Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

DIGITÁLNÍ TECHNICKÉ MAPY

 

Máte zmapovanou dopravní a technickou infrastrukturu? | Ministerstvo průmyslu a obchodu si dovoluje požádat obce o vyplnění dotazníku ohledně stavu zmapování jejich dopravní a technické infrastruktury pro účely dopracování digitálních technických map (DTM). Výsledky dotazníku pomohou MPO při nastavení programu na podporu rozvoje DTM určeného obcím. SMS ČR zároveň připravuje pro obce řešení, které jim za velmi výhodných podmínek splnění zákonných povinností souvisejících s DTM zásadním způsobem usnadní. Detailnější informace o této naší aktivitě na podporu obcí vám přineseme v dalším vydání infoservisu.

LEGISLATIVA
 

Standardizace územně plánovací dokumentace | K 1. 1. 2023 nabyly účinnosti prováděcí předpisy ke stavebnímu zákonu, které zavádějí požadavky na standardizaci územně plánovacích dokumentací, zejména územních plánů.

Zdroj: ÚÚR. Standardizace územně plánovací dokumentace. Dostupné z: https://www.uur.cz/uzemni-planovani/standardizace-uzemne-planovaci-dokumentace/

Vláda podpořila zákony na úpravu voleb | Volby by se mohly od roku 2026 konat jen v pátek od 07:00 do 22:00. Podle předlohy ministerstva vnitra by také měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Tuto i další změny schválila vláda v ústavní novele a v novém předpise o správě voleb.

Zdroj: ČTK. Vláda podpořila zákony na úpravu voleb, hlasovat by se mohlo v jeden den. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-podporila-zakony-na-upravu-voleb-hlasovat-by-se-mohlo-v-jeden-den/2319206

MPSV chce do konce roku digitalizovat vyřizování všech dávek | Všechny dávky budou možná lidé moci od příštího roku vyřizovat digitálně. On-line by se neměla dát podat jen žádost, ale elektronický by měl být celý proces. Možnost vyřizovat dávky jako dosud dál zůstane.

Zdroj: ČTK. Jurečka: MPSV chce digitalizovat do konce roku vyřizování všech dávek. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/jurecka-mpsv-chce-digitalizovat-do-konce-roku-vyrizovani-vsech-davek/2320053

Boj s korupcí v ČR | Podle mezinárodní neziskové organizace Transparency International (TI) Česku chybí dlouhodobá strategie omezování korupce. ČR se na celosvětovém žebříčku vnímání korupce umístila na 41. příčce ze 180 hodnocených zemí. Na tuto zprávu reagovaly ministerstvo spravedlnosti i vláda s tím, že zaznamenaly významný posun.

Zdroj: ČTK. Česku chybí strategie boje s korupcí, nová vláda změnu nepřinesla, uvedla TI. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/cesku-chybi-strategie-boje-s-korupci-nova-vlada-zmenu-neprinesla-uvedla-ti/2319114; MSp: V prosazování protikorupčních návrhů vláda udělala za rok velký posun. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/msp-v-prosazovani-protikorupcnich-navrhu-vlada-udelala-za-rok-velky-posun/2319236

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Výzvy na revitalizaci brownfieldů | Státní fond podpory investic (SFPI) vyhlásil čtyři výzvy na revitalizaci území se starou stavební zátěží. Peníze z Národního plánu obnovy podpoří projekty na obnovu velkých i menších brownfieldů. Příjem žádostí spustí SPFI 20. února. V případě zájmu o administraci žádosti se neváhejte obrátit na dotační servis SMS-služby na adrese dotace@smscr.cz.

Zdroj: SMS-služby. Výzva SFPI na brownfieldy. Dostupné: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/vyzva-sfpi-na-MMR. Bartoš: Podpoříme vznik nových sportovišť nebo škol. Dáme až 2,8 miliardy korun na revitalizaci brownfieldů. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-podporime-vznik-novych-sportovist-nebo-skol.

IROP podpoří digitalizaci územních plánů obcí nad 5 tisíc obyvatel | Dotace na převod územních plánů do jednotného digitálního standardu umožní podle MMR kvalitnější rozhodování veřejné správy. IROP vypsal pro tento účel dvě výzvy. Na územní plány z méně rozvinutých a přechodových regionů je připraveno celkem 600 mil. korun.

Zdroj: MMR. Bartoš: Podpoříme obce 600 miliony korun na digitalizaci územních plánů. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/bartos-podporime-obce-600-miliony-korun-na-digital

Dotační výzvy z NPO pro Zrychlení a digitalizaci stavebního řízení vypsány | MMR v pondělí 30. ledna vyhlásilo dvě výzvy k předkládání žádostí ze zdrojů Národního plánu obnovy. Výzvy jsou součástí komponenty 1.6. „Zrychlení a digitalizace stavebního řízení“. V případě zájmu o administraci žádosti se neváhejte obrátit na dotační servis SMS-služby na adrese dotace@smscr.cz.

Zdroj: MMR. NPO: dotační výzvy pro Zrychlení a digitalizaci stavebního řízení vypsány. Dostupné z: https://www.mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/npo-dotacni-vyzvy-pro-zrychleni-a-digitalizaci-sta

MŽP nabízí 15 milionů obcím, které chrání klima a investují do udržitelné energetiky | V Národním programu Životní prostředí se otevírá nová výzva pro obce a města, která aktivně snižují emise skleníkových plynů nebo se připravují na postupující změnu klimatu. Samosprávy mohou od pondělí 23. ledna žádat o dotaci až dva miliony korun.

Zdroj: MŽP. MŽP nabízí 15 milionů korun městům a obcím, která chrání klima a investují do udržitelné energetiky. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230202-MZP-nabizi-15-milionu-korun-mestum-a-obcim-ktera-chrani-klima-a-investuji-do-udrzitelne-energetiky

Stav České pošty není dobrý, MV proto připraví její transformaci | Jednou z priorit Ministerstva vnitra pro letošní rok bude příprava transformace České pošty. Státní podnik se díky tomu změní v životaschopnou instituci. Poštu od 1. března 2023 dočasně povede dosavadní statutární zástupce generálního ředitele Miroslav Štěpán. 

droj: MV. Stav České pošty není dobrý, Ministerstvo vnitra proto připraví její transformaci. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/stav-ceske-posty-neni-dobry-ministerstvo-vnitra-proto-pripravi-jeji-transformaci.aspx

MV spouští informační platformu pro veřejnost | Dostupnější informace o krocích státu, možnostech pomoci lidem s vysokými cenami nebo jasné a přehledné informace o aktuálních tématech, která se objevují ve veřejném prostoru, to jsou cíle nové informační platformy pro nejširší veřejnost, kterou připravilo Ministerstvo vnitra. 

Zdroj: MV. Ministerstvo vnitra spouští informační platformu pro veřejnost. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-spousti-informacni-platformu-pro-verejnost.aspx

LETEM SVĚTEM

 

Rozhovor s environmentální právničkou Eliškou Beranovou o komunitní energetice |Eliška Beranová se o komunitní energetiku zasazuje jako právnička agentury Frank Bold, i coby vedoucí legislativní pracovní skupiny Unie komunitní energetiky. ​Rozhovor s ní si poslechněte na Spotify, Apple Podcast či jiných podcastových aplikacích nebo na webu OBEC 2030.

Zdroj: OBEC 2030. Komunitní energetika by mohla zajistit až 80% spotřeby domácností: rozhovor s environmentální právničkou Eliškou Beranovou. Dostupné z: https://obec2030.cz/komunitni-energetika/podcast-eliska-beranova/

Vyhlášení nového ročníku „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ | Odbor inspekcí, výkonu akreditací, financování v oblasti sociálních služeb, sociálněprávní ochrany dětí a sociální práce Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ke dni 24. ledna 2023 vyhlásil soutěž „Obec přátelská rodině a seniorům 2023“.

Zdroj: SMS ČR. Vyhlášení nového ročníku „„Obec přátelská rodině a seniorům 2023“ Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/vyhlaseni-noveho-rocniku-souteze-obec-pratelska-rodine-a-seniorum-2023-3174cs.html

Vedle novely energetického zákona by měla být připravena také novela zákona o obcích |Revoluční novela energetického zákona, označovaná také jako „LEX OZE 2“, má umožnit sdílení elektřiny prostřednictvím tzv. energetických komunit. Vedle novely energetického zákona by podle AKE ČR však měla být připravena i novela zákona o obcích.

Zdroj: DVS. Vedle novely energetického zákona by měla být připravena také novela zákona o obcích. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6886936

Musí být jednací řád obce vyvěšen? | Právní řád takovou povinnost výslovně neukládá, nicméně dle Metodického doporučení Ministerstva vnitra může tato povinnost vyplynout z povahy jednacího řádu coby tzv. „hlavního dokumentu“ obce.

Zdroj: DVS. Vyvěšení jednacího řádu obce. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6882429

Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci | Zákon č. 82/1998 Sb., o odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci, pamatuje i na takového poškozeného, kterému vznikla škoda rozhodnutím, které je procesně upraveno v části čtvrté správního řádu.

Zdroj: DVS. Obec a odpovědnost za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci 21. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6885792

pozvánky

 

Webinář o zápisech a zveřejňování informací ze zastupitelstva | Poslední lednový den se uskutečnil další webinář ze série GDPR prakticky, tentokrát s názvem Orgány obcí a jejich jednání a práva zastupitelů z pohledu ochrany osobních údajů. Dostáváte žádosti o poskytnutí zápisů z jednání orgánů obcí, nebo se opoziční zastupitel domáhá informací, které obsahují značné množství osobních údajů třetí osoby? V rámci webináře jsme shrnuli základní pravidla jednání orgánů obcí z pohledu ochrany osobních údajů, kdy a jak je možné zasedání nahrávat nebo jak správně poskytovat zápisy. Zaměřili jsme se také na otázku práva zastupitele na informace. K dispozici všem zájemcům je příslušná prezentace, klientům SMS-služby také kompletní záznam webináře.

Zdroj: SMS-služby. GDPR prakticky: prezentace z webináře o právech zastupitelů obce. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/gdpr-prakticky-prezentace-z-webinare-o-pravech-zastupitelu-obce/

Zákon o obcích: paragraf za paragrafem | Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

Zdroj: SMS-služby. Zákon o obcích: paragraf za paragrafem. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/

SLADKÁ TEČKA

 

57. DMO se zaměří na financování obecních projektů | Další ročník Dnů malých obcí (57. DMO) se bude konat v termínech 28. 3 2023 na Výstavišti Flora Olomouc a 4. 4. 2023 v O2 Universu v Praze, shodně od 9 hodin. Mezi taháky pro starosty a starostky bude patřit především problematika financování obecních projektů z národních či evropských zdrojů.

Zdroj: SMS ČR. 57. DMO se zaměří na financování obecních projektů. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/57-dmo-se-zameri-na-financovani-obecnich-projektu-3148cs.html


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení