Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

SNĚMOVNA SCHVÁLILA ROZPOČET SE SCHODKEM 252 MILIARD

 

Sněmovna schválila rozpočet na rok 2024, úspory podle odborníků nahrávají protestům | Ve středu 29. listopadu schválila sněmovna hlasy poslanců vládní koalice a přes kritiku opozice státní rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard korun. Schválený rozpočet dostane k podpisu prezident. Podle politologů rozpočtové škrty nahrávají opozici a přispívají k systémové polarizaci ve společnosti. To se projevuje i na intenzitě socioekonomických protestů.

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila rozpočet na příští rok se schodkem 252 miliard. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-snemovna-schvalila-rozpocet-na-pristi-rok-se-schodkem-252-miliard/2445378;  Rozpočtové úspory nahrávají opozici, přispívají k polarizaci, uvedl politolog. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozpoctove-uspory-nahravaji-opozici-prispivaji-k-polarizaci-uvedl-politolog/2446015; Intenzita socioekonomických protestů v České republice roste, uvedli výzkumníci. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/intenzita-socioekonomickych-protestu-v-ceske-republice-roste-uvedli-vyzkumnici/2447396

LEGISLATIVA

 

Výši odměn zastupitelů obcí určí zákon | Odměny obecních a krajských zastupitelů budou místo vládním nařízením stanoveny zákonem a pravidelně se budou valorizovat. Díky poslaneckému pozměňovacímu návrhu předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové pak dojde k výraznějšímu navýšení odměn představitelů menších obcí. Senát v pátek změnu schválil v novele zákona o obcích, která byla vyvolána nedávným nálezem Ústavního soudu, jenž část obecního zřízení upravující problematiku odměňování prohlásil za protiústavní. Součástí novely je též zavedení institutu společenství obcí, který má být platformou pro hlubší dobrovolnou spolupráci obcí.

Zdroj: Advokátní deník. Uzákonění limitů a valorizace odměn zastupitelů schválil Senát beze změn. Dostupné z: https://advokatnidenik.cz/2023/11/30/uzakoneni-limitu-a-valorizace-odmen-zastupitelu-schvalil-senat-beze-zmen/ 

Senát schválil novelu matričního zákona | Některé matriční poplatky zřejmě vzrostou od ledna až trojnásobně, platba za ověření podpisu nebo otisku razítka na listině pak ze 30 korun na 50 korun. Novela matričního zákona přinese vedle těchto změn také elektronizaci matrik prostřednictvím jednotného informačního systému či možnost uzavření registrovaného partnertsví na jakémkoli matričním úřadu. Podobu novely významným způsobem upravily také poslanecké pozměňovací návrhy, mimo jiné i z pera předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové, díky němuž bude za splnění určitých podmínek možné uzavřít manželství bez přítomnosti matrikářky. Materiál nyní zamíří k podpisu prezidenta republiky.

Zdroj: Novinky. Elektronizace, vyšší poplatky i zápisy zdrobnělých jmen. Senátem prošla novela o matrikách. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-elektronizace-vyssi-poplatky-i-zapisy-zdrobnelych-jmen-senatem-prosla-novela-o-matrikach-40452604 

Kritizovaná novela liniového zákona prošla Senátem beze změn | Návrh změn liniového zákona a některých dalších zákonů Senát těsně schválil i přes silné výhrady některých senátorů, ale i zájmových organizací v čele se SMS ČR. Ty kritizovaly, že v Poslanecké sněmovně byla k vládou předloženému materiálu připojena řada nesouvisejících přílepků. Naopak podle zastánců změn novela urychlí dopravní stavby či usnadní těžbu nerostů.

Zdroj: Ekonomický deník. Senát navzdory výhradám schválil podporu budování strategické infrastruktury, takzvaný liniový zákon. Dostupné z: https://ekonomickydenik.cz/urad-pro-pristup-k-dopravni-infrastrukture-bude-zrusen-senat-to-schvalil/ 

Poslanci podpořili vyšší ochranu ZPF | Za posledních 100 let přišla ČR o téměř milion hektarů zemědělské půdy, nejen proto si zaslouží vyšší ochranu. V úterý 28. listopadu schválili poslanci novelu v prvním čtení.

Zdroj: MŽP. Za posledních 100 let jsme přišli o téměř milion hektarů zemědělské půdy, nejen proto si zaslouží vyšší ochranu, shodli se politici koalice SPOLU. Novelu dnes schválili poslanci v prvním čtení. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231128_Za_poslednich_100_let_jsme_prisli_o_temer_milion_hektaru_%20zemedelske_pudy_nejen_proto_si_zaslouzi_vyssi_ochranu_shodli_se_politici_koalice_SPOLU_Novelu_dnes_schvalili_poslanci_v_prvnim_cteni

Novela zákoníku práce zřejmě umožní čtyřiadvacetihodinové služby lékařů | Zdravotníci v nemocnicích budou moci mít čtyřiadvacetihodinové služby. Změny upravuje novela zákoníku práce ministra práce a sociálních věcí a ministra zdravotnictví, kterou schválila Sněmovna zrychleně už v prvním čtení i hlasy opozičních zákonodárců. Novela nyní zamíří k posouzení do Senátu.

Zdroj: ČTK. Sněmovna zrušila úpravy přesčasů lékařů, budou moci mít služby 24 hodin. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-zrusila-upravy-prescasu-lekaru-budou-moci-mit-sluzby-24-hodin/2447738

Sněmovna dala zelenou digitálním osobním průkazům | Lidé se zřejmě budou moci od příštího roku prokazovat českým úřadům a institucím digitální podobou osobních dokladů místo fyzických. Zavedení elektronických stejnopisů průkazů schválila ve středu 29. listopadu Sněmovna ve vládní novele zákona o právu na digitální služby. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila uzákonění digitální podoby osobních průkazů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-schvalila-uzakoneni-digitalni-podoby-osobnich-prukazu/2446831

Plán na zrušení přísedících vstoupil do další fáze |  Plán ministerstva spravedlnosti na výrazné omezení soudních přísedících z lidu, kteří jsou voleni zastupitelstvy obcí či krajů, vstupuje do další fáze - ve středu 29. listopadu jej podpořila vláda. Ministerstvo nevyhovělo námitkám některých státních zastupitelství i soudů, které žádaly širší zachování laického prvku.

Zdroj: Vláda ČR. Výsledky jednání. Dostupné z: https://vlada.gov.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-29--listopadu-2023-210683/;  ČTK. Plán na zrušení přísedících vstoupil do další fáze, část justice nesouhlasí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/plan-na-zruseni-prisedicich-vstoupil-do-dalsi-faze-cast-justice-nesouhlasi/2445863

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Rozpočet MMR na následující rok přesáhne 15 miliard | Poslanecká sněmovna ve třetím čtení schválila státní rozpočet na rok 2024. Oproti původnímu návrhu se podařilo vyjednat pro resort místního rozvoje další téměř 3 miliardy korun. Bartoš zdůraznil, že vláda má závazky také vůči lidem, kteří nežijí ve velkých městech a jejich okolí.

Zdroj: MMR. MMR získá v příštím roce ze státního rozpočtu více než 15 miliard korun. Prioritou zůstávají hospodářsky a sociálně ohrožená území. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-ziska-v-pristim-roce-ze-statniho-rozpoctu-vice

Více peněz pro obce, kraje a stát z težby nerostů | Vláda schválila návrh nařízení, které zvýší výnos úhrady z vydobytých nerostů v současnosti těžených na území České republiky. Cílem je získat více finančních prostředků z těžby nerostných surovin pro obce, stát a nově pro kraje, na jejichž území k těžbě dochází. Právní úprava má nabýt účinnosti současně s konsolidačním balíčkem, tedy od 1. ledna 2024.

Zdroj: MPO. Až 579 milionů korun navíc pro obce, kraje a stát. Vláda schválila návrh nařízení, kterým se zvyšují odvody z těžby. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/az-579-milionu-korun-navic-pro-obce--kraje-a-stat--vlada-schvalila-navrh-narizeni--kterym-se-zvysuji-odvody-z-tezby--278407/

Aktualizace Portálu občana | Portál občana, díky kterému lze vyřešit služby státu online, má novou podobu. Pro občany je tak jednodušší zjistit např. bodový stav řidiče, zařídit si zdarma výpis z živnostenského či trestního rejstříku či si nastavit upozornění na konec platnosti občanského i řidičského průkazu. Zlepšila se také přehlednost i propojení datových schránek.

Zdroj: MMR. Výpisy z rejstříků zdarma, upozornění na platnost dokladů a propojené datové schránky. Nový Portál občana zjednodušuje přístup ke službám státu. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/vypisy-z-rejstriku-zdarma,-upozorneni-na-platnost

703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami | MMR vyhlásilo dvě výzvy na podporu infrastruktury v oblasti speciálního vzdělávání. IROP vyčlenil více než 703 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj na školská poradenská zařízení, speciální vzdělávání a střediska výchovné péče. Příjem žádostí startuje v květnu 2024.

Zdroj: MMR. MMR poskytne vzdělávacím institucím přes 703 milionů korun na vybavení pro žáky se speciálními potřebami. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-vzdelavacim-institucim-pres-703-milio

LETEM SVĚTEM

 

Stávkovaly tři čtvrtiny škol, Prahou prošli odboráři. Vláda dle Fialy neustoupí | Téměř tři čtvrtiny všech regionálních škol v Česku  podle školských odborů zcela zavřely nebo omezily provoz. Stávkovalo se také v řadě úřadů či firem, výroba se zastavila například i ve Škodě Auto. Premiér uvedl, že vláda nemůže pod tlakem ustoupit od snahy o ozdravení veřejných financí.

Zdroj: ČTK. Stávkovaly tři čtvrtiny škol, Prahou prošli odboráři. Vláda dle Fialy neustoupí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/stavkovaly-tri-ctvrtiny-skol-prahou-prosli-odborari-vlada-dle-fialy-neustoupi/2443797

Podpora obcím s náklady na úklid nedopalků | Kolektivní systém NEVAJGLUJ a.s. chce pomoci obcím s náklady na odstaňování nedopalků a šíření osvěty o jejich správné likvidaci. "Obce, které s námi uzavřou smlouvu ještě letos, mohou získat příspěvek už za letošní rok,“ uvedla ředitelka společnosti NEVAJGLUJ a.s. Martina Vrbová.

Zdroj: DVS. Podpora obcím s náklady na úklid nedopalků. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6938974

NKÚ vydává zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v České republice  | NKÚ vydává v pořadí už 16. zprávu o finančním řízení prostředků Evropské unie v České republice – tzv. EU report. V něm hodnotí, jak ČR hospodaří s dotacemi získanými z rozpočtu EU na nejrůznější projekty. Že nejde o málo peněz, dokládá fakt, že například v rámci programového období 2014–2020 příjemci dotací do konce března 2023 čerpali 579 mld. Kč.

Zdroj: NKÚ (DVS). Rozsáhlý systém dotací je nákladný a obtížně řiditelný. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6938319

Vychází Právo pro obce, odborná příručka pro samosprávy! | Na knižní trh přichází nová publikace nakladatelství C. H. Beck, Právo pro obce. Na tomto díle se podíleli rovněž autoři spojení se SMS ČR, resp. se SMS-službami. Čtenáří se v tomto průvodci pro zástupce samospráv mohou seznámit s širokou řadou zajímavých a vysoce relevantních témat.

Zdroj: SMS-služby. Publikace "Právo pro obce". Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/publikace-pravo-pro-obce/ 

POZVÁNKY

 

Kurz: Nový stavební zákon pohledem obcí | Novému stavebnímu zákonu se budeme věnovat ve čtvrtek 7. prosince od 9:00 do 15:00 na akreditovaném kurzu s advokátem Kamilem Jelínkem, který se právě stavebnímu a komunálnímu právu věnuje. Současně působí na Právnické fakultě Masarykovy univerzity. Více informací najdete ZDE.

Zdroj: SMS ČR. Nový stavební zákon pohledem obcí. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/novy-stavebni-zakon-pohledem-obci-3402cs.html

Zveřejnění záměru obce naložit s majetkem a cena převodu | Komentář k ustanovení § 39 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-39-zverejneni-zameru-obce-nalozit-s-majetkem-a-cena-prevodu/ 

Průzkum k odpadovému hospodářství obcí a komplexním pozemkovým úpravám | Prosíme vás o vyplnění dotazníku, který nám poslouží jako vodítko pro nastavení vzdělávacích programů dle potřeb obcí. Dotazníkové šetření je rozděleno do dvou částí. První se věnuje odpadovému hospodářství a druhá komplexním pozemkovým úpravám. Za vyplnění dotazníku a za Váš čas Vám děkujeme. 

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na prosinec 2023:  

Online kurz a webinář zaměřené na klimatické změny, jejich dopady na komunity a posílení resilience vůči těmto změnám a důsledkům. Programy jsou určeny zástupcům obcí, příspěvkových organizací zřizovaných obcemi a NNO.  

Online kurz Voda v obci a krajině 

Kurz je zaměřen na šetrné hospodaření s vodou v krajně i v obci. Probírána budou témata týkající se pitné a odpadních vod, zemědělského půdního fondu, pozemkových úprav, meliorací atd. Opomenuta nebude ani problematika povodní, protipovodňové ochrany atd.

Středa 6. 12. 2023, 9:00 – 13:00  

Čtvrtek 7. 12. 2023, 9:00 – 12:00 

Lektoři: JUDr. Jiří Zicha, Ph.D., Ing. Lubomír Kříž, Ph.D. 

Registrace: www.portalzastupitele.cz  

Webinář na téma ochranných pásem vodních zdrojů 

Voda a vodní zdroje byly vždy jedním z klíčových faktorů ovlivňujících fungování lidských společenství. Nejinak je tomu dnes, kdy navíc žijeme v době stále výraznějších projevů měnícího se klimatu. Česká republika leží na evropském rozvodí, tudíž od nás voda řekami odtéká a jediným „přítokem“ jsou atmosférické srážky. Proto je nezbytné věnovat pozornost promýšlení opatření proti povodním a suchu, ale v neposlední řadě i pro ochranu zdrojů podzemních i povrchových vod. Nezastupitelnou roli v hospodaření s vodou hrají i obce, místní komunity a další lokální i regionální aktéři.

Pondělí 11. 12. 2023, od 15:30  

Lektor: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. 

YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://youtube.com/live/SfouNW6oOsE

Webinář na téma uhlíková stopa odpadů

Pondělí 15. 1. 2024, od 15:30  
Lektor: Ing. Milan Havel
YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://www.youtube.com/watch?v=PTJix0HwlJg

Jak na analýzu odpadového hospodářství obce, to je název dalšího vzdělávacího programu, který připravujeme na leden 2024. Pokud máte zájem o tuto analýzu ve vaší obci a zúčastníte se programu, prosím napište nám na mail: mattyasovska@smscr.cz. Lektor si dopředu připraví data pro zúčastněné obce a podrobně je s vámi rozebere.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 
Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

HOŘKÁ TEČKA

 

Regulovaná část ceny elektřiny od ledna zdraží o tisíce ročně | Lidé příští rok zaplatí za elektřinu při průměrné spotřebě tři megawatthodiny o necelé čtyři tisíce korun navíc. Konečné rozhodnutí o regulované části ve čtvrtek 30. listopadu v poledne oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ). Ti, kdo elektřinou i topí, si připlatí ještě víc.

Zdroj: Novinky. Potvrzeno. Regulovaná část ceny elektřiny lidem od ledna zdraží o tisíce ročně. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/ekonomika-potvrzeno-regulovana-cast-ceny-elektriny-lidem-od-ledna-zdrazi-o-tisice-rocne-40452521#utm_content=ribbonnews&utm_term=er%C3%BA&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.czZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení