Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


V KRÁTKÉM DOTAZNÍKU SE VÁS PTÁME 
NA DOTAČNÍ PORADNU SMS ČR A DOTAČNÍ MODUL

 

SMS ČR se zajímá o zkušenosti členských obcí s Dotační poradnou SMS ČR a Dotačním modulem. Vyplnit jej můžete na tomto odkazu. Děkujeme!

OBCÍM INFORMACE NECHYBÍ: SMS ČR REAGUJE NA NEPRAVDIVÉ VYJÁDŘENÍ MINISTRA HLADÍKA

 

Obcím informace nechybí. Proto podporují třídění, a ne zálohování | V tiskové zprávě jsme se ohradili vůči tvrzení ministra životního prostředí Petra Hladíka, který uvedl, že proti povinnému zálohování nápojových plechovek a PET lahví vystupuje „především odpadářská lobby a někteří starostové, především ti, kteří nemají všechny informace a jsou ovlivněni nepravdami". V situaci, kdy se proti povinnému zálohování sešlo několik stovek zamítavých stanovisek od desítek připomínkových míst, považuje SMS ČR taková vyjádření za zcela mimo realitu a až účelově zavádějící. Celá TZ i s důvody, proč dává smysl posílit stávající systém a nezavádět povinné zálohování, je na našem webu zde.

Zdroj: SMS ČR. REAKCE NA NEPRAVDIVÉ VYJÁDŘENÍ MINISTRA HLADÍKA: OBCÍM INFORMACE NECHYBÍ. PROTO PODPORUJÍ TŘÍDĚNÍ, A NE ZÁLOHOVÁNÍ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/tiskove-zpravy/reakce-na-nepravdive-vyjadreni-ministra-hladika-obcim-informace-nechybi-proto-podporuji-trideni-a-ne-zalohovani-3589cs.html

LEGISLATIVA

 

Aplikace eDoklady byla spuštěna, pro obce je její používání zatím dobrovolné | V sobotu 20. 1. vstoupila v účinnost novela zákona o právu na digitální služby, která zavádí digitální stejnopisy průkazů, tzv. eDoklady. V návaznosti na to byla spuštěna příslušná mobilní aplikace. Orgány obcí mohou již nyní umožnit prokazování eDokladem v rámci proklientského přístupu k adresátům veřejné správy, povinnost na ně však dopadne až později.

Zdroj: SMS ČR. Aplikace eDoklady byla spuštěna, pro obce je její používání zatím dobrovolné. Dostupné z: https://www.smscr.cz/legislativa/verejna-sprava/digitalizace-verejne-spravy/aplikace-edoklady-byla-spustena-pro-obce-je-zatim-jeji-pouzivani-dobrovolne-3588cs.html

Opozice neprosadila mimořádnou schůzi k RUD | Opozičnímu hnutí ANO se nepodařilo prosadit mimořádné jednání Sněmovny k šestici krajských novel zákona o rozpočtovém určení daní. Proti konání schůze se vyslovil ministr financí Zbyněk Stanjura s tím, že o novém nastavení pravidel nyní jedná s Asociací krajů.

Zdroj: ČTK. Opozice neprosadila mimořádnou schůzi k rozpočtovému určení daní. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/opozice-neprosadila-mimoradnou-schuzi-k-rozpoctovemu-urceni-dani/2470861

Volby do Evropského parlamentu proběhnou 7. a 8. června | Prezident Petr Pavel vyhlásil termín letošních voleb do Evropského parlamentu na pátek 7. a sobotu 8. června. V tiskové zprávě o tom informoval odbor komunikace Hradu.

Zdroj: ČTK. Prezident Pavel vyhlásil termín voleb do Evropského parlamentu na 7. a 8. června. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/prezident-pavel-vyhlasil-termin-voleb-do-evropskeho-parlamentu-na-7-a-8-cervna/2471164

Sněmovna podpořila korespondenční volbu, podle některých poslanců skončí návrh u ÚS | Ve čtvrtek 25. ledna v úvodním kole projednávání podpořila Sněmovna koaliční návrh, který má umožnit korespondenční hlasování při volbách pro Čechy žijící v zahraničí. Vládnímu táboru se to zdařilo až šestý jednací den. Zavedení korespondenční volby patrně skončí u Ústavního soudu.

Zdroj: ČTK. Sněmovna podpořila novelu o korespondenční volbě. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/snemovna-podporila-novelu-o-korespondencni-volbe/2469290; Korespondenční volba skončí u ÚS, shodli se Fiala a Michálek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/korespondencni-volba-skonci-u-us-shodli-se-fiala-a-michalek/2468635

Sněmovna schválila nový zákon o zbraních | Sněmovna schválila nový zákon o zbraních a střelivu, který ukládá prodejcům zbraní hlásit podezřelé obchody, umožňuje zabavit zbraně kvůli bezpečnostnímu riziku nebo zkracuje lhůtu pro lékařské prohlídky držitelů zbraní. 

Zdroj: ČTK. Sněmovna schválila nový zákon o zbraních, zachovává právo vlastnit zbraň. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-snemovna-schvalila-novy-zakon-o-zbranich-zachovava-pravo-vlastnit-zbran/2470959

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Bek se shodl s odboráři a školskými asociacemi na financování učitelů ZŠ | MŠMT se dohodlo s odbory a zástupci školských asociací na dohodě ohledně maximálního počtu hodin výuky financovaných ze státního rozpočtu pro základní školy. Jednání se zúčastnilo také SMS ČR, které usilovalo o co nejmenší dopad na školy zřizované jeho členskými obcemi. Dohodnuto bylo snížení na 95 procent stávajícího maxima učitelských úvazků pro ZŠ. Malotřídní školy, které mají dvě třídy, budou mít výjimku a zachovají si současné maximum. 

Zdroj: Novinky.cz. Ministr Bek se shodl s odboráři a školskými asociacemi na financování učitelů v ZŠ. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-ministr-bek-se-shodl-s-odborari-a-skolskymi-asociacemi-na-financovani-ucitelu-v-zs-40458569

MŽP vypořádává připomínky k novele zákona o obalech | Ministerstvo životního prostředí přijalo více než 700 připomínek k návrhu novely o zálohování, která má zavést zálohování nápojových obalů. Vypořádání jednotlivých připomínek zabere přibližně měsíc.

Zdroj: MŽP. MŽP vypořádává na sedm stovek připomínek k návrhu novely zákona o obalech, aby ji mohlo předložit vládě. Podle posledních průzkumů zálohování podporuje více než 80 % populace. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20240125_MZP-vyporadava-na-sedm-stovek-pripominek-k-navrhu-novely-zakona-o-obalech-aby-ji-mohlo-predlozit-vlade-Podle-poslednich-pruzkumu-zalohovani-podporuje-vice-nez-80-populace

Podpoříme spojování malých škol pod jednoho ředitele, říká náměstek ministra školství Jiří Nantl | V ČR je rekordní počet malotřídek a celkem 20 % z celkového počtu škol je takzvaně podlimitních, tudíž nemají předepsaný minimální počet žáků. Jak roztříštěnou školskou soustavu propojit? Podle mnohých by to zlepšilo i kvalitu výuky.

Zdroj: EDUin.cz. Podpoříme spojování malých škol pod jednoho ředitele, říká náměstek ministra školství Jiří Nantl. Dostupné z: https://www.eduin.cz/clanky/podporime-spojovani-malych-skol-pod-jednoho-reditele-rika-namestek-ministra-skolstvi-jiri-nantl/ 

NKÚ kritizuje projekty Ministerstva vnitra na modernizaci veřejné správy | Celkem 200 milionů korun, které vydalo Ministerstvo vnitra od roku 2009 na tři projekty modernizace veřejné správy, k její modernizaci podle NKÚ nevedlo. Ministerstvu vnitra se nepodařilo dokončit plánovanou reformu veřejné správy, která měla zpřehlednit, zjednodušit a zrychlit činnosti jednotlivých úřadů. Nedošlo k zamýšlenému snížení nákladů ani poklesu administrativní zátěže občanů. MV se proti zjištěním ohradilo v tiskové zprávě.

Zdroj: NKÚ. Projekty MV za 200 mil. Kč k modernizaci veřejné správy nevedly: úřady práci nezjednodušily, občané jim stále musí hlásit i to, co stát už dávno ví. Dostupné z: https://www.nku.cz/cz/pro-media/tiskove-zpravy/projekty-mv-za-200-mil--kc-k-modernizaci-verejne-spravy-nevedly:-urady-praci-nezjednodusily--obcane-jim-stale-musi-hlasit-i-to--co-stat-uz-davno-vi-id13703/; MVČR. Ministerstvo vnitra nesouhlasí se závěry NKÚ týkajícími se modernizace veřejné správy. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/zpravodajstvi-ministerstvo-vnitra-nesouhlasi-se-zavery-nku-tykajicimi-se-modernizace-verejne-spravy.aspx

Vláda se zabývá navýšením rozpočtu školství | Vláda se zabývá navýšením rozpočtu školství. O financích budou mít školy jasno na začátku února. Podle ministra školství Beka jeho resort dostane slíbené čtyři miliardy korun, o další sumě se jedná. 

Zdroj: ČTK. Bek: Vláda se bude v příštích 14 dnech zabývat navýšením rozpočtu školství. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-bek-vlada-se-bude-v-pristich-14-dnech-zabyvat-navysenim-rozpoctu-skolstvi/2467756

Dotace na podporu budování dětských skupin | Již od června loňského roku mohou obce žádat o dotace na podporu dětských skupin z NPO. Z dotace je hrazeno až 100 % nákladů, a to včetně těch na pořízení pozemků. Celková alokace činí 3 miliardy korun. Více informací najdete zde.

Zdroj: MPSV. Výzva č. 31_22_045 Budování kapacit dětských skupin dle zákona č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů – veřejný sektor. Dostupné z: https://www.mpsv.cz/web/cz/vyzva-c.-31_22_045-budovani-kapacit-detskych-skupin-dle-zakona-c.-247/2014-sb.-o-poskytovani-sluzby-pece-o-dite-v-detske-skupine-a-o-zmene-souvisejicich-zakonu-verejny-sektor

LETEM SVĚTEM

 

OBEC 2030 a Michal Svoboda v prestižní publikaci | Renomovaný web o byznysu a udržitelnosti Ekonews.cz vydal e-book s top 7 rozhovory uplynulého roku. Máme radost, že se mezi ně zařadil i Michal Svoboda, manažer projektu OBEC 2030. Tato platforma našeho sdružení díky Michalově know-how a mnohaletým zkušenostem pomáhá obcím po celé ČR zefektivnit nakládání s energiemi a neztratit se na cestě k energetické soběstačnosti. Více se dočtete zde.

Zdroj: SMS ČR. OBEC 2030 A MICHAL SVOBODA JSOU MEZI NEJINSPIRATIVNĚJŠÍMI ROZHOVORY ROKU 2023 V PRESTIŽNÍ PUBLIKACI. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/obec-2030-a-michal-svoboda-jsou-mezi-nejinspirativnejsimi-rozhovory-roku-2023-v-prestizni-publikaci-3586cs.html

Pozor, poplatek za ověření podpisu činí nově 50 Kč! | Dne 1. 1. 2024 nabyla účinnosti část vládní novely zákona o matrikách a souvisejících zákonů. Došlo tak ke zvýšení sazby správního poplatku za provedení úkonu legalizace (tj. ověření pravosti podpisu) nebo otisku razítka na dokumentu nebo na jeho stejnopisu. Výše správního poplatku za legalizaci tak nově činí 50 Kč za každý legalizovaný podpis. 

Zdroj: Legislativní okénko: SMS-služby. Pozor, poplatek za ověření podpisu činí nově 50 Kč!. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/pozor-poplatek-za-overeni-podpisu-cini-nove-50-kc/

Obecní byt a jak je to s nájemní smlouvou po zemřelém? | Dotaz: Zemřela nám nájemkyně obecního bytu, která měla nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. V bytě s ní poslední měsíce bydlel vnuk. Vnuk by měl o pronájem bytu zájem i nadále. Chtěla bych se zeptat, jak máme postupovat dále. Nevíme, zda tato smlouva přechází do dědického řízení. Je možné uzavřít s vnukem smlouvu na dobu určitou tak, jako je tomu u všech ostatních nájemních smluv obce?

Zdroj: Střípky z právní porady: SMSka 01/24. s. 2. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=c07a3aeb|836&inline=1

Bavorská obec si pořídila rychlostní radar za 100 tisíc eur. Za jedenáct dní měla investici zpátky | Poměrně spolehlivý automat na peníze si pořídila bavorská obec Kirchseeon - obyčejný radar na měření rychlosti projíždějících aut. Investice činila 100 tisíc eur (asi 2,5 mil. Kč) a po instalaci trvalo pouhých jedenáct dní, kdy se vynaložené prostředky vrátily.

Zdroj: Novinky.cz. Bavorská obec si pořídila rychlostní radar za 100 tisíc eur. Za jedenáct dní měla investici zpátky. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-bavorska-obec-si-poridila-rychlostni-radar-za-100-tisic-eur-za-jedenact-dni-mela-investici-zpatky-40458129

Přechod na zelenou ekonomiku v Česku vyjde na biliony korun | Přechod na zelenou ekonomiku v Česku, tedy posilování udržitelného rozvoje a snižování environmentálních rizik, vyjde do roku 2030 podle expertních studií na jeden bilion korun, do roku 2050 pak na více než tři biliony korun. Podle Národní ekonomické rady vlády půjde v souvislosti s posilováním zelené ekonomiky ve světě o největší převedení kapitálu na novou agendu od druhé světové války.

Zdroj: ČTK. NERV: Přechod na zelenou ekonomiku v Česku vyjde na biliony korun. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nerv-prechod-na-zelenou-ekonomiku-v-cesku-vyjde-na-biliony-korun/2470030

POZVÁNKY

 

Spolupráce obcí | Komentář k ustanovení § 46 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna loňského roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-46-spoluprace-obci/ 

Autorská práva jednoduše v roce 2024 | S ceníkem služby Autorská práva jednoduše na letošní rok se můžete seznámit na webu SMS ČR. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí je možné provádět v Autorskoprávním modulu SMS ČR. V pondělí 15. ledna také proběhl webinář, jehož záznam je k dispozici.

Zdroj: SMS ČR. Autorská práva jednoduše v roce 2024. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/autorska-prava-jednoduse-v-roce-2024-3551cs.html

První letošní webinář GDPR prakticky už zítra! | V úterý 30. ledna ve 13 hodin proběhne letošní první díl série GDPR prakticky, který je exkluzivně určený klientům pověřenců SMS-služby, tentokrát s názvem Ochrana osobních údajů a práva jejich subjektů – informace, námitky, stížnosti na ÚOOÚ. Když se blížil začátek účinnosti GDPR, panovala obava, že fyzické osoby začnou ve velké míře využívat svých práv, které jim evropské nařízení o ochraně osobních údajů přiznává. To se nestalo, ale jak už to tak bývá, čas vše mění a my pozorujeme větší zájem o uplatnění práv vůči správcům osobních údajů – obcím, i školám. V tomto díle GDPR prakticky vysvětlíme, co je informační povinnost správce, jaká práva má a jak je může fyzická osoba uplatnit, a jaké jsou naše zkušenosti s Úřadem pro ochranu osobních údajů při řešení různých kauz. Odkaz pro připojení vám zašlou vaši pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

Po škole s Evou Janečkovou se blíží | Ve středu 31. ledna od 14 hodin zveme především školy (zajímavost ale nemusí postrádat ani pro jejich zřizovatele) na webinář z cyklu Po škole s Evou Janečkovou, který nese název Novinky ve školské legislativě. Webinářem vás provede odbornice na školské právo Eva Janečková, která vás seznámí s řadou novel, které připravilo MŠMT a které se týkají nejen zákona o pedagogických pracovnících nebo školského zákona, ale také prováděcích vyhlášek. Některé novely již nabyly účinnosti (zákon o pedagogických pracovnících, školský zákon), další na ni teprve čekají. Odkaz pro připojení  k webináři, který je pro klienty pověřenců SMS-služby zdarma, vám zašlou právě vaši pověřenci pro ochranu osobních údajů. 

Celostátní konference SMS ČR 2024 | Známe termín naší letošní celostátní konference, na kterou vás srdečně zveme. Rezervujte si prosím termín 10. a 11. října 2024. Místo konání brzy upřesníme. Při posledním setkání ve Zlíně se nás sešlo přes 400 a ohlasy byly veskrze pozitivní (konferenci si můžete připomenout zde). Je to pro nás závazek udělat pro vás letošní konferenci ještě poutavější. Budeme se těšit na viděnou.

Zdroj: SMS ČR

Hospodaření s prostředky rozpočtu obce | Komentář k ustanovení § 44 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od loňského ledna vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-44-hospodareni-s-prostredky-rozpoctu-obce/  

29. kongres Samoška |  Ve dnech 30. a 31. ledna proběhne v Olomouci v hotelu Clarion Kongres Samoška. Hlavním tématem letošního ročníku je Automatizace a digitalizace obchodu, akce se zaměří mimo jiné na zkušenosti s provozem automatizovaných prodejen, které zavádějí i některé obce jako krok k udržení obchodu a potravinové obslužnosti obyvatel. Více o akci se dozvíte ZDE.

Zdroj: Samočka kongres. Dostupné z: https://www.samoska-kongres.cz/o-akci/

Má vlast cestami proměn | Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní. Přihlaste svou proměnu do 16. ročníku výstavy, který bude zahájen v červnu 2024. 

Zdroj: SMS ČR. MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ma-vlast-cestami-promen-pribehy-domova-3574cs.html

Žít krajinou | Státní pozemkový úřad oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s ČZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení