Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!


KLIMATICKÉ ZMĚNY V KONTEXTU OBCÍ - DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ

 

Dotazníkové šetření pomůže zlepšit vzdělávání na místní úrovni 

Vážená paní, vážený pane,  

obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění dotazníku, který se týká oblasti klimatické změny v kontextu obcí, měst, příspěvkových organizací obcí a lokálních NNO, jehož zadavatelem je Sdružení místních samospráv České republiky.  Možná jste dotazník obdrželi e-mailem, pokud jste na něj již odpověděli, děkujeme vám. Ostatní prosíme o vyplnění, je to velmi důležité pro stanovení  potřeb pro vzdělávání  na místní úrovni.

DOTAZNÍK nalezte na tomto odkazu:  

https://www.click4survey.cz/s4/58913/2b44c09c

Děkujeme Vám za ochotu a za Váš čas a těšíme se na další spolupráci.  

Dana Kratochvílová, SMS ČR, Pavel Šaradín, Civipolis o.p.s., Univerzita Palackého v Olomouci

LEGISLATIVA

 

Přehled novoročních novel, které se týkají samospráv | S příchodem nového roku se tradičně mění mnoho pravidel a zákonů. Začátkem roku vstoupila v účinnost hlavní část konsolidačního balíčku, mění se i zákony o obcích, o matrikách a řada dalších. Lednová SMSka nabízí stručný přehled těch změn, které se dotýkají zejména samospráv.

Zdroj: SMSka 01/2024. s. 4 - 7. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=c07a3aeb|836&inline=1

Rozpočet MŠMT si polepší o 4 miliardy Kč | Kabinet Petra Fialy na zasedání schválil uvolnění dvou miliard korun z vládní rozpočtové rezervy do rozpočtu ministerstva školství. Další opatření v témže objemu připraví v příštích měsících. Podle Beka by jednu miliardu měly dostat vysoké školy, zbylé peníze by pak měly jít do regionálního školství, kde by měly pomoci s financováním platů nepedagogických pracovníků.

Zdroj: ČTK. Rozpočet MŠMT se zvýší o 4 miliardy Kč, vláda zatím schválila polovinu. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/rozpocet-msmt-se-zvysi-o-4-miliardy-kc-vlada-zatim-schvalila-polovinu/2473070

Důstojné důchody pro disidenty a povinné ručení pro elektrické koloběžky. Prezident podepsal novely | Prezident podepsal návrh novely, která má disidentům zajistit penze alespoň na úrovni průměrného důchodu. Stvrdil rovněž návrh, který rozšiřuje okruh vozidel, za něž se musí platit povinné ručení. Nově se tak bude platit za některé elektrické koloběžky, segwaye, sněžné skútry či motorová golfová vozítka.

Zdroj: Novinky.cz. Disidenti se dočkají důstojných důchodů, elektrické koloběžky čeká platba povinného ručení. Pavel podepsal zákony. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-disidenti-se-dockaji-dustojnych-duchodu-elektricke-kolobezky-ceka-platba-povinneho-ruceni-pavel-podepsal-zakony-40459102

Obměna ústavních soudců je završena | Prezident Petr Pavel ve čtvrtek 1. února na Pražském hradě jmenoval advokáta Milana Hulmáka soudcem Ústavního soudu. Patnáctičlenný tým tak je opět kompletní. Hulmák obsadil místo po Jiřím Zemánkovi, jehož desetiletý mandát skončil zhruba před dvěma týdny.

Zdroj: ČTK. Pavel jmenoval Hulmáka soudcem ÚS, patnáctičlenný tým je kompletní. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/pavel-jmenoval-hulmaka-soudcem-us-patnacticlenny-tym-je-kompletni/2446326

Z VLÁDY A MINISTERSTEV

 

Dvě miliardy na výstavbu sociálních bytů. Ministerstvo láká na atraktivnější podmínky pro žadatele | IROP vyhlásil čtyři výzvy na podporu sociálního bydlení ve výši 1,9 miliardy korun z EFRR. Obce, neziskové organizace a církve mají možná poslední možnost získat dotaci, která pokryje 70–85 % nákladů na výstavbu, rekonstrukci nebo pořízení bytů.

Zdroj: MMR. MMR poskytne téměř dvě miliardy korun na sociální byty. Díky novým podmínkám bude podpora pro žadatele atraktivnější. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-poskytne-temer-dve-miliardy-korun-na-socialni

Podpora pro odstraňování bariér v budovách | MMR v programu Bezbariérové obce od roku 2017 vyhlašuje dotační výzvy na podporu bezbariérových tras a využívání euroklíče. Úspěšní žadatelé si v podprogramu Odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů rozdělí 10 milionů korun a v podprogramu Euroklíč 5 milionů korun. Více informací ZDE.

Zdroj: MMR. Na bezbariérovost měst a obcí máme připraveno 15 milionů korun. Dostupné z: https://mmr.gov.cz/cs/ostatni/web/novinky/na-bezbarierovost-mest-a-obci-mame-pripraveno-15-m

Změna 109. výzvy IROP - Mateřské školy | Dochází k navýšení alokace 109. výzvy IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (MRR) II., a to o 148 024 559 Kč z EFRR. Nová alokace výzvy tak činí 916 609 910 Kč z EFRR. Navýšení je realizováno z úspor a nedočerpání předchozí 6. výzvy IROP. Díky navýšení alokace mohou být podpořeny všechny úspěšné projekty 109. výzvy. Více infromací najdete ZDE.

Zdroj: IROP. 109. výzva IROP - Mateřské školy - SC 4.1 (MRR) II.. Dostupné z: https://irop.gov.cz/cs/vyzvy-2021-2027/vyzvy/109vyzvairop

Prostředky Nové zelené úsporám se navyšují o 10 miliard z Modernizačního fondu | Program Nová zelená úsporám provází od jeho spuštění enormní zájem ze strany zájemců o dílčí renovace rodinných domů. Ministerstvo životního prostředí proto navyšuje finanční podporu domácností o dalších 10 miliard korun z Modernizačního fondu. Navýšení alokace má zajistit podporu pro dalších více než 50 tisíc domácností.

Zdroj: MŽP. Dalších 10 miliard přiteče do Nové zelené úsporám z Modernizačního fondu. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20240131_Dalsich-10-miliard-pritece-do-Nove-zelene-usporam-z-Modernizacniho-fondu

LETEM SVĚTEM

 

Výsledek dotazníku k potřebám obcí v právu, účetnictví a daňovém poradenství | Dotazník, který je pro SMS ČR důležitým podkladem při rozvíjení úvah o tom, jak vylepšit Právní poradnu pro obce, byl členským obcím rozeslán na začátku prosince. Od zveřejnění dotazníku jsme shromáždili 371 odpovědí. A výsledek? I když větší rozsah právních služeb využívá jen menší počet členských obcí, přesto je o rozšíření služeb právní poradny zájem.

Zdroj: SMSka 01/2024. s.9. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=c07a3aeb|836&inline=1

​Soutěž o energetickou, environmentální a smart OBEC 2030 připravuje 4. ročník | V březnu tohoto roku chystáme spuštění už čtvrtého ročníku celonárodní soutěže OBEC 2030, která sbírá příklady dobré praxe v oblasti péče o životní prostředí, energetiky, digitalizace i smart prvků. Přes sto obcí se přihlásilo do předchozích ročníků soutěže - nejlépe oceněné získaly finanční dar, elektronickou úřední desku, zapůjčení elektromobilu, ale i množství dalších hodnotných cen. I letos bude přihlášení do soutěže jednoduché - pár kliknutí a několik fotografií. Žádné výběrové komise. A samozřejmě i nadále platí, že účast v soutěži je zcela zdarma.

​Pro novinky k soutěži sledujte web obec2030.cz (záložka "soutěž), nebo profily OBEC 2030 na sociálních sítích Facebook či LinkedIN.

Rozhovor: Veteráni na radnicích | Nejdéle sloužící starosta Jiří Kučera z Úhřetické Lhoty je ve funkci 33 let. A podle vlastních slov zůstane v úřadu do konce volebního období, po kterém by rád předal starostování svému nástupci. Rozhovor s ním si můžete přečíst v lednové SMSce.

Zdroj: SMSka 01/2024. s. 12. Dostupné z: https://www.smscr.cz/modules/file_storage/download.php?file=c07a3aeb|836&inline=1

NKÚ mimořádně prověří peníze na ochranu měkkých cílů | Nejvyšší kontrolní úřad letos opět prověří peníze, které stát vynakládá na systém ochrany takzvaných měkkých cílů. Jde o místa, kde se shromažďují lidé, jako jsou třeba školy, nemocnice či veřejná prostranství. 

Zdroj: ČTK. NKÚ mimořádně prověří peníze na ochranu měkkých cílů. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/nku-mimoradne-proveri-penize-na-ochranu-mekkych-cilu/2471454

NÚKIB v roce 2023 zaznamenal rekordní počet kybernetických incidentů | Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) v roce 2023 evidoval rekordní počet kybernetických incidentů – celkem 262. V porovnání s rokem 2022 došlo k téměř dvojnásobnému nárůstu. Příčinou jsou hlavně opakované vlny DDoS útoků vedené zejména proruskými hacktivistickými skupinami.

Zdroj: NÚKIB. NÚKIB v roce 2023 zaznamenal rekordní počet kybernetických incidentů. Dostupné z: https://nukib.gov.cz/cs/infoservis/aktuality/2073-nukib-v-roce-2023-zaznamenal-rekordni-pocet-kybernetickych-incidentu/

POZVÁNKY

 

Nepřípustné formy spolupráce obcí | Komentář k ustanovení § 47 obecního zřízení přinášíme v dalším dílu z cyklu článků, který od ledna loňského roku vydáváme pod názvem Zákon o obcích: paragraf za paragrafem.

Zdroj: SMS-služby. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/-47-nepripustne-formy-spoluprace-obci/ 

Autorská práva jednoduše v roce 2024 | S ceníkem služby Autorská práva jednoduše na letošní rok se můžete seznámit na webu SMS ČR. Objednávky licenčních balíčků a samostatných licencí je možné provádět v Autorskoprávním modulu SMS ČR. V pondělí 15. ledna také proběhl webinář, jehož záznam je k dispozici.

Zdroj: SMS ČR. Autorská práva jednoduše v roce 2024. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/autorska-prava-jednoduse-v-roce-2024-3551cs.html

Celostátní konference SMS ČR 2024 | Známe termín naší letošní celostátní konference, na kterou vás srdečně zveme. Rezervujte si prosím termín 10. a 11. října 2024. Místo konání brzy upřesníme. Při posledním setkání ve Zlíně se nás sešlo přes 400 a ohlasy byly veskrze pozitivní (konferenci si můžete připomenout zde). Je to pro nás závazek udělat pro vás letošní konferenci ještě poutavější. Budeme se těšit na viděnou.

Zdroj: SMS ČR

Má vlast cestami proměn | Máte ve svém okolí povedenou rekonstrukci nebo úpravu krajiny? Nebo jste sami tvůrci takové proměny? Pochlubte se svým dílem na výstavě a inspirujte ostatní. Přihlaste svou proměnu do 16. ročníku výstavy, který bude zahájen v červnu 2024. 

Zdroj: SMS ČR. MÁ VLAST CESTAMI PROMĚN – PŘÍBĚHY DOMOVA. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/ma-vlast-cestami-promen-pribehy-domova-3574cs.html

Žít krajinou | Státní pozemkový úřad oznamuje zahájení nominací do 17. ročníku prestižní soutěže Žít krajinou 2023. Od roku 2006 SPÚ ve spolupráci s Českomoravskou komorou pro pozemkové úpravy pořádá tuto soutěž zaměřenou na realizace vznikající v rámci komplexních pozemkových úprav.

Zdroj: SMS ČR. STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD ZAHÁJIL NOMINACE DO ŽÍT KRAJINOU. OBCE, FIRMY I VLASTNÍCI MOHOU SOUTĚŽIT O NEJLEPŠÍ OPATŘENÍ V KRAJINĚ.. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/statni-pozemkovy-urad-zahajil-nominace-do-zit-krajinou-obce-firmy-i-vlastnici-mohou-soutezit-o-nejlepsi-opatreni-v-krajine-3556cs.html

vzdělávejte se s námi!

 

Online diskusní fórum

Na www.portalzastupitele.cz je nově k dispozici online diskusní fórum k realizovaným webinářům, které se věnují problematice klimatické změny a jejích dopadů. Online diskusní fórum je určeno pro starosty, místostarosty, zastupitele a zaměstnance obcí, případně pro příspěvkové organizace obcí či NNO, kteří mohou vkládat dotazy k uvedenému tématu. Odpovídat budou erudovaní odborníci na tuto problematiku.

Pro přístup do online diskusního fóra je nutná registrace na www.portalzastupitele.cz.Další informace na www.portalzastupitele.cz

Seminář o nejčastějších pochybeních zadavatelů v Pardubicích | 6. února proběhne v Pardubicích praktický celodenní seminář pod názvem Veřejné zakázky od A do Z aneb jak se vyhnout nejčastějším pochybením zadavatelů. Registrace je otevřena. 

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání. Veřejné zakázky od A do Z aneb jak se vyhnout nejčastějším pochybením zadavatelů / Eliška Huk Kloučková / 6. 2. 2024 (09:00 - 15:00) / Pardubice. Dostupné z: https://www.smscr.education/verejne-zakazky-od-a-do-z-aneb-jak-se-vyhnout-nejcastejsim-pochybenim-zadavatelu-eliska-huk-klouckova-6--2--2024--09-00-15-00--pardubice-2/  

Cyklus celodenních seminářů o novinkách ve stavebním právu míří do finále | Od prosince loňského roku probíhá série prezenčních akreditovaných seminářů, na kterých vás seznamujeme s novinkami v oblasti stavebního práva a územního plánování prizmatem samospráv. Poslední plánovaný seminář se uskuteční 29. února v Novém Jičíně

Zdroj: SMS ČR Vzdělávání

hořká tečka

 

Ze zámku Štiřín obec od státu nedostane nic, do aukce půjde celý | Zámek Štiřín půjde do dražby jako celek bez toho, aby z něj mohla obec Kamenice, na jejímž území leží, mít nějaký užitek. Stát chce na prodeji získat co nejvíc peněz.

Zdroj: Novinky.cz. Ze zámku Štiřín si obec nic neuloupne, do aukce půjde celý. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/domaci-ze-zamku-stirin-si-obec-nic-neuloupne-do-aukce-pujde-cely-40459322ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení