Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

UMÍTE POUŽÍVAT NAŠI KALKULAČKU RUD?

 

Umíte používat naši kalkulačku RUD, která spočítá daňové výnosy obce v roce 2024? | Těší nás, že nejnavštěvovanější stránkou na webu smscr.cz je momentálně kalkulačka RUD, která umí snadno spočítat daňové výnosy obce v roce 2024. Pozitivní ohlasy na tento manuál potěšily i bývalého místopředsedu SMS ČR Jana Sedláčka, který je autorem této vychytávky. Mnozí se ale také ptáte, jak kalkulačka funguje. Právě proto vznikl návod na její použití, který rovněž najdete na webových stránkách SMS ČR.

„Chtěl jsem hlavně popsat veškerou funkčnost kalkulačky. Každý rok přidáváme novou. Letos jsou to grafy a trendy. Na příští rok mám už vymyšlené další novinky," vzkazuje autor nápadu.

Kalkulačku RUD i s návodem najdete ZDE.

 

LEGISLATIVA

 

Nemovitosti s neznámým vlastníkem od ledna připadnou státu, poté je mohou získat obce | Opuštěné pozemky, domy či hrobky od ledna připadnou státu, upozorňuje ombudsman na změnu. Končí totiž desetileté přechodné období, kdy se o opuštěné nemovitosti mohli přihlásit majitelé. V některých případech doufají obce, že vzápětí majetek získají od státu ony. Pokud by obec chtěla získat opuštěnou nemovitost do svého vlastnictví již nyní, musí ji nejprve řádně zdokumentovat a poté protokolárně převzít do svého majetku.

Zdroj: Ombudsman. Pozemky, domy a dokonce mosty nebo hrobky opuštěné po roce 2014 připadnou od ledna státu. Končí desetileté přechodné období, kdy se o opuštěné nemovitosti mohli přihlásit majitelé. Dostupné z: https://www.ochrance.cz/aktualne/pozemky_domy_a_dokonce_mosty_nebo_hrobky_opustene_po_roce_2014_pripadnou_od_ledna_statu-_konci_desetilete_prechodne_obdobi_kdy_se_o_opustene_nemovitosti_mohli_prihlasit_majitele/. ČTK. Opuštěné domy či hrobky od ledna připadnou státu, upozorňuje ombudsman na změnu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/opustene-domy-ci-hrobky-od-ledna-pripadnou-statu-upozornuje-ombudsman-na-zmenu/2449305; ČT. Stát převezme nemovitosti s neznámým vlastníkem. Přihlásit se lze do konce roku. Dostupné z: https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/domaci/stat-prevezme-nemovitosti-s-neznamym-vlastnikem-prihlasit-se-lze-do-konce-roku-343842

Liniový zákon pohledem obcí | Ve středu 29. listopadu schválil Senát návrh změn liniového zákona a některých dalších zákonů i přes silné výhrady některých senátorů, ale i zájmových organizací v čele se SMS ČR. O problematice legislativního procesu spojeného s tímto návrhem a dopady novely na jednotlivé obce informovalo SMS ČR několika články v listopadové SMSce na stranách 14-16.

Zdroj: Zdroj: SMSka 11/23. Liniový zákon. s. 14-16. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=d0f45b5d|824&inline=1

Od roku 2025 začne platit povinný sběr textilu | Staré oblečení, boty nebo bytové textilie ve velké míře stále končí v černých popelnicích a později na skládkách. Aby se snížilo množství odložených textilií, budou od začátku roku 2025 obce povinně zřizovat místo, na kterých mohou občané nepotřebný textil a obuv odložit. V budoucnu na náklady spojené se sběrem a svozem budou obcím přispívat samotní výrobci.

Zdroj: MŽP. Povinný sběr textilu začne platit od roku 2025. První volbou by ale měla být cirkulární druhá šance. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231204_Povinny-sber-textilu-zacne-platit-od-roku-2025-Prvni-volbou-by-ale-mela-byt-cirkularni-druha-sance

Ústavní soud se zabýval odpadovou vyhláškou obce Stachy | Plénum Ústavního soudu zrušilo část odpadové vyhlášky obce Stachy. Obstála ustanovení, podle nichž může být nebezpečný a objemný odpad odkládán i na sběrném dvoře v blízké obci. Není ale možné nad rámec poplatků za komunální odpad vyžadovat další platby. Obec Stachy podle soudu zneužila svou působnost, když spojila s ukládáním odpadu vedle místního poplatku rovněž další (byť i třeba soukromoprávní) platby.

Zdroj: ÚS. Část odpadové vyhlášky obce Stachy plénum zrušilo. Obstála ustanovení, podle nichž může být nebezpečný a objemný odpad odkládán i na sběrném dvoře v blízké obci. Dostupné z: https://www.usoud.cz/aktualne/cast-odpadove-vyhlasky-obce-stachy-plenum-zrusilo-obstala-ustanoveni-podle-nichz-muze-byt-nebezpecny-a-objemny-odpad-odkladan-i-na-sbernem-dvore-v-blizke-obci?fbclid=IwAR0K8_t3CUWt_FAkH5VkPWcYH9ON14MkG68WYdfxZ209GT6fV5GGNMA2UOE

 

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

MV chce využít data o pohybu obyvatel k lepšímu plánování veřejných služeb | Lepší plánování veřejných služeb či umístění úřadů by podle ministerstva vnitra měla umožnit anonymní data o reálném pohybu obyvatel v Česku, která úřad získal od mobilních operátorů.

Zdroj: ČTK. MV chce využít data o pohybu od operátorů k lepšímu plánování veřejných služeb. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/mv-chce-vyuzit-data-o-pohybu-od-operatoru-k-lepsimu-planovani-verejnych-sluzeb/2449689

Studie MMR: Stavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí | Se svým bytovým fondem není spokojeno 69 % samospráv, 72 % obcí jej chce rozšiřovat nebo rekonstruovat. MMR na financování výstavby pro obce připravilo nebo chystá řadu investičních nástrojů. Zároveň ministerstvo připravilo studii Obecní bydlení, kterou můžete najít ZDE.

Zdroj: MMR. Stavět byty chtějí tři čtvrtiny obcí. Reforma Bydlení pro život jim vychází vstříc. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/stavet-byty-chteji-tri-ctvrtiny-obci-reforma-bydle

MPO přijímá žádosti o dotace na energetické úspory | Zpracování místní energetické koncepce a Zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu. Ministerstvo průmyslu a obchodu spouští příjem žádostí ve dvou výzvách, které se zaměřují na úspory energií obcí a firem. Připraveno má 200 milionů korun.

Zdroj: MPO. MPO přijímá žádosti o dotace na energetické úspory. Pro obce a firmy má připraveno 200 milionů korun. Dostupné z: https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/mpo-prijima-zadosti-o-dotace-na-energeticke-uspory--pro-obce-a-firmy-ma-pripraveno-200-milionu-korun---278512/

Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna | Úspěšný program pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy letos podpořil 50 tisíc žadatelů částkou bezmála 6 miliard korun. Kvůli nutnému navýšení alokace a rozšíření okruhu žadatelů je program na krátkou dobu pozastaven a s tří miliardovým vkladem bude 17. ledna 2024 opět spuštěn. 

Zdroj: MŽP. Nová zelená úsporám Light se po vánoční přestávce otevře v půlce ledna ještě většímu okruhu domácností. Program budou moci využít i rodiny pobírající přídavek na dítě. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231207_nova-zelena-usporam-light-se-po-vanocni-prestavce-otevre-v-pulce-ledna-jeste-vetsimu-okruhu-domacnosti

 

LETEM SVĚTEM

 

Proběhlo 3. jednání Národního konventu o vzdělávání | V pátek 8. listopadu proběhlo další jednání Národního konventu o vzdělávání. Hlavním bodem programu bylo téma financování regionálního školství. V druhé části pak hlavní školní inspektor Tomáš Zatloukal představil výsledky českých žáků v českých i mezinárodních srovnáních – PISA a ČŠI. Záznam konventu si můžete pustit zde.

Zdroj: SMS ČR

Hájíme zájmy obcí: V listopadu poutala největší pozornost médií konference | Co se mediálních výstupů zmiňujících SMS ČR týká, byl listopad mimořádně bohatým měsícem. Mediální monitoring eviduje v tomto období 325 výstupů zmiňujících SMS ČR nebo jeho představitele.

Zdroj: SMS ČR. MEDIÁLNÍ VÝSTUPY SMS ČR V LISTOPADU 2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/media-a-sms-cr/monitoring-medii/aktuality/medialni-vystupy-sms-cr-v-listopadu-2023-3538cs.html

Účetní konsolidace – výpočet podílu členské obce v SMS ČR | Všechny obce mají povinnost předat do centrálního systému účetních informací státu výčet s podílem vlivu na založených, vlastněných nebo ovládaných společností, a to bez ohledu na jeho výši, a to ve stavu k 31. prosince 2023. Podívejte se jak na to.

Zdroj: SMS ČR. ÚČETNÍ KONSOLIDACE – VÝPOČET PODÍLU ČLENSKÉ OBCE V SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ucetni-konsolidace-vypocet-podilu-clenske-obce-v-sms-cr-3126cs.html

Má obec povinnost platit za svoz komunálního odpadu z domovů pro seniory? | V obci se nachází domov pro seniory. Obec zajišťuje svoz komunálního odpadu z tohoto zařízení, což ji stojí nemalé peníze. Má obec povinnost platit za svoz komunálního odpadu z domovů pro seniory?

Zdroj: SMSka 11/23. Střípky z právní poradny. s. 3. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=d0f45b5d|824&inline=1

Obce musí uklízet jen některé chodníky | Stane-li se chodci na chodníku úraz, obvykle se lidé domnívají, že za něj může vždy město nebo obec, která se nepostarala o důkladný úklid chodníků od sněhu a ledu. Jenže tomu tak vždy není, upozornila spotřebitelská organizace dTest.

Zdroj: Novinky.cz. Obce musí uklízet jen některé chodníky. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/finance-obce-musi-uklizet-jen-nektere-chodniky-40453217?fbclid=IwAR2KwSOhlJrpLecByfqVxYemBVcvvwdGEhAsAdIvCecR4BApVUJhFRQVl-A

Vychází Právo pro obce, odborná příručka pro samosprávy! | Na knižní trh přichází nová publikace nakladatelství C. H. Beck, Právo pro obce. Na tomto díle se podíleli rovněž autoři spojení se SMS ČR, resp. se SMS-službami. Čtenáří se v tomto průvodci pro zástupce samospráv mohou seznámit s širokou řadou zajímavých a vysoce relevantních témat.

Zdroj: SMS-služby. Publikace "Právo pro obce". Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/publikace-pravo-pro-obce/ 

POZVÁNKY

 

Poslední letošní díl GDPR prakticky proběhne 19. prosince | Poslední (a z důvodu nemoci odložený) letošní díl série GDPR prakticky tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů II. proběhne v úterý 19. prosince od 13. hodin. Zatímco v prvním díle tématu jsme se věnovali správnému nastavení webových stránek a především tématu cookies, tentokrát se podíváme na to, jak správně dokumenty zveřejňovat, abyste neporušili pravidla ochrany osobních údajů, jak zveřejňovat poskytnuté informace na žádost, fotografie, zápisy ze zastupitelstva apod. Webinářem Vás budou provázet Václav Řehoř a Lenka Matějová. Série webinářů je určena klientům pověřenců a odkaz k připojení Vám zašle právě Váš pověřenec.

Zdroj: SMS-služby

Nezpřístupnění usnesení | Komentář k ustanovení § 40 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-40-nezpristupneni-usneseni/ 

Průzkum k odpadovému hospodářství obcí a komplexním pozemkovým úpravám | Prosíme vás o vyplnění dotazníku, který nám poslouží jako vodítko pro nastavení vzdělávacích programů dle potřeb obcí. Dotazníkové šetření je rozděleno do dvou částí. První se věnuje odpadovému hospodářství a druhá komplexním pozemkovým úpravám. Za vyplnění dotazníku a za Váš čas Vám děkujeme. 

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na prosinec 2023 a leden 2024:  

Webinář na téma ochranných pásem vodních zdrojů 

Voda a vodní zdroje byly vždy jedním z klíčových faktorů ovlivňujících fungování lidských společenství. Nejinak je tomu dnes, kdy navíc žijeme v době stále výraznějších projevů měnícího se klimatu. Česká republika leží na evropském rozvodí, tudíž od nás voda řekami odtéká a jediným „přítokem“ jsou atmosférické srážky. Proto je nezbytné věnovat pozornost promýšlení opatření proti povodním a suchu, ale v neposlední řadě i pro ochranu zdrojů podzemních i povrchových vod. Nezastupitelnou roli v hospodaření s vodou hrají i obce, místní komunity a další lokální i regionální aktéři.

Pondělí 11. 12. 2023, od 15:30  

Lektor: JUDr. Tereza Snopková, Ph.D., JUDr. Jiří Zicha, Ph.D. 

YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://youtube.com/live/SfouNW6oOsE

Webinář na téma uhlíková stopa odpadů

Pondělí 15. 1. 2024, od 15:30  
Lektor: Ing. Milan Havel
YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://www.youtube.com/watch?v=PTJix0HwlJg

Jak na analýzu odpadového hospodářství obce, to je název dalšího vzdělávacího programu, který připravujeme. Pokud máte zájem o tuto analýzu ve vaší obci a zúčastníte se programu, prosím napište nám na mail: mattyasovska@smscr.cz. Lektor si dopředu připraví data pro zúčastněné obce a podrobně je s vámi rozebere.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 
Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

HOŘKÁ TEČKA

 

Obnovitelné zdroje energie zamrzají | Do střední Evropy dorazila zima, která je pro stoupence boje s globálním oteplováním absurdně velkým problémem. Občasné zdroje energie v podobě solárů i větrníků doslova zamrzají. Odhaluje se tvrdá pravda: Společnost, ekonomika a zejména průmysl vyspělých evropských zemí může fungovat jen se zdroji, které jsou stabilní bez ohledu na povětrnostní podmínky. 

Zdroj: SVĚT HOSPODÁŘSTVÍ (DVS). Zima je tady – soláry jedou na 2 %. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6939818

 ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení