Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

KULATÝ STŮL K FINANCOVÁNÍ ŠKOL

 

Další kolo jednání o PHmax pro základní školy proběhne na začátku ledna | V pátek 15. prosince se sešli zástupci školských a odborových asociací a asociace zřizovatelů se zástupci ministerstva školství, včetně ministra Mikuláše Beka. Na pořadu byl rozpočet školství pro rok 2024, především míra snížení maximálního PHmax pro základní a střední školy, a to od 1. září 2024. Zatímco zástupci středních škol a krajů se s MŠMT dohodli na snížení PHmax o 5 % ve srovnání se současným stavem, zástupci základních škol, odborů a obcí budou v diskuzích pokračovat na začátku ledna příštího roku. MŠMT jim předloží konkrétní dopady snížení PHmax do území. Na závěr jednání se vedla diskuze také o nepedagogických pracovnících. Ministr přislíbil, že peníze na nepedagogické pracovníky se najdou, a z rozpočtu se bude škrtat jen 8 tis. neobsazených pozic nepedagogů. Na zbytek se najdou peníze z rezerv z tohoto roku a z vládní rozpočtové rezervy.

Zdroj: SMS ČR

ohlédnutí za celostátní konferencí

 

Přehled toho nejdůležitějšího z celostátní konference ve Zlíně | Jsou to již více než tři týdny, co SMS ČR ve Zlíně uspořádalo celostátní konferenci, na kterou se sjelo více než 400 starostek a starostů, vládních představitelů i zástupců důležitých organizací a úřadů. Pokud jste se nemohli konference zúčastnit osobně, máte možnost přehrát si záznamy z 1. i ze druhého dne, ktere jsou dostupné na YouTube. O konferenci si můžete přečíst i v prosincovém čísle SMSky na straně 8. a 9., na s. 10-12 si pak můžete prohlédnout fotografie.

Zdroj: SMS ČR. OHLÉDNUTÍ ZA CELOSTÁTNÍ KONFERENCÍ VE ZLÍNĚ: PŘEHLED TOHO NEJDŮLEŽITĚJŠÍHO. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ohlednuti-za-celostatni-konferenci-ve-zline-prehled-toho-nejdulezitejsiho-3548cs.html; SMSka 12/2023. s. 8-12. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=44114ea4|832&inline=1

LEGISLATIVA

 

K připomínkám byl předložen návrh novely zákona o obalech | Ministerstvo životního prostředí předložilo dlouho diskutovaný návrh novely zákona o obalech, jedná se o tzv. „lex zálohy". Pracovní skupiny SMS ČR v miulosti přijaly k zavádění systému zálohování odmítavá usnesení s ohledem na řadu hrozících dopadů na systémy odpadového hospodářství obcí. Máte-li zájem vyjádřit k návrhu zákona připomínky, můžete je zasílat do 20. prosince na email furstova@smscr.cz.

Zdroj: SMS ČR. K PŘIPOMÍNKÁM BYL PŘEDLOŽEN „LEX ZÁLOHY“. Dostupné z: https://www.smscr.cz/pracovni-skupiny/ps-pro-zivotni-prostredi-a-zemedelstvi/aktuality/k-pripominkam-byl-predlozen-lex-zalohy-3549cs.html

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání zřizovatelem | Od 1. ledna 2024 bude platit novela školského zákona, která přenáší pravomoc stanovit výši úplaty za předškolní vzdělávání a za školní družinu z ředitele školy na zřizovatele. Jak mají zřizovatelé v tuto chvíli postupovat? Odpověď na tento dotaz jsme zpracovávali v rámci naší Právní poradny pro školy, vy si její znění teď můžete přečíst na našem webu.  Stejnému tématu se věnoval také předseda Pracovní skupiny SMS ČR pro školství, sport a kulturu Petra Halada ve svém dopise adresovaném členským obcím SMS ČR.

Novela zákona o myslivosti optikou SMS ČR | Dlouho očekávaná, laickou i odbornou veřejností vyhlížená novela zákona o myslivosti se v listopadu dostala do mezirezortního připomínkového řízení. Snížení minimální rozlohy honitby na 250 hektarů, posílení vlastnických práv, povolenky k lovu, změny v plánu lovu, vliv digitalizace, ale také umožnění lovu lukem, to jsou některé změny, ke kterým měli možnost vyjádřit se členové hned tří pracovních skupin SMS ČR.

Zdroj: SMS ČR (SMSka 12/2023. s. 7). Změny, které přinese novela zákona o myslivosti optikou SMS ČR. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=44114ea4|832&inline=1

Senát schválil novelu zákoníku práce, která reaguje na připomínky lékařů | Ve čtvrtek 14. prosine schválil Senát zrušení nedávno uzákoněné možnosti další dobrovolné přesčasové práce lékařů, která vyvolala jejich protesty. Zdravotníci v nemocnicích a v záchranné službě ale budou moci mít podle poslanecké novely zákoníku práce až čtyřiadvacetihodinové služby.

Zdroj: ČTK. Zrušení sporné úpravy přesčasů lékařů a možnost delších služeb Senát schválil. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zruseni-sporne-upravy-prescasu-lekaru-a-moznost-delsich-sluzeb-senat-schvalil/2454009

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Půl miliardy na rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství | V Česku se mohou rozjet další inovativní projekty zaměřené na třídění, dotřiďování odpadů a chemickou recyklaci odpadů díky vyhlášeným výzvám z OPŽP s cílem přispět k udržitelnému oběhovému hospodářství a efektivnímu využívání zdrojů.

Zdroj: MŽP. Bezmála půl miliardou korun podpoříme další rozvoj infrastruktury odpadového hospodářství. Nové výzvy z OPŽP míří na podporu třídění a dotřiďování odpadů i chemickou recyklaci odpadů. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20231211_Bezmala-pul-miliardou-korun-podporime-dalsi-rozvoj-infrastruktury-odpadoveho-hospodarstvi-Nove-vyzvy-z-OPZP-miri-na-podporu-trideni-a-dotridovani-odpadu-i-chemickou-recyklaci-odpadu

50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb | Ministerstvo zemědělství má na příští rok připraveno 50 milionů korun na dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II. Jeho cílem je přispět k zachování charakteristického rázu venkova, a tím pomoct i ke zvýšení turistické atraktivnosti a oživení venkovského prostoru.

Zdroj: MZe ČR. Ministerstvo zemědělství v příštím roce poskytne 50 milionů korun na údržbu drobných kulturních a venkovských staveb. Dostupné z: https://eagri.cz/public/portal/mze/tiskovy-servis/tiskove-zpravy/ministerstvo-zemedelstvi-v-pristim-roce-poskytne-50-milionu-korun-na-udrzbu-drobnych-kulturnich-a-venkovskych-staveb

Vyhodnocení výzev na rekonstrukci veřejných budov | MMR podpořilo v dotační výzvě programu Podpora rozvoje regionů 2019+ celkem 118 žádostí zaměřených na obnovu veřejných budov. Obcím budou rozděleny dotace v celkové výši 506,2 milionu korun. Tyto prostředky jim pomohou rekonstruovat například školy nebo kulturní domy.

Zdroj: MMR. MMR poskytne na rekonstrukci veřejných budov více než půl miliardy korun. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-na-rekonstrukci-verejnych-budov-vice

MMR představilo dodavatele pro přípravu digitalizace stavebního řízení |  Ivan Bartoš představil na tiskové konferenci dodavatele informačních systémů pro digitalizaci stavebního řízení – společnost InQool. Jedná se o zakázku za zhruba 37 milionů korun. MMR počítá s testováním systémů na jaře příštího roku, od června budou nasazeny na stavebních úřadech a dotčených orgánech.

Zdroj: MMR. MMR představilo dodavatele klíčové součásti digitalizace stavebního řízení. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-predstavilo-dodavatele-klicove-soucasti-digita

LETEM SVĚTEM

 

Je tu poslední letošní SMSka! Co se v ní dočtete? | V prosincovém čísle zpravodaje SMS ČR se dozvíte např. to, zda zastupitel může změnit místo trvalého pobytu, jak hodnotí předsedkyně SMS ČR končící rok, jak se bude vyvíjet financování školství, ale i o veřejných zakázkách, tranzitní dopravě a řadě regionálních témat.

Zdroj: Zpravodaj SMS ČR: SMSka 12/2023. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=44114ea4|832&inline=1

Jaká je budoucnost politiky soudržnosti? | Úvahy o budoucnosti evropských fondů a optimálním využití finančních prostředků z Evropské unie po roce 2027 zazněly v rámci odborné debaty Národního orgánu pro koordinaci Ministerstva pro místní rozvoj. Záznam konference je dostupný ZDE.

Zdroj: MMR. Význam evropských fondů pro investice a rozvoj regionů je obrovský, v budoucnosti je třeba lépe zacílit jejich využití. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/vyznam-evropskych-fondu-pro-investice-a-rozvoj-reg; DotaceEU. Konference Kulatý stůl k budoucnosti politiky soudržnosti po roce 2027. Dostupné z: https://www.dotaceeu.cz/cs/evropske-fondy-v-cr/novinky/konference

Obyvatel ČR díky migraci přibylo o 54 700. Cizinci tvoří v ČR desetinu populace | Obyvatel České republiky za letošní tři čtvrtletí přibylo o 54 700 na 10,88 milionu. Za nárůstem stála opět migrace. Počet cizinců legálně pobývajících v Česku tvoří desetinu populace, dosud nejvíc. Jejich počet ke konci loňského roku stoupl meziročně o 455 305 na 1,12 milionu lidí.

Zdroj: ČTK. Obyvatel ČR díky migraci přibylo o 54.700 na 10,88 milionu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/-obyvatel-cr-diky-migraci-pribylo-o-54700-na-1088-milionu/2452651; Cizinci tvoří v ČR desetinu populace, jejich počet stoupl na 1,12 milionu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cizinci-tvori-v-cr-desetinu-populace-jejich-pocet-stoupl-na-112-milionu/2453284

Participativní bydlení – jedna z cest k dostupnému bydlení pro obce i obyvatele | Sociální vědci a architektky i architekti z pěti institucí představili v pátek na konferenci na Fakultě architektury ČVUT v Praze výsledky tříletého výzkumného projektu. Multioborový tým od roku 2021 zkoumal participativní formy bydlení doma i v zahraničí a zabýval se možnostmi i limity jejich většího rozšíření v Česku.

Zdroj: DVS. Participativní bydlení – jedna z cest k dostupnému bydlení pro obce i obyvatele. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6939694

Dohoda starosty o provedení práce u jiné organizace | Může mít uvolněný starosta obce uzavřenu dohodu o provedení práce u jiné organizace na jiný druh činnosti? Pokud ano, musí mu DPP schválit zastupitelstvo obce?

Zdroj: DVS. Dohoda starosty o provedení práce u jiné organizace. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6934141

POZVÁNKY

 

Poslední letošní díl GDPR prakticky proběhne 19. prosince | Poslední (a z důvodu nemoci odložený) letošní díl série GDPR prakticky tentokrát s názvem Webové stránky obcí a škol z pohledu ochrany osobních údajů II. proběhne v úterý 19. prosince od 13. hodin. Zatímco v prvním díle tématu jsme se věnovali správnému nastavení webových stránek a především tématu cookies, tentokrát se podíváme na to, jak správně dokumenty zveřejňovat, abyste neporušili pravidla ochrany osobních údajů, jak zveřejňovat poskytnuté informace na žádost, fotografie, zápisy ze zastupitelstva apod. Webinářem Vás budou provázet Václav Řehoř a Lenka Matějová. Série webinářů je určena klientům pověřenců a odkaz k připojení Vám zašle právě Váš pověřenec.

Zdroj: SMS-služby

Autorská práva jednoduše v roce 2024 | S ceníkem služby Autorská práva jednoduše na příští rok se můžete seznámit na webových stránkách SMS ČR. V letáku, ve kterém je služba představena, se dozvíte také o novinkách, které jsme si pro členské obce SMS ČR přichystali.

Zdroj: SMS ČR. Autorská práva jednoduše v roce 2024. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/autorska-prava-jednoduse-v-roce-2024-3551cs.html

Podmínky pro platnost právního jednání obce | Komentář k ustanovení § 41 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna letošního roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-41-podminky-pro-platnost-pravniho-jednani-obce/ 

EDUin na konferenci Lepší škola představil první verzi průvodce pro zřizovatele škol | Tzv. Kápézetka vysvětluje základní rozle zřizovatelů v oblasti školství a radí v situacích, do kterých se starostové a zastupitelé v souvislosti se zřizovatelskou funkcí často dostávají.

Zdroj: Eduin. Dostupné zde: https://www.eduin.cz/clanky/eduin-vydava-pruvodce-pro-zrizovatele-kapezetka-pomuze-starostum-a-zastupitelum-zorientovat-se-ve-skolske-agende/

Jak chce stát pomoci obcím řešit nedostatek dostupného bydlení? | Nedostatek dostupného bydlení je vysoce aktuálním společenským problémem, jehož intenzita se v důsledku ekonomicky tíživé situace rychle stupňuje. Přesto, že podle dat ministerstva pro místní rozvoj v Česku žije 154 tisíc lidí, kteří se nacházejí v bytové nouzi a dalších 1,6 milionu osob je ohroženo ztrátou bydlení, se jedná o problémy, pro něž stát nenabízí komplexní systémová řešení.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/legislativni-okenko/jak-chce-stat-pomoci-obcim-resit-nedostatek-dostupneho-bydleni/ 

Vzdělávací programy SMS ČR | Jihlavská projektová kancelář pro vás připravila nabídku vzdělávání na leden 2024: 

Vzdělávání zaměstnanců obcí v oblasti digitálních dovednosti

SMS ČR připravuje na období 2024 – 2025 další vzdělávací projekt pro zaměstnance obcí, tentokráte zaměřený na zvýšení  úrovně jejich digitálních znalostí a dovedností. Vnímáme tuto oblast vzdělávání jako zásadní a chceme umožnit proškolení zaměstnanců zdarma a nastavit obsah a rozsah programů tak, aby vyhovoval specifikům zejména malých obcí.

Věnujte prosím proto pár minut svého času dotazníku a pomozte nám nastavit vzdělávání zaměstnanců obcí v digitálních dovednostech tak, aby bylo pro ně „šité na míru". Prosíme vás o zodpovězení otázek, popřípadě potvrzení zájmu o účast v projektu. 

Webinář na téma uhlíková stopa odpadů

Pondělí 15. 1. 2024, od 15:30  
Lektor: Ing. Milan Havel
YouTube kanál SMSČR EDUCATION https://www.youtube.com/watch?v=PTJix0HwlJg

Jak na analýzu odpadového hospodářství obce, to je název dalšího vzdělávacího programu, který připravujeme. Pokud máte zájem o tuto analýzu ve vaší obci a zúčastníte se programu, prosím napište nám na mail: mattyasovska@smscr.cz. Lektor si dopředu připraví data pro zúčastněné obce a podrobně je s vámi rozebere.

Účast na vzdělávacích programech je zdarma. 
Další informace a registrace na www.portalzastupitele.cz

HOŘKÁ TEČKA

 

Vládě věří šestina lidí, z ústavních institucí dopadla nejhůře | Důvěra ve vládu klesá, kabinetu Petra Fialy věří šestina Čechů, z ústavních institucí dopadla nejhůře. Vyplývá to z aktuálního průzkumu CVVM. Prezident Petr Pavel má důvěru u 52 procent obyvatel, Poslanecké sněmovně věří 18 procent a Senátu 29 procent veřejnosti. Tradičně nejvyšší důvěře se těší starostové a obecní zastupitelstva.

Zdroj: ČTK. Podle průzkumu vládě věří šestina lidí, z ústavních institucí dopadla nejhůře. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/podle-pruzkumu-vlade-veri-sestina-lidi-z-ustavnich-instituci-dopadla-nejhure/2454084

 

starostův infoservis se loučí

 

Dočítáte poslední Starostův infoservis v roce 2023. Za tým, který jej pro vás každý týden připravuje, si na tomto místě dovolujeme poděkovat za vaši dosavadní přízeň a na začátku ledna se  u našeho newsletteru opět těšíme na viděnou. Krásné svátky!ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení