlem. Na setkání probrali aktuální výzvy, se kterými se obce musejí vypořádat, ať už je to konsolidační balíček, komunitní energetika, nebo vytváření digitálních technických map. SMS ČR navrhlo prezidentovi rovněž pravidelnou výměnu informací.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR U PREZIDENTA: OBCE SE ZÁSADNĚ PODÍLEJÍ NA ROZVOJI ÚZEMÍ, RUŠENÍ NÁRODNÍCH DOTACÍ ZVÝŠÍ ROZDÍLY MEZI REGIONY. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/sms-cr-u-prezidenta-obce-se-zasadne-podileji-na-rozvoji-uzemi-ruseni-narodnich-dotaci-zvysi-rozdily-mezi-regiony-3412cs.html

LEGISLATIVA

 

Sněmovna schválila základní parametry návrhu rozpočtu | Ve středu 25. října schválila Sněmovna v úvodním kole příjmy, výdaje a schodek státního rozpočtu na příští rok.  Plánované příjmy se zvýší o 12 miliard, plánované výdaje mají naopak klesnout o 31 miliard. Nyní už poslanci tyto základní údaje měnit nemohou, mohou jen navrhovat přesuny uvnitř rozpočtu.

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila základní údaje návrhu rozpočtu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-snemovna-schvalila-zakladni-udaje-navrhu-rozpoctu/2431391

Regionální volby budou mít pevný říjnový termín | Krajské, senátní a obecní volby se zřejmě budou od roku 2026 konat vždy na konci prvního říjnového týdne. Změnu přinese novela Ústavy, jejíž vládní návrh Sněmovna schválila v pátek 27. října.

Zdroj: ČTK. Regionální volby budou vždy v pevném říjnovém termínu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/regionalni-volby-budou-vzdy-v-pevnem-rijnovem-terminu-/2432440

Sněmovna schválila zákon o správě voleb | Zjednodušení hlasovacích lístků i získání voličských průkazů nebo elektronizaci podávání kandidátních listin má přinést zákon o správě voleb, který v úterý 24. října schválila Sněmovna.

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila sjednocení obecných volebních pravidel. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-sjednoceni-obecnych-volebnich-pravidel/2430879

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

IROP vydal první dvě rozhodnutí o poskytnutí dotace | Integrovaný regionální operační program vydal první dvě rozhodnutí o poskytnutí dotace. Pro Komunitně vedený místní rozvoj jsou vyhlášeny již všechny výzvy, celkově je na podporu venkovských oblastí vyčleněno téměř 8 miliard.

Zdroj: MMR. MMR dalo zelenou projektům komunitně vedeného místního rozvoje v IROP 2021–2027. Opraví se chodníky i modernizuje škola. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-dalo-zelenou-projektum-komunitne-vedeneho-mist

Na MMR se konala 22. Národní stálá konference | Na tradiční platformě pro výměnu informací mezi státem a regiony debatovali zástupci MMR, ostatních resortů a územních partnerů z celé České republiky o tom, jak dosáhnout maximálního efektu podpory rozvoje regionů z evropských fondů.

Zdroj: MMR. Bartoš: Podporu pro obce a kraje musíme přesně zacílit. Na MMR se konala 22. Národní stálá konference. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-podporu-pro-obce-a-kraje-musime-presne-zaci

Cesta dekarbonizace se týká i územních samospráv | Vláda schválila návrh klimaticko-ekonomického plánu, který ukazuje cestu dekarbonizace české ekonomiky. I když sféra územní samosprávy nepatří mezi rozhodující články naší ekonomiky, její podíl na úsporách i na tvorbě vlastních zdrojů bude nejenom žádoucí, ale ve vlastním zájmu dokonce nutný.

Zdroj: DVS. Cesta dekarbonizace se týká i územních samospráv. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6931757

Ministerstvo vnitra podpoří další humanitární projekty na Ukrajině | Zlepšení zdravotní péče a životních podmínek lidí, kteří museli opustit své domovy, nebo snížení počtu zranění a úmrtí způsobených válkou. K tomu přispějí peněžní dary Ministerstva vnitra na podporu čtyř projektů na Ukrajině, které ve středu 25. října 2023 schválila vláda. 

Zdroj: MV. Ministerstvo vnitra podpoří další humanitární projekty na Ukrajině. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-podpori-dalsi-humanitarni-projekty-na-ukrajine.aspx

LETEM SVĚTEM

 

Odbory žádají růst platových tarifů v sociálních službách | Odbory žádají pro pracovníky v sociálních službách od ledna zvýšení platových tarifů o 15 procent. Stěžují si na to, že kvůli nižším výdělkům není možné získat a udržet kvalifikované síly. 

Zdroj: ČTK. Odbory žádají růst platových tarifů v sociálních službách od ledna o 15 pct. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/odbory-zadaji-rust-platovych-tarifu-v-socialnich-sluzbach-od-ledna-o-15-pct/2431675

Nový kandidáti na funkci ústavního soudce | Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na ústavní soudce advokátku Lucii Dolanskou Bányaiovou a soudce Nejvyššího správního soudu Zdeňka Kühna. Hrad to dnes uvedl na webu

Zdroj: ČTK. Pavel navrhl na soudce ÚS advokátku Dolanskou Bányaiovou a soudce Kühna. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-navrhl-na-soudce-us-advokatku-dolanskou-banyaiovou-a-soudce-kuhna/2427693

Asi dva miliony lidí v ČR žijí těsně nad hranicí chudoby | Těsně nad hranicí chudoby jsou v České republice asi dva miliony lidí, pod touto hranicí žije zhruba milion lidí. Ohroženo ztrátou bydlení je v ČR asi 1,27 milionu lidí. Uvedli to zástupci Evropské sítě proti chudobě a sociálnímu vyloučení.

Zdroj: ČTK. Těsně nad hranicí chudoby žijí v ČR asi dva miliony lidí, uvedl spolek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/tesne-nad-hranici-chudoby-ziji-v-cr-asi-dva-miliony-lidi-uvedl-spolek/2431580

Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace | Žadatelka podala žádost o informace dle zákona č. 106/1999 Sb. V zákonné lhůtě (desátý den po doručení žádosti) byla zaslána odpověď. Obratem žadatelka odpověděla, že poskytnuté informace jsou nedostatečné a požaduje novou odpověď ve lhůtě, která se vztahovala k první žádosti. V jaké lhůtě je povinnost na tuto výzvu k doplnění reagovat?

Zdroj: DVS. Posouzení stížnosti na postup při vyřizování žádosti o informace. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923691

POZVÁNKY

 

Ocenění významných životních událostí | Komentář k ustanovení § 36a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-36a-oceneni-vyznamnych-zivotnich-udalosti/ 

Nový stavební zákon pohledem obcí | Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. Nový stavební zákon pohledem obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-stavebni-zakon-pohledem-obci-3402cs.html

GDPR prakticky: Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů | V úterý 31. října od 13:00 do 14:00 proběhne další díl z cyklu webinářů určených exkluzivně klientům pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby, tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů. Kolegové Lenka Matějová a Václav Řehoř vás seznámí s tím, jak správně přistupovat k využití cookies, jaké jsou povinnosti spjaté s jejich využíváním, a co  a jakým způsobem lze na webových stránkách zveřejnit, abyste neporušili pravidla na ochranu osobních údajů. Odkaz k připojení je našim klientům zaslán e-mailem od jejich pověřence.

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na listopad: 

Online kurz a webinář zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Programy jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO. 

Online kurz Voda v obci a krajině

Středa 15. 11. 2023, 9:00 – 13:00 

Čtvrtek 16. 11. 2023, 9:00 – 12:00

Lektoři: RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.

Registrace: www.portalzastupitele.cz 

Webinář na téma odpadové hospodářství obcí III.

Středa 20. 11. 2023, od 15:30 

Lektor: Ing. Milan Havel.

Moderuje: Mgr. Oldřich Vávra.

YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://youtube.com/live/NsO4OhQcZY8 

Dále je to osvědčený formát vzdělávání Škola místních samospráv, tentokrát ve zkrácené formě s vybranými tématy – Zákon o obcích, Správní řád, Veřejné finance, Životní prostředí a Krizové řízení. 

Připraven je další online kurz, kde se můžete opět setkat s našimi zkušenými lektory:

Ing. Jan Havlík, MPA Zákon o obcích Veřejné finance

JUDr. Ivana Pařízková, Ph.D.

Ing. Lubomír Kříž, Ph.D. Životní prostředí a Krizové řízení

úterý 31. 10.       16:00 - 18:00 Zákon o obcích (Havlík); 18:15 - 19:15 Životní prostředí (Kříž)

středa 1. 11.       16:00 - 18:00 Správní řád (Pařízková); 18:15 - 19:15 Krizové řízení (Kříž)

úterý 7. 11.         16:00 - 18:00 Veřejné finance (Havlík)

Registrace: www.portalzastupitele.cz 

Účast na vzdělávacích programech je zdarma.

Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz.

hořká & sLADKÁ TEČKA

 

Vzrostl počet obcí s vyloučenými lokalitami | V Česku loni proti předloňsku přibylo obcí s takzvanými vyloučenými místy, kde žije vysoký podíl lidí s dávkami, v exekucích, bez práce či vzdělání. Jejich počet se zvedl ze 175 na 191. Ukázal to nový index sociálního vyloučení. 

Zdroj: ČTK. Index vyloučení: Počet obcí s vyloučenými místy loni vzrostl. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/index-vylouceni-pocet-obci-s-vyloucenymi-misty-loni-vzrostl/2430616

Solární květina | Unikátní solární elektrárna Smartflower je novinka v nabídce společnosti nanosun a má tři výrazné atributy - je designová, výkonná a praktická. Produkt rakouské firmy je velmi účinnou alternativou k malým střešním solárním systémům.

Zdroj: DVS. Solární květina. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6931014ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení