Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

LEGISLATIVA
 

Návrh novely stavebního zákona předpokládá zrušení 244 stavebních úřadů | Řada obcí netají zklamání z navrhované centralizace veřejné správy v oblasti stavebnictví. Za negativní důsledky těchto organizačních změn považují především vzdálení úřadů od občanů, riziko menšího ohledu státních úředníků na místní poměry a zvyklosti, či snížení kvality komunikace mezi stavebními úřady a obcemi. Navzdory některým pozitivním změnám ve stavebním zákoně, jako např. zachování smíšeného modelu a zastavení vzniku Nejvyššího stavebního úřadu, nepovažuje SMS ČR rušení takto velkého počtu úřadů za vhodné a jako kompromis uvádí zachování alespoň 450 stavebních úřadů z dosavadních 615, tedy těch v obcích II. a III. typu. V této souvislosti se omlouváme za nepřesnost v předchozím vydání Starostova infoservisu, kdy jsme informovali o výsledném počtu 317 stavebních úřadů: správný údaj je 371. 

Zdroj: Seznam Zprávy. Sprcha pro 244 starostů. Přehled všech obcí, které přijdou o stavební úřad. Dostupné z: https://www.seznamzpravy.cz/clanek/domaci-politika-sprcha-pro-244-starostu-prehled-vsech-obci-ktere-prijdou-o-stavebni-urad-198255 

„Zelené razítko“ má zajistit zrychlení a zjednodušení stavebního řízení |Jednotné enviromentální stanovisko má nahradit dílčí procesy, kterými se úřady z hlediska veřejného zájmu vyjadřují ke stavebním záměrům. Jednotné závazné stanovisko podle předkladatelů návrhu zajistí vyšší míru koordinovanosti úřadů, které mají v působnosti ochranu dílčích složek životního prostředí na základě až devíti různých zákonů.

Zdroj: Hospodářské noviny, č. 073. Konec obíhání úřadů. K povolení stavby bude stačit jedno zelené razítko

Sankce proti Rusku v oblasti veřejných zakázek | Evropský Parlament a Rada vydaly nařízení, které všem veřejným zadavatelům zakazuje zadat či plnit veřejné zakázky: ruským státním příslušníkům, fyzickým či právnickým osobám, subjektům či orgánům se sídlem v Rusku, právnickým osobám, subjektům nebo orgánům, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a), nebo dodavatelům jednajícím jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b), přičemž výše uvedené ustanovení se vztahuje i na poddodavatele, pokud hodnota poddodávky představuje více než 10 % hodnoty zakázky. Michaela Jelínková z týmu SMS-služeb v reakci na to upozorňuje, že Nařízení bylo vydáno 9. dubna, a to s okamžitou účinností. Veřejní zadavatelé jsou tak povinni se jím řídit již v tuto chvíli.

Zdroj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32022R0576&qid=1650312623058&from=en (str. 8)

Připravuje se zákon k přísnější regulaci dezinformací | Podobou nové legislativy se zabývají ministerstva vnitra i spravedlnosti. Primárním řešením je podle zmocněnce pro oblast médií a dezinformací Michala Klímy podpora gramotnosti v oblasti vyhledávání a hodnocení informačních zdrojů následovaná vyvracením nepravdivých informací, represe má být až finální nástroj.

Zdroj: Novinky. Chystá se zákon k potírání dezinformací. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/chysta-se-zakon-k-potirani-dezinformaci-40393542 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

MMR spouští program pro obce a kraje na rekonstrukci bydlení pro uprchlíky |Program Ukrajina spustilo ministerstvo ve čtvrtek 14. 4. 2022. Ten míří na podporu rekonstrukce nyní neobyvatelných objektů pro účely střednědobého ubytování uprchlíků. K získání dotace má z hlediska povolování stačit čestné prohlášení o tom, že věc se projednává se stavebním úřadem. Po krizi zůstanou opravené byty a domy ve vlastnictví samospráv. Žádosti lze podávat již po Velikonocích, a to do 30. 5. 2022. V případě vyčerpání alokace si MMR vyhrazuje právo změnit termín pro ukončení příjmu žádostí, nejdříve však ke dni 20. 5. 2022 ve 12:00.

Zdroj: MMR. Bartoš: Spouštíme program pro obce a kraje na rekonstrukce bytů a budov pro uprchlíky z Ukrajiny. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-spoustime-program-pro-obce-a-kraje-na-rekon; https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-bydleni/ukrajina-rozsireni-ubytovacich-kapacit 

IROP vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro období 2021–2027 | V nich se budoucí žadatelé dozvědí o tom, jak bude žádost o dotaci hodnocena či jak budou nastaveny požadavky a pravidla realizace a udržitelnosti projektů. Na tento dokument budou navazovat specifická pravidla pro jednotlivé výzvy. Aktuální informace budou představeny na sérii akcí IROP TOUR, které budou probíhat od poloviny dubna do poloviny května. Vyhlášení prvních výzev se přepokládá v polovině roku 2022.

Zdroj: MMR. IROP vydal Obecná pravidla pro žadatele a příjemce pro nové období 2021 – 2027. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/irop-vydal-obecna-pravidla-pro-zadatele-a-prijemce

Metodika pro zřizovatele k odměňování ředitelek a ředitelů škol | MŠMT zveřejnilo metodiku s doporučenými postupy pro efektivní a objektivní hodnocení kvality práce ředitele. Smyslem je pomoci zejména menším zřizovatelům nastavit si své vnitřní předpisy tak, aby podpořily profesionalitu ředitele a tím i kvalitu vzdělávání a školských služeb. 

Zdroj: edu.cz. Odměňování ředitelek a ředitelů škol – metodika pro zřizovatele. Dostupné z: https://www.edu.cz/metodika-pro-zrizovatele-o-odmenovani-reditelek-a-reditelu-skol/ 

Uprchlická krize za 54 miliard. Migrační vlna se stabilizuje | Do Česka dorazilo již více než 300 tisíc uprchlíků. Ministr vnitra předložil strategický dokument s plánem, jak přizpůsobit český systém zdravotnictví či školství, jak toto téma komunikovat a zvládnout práci s daty. Podle Rakušana se příliv uprchlíků již zpomalil, ba možná i zastavil a dostáváme se do fáze, kdy je potřeba začít realizovat dlouhodobá řešení. 

Zdroj: Novinky. Krize bude stát 54 miliard. Česko už opouští víc uprchlíků, než kolik přijíždí. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/tiskova-konference-po-jednani-vlady-40393820 

LETEM SVĚTEM

 

O současném stavu české železnice | Odborné setkání o stavu české železnice, nových výzvách, bezpečnosti, řešení a budoucnosti proběhlo ve středu 13. dubna. Své názory a postřehy zde sdíleli zástupci soukromého i veřejného sektoru z oblasti železniční dopravy. Záznam jednání je k dostupný z odkazu.

Zdroj: Novinky; ČTK. Setkání odborníků ke stavu české železnice. Dostupné z: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/setkani-odborniku-ke-stavu-ceske-zeleznice-40393784 
 
Reflexní pásky v obcích zabraly, umírá méně chodců | Pozitivní trend z hlediska prevence v dopravě je zaznamenáván od novely zákona o provozu na komunikacích z roku 2016. V rámci kampaně „Je čas zazářit“, kterou pořádá SMS ČR a Česká kancelář pojistitelů, byly distribuovány tubusy s reflexními terčíky již do 700 obcí. 
 
Zdroj: Deník. Umírá méně chodců. Reflexní pásky zabraly, obce je rozdávají zdarmaDostupné z: https://rychnovsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/chodci-nehody-reflexni-prvky.html 

POZVÁNKA NA WEBINÁŘE

 

SMS-seminář: program květnových a červnových webinářů zveřejněn | SMS-služby připravily 11 nových on-line seminářů v rámci nového vzdělávacího projektu „SMS-seminář: o školství nejen pro školy“ pro představitele škol, zástupce zřizovatelů a všechny zájemce o oblast školství. Termíny jsou již vypsány a program je k dispozici na přiloženém odkaze.

Zdroj: SMS. SMS-seminář – o školství nejen pro školy. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/nabidka-sluzeb/SMS-seminar/

 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení