Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

ÚSTAVNÍ PRÁVO NA ANALOG

 

Skupina senátorů chce ústavně zakotvit právo občanů být off-line | Skupina 17 senátorů chce do Listiny základních práv a svobod zakotvit právo být osvobozen od povinného využívání digitálních prostředků. Současně znovu navrhli ústavně zakotvit právo na využívání peněžní hotovosti.

Zdroj: ČTK. Skupina senátorů chce ústavně zakotvit právo občanů být off-line. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/skupina-senatoru-chce-ustavne-zakotvit-pravo-obcanu-byt-off-line/2440599; digitální svobody. PRÁVO NA ANALOG. Dostupné z: https://digitalnisvobody.cz/kampane/pravo-na-analog/

LEGISLATIVA

 

SMS ČR bojuje za zachování stávající úpravy PHmax | SMS ČR je připomínkovým místem vládního návrhu nařízení o výši PHmax pro základní a střední školy. K předložené novele vyjádřilo jednoznačný nesouhlas. Navržená změna totiž znamená výrazné snížení proplácených hodin, což povede například k omezení možnosti půlení hodin nebo ke zrušení tandemové výuky. Podrobnosti si můžete přečíst na webu SMS ČR. Řekněte nám prosím, jak by se navrhované změny dotkly vámi zřizované školy, a vyplňte (společně s ředitelem školy) dotazník. Výsledky předložíme MŠMT pro další vyjednávání. SMS ČR zachovává ke stávce škol neutrální stanovisko s tím, že rozhodnutí o stávce je věcí odborů a jednotlivých škol.

SMS ČR odmítá převod nepedagogů bez kompenzace | SMS ČR se postavilo negativně k návrhu ministerstva školství na převod nepedagogických pracovníků na obce. Do doby, než budou vůbec známy a vyjednány podmínky (především ty finanční) převodu nepedagogů na obce, na nichž bude jednoznačná shoda, SMS ČR tento zamýšlený krok, který má podle návrhu MŠMT platit již od začátku roku 2025, odmítá.

Rodná čísla zůstanou v občanských průkazech, schválila Sněmovna | Rodná čísla v občanských průkazech pravděpodobně zůstanou, i když z nich lze vyčíst údaje o věku a pohlaví jejich nositele. Schválila to v úterý 14. listopadu Sněmovna v rámci vládní novely o občanských průkazech.

Zdroj: ČTK. Rodná čísla v občanských průkazech zřejmě zůstanou, schválila to Sněmovna. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rodna-cisla-v-obcanskych-prukazech-zrejme-zustanou-schvalila-to-snemovna/2439575

Sněmovna schválila změny v řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu | Poslanci ve třetím čtení odsouhlasili zákon, který upraví postupy související s přípravou, výstavbou a provozováním hlubinného úložiště radioaktivního odpadu. Tento zákon rozšíří obcím jejich práva a lhůty pro posílení kontroly kvality procesu.

Zdroj: MPO. Sněmovna schválila návrh zákona o řízeních souvisejících s hlubinným úložištěm radioaktivního odpadu. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/snemovna-schvalila-navrh-zakona-o-rizenich-souvisejicich-s-hlubinnym-ulozistem-radioaktivniho-odpadu--278114/

Transformace systému posuzování zdravotního stavu žadatelů o podporu | Posuzování zdravotního stavu žadatelů o příspěvky na péči či invalidní penze má mít podle Sněmovny nově na starosti Institut pro posuzování zdravotního stavu. Přeměnit se v něj má lékařská posudková služba České správy sociálního zabezpečení.

Zdroj: Posuzování zdravotního stavu chce Sněmovna sjednotit pod nový institut. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/posuzovani-zdravotniho-stavu-chce-snemovna-sjednotit-pod-novy-institut/2441027

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu odeslalo MMR Legislativní radě vlády | MMR odeslalo Legislativní radě vlády návrh vyhlášky o požadavcích na výstavbu. Jedná se o prováděcí právní předpis nového stavebního zákona, který sjednocuje a redukuje právní úpravu pro všechny druhy staveb do jednoho předpisu. Ministerstvo předpokládá, že vyhláška spolu s dalšími prováděcími předpisy nového stavebního zákona nabude účinnosti 1. 7. 2024.  

Zdroj: MMR. MMR připravilo moderní vyhlášku o požadavcích na výstavbu. Ubylo paragrafů – výstavba se zrychlí a zjednoduší. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravilo-moderni-vyhlasku-o-pozadavcich-na-v

610 milionů korun na podporu a aplikaci sítí 5G v regionech | Ministerstvo pro místní rozvoj vyhlásilo už druhou dotační výzvu na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech. Finanční prostředky je možné využít třeba na bezpečnostní kamerové systémy, asistenční a telemedicínské služby nebo moderní systémy řízení dopravy.

Zdroj: MMR. MMR poskytne 610 milionů korun na podporu vývoje a zavádění aplikací sítí 5G v regionech. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-610-milionu-korun-na-podporu-vyvoje-a

Vláda schválila strategii digitalizace Česka do roku 2030 | Vláda ve středu 15. listopadu schválila strategii digitalizace do roku 2030. Jejím cílem je zvýšit digitální gramotnost, rozšířit infrastrukturu, podpořit digitální transformaci firem nebo rozšířit dostupnost služeb státu prostřednictvím internetu.

Zdroj: ČTK. Vláda schválila strategii digitalizace Česka do roku 2030. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-strategii-digitalizace-ceska-do-roku-2030/2441191

LETEM SVĚTEM

 

Doporučení pro obce k sestavování rozpočtů na příští rok | V současném období připravují všechny obce rozpočet na příští rok. Odbor Financování územních rozpočtů na Ministerstvu financí vydal aktuální doporučení pro sestavení příjmové strany rozpočtů obcí na rok 2024. DVS přináší vybrané teze včetně případných odkazů k využití.

Zdroj: DVS. Doporučení pro obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6936414

Prosetínskou kroniku píše dočasně robotická ruka | Najít spolehlivého a šikovného kronikáře či kronikářku není jednoduché. Své o tom vědí v mnoha obcích. Vést obecní kroniku je však ze zákona povinné. V Prosetíně na Chrudimsku proto vyzráli na nesnáze tak, že jim od června dočasně píše kroniku robotická ruka. Co to je a jak to celé funguje?

Zdroj: SMS ČR. ČLÁNEK ZE ZPRAVODAJE – PŘÍKLAD DOBRÉ PRAXE. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pardubicky-kraj/zpravy-z-kraje/clanek-ze-zpravodaje-priklad-dobre-praxe-3483cs.html

Dlouholetý boj o bankomat | Zachování kvalitní obslužnosti je základem pro udržení obyvatel v odlehlejších venkovských obcích. Své o tom vědí také v Dolní Poustevně, kde už mnoho let bojují s předsudky spojenými s celým Šluknovským výběžkem.

Zdroj: SMS ČR. DLOUHOLETÝ BOJ O BANKOMAT SE DOLNÍ POUSTEVNĚ VYPLATIL, DNES PATŘÍ MEZI NEJVYUŽÍVANĚJŠÍ V CELÉM PŘÍHRANIČÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/ustecky-kraj/zpravy-z-kraje/dlouholety-boj-o-bankomat-se-dolni-poustevne-vyplatil-dnes-patri-mezi-nejvyuzivanejsi-v-celem-prihranici-3477cs.html

Vychází Právo pro obce, odborná příručka pro samosprávy! | Na knižní trh přichází nová publikace, do níž významným způsobem přispěli také autoři spojení se Sdružením místních samospráv České republiky, resp. se SMS-službami. Čtenáří se na 640 stranách mohou seznámit s celou řadou témat významných pro samosprávy. Knihu vydalo prestižní právnické nakladatelství C. H. Beck. Na konferenci SMS ČR ve Zlíně konané ve dnech 22. a 23. listopadu bude možné tuto publikaci exkluzivně zakoupit s výraznou slevou, a to za 1.100,- Kč s DPH. Oproti běžnému nákupu tak ušetříte téměř 300 Kč.

Zdroj: SMS-služby. Publikace "Právo pro obce". Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/publikace-pravo-pro-obce/ 

POZVÁNKY

 

Kurz: Nový stavební zákon pohledem obcí | Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat ve čtvrtek 7. prosince od 9:00 do 15:00 na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. Nový stavební zákon pohledem obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-stavebni-zakon-pohledem-obci-3402cs.html

Organizace výuky v době stávky učitelů | Někteří učitelé se rozhodli zapojit do stávky. Jak v takovém případě bude fungovat škola? Když se rozhodnou stávkovat všichni učitelé, kdo rozhodne o přerušení výuky? Hraje v tom nějakou roli zřizovatel? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu

Webinář GDPR prakticky o zveřejňování informací na webu mimořádně ve čtvrtek 30. listopadu od 13 hodin | Všechny naše klienty zveme na druhý díl webináře ze série GDPR prakticky s podtitulem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů. Zatímco v říjnovém vydání jsme se věnovali především cookies a obecně jsme shrnuli povinnost obcí a škol vyvěšovat informace na webu, na konci listopadu se zaměříme na zveřejňování informací z jednání orgánů obcí či škol, informací poskytnutých na žádost podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na možnosti zveřejňování informací o zaměstnancích. Nebude chybět i téma fotografií. A dojde také na krátké opakování z minula. Odkaz k připojení Vám zašle Váš pověřenec.

Webinář na téma odpadové hospodářství obcí III. | Webinář přiblíží, jak funguje systém EKOKOMu, jaké jsou náklady na tříděný sběr, co je ovlivňuje, jak se vypočítává odměna obcím atp. Chybět nebudou ani příklady obcí, které se snaží snížit náklady na tříděný sběr, a jaký výsledek byl dosažen. Dále se dotkne dopady zálohování PET lahví a jejich přenosem na ekonomiku menších obcí a komunitních kompostáren v kontextu nových legislativních opatření platných od roku 2025.

Pondělí 20. 11. 2023 od 15:30 

Lektor: Ing. Milan Havel.

Moderuje: Mgr. Oldřich Vávra.

YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://youtube.com/live/NsO4OhQcZY8 

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na listopad a prosinec 2023: 

Online kurz a webinář zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Programy jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO. 

Online kurz Voda v obci a krajině
Středa 6. 12. 2023, 9:00 – 13:00 
Čtvrtek 7. 12. 2023, 9:00 – 12:00
Lektoři: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D.
Registrace: www.portalzastupitele.cz 

HOŘKÁ TEČKA

 

V sociálních službách chybí pracovníci | V sociálních službách v Česku chybí téměř 3000 pracovníků, což je třikrát víc než v roce 2020. V tiskové zprávě o tom informovala Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR, která po třech letech udělala mezi zařízeními dotazníkový průzkum. 

Zdroj: ČTK. V sociálních službách chybí 3000 pracovníků, třikrát víc než v r. 2020. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/v-socialnich-sluzbach-chybi-3000-pracovniku-trikrat-vic-nez-v-r-2020/2440347ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení