Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

OBCE VARUJÍ PŘED PŘÍLEPKY K NOVELE LINIOVÉHO ZÁKONA

 

SMS ČR se obrací na poslance v souvislosti se změnami k novele liniového zákona  | Otevřeným dopisem se zástupci Sdružení místních samospráv ČR obrátili na poslance s varováním před pozměňovacími návrhy k novele liniového zákona, které v několika případech upravují i další nesouvisející zákony a lze je označit za tzv. přílepky. Celý dopis je najdete zde.

Zdroj: SMS ČR. OBCE VARUJÍ PŘED DOPADY POZMĚŇOVACÍCH NÁVRHŮ K NOVELE LINIOVÉHO ZÁKONA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/obce-varuji-pred-dopady-pozmenovacich-navrhu-k-novele-linioveho-zakona-3420cs.html

LEGISLATIVA

 

Sněmovna schválila novelu matričního zákona | Některé matriční poplatky zřejmě vzrostou od ledna až trojnásobně a platba za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině ze 30 korun na 50 korun. Vládní matriční novela má přinést vedle těchto změn také elektronizaci matrik prostřednictvím jednotného informačního systému či možnost uzavření registrovaného partnertsví na jakémkoli matričním úřadu.

Zdroj: ČTK. Část matričních poplatků zřejmě vzroste, Sněmovna zvýšení v novele schválila. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cast-matricnich-poplatku-zrejme-vzroste-snemovna-zvyseni-v-novele-schvalila/2435720

Dopady velké novely stavebního zákona na obce | Málokterá právní oblast prošla v nedávné době tak složitým legislativním vývojem jako ta, která reguluje stavebnictví a územní plánování. Jaká je nyní podoba stavebního práva, jaký vývoj lze v blízké době očekávat a jak budou těmito změnami ovlivněny obce?

Zdroj: SMS SLUŽBY. Dopady velké novely stavebního zákona na obce. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/dopady-velke-novely-stavebniho-zakona-na-obce/

Opozice napadla u Ústavního soudu novelu týkající se předčasných důchodů | Hnutí ANO podalo ve středu 1. listopadu návrh k Ústavnímu soudu na zrušení přísnějších podmínek pro předčasné důchody. Vadí mu především zavedení změn bez přechodného období.

Zdroj: ČTK. ANO napadlo u Ústavního soudu novelu týkající se předčasných důchodů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/ano-napadlo-u-ustavniho-soudu-novelu-tykajici-se-predcasnych-duchodu-/2434214

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo výzvu, která obcím a krajům pomůže s přípravou projektové dokumentace na výstavbu nebo rekonstrukci bytových domů. Z Národního plánu obnovy na to vyčlenilo 150 milionů korun. Příjem žádostí MMR zahájí 20. listopadu 2023.

Zdroj: MMR. MMR poskytne obcím 150 milionů korun na přípravu bytových projektů. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-obcim-150-milionu-korun-na-pripravu-b

MMR vyčlenilo 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče | IROP vyhlásil dvě výzvy na podporu deinstitucionalizace sociálních služeb.  Na vybudování nových zařízení pro komunitní péči a zajištění sociálních služeb půjde téměř 3,6 miliardy korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Cílem je podpořit přechod od ústavní péče ke komunitní.

Zdroj: MMR. MMR poskytne 3,6 miliardy korun na rozvoj komunitní péče. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-3,6-miliardy-korun-na-rozvoj-komunitn

Ministr Hladík chce posílit ochranu stromořadí v obcích | Ministerstvo životního prostředí chce v rámci připravované novely zákona o ochraně přírody a krajiny posílit kompetence obcí jako správců zeleně, aby měly možnost pečovat o stromy především tam, kde přinášejí jejich občanům největší užitek.

Zdroj: MŽP. Stromořadí ve městech mají obrovskou hodnotu a nezastupitelné místo. Ministr Hladík chce posílit jejich ochranu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231031_Stromoradi-ve-mestech-maji-obrovskou-hodnotu-a-nezastupitelne-misto-Ministr-Hladik-chce-posilit-jejich-ochranu

Blíží se konec vládních stropů na energie | Dodavatelé energií letos snižují ceny svých produktů. Situace na trzích s energiemi se ale může rychle měnit a nemusí tak pro laika být vždy přehledná. Cílem Ministerstva průmyslu a obchodu je s tím pomoci. Resort mimo jiné informoval starostky a starosty o situaci lidí s cenami nad stropy.

Zdroj: MPO. Blíží se konec vládních stropů. MPO doporučuje: Ověřte si podmínky své smlouvy na dodávky energií. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/blizi-se-konec-vladnich-stropu--mpo-doporucuje-overte-si-podminky-sve-smlouvy-na-dodavky-energii--277854/

LETEM SVĚTEM

 

Bezplatný návod poradí, jak řešit energetiku v obci | Otázkou jak se lépe připravit na vysoké ceny energií se s postupným ochlazováním trápí nejedna obec. Odpovědí může být komunální řešení energetiky. Jak naplánovat a realizovat projekt fotovoltaické elektrárny v obci poradí zájemcům nový online nástroj Energie pro města od expertní skupiny Frank Bold. 

Zdroj: OBEC 2030. Jak efektivně řešit energie v obcích poradí bezplatný návod na komunální energetiku na míru. Dostupné z: https://obec2030.cz/komunitni-energetika/navod-komunitni-energetika/

O pořadí soutěžících ve 3. ročníku OBEC 2030 je rozhodnuto | 1. 11. 2023 se uzavřely pomyslné hlasovací místnosti, tedy online formulář, v němž všichni partneři a účastníci soutěže mohli hlasovat o tom, jaké bude pořadí cen. Možnost hlasovat o pořadí finalistů využilo 80% oprávněných hlasovatelů. Výsledky budou vyhlášeny 23. listopadu na Celostátní konferenci SMS ČR ve Zlíně.

Zdroj: OBEC 2030. O pořadí soutěžících ve 3. ročníku OBEC 2030 je rozhodnuto!. Dostupné z: https://obec2030.cz/soutez2023/poradi/

Mediální výstupy SMS ČR v říjnu 2023 | Na webu SMS ČR byly zveřejněny mediální výstupy za měsíc říjen 2023. Velmi pestré složení témat, která zmiňují Sdružení místních samospráv ČR, evidujeme v počtu bezmála 150 výstupů.

Zdroj: SMS ČR. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY SMS ČR V ŘÍJNU 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/monitoring-medii/aktuality/medialni-vystupy-sms-cr-v-rijnu-2023-3422cs.html

Vystoupení zástupce právnické osoby na jednání zastupitelstva obce | Má zástupce právnické osoby, která na území obce nevlastní nemovitost, ale má přihlášeno sídlo firmy u přítelkyně a není občanem obce, právo vystoupit na jednání zastupitelstva obce, pokud s tím bude zastupitelstvo souhlasit hlasováním?

Zdroj: DVS. Vystoupení zástupce právnické osoby na jednání zastupitelstva obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6923701

POZVÁNKY

 

Pomoc při zajištění sídel orgánů | Komentář k ustanovení § 36a obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-37-pomoc-pri-zajisteni-sidel-organu/ 

Kurz: Nový stavební zákon pohledem obcí | Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat ve čtvrtek 7. prosince od 9:00 do 15:00 na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. Nový stavební zákon pohledem obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-stavebni-zakon-pohledem-obci-3402cs.html

Webinář: AGIS SMS ČR a jeho moduly – chytrá řešení pro vaši obec | Jaká chytrá řešení pro rozvoj obce nabízí SMS ČR? Přichystali jsme pro vás informativní webinář, na kterém vás v úterý 14. listopadu s některými z nich seznámíme. Hlavním tématem je AGIS SMS ČR, analytický geoinformační systém, ale podíváme se i na jeho rozšíření – Dotační a Autorskoprávní modul.

Zdroj: SMS ČR. AGIS SMS ČR A JEHO MODULY: CHYTRÁ ŘEŠENÍ PRO VAŠI OBEC. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/agis-sms-cr-a-jeho-moduly-chytra-reseni-pro-vasi-obec-3418cs.html

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na listopad: 

Online kurz a webinář zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Programy jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO. 

Online kurz Voda v obci a krajině

Středa 15. 11. 2023, 9:00 – 13:00 

Čtvrtek 16. 11. 2023, 9:00 – 12:00

Lektoři: RNDr. Gabriela Licková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.

Registrace: www.portalzastupitele.cz 

Webinář na téma odpadové hospodářství obcí III.

Webinář přiblíží, jak funguje systém EKOKOMu, jaké jsou náklady na tříděný sběr, co je ovlivňuje, jak se vypočítává odměna obcím atp. Chybět nebudou ani příklady obcí, které se snaží snížit náklady na tříděný sběr, a jaký výsledek byl dosažen. Dále se dotkne dopady zálohování PET lahví a jejich přenosem na ekonomiku menších obcí a komunitních kompostáren v kontextu nových legislativních opatření platných od roku 2025.

Středa 20. 11. 2023, od 15:30 

Lektor: Ing. Milan Havel.

Moderuje: Mgr. Oldřich Vávra.

YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://youtube.com/live/NsO4OhQcZY8 

Dále je to osvědčený formát vzdělávání Škola místních samospráv, tentokrát ve zkrácené formě na téma Veřejné finance s lektorem Ing. Jan Havlíkem, MPA v úterý 7. 11. 16:00 - 18:00.

Registrace: www.portalzastupitele.cz 

Účast na vzdělávacích programech je zdarma.

Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz.

sLADKÁ TEČKA

 

Nejpřívětivější úřad v Česku a příklady dobré praxe | Letošní ročník soutěže Ministerstva vnitra o nejpřívětivější úřad v Česku vyhrál Pelhřimov. V osmém ročníku soutěže Přívětivý úřad resort ocenil i další města, která lidem poskytují kvalitní a moderní veřejné služby. Přehled vítězů dřívějších ročníků soutěže a brožurek s příklady dobré praxe naleznete zde.

Zdroj: MVČR. Titulem nejpřívětivější úřad se letos může pyšnit Pelhřimov. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/titulem-nejprivetivejsi-urad-se-letos-muze-pysnit-pelhrimov.aspxZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení