Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

LEGISLATIVA
 

Novela zákona o svobodném přístupu k informacím | Počátkem roku nabyla účinnosti novela zákona o svobodném přístupu k informacím, jež přinesla výslovnou možnost odmítnout šikanózní žádosti o informace nebo možnost odmítnout žádost o informace v případě, že povinný subjekt informaci nemá a nemá zákonnou povinnost ji mít. Nově došlo také k úpravě pravidel ohledně informování o příjmech fyzických osob. Více info k novele zde.

Zdroj: Petr Halada, SMS ČR

Novela zeměměřičského zákona | Zeměměřičský úřad, který spravuje státní mapy a databázové údaje, zřejmě bude tyto informace poskytovat bezplatně jako otevřená data. Omezený přístup k nim bude pouze kvůli ochraně kritické infrastruktury podle krizového zákona. Změnu přinese vládní novela zeměměřičského zákona, kterou schválila Sněmovna ve středu 25. ledna. 

Zdroj: ČTK. Zeměměřičský úřad zřejmě bude dávat státní mapy bezplatně jako otevřená data. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zememericsky-urad-zrejme-bude-davat-statni-mapy-bezplatne-jako-otevrena-data/2316292

Sněmovna podpořila zrušení desítky tisíc nadbytečných předpisů | Zrušit více než 10.000 zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou sice většinou formálně platné, ale už nepoužívané, má návrh zákona, který minulý týden v úvodním kole podpořila Sněmovna. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna podpořila zrušení desítky tisíc nadbytečných předpisů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-podporila-zruseni-desitky-tisic-nadbytecnych-predpisu/2316136

Senát chce zbavit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu | Senát chce zbavit obce povinnosti zpracovávat plány rozvoje sportu. Horní parlamentní komora chce zároveň omezit pravomoci Národního rozhodčího soudu pro sport, který by měla podle poslanecké novely vytvořit Národní sportovní agentura. Senátoři tyto úpravy schválili ve středu 25. ledna.

Zdroj: ČTK. Senát chce omezit pravomoce Národního rozhodčího soudu pro sport. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-chce-omezit-pravomoce-narodniho-rozhodciho-soudu-pro-sport/2316499

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Dotační výzva MF na podporu materiálně technické základny v regionálním školství | Ministerstvo financí vyzývá k předkládání žádostí o dotace v roce 2023 z podprogramu 298D2320 Podpora obnovy a rozvoje materiálně technické základny regionálního školství v působnosti obcí. Více informací o výzvě najdete zde. V případě zájmu o administraci žádosti se neváhejte obrátit na náš dotační servis na adrese dotace@smscr.cz.

Zdroj: MF. Program 29823 - Podpora rozvoje a obnovy obecní infrastruktury a občanského vybavení. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/podpora-z-narodnich-zdroju/programy-a-dotace-kapitoly-vps/program-29823

Vláda schválila návrh milostivého léta na dluhy na sociálních odvodech | Živnostníci, drobní zaměstnavatelé i firmy, které mají dluhy na sociálních odvodech, by mohli letos od začátku července do konce listopadu dostat šanci na jejich snadnější srovnání. Nový zákon s úpravou dalšího kola milostivého léta schválila ve středu 25. ledna vláda. 

Zdroj: ČTK. Vláda schválila návrh milostivého léta na dluhy na sociálních odvodech. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvalila-navrh-milostiveho-leta-na-dluhy-na-socialnich-odvodech/2314465; MPSV. Pojistné milostivé léto: Dlužníci na sociálním pojištění dostanou šanci se vyhnout penále i exekucím. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/-/pojistne-milostive-leto-dluznici-na-socialnim-pojisteni-dostanou-sanci-se-vyhnout-penale-i-exekucim

Ministr Bartoš jednal o sociálně vyloučených komunitách | O fungování Agentury pro sociální začleňování i o řešení sociálního vyloučení Romů nejen v hospodářsky postižených regionech hovořil místopředseda vlády pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny Lucií Fukovou.

Zdroj: MMR. MMR: Bartoš jednal s vládní zmocněnkyní pro záležitosti romské menšiny o sociálně vyloučených komunitách. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-bartos-jednal-s-vladni-zmocnenkyni-pro-zalezit

Vyjádření Ivana Bartoše k novele zákona o veřejných zakázkách | Vicepremiér pro digitalizaci a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš chystá pozměňovací návrh k novele o zadávání veřejných zakázek. Návrh vzbudil obavy ve Svazu průmyslu a dopravy. Ten je vyjádřil formou dopisu poslancům. 

Zdroj: MMR. Vyjádření vicepremiéra pro digitalizaci Ivana Bartoše k novele zákona o veřejných zakázkách. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/vyjadreni-vicepremiera-pro-digitalizaci-ivana-bart

MŽP navýšilo alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun | Program Nová zelená úsporám Light se u seniorů a domácností s nižšími příjmy těší velkému zájmu. Za první dva týdny od spuštění příjmu žádostí jsou vyčerpány dvě třetiny finančních prostředků. Ministr životního prostředí proto ve čtvrtek 26. ledna oznámil zdvojnásobení alokace na 3 miliardy korun.

Zdroj: MŽP. Navyšujeme alokaci v NZÚ Light na tři miliardy korun, první domácnosti už mají peníze na účtech. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230126-Navysujeme-alokaci-v-NZU-Light-na-tri-miliardy-korun-prvni-domacnosti-uz-maji-penize-na-uctech; ČTK. Suma na úspory energií pro domácnosti s nízkými příjmy se zdvojnásobí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/suma-na-uspory-energii-pro-domacnosti-s-nizkymi-prijmy-se-zdvojnasobi/2316955

LETEM SVĚTEM

 

SMS ČR požaduje zjednodušení finančních kontrol ve veřejné správě | Opakované kontroly stejných činností, rozdílný výklad právních předpisů jednotlivých kontrolních orgánů, lpění na dodržování formálních pravidel bez ohledu na jejich smysl a účel. To jsou jen některé z problémů, které trápí obce při kontrolní činnosti státu.

Zdroj: SMS ČR. SMS ČR požaduje zjednodušení finančních kontrol ve veřejné správě. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/sms-cr-pozaduje-zjednoduseni-financnich-kontrol-ve-verejne-sprave-3171cs.html

Co je potřeba pro umístění, povolení a kolaudaci solárních panelů (FVE) | V minulém týdnu byla prezidentem republiky podepsána novela energetického zákona (sněmovní tisk 313). Tato novela mění přístup k umístění, povolení a kolaudaci solárních panelů do 50 KW. Ministerstvo pro místní rozvoj připravilo z toho důvodu přehlednou metodickou pomůcku.

Zdroj: SMS ČR. Co je potřeba pro umístění, povolení a kolaudaci solárních panelů (FVE). Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/energetika/energeticka-sobestacnost-obci/co-je-potreba-pro-umisteni-povoleni-a-kolaudaci-solarnich-panelu-fve-3172cs.html

Malé obce ve Šluknovském výběžku zavádějí společný energetický management | Energetika se dostává mezi top 5 priorit v uvažování každé obce. Prvním krokem k jejímu řešení musí být zavedení dobrého systému hospodaření s energiemi, kterému se říká „energetický management". V optimálním případě pro více obcí najednou.

Zdroj: OBEC 2030. Malé obce ve Šluknovském výběžku zavádějí společný energetický management. Dostupné z: https://obec2030.cz/komunitni-energetika/spolecny-energeticky-management/

Obce z Pošumaví chtěly vyřadit z lokalit pro jaderné úložiště, MPO nesouhlasí | Obce z Pošumaví požádaly ministra průmyslu Jozefa Síkelu, aby byla lokalita Březový potok vyřazena ze čtyř zvažovaných území v ČR pro vybudování úložiště radioaktivních odpadů. MPO po doporučení odborníků ale nadále podporuje průzkumné práce ve všech čtyřech lokalitách.

Zdroj: ČTK. Obce z Pošumaví chtěly vyřadit z lokalit pro jaderné úložiště, MPO nesouhlasí. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/obce-z-posumavi-chtely-vyradit-z-lokalit-pro-jaderne-uloziste-mpo-nesouhlasi/2315343

V závěru roku rostla důvěra ve vládu, poslance i prezidenta | Vláda, Sněmovna i prezident zaznamenali na přelomu loňského a letošního roku nárůst důvěry obyvatel Česka. Stále jim ale věří méně než 40 procent lidí. Nejvíce lidí - kolem 70 procent - věří nadále starostům a obecním zastupitelům.

Zdroj: ČTK. Průzkum: V závěru roku rostla důvěra ve vládu, poslance i prezidenta. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pruzkum-v-zaveru-roku-rostla-duvera-ve-vladu-poslance-i-prezidenta/2314293

Snížení odměny uvolněného místostarosty | Je možné na základě žádosti nebo prohlášení uvolněného místostarosty snížit výši odměny za jeho funkci, která je dána nařízením vlády č. 318/2017 Sb. nebo je bezpodmínečně tato výše odměny neměnná a nelze s ní nijak manipulovat?

Zdroj: DVS. Snížení odměny uvolněného místostarosty. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6882419

pozvánky

 

Webinář o zápisech a zveřejňování informací ze zastupitelstva | Zveme vás v tomto roce poprvé na další díl webináře ze série GDPR prakticky, tentokrát s názvem Orgány obcí a jejich jednání a práva zastupitelů z pohledu ochrany osobních údajů. Dostáváte žádosti na poskytnutí zápisů z jednání orgánů obcí, nebo se opoziční zastupitel domáhá informací, které obsahují značné množství osobních údajů třetí osoby? V rámci webináře shrneme základní pravidla jednání orgánů obcí z pohledu ochrany osobních údajů, kdy a jak je možné zasedání nahrávat nebo jak správně poskytovat zápisy. Zaměříme se také na otázku práva zastupitele na informace. Kdy: úterý 31. 1. 2023 od 14 hodin. Kde: meet.google.com/sve-nbso-xwy. Webinář je zdarma.

Zákon o obcích: paragraf za paragrafem | Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní porady SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

Zdroj: SMS-služby. Zákon o obcích: paragraf za paragrafem. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/

57. DMO se zaměří na financování obecních projektů | Další ročník Dnů malých obcí (57. DMO) se bude konat v termínech 28. 3 2023 na Výstavišti Flora Olomouc a 4. 4. 2023 v O2 Universu v Praze, shodně od 9 hodin. Mezi taháky pro starosty a starostky bude patřit především problematika financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů.

Zdroj: SMS ČR. 57. DMO se zaměří na financování obecních projektů. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/57-dmo-se-zameri-na-financovani-obecnich-projektu-3148cs.html

SLADKÁ TEČKA

 

Lyžaři zvedli voličskou účast v některých horských obcích vysoko nad sto procent | Lyžaři zvedli volební účast v řadě horských obcí už v pátek večer vysoko nad 100 %. Například v Ostružné na Jesenicku mají 357 vlastních voličů, hlasovací lístek tu už ale odevzdalo přes 570 lidí. Podobné to je v Branné na Šumpersku, Bedřichově v Jizerských horách, Modravě na Šumavě nebo Peci pod Sněžkou.

Zdroj: Lyžaři zvedli voličskou účast v některých horských obcích vysoko nad sto procent. Dostupné z: https://www.idnes.cz/volby/prezidentske-volby-2023-pavel-babis-horska-strediska-lyzari-ucast.A230128_131427_volby_tbr


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení