Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

na konferenci sms čr jednalo na 400 starostů a starostek

 

Na 400 účastníků se zabývalo hlavními problémy obcí na konferenci SMS ČR ve Zlíně |  K hlavním tématům dvoudenního setkání, kterého se zúčastnili i vládní představitelé, patřily dopady konsolidačního balíčku na rozpočty obcí. Obce budou usilovat především o to, aby se jejich podíl v rozpočtovém určení daní zvýšil jak o výnosy z online hazardu, tak o snížení sazeb DPH. O dalších tématech konference se dozvíte více v tiskové zprávě.

Zdroj: SMS ČR. NA 400 STAROSTŮ JEDNÁ VE ZLÍNĚ. OBCE VYZVOU VLÁDU, ABY NAROVNALA VÝPADEK PŘÍJMŮ SAMOSPRÁV VE SDÍLENÝCH DANÍCH. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/na-400-starostu-jedna-ve-zline-obce-vyzvou-vladu-aby-narovnala-vypadek-prijmu-samosprav-ve-sdilenych-danich-3510cs.html

 

LEGISLATIVA

 

Prezident podepsal konsolidační balíček | Prezident Petr Pavel ve středu 22. listopadu podepsal vládní konsolidační balíček, který má pomoci zlepšit hospodaření státního rozpočtu. Balíček po podpisu může vyjít ve Sbírce zákonů. Jde o změnu 65 norem. Většina jeho ustanovení má vstoupit v účinnost k 1. lednu příštího roku.

Zdroj: ČTK. Pavel podepsal konsolidační balíček, který cílí na zlepšení rozpočtu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-podepsal-konsolidacni-balicek-ktery-cili-na-zlepseni-rozpoctu/2442815

Novela zákona o matrikách | Práce s matrikami patří odnepaměti k základním činnostem obcí. Jedná se o oblast práva, která citelně zasahuje do osobní identity lidí a do jejich rodinného života. Rigidita v této oblasti je proto nutně překážkou rozvoje rodinných, komunitních i celospolečenských vztahů. I proto je myšlenka novely současného matričního zákona obecně vítána. Jaké změny přinese zavedení matričního informačního systému? A jaké jsou dopady této novely na oblast rodinného práva

Zdroj: SMS-služby. Novela zákona o matrikách a matriční informační systém. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/novela-zakona-o-matrikach-a-matricni-informacni-system/ & SMS-služby. Novela zákona o matrikách a její dopady na rodinné právo. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/novela-zakona-o-matrikach-a-jeji-dopady-na-rodinne-pravo/  

Poslanci budou mimořádně jednat o přesčasech lékařů a o cenách energií | Poslanci se ve čtvrtek opět mimořádně sejdou z podnětu hnutí ANO k cenám energií. Z iniciativy koalice projednají ve stejný den poslanecký návrh na zrušení sporné úpravy přesčasů lékařů a zavedení možnosti čtyřiadvacetihodinových služeb v nemocnicích. Téma přesčasů je naléhavé především pro malá nemocniční zařízení a dostupnost zdravotnických služeb v regionech.

Zdroj: ČTK. Poslanci se ve čtvrtek mimořádně sejdou k cenám energií a k přesčasům lékařů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/poslanci-se-ve-ctvrtek-mimoradne-sejdou-k-cenam-energii-a-k-prescasum-lekaru/2444665

Samosprávy a imise listím | Imise spadají mezi tradiční a typické spouštěče konfliktů mezi sousedy. Ať už jde o hlučné spoluobčany či jejich psy, zápach, kouř, prach nebo třeba odpad, s nepříjemnými imisemi se potýkají snad v každé obci. Při výkonu vlastní správy se pak obce běžně ocitají buďto v roli neoficiálních mediátorů takových roztržek, v jiných případech se pak dokonce samy stávají stranami sousedských sporů. O nedávném případu, který byl rozhodovaný Nejvyšším soudem, informuje kolega Prokop Šulák.

Zdroj: SMS-služby. Jak posuzovat přípustnost imise listím podle rozhodnutí Nejvyššího soudu v případu Chlumce nad Cidlinou? Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/jak-posuzovat-pripustnost-imise-listim-podle-rozhodnuti-nejvyssiho-soudu-v-pripadu-chlumce-nad-cidlinou/ 

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Vláda rozhodla o rekordním snížení počtu státních úředníků | K 1. lednu příštího roku ubude meziročně 2636 úřednických míst, což představuje pokles 3,5 %. Podle premiéra Petra Fialy jde o největší snížení počtu úředníků od roku 2015, kdy začal platit zákon o státní službě. 

Zdroj: Vláda ČR. Vláda rozhodla o rekordním snížení počtu státních úředníků, zabývala se také zajištěním důstojných penzí pro účastníky protikomunistického odboje. Dostupné z: https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vlada-rozhodla-o-rekordnim-snizeni-poctu-statnich-uredniku--zabyvala-se-take-zajistenim-dustojnych-penzi-pro-ucastniky-protikomunistickeho-odboje-210457/; ČTK. Počet úředníků klesne od nového roku o 2636 na 73.232, rozhodla dnes vláda. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pocet-uredniku-klesne-od-noveho-roku-o-2636-na-73232-rozhodla-dnes-vlada/2443892

MŠMT zveřejnilo informace pro ředitele škol pro případ stávky | Ministerstvo školství zveřejnilo informace pro ředitele základních, středních a mateřských škol pro případ stávky zaměstnanců školy. SMS ČR zachovává ke stávce škol neutrální stanovisko s tím, že rozhodnutí o stávce je věcí odborů a jednotlivých škol. Do pondělní stávky se podle odhadu odborů zapojí víc než 60 % škol v Česku.

Zdroj: Edu.cz. Informace MŠMT pro ředitele mateřských, základních a středních škol pro případ stávky zaměstnanců školy. Dostupné z: https://www.edu.cz/informace-msmt-pro-reditele-materskych-zakladnich-a-strednich-skol-pro-pripad-stavky-zamestnancu-skoly/; ČTK. Do pondělní stávky se podle odhadu odborů zapojí víc než 60% škol v Česku. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/do-pondelni-stavky-se-podle-odhadu-odboru-zapoji-vic-nez-60-skol-v-cesku/2443797

MMR jednalo s kraji o digitalizaci stavebního řízení, zahajuje školení pro úředníky | Ministr Bartoš jednal s Radou Asociace krajů ČR o přípravách souvisejících s digitalizací stavebního řízení. MMR zahajuje intenzivní školení, která se týkají změn souvisejících s novým stavebním zákonem, a současně chystá také výzvu na dodání IT techniky pro stavební úřady. Úřad má povinnost zajistit digitalizaci stavebního řízení od 1. července 2024. 

Zdroj: MMR. Bartoš mluvil se zástupci krajů o digitalizaci stavebního řízení. MMR zahajuje školení pro úředníky. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-mluvil-se-zastupci-kraju-o-digitalizaci-sta

MPSV vyhlásilo novou výzvu zaměřenou na digitální vzdělávání zaměstnanců | MPSV ve středu 22. listopadu vyhlásilo novou výzvu, která je součástí Národního plánu obnovy. Jejím cílem je podpořit rozvoj dalšího profesního vzdělávání zaměstnanců. O finanční prostředky mohou žádat zastřešující profesní, podnikatelská a odborová sdružení a sdružení obcí.

Zdroj: MPSV. MPSV vyhlásilo v rámci Národního plánu obnovy novou výzvu zaměřenou na digitální vzdělávání zaměstnanců. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/mpsv-vyhlasilo-v-ramci-narodniho-planu-obnovy-novou-vyzvu-zamerenou-na-digitalni-vzdelavani-zamestnancu

 

LETEM SVĚTEM

 

Otevřený dopis ministra školství | Ministr školství Mikuláš Bek se v neděli 26. listopadu před svou tiskovou konferencí obrátil na rodiče otevřeným dopisem. Vyjadřil se v něm k souvislostem pondělní stávky a omluvil se rodičům a dětem, že se stali rukojmími ve sporu vlády a odborů.

Zdroj: MŠMT. Otevřený dopis ministra školství, mládeže a tělovýchovy. Dostupné z: https://www.msmt.cz/otevreny-dopis-ministra-skolstvi-mladeze-a-telovychovy & https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3631340-zive-tiskova-konference-ministra-skolstvi-mikulase-beka-k-pondelni-stavce 

SMS ČR ocenilo nejdéle sloužící starosty a udělilo ocenění Počin a Přešlap roku | Jiří Kučera z obce Úhřetická Lhota získal ve Zlíně na konferenci SMS ČR ocenění Nejdéle sloužící starosta České republiky. Kompletní seznam oceněných starostů najdete ZDE.

Počinem roku zvolili starostky a starostové zpřístupnění Pražského hradu veřejnosti. Anticenou Přešlap roku „ocenili“ účastníci konference Ministerstvo financí za zásah do rozpočtového určení daní a snížení podílu obcí na DPH. 

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR OCENILO NEJDÉLE SLOUŽÍCÍ STAROSTY. ZÁSTUPCI OBCÍ ZVOLILI POČINEM ROKU ZPŘÍSTUPNĚNÍ PRAŽSKÉHO HRADU, PŘEŠLAPEM ROKU PAK ZÁSAHY DO OBECNÍCH ROZPOČTŮ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/sms-cr-ocenilo-nejdele-slouzici-starosty-zastupci-obci-zvolili-pocinem-roku-zpristupneni-prazskeho-hradu-preslapem-roku-pak-zasahy-do-obecnich-rozpoctu-3511cs.html

Vychází Právo pro obce, odborná příručka pro samosprávy! | Na knižní trh přichází nová publikace nakladatelství C. H. Beck, Právo pro obce. Na tomto díle se podíleli rovněž autoři spojení se SMS ČR, resp. se SMS-službami. Čtenáří se v tomto průvodci pro zástupce samospráv mohou seznámit s širokou řadou zajímavých a vysoce relevantních témat.

Zdroj: SMS-služby. Publikace "Právo pro obce". Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/publikace-pravo-pro-obce/ 

Ústavní soud bude veřejně jednat o valorizaci penzí, předvolal si ministry jako svědky | Ústavní soud 10. ledna veřejně projedná návrh 71 poslanců ANO na zrušení vládní novely, která zkrátila červnovou valorizaci penzí. Bude to první veřejné jednání pléna pod novým předsedou Josefem Baxou. Jako svědky si soud předvolal ministra financí Zbyňka Stanjuru a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku, vyžádal si také stanoviska expertů. 

Zdroj: ÚS. K valorizaci důchodů proběhne veřejné jednání. Ústavní soud zveřejnil dosavadní stanoviska stran. Dostupné z: https://www.usoud.cz/aktualne/k-valorizaci-duchodu-probehne-verejne-jednani-ustavni-soud-zverejnil-dosavadni-stanoviska-stran; ČTK. ÚS si kvůli valorizaci penzí předvolal k veřejnému jednání ministry jako svědky. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2444449

POZVÁNKY

 

Seminář k místním poplatkům i přírodě blízkým opatřením | Krajské předsednictvo SMS ČR Moravskoslezského kraje pro vás připravuje seminář. Uskuteční se v Kulturním domě ve Větřkovicích 28. listopadu od 9.00 hod. Na semináři bude věnována pozornost novele zákona o místních poplatcích a adaptaci krajiny na změnu klimatu. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. SEMINÁŘ K MÍSTNÍM POPLATKŮM I PŘÍRODĚ BLÍZKÝM OPATŘENÍM. Dostupné z: https://www.smscr.cz/moravskoslezsky-kraj/zpravy-z-kraje/seminar-k-mistnim-poplatkum-i-prirode-blizkym-opatrenim-3487cs.html

Kurz: Nový stavební zákon pohledem obcí | Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat ve čtvrtek 7. prosince od 9:00 do 15:00 na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. Nový stavební zákon pohledem obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-stavebni-zakon-pohledem-obci-3402cs.html

Průzkum k odpadovému hospodářství obcí a komplexním pozemkovým úpravám | Prosíme vás o vyplnění dotazníku, který nám poslouží jako vodítko pro nastavení vzdělávacích programů dle potřeb obcí. Dotazníkové šetření je rozděleno do dvou částí. První se věnuje odpadovému hospodářství a druhá komplexním pozemkovým úpravám. Za vyplnění dotazníku a za Váš čas Vám děkujeme. 

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na prosinec 2023:  

Online kurz a webinář zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Programy jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.  

Online kurz Voda v obci a krajině 

Kurz je zaměřen na šetrné hospodaření s vodou v krajně i v obci. Probírána budou témata týkající se pitné a odpadních vod, zemědělského půdního fondu, pozemkových úprav, meliorací atd. Opomenuta nebude ani problematika povodní, protipovodňové ochrany atd.

Středa 6. 12. 2023, 9:00 – 13:00  

Čtvrtek 7. 12. 2023, 9:00 – 12:00 

Lektoři: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D. 

Registrace: www.portalzastupitele.cz  

Webinář na téma ochranných pásem vodních zdrojů 

Voda a vodní zdroje byly vždy jedním z klíčových faktorů ovlivňujících fungování lidských společenství. Nejinak je tomu dnes, kdy navíc žijeme v době stále výraznějších projevů měnícího se klimatu. Česká republika leží na evropském rozvodí, tudíž od nás voda řekami odtéká a jediným „přítokem“ jsou atmosférické srážky. Proto je nezbytné věnovat pozornost proměnám v jejich intenzitě a rozložení v čase, tedy promýšlet opatření proti povodním a suchu, ale v neposlední řadě i pro ochranu zdrojů podzemních i povrchových vod. Důležitým kritériem je přitom nejen kvantita, ale i kvalita vody. Hospodaření s vodou je přitom nezbytné zabezpečit na všech úrovních – od jednotlivců a domácností až po státy a nadstátní organizace. Nezastupitelnou roli tedy hrají i obce, místní komunity a další lokální i regionální aktéři.

Pondělí 11. 12. 2023, od 15:30  

Lektor: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. 

YouTube kanál SMSČR EDUCATION

Jak na analýzu odpadového hospodářství obce, to je název dalšího vzdělávacího programu, který připravujeme na leden 2024. Pokud máte zájem o tuto analýzve vaší obci a zúčastníte se programu, prosím napište nám na mail: mattyasovska@smscr.cz. Lektor si dopředu připraví data pro zúčastněné obce a podrobně je s vámi rozebere.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 

Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

SLADKÁ TEČKA

 

Známe vítěze soutěže inovací platformy OBEC 2030! | Sdružení místních samospráv ČR vyhlásilo vítěze soutěže platformy Obec 2030 o nejlepší obecní inovace. První místo a cenu 100 000 korun získala obec Břehy z Pardubického kraje za záchranu mlýna ze 16. století a zdařilou obnovu zdejší malé vodní elektrárny. Kompletní přehled oceněných finalistů a medailonky jednotlivých projektů najdete na platformě Obec 2030 zde.

Zdroj: SMS ČR. OPRAVENÁ ELEKTRÁRNA VE MLÝNĚ NAPÁJÍ BUDOVY I OSVĚTLENÍ. OBEC BŘEHY ZVÍTĚZILA V SOUTĚŽI INOVACÍ PLATFORMY OBEC 2030. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/opravena-elektrarna-ve-mlyne-napaji-budovy-i-osvetleni-obec-brehy-zvitezila-v-soutezi-inovaci-platformy-obec-2030-3512cs.html

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení