Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno na našem webu.

 

LEGISLATIVA
 

Novela stavebního zákona vyvolává v území bouřlivé reakce, podle MMR převažují benefity | K tomu, že má zmizet z české veřejné správy téměř polovina stavebních úřadů, se staví mnozí zástupci místních i krajských samospráv na rozdíl od Ministerstva pro místní rozvoj negativně. Nepanuje shoda na tom, k jakým výsledkům budou navrhovaná řešení směřovat. Spíše centralistický pohled ministerstva vidí v novele zákona cestu k řešení problematiky absence zastupitelnosti a vzdálení veřejných služeb lidem bude podle MMR překonáno digitalizací. Nicméně neznalost místních poměrů a reálné dopady organizačních a personálních změn na jednotlivé úřady povedou podle komunálních politiků spíše k oslabení fungování veřejné správy na úseku rozvoje sídel a stavebnictví a v novele vidí také rozpor s programovým prohlášením vlády. V případě zájmu o vyjádření Vašeho názoru na změny stavebního zákona využijte formuláře. 

Zdroj: MMR. MMR: Změny ve stavebních úřadech se 90 % lidí vůbec nedotknou. Benefity zdaleka převažují. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zmeny-ve-stavebnich-uradech-se-90-lidi-vubec-n; Právo – Jihozápadní čechy. Starostové: Nerušte nám stavební úřady. Liberecký deník. Venkov se bouří. Rušit stavební úřady v kraji je podle starostů chybou S. 11 (vydáno v pátek 29. dubna).; Dostupné z: https://liberecky.denik.cz/zpravy_region/stavebni-urady-liberecky-kraj-20220427.html
MF DNES – Liberecký. Výzva kraje: Neberte lidem stavební úřady. S. ( vydáno ve  středu 27. dubna).   

Z VLÁDY A MINISTERSTEV
 

Nová opatření ke zvládání migrační vlny | Ministerstvo vnitra na jednání vlády prosadilo zkrácení lhůty pro ohlášení změny adresy lidí, kteří utekli z Ukrajiny do ČR, a lhůty pro povinnost hlásit se po vstupu do ČR u cizinecké policie. Obě lhůty budou zkráceny z původních 30 na tři dny. Ministr vnitra uvedl tyto změny jako klíčové pro efektivní poskytování ubytování v jednotlivých obcích. V rámci jednání vlády byl na návrh ministra také schválen statut strategické skupiny pro zvládání uprchlické krize, kterým bylo ustanoveno 12 pracovních týmů, jež budou mít na starosti dílčí agendy.

Zdroj: MV. Ministerstvo vnitra prosadilo další opatření, která zjednoduší zvládání aktuální migrační vlny. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-prosadilo-dalsi-opatreni-ktera-zjednodusi-zvladani-aktualni-migracni-vlny.aspx 
 
Podpora adaptace české krajiny na suchá léta a dostupnost pitné vody |Extrémním výkyvům počasí v posledních letech se věnuje Mezirezortní komise Voda-Sucho, která byla založena dohodou ministra zemědělství a ministra životního prostředí v roce 2015. V úterý 26. 4. seznámil její výkonný výbor oba současné ministry se svou dosavadní činností a letošním harmonogramem práce. Podle Nekuly bude navýšena podpora pro rozvoj vodárenských infrastruktur, propojování vodárenských soustav i pro realizaci opatření v drobných tocích. Hubáčková uvedla, že MŽP vyčlenilo v aktuálním programovém období Operačního programu Životní prostředí 10 miliard na využívání srážkové vody, výstavbu drobných nádrží a tůní, dalších 14 miliard na výstavbu kanalizací a ČOV a miliardu na využívání srážkové vody v obcích.

Zdroj: MŽP. Ministři Nekula a Hubáčková: Přípravu na suchá léta nepodceňujeme. Miliardy z resortů míří zejména na adaptaci české krajiny a dostupnost pitné vody. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220426-Ministri-Nekula-a-Hubackova-Pripravu-na-sucha-leta-nepodcenujeme-Miliardy-z-resortu-miri-zejmena-na-adaptaci-ceske-krajiny a-dostupnost-pitne-vody 

Obce mohou žádat o dotace na rekonstrukce veřejného osvětlení | Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo finální znění Výzvy č. NPO 1/2022 k podávání žádostí o dotaci na rekonstrukce veřejného osvětlení. Dotace je určena na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení za účelem dosažení úspory elektrické energie (min. 30%). Příjem žádostí o dotaci bude probíhat v termínu od 5.5.2022 do 30.6.2023. V případě zájmu o přípravu Vaší žádosti se neváhejte obrátit na naše dotační specialisty na adrese dotace@smscr.cz .

Zdroj: MPO. Výzva č. NPO 1/2022. Dostupné z: https://www.mpo-efekt.cz/cz/dotacni-programy/vyzvy/1-2022-rekonstrukce-verejneho-osvetleni 

Konference MMR – politika soudržnosti a příležitosti v evropských fondech |Česká republika bude brzy předsedat Radě EU. V tomto kontextu pořádá Ministerstvo pro místní rozvoj za účasti komisařky EU pro soudržnost a reformy Elisy Ferreiry a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše setkání, kde nejprve představí budoucí směřování politiky soudržnosti a v dalším bloku nabídne informace o možnostech evropských programů v období 2021–2027. Konference proběhne v úterý 24. 5. 2022 v pražské Nové radnici. 

Zdroj: MMR. Směřování politiky soudržnosti a možnosti evropských fondů v období 2021-2027: Registrujte se zdarma na konferenci MMR. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/smerovani-politiky-soudrznosti-a-moznosti-evropsky

LETEM SVĚTEM

 

Problémy klientů Sberbank trvají a sílí | Ekonomická válka mezi Západem a Ruskem silně dopadá na klienty bank s ruským podílem. Částky na blokovaných účtech mnohých samospráv a krajů jsou pojištěny pouze do výše přibližně 2,5 milionů korun. Hrozí tak významné škody s ohledem na investice samospráv i platy zaměstnanců. Garanční systém zároveň oznámil odklad výplaty náhrad institucionálním klientům Sberbank. 

Zdroj: Konkursní noviny. Problémy Sberbank aneb nejistota 2 600 klientů trvá a sílí: uvidí zpět všechny své peníze – nebo o ně kvůli politice přijdou?. Dostupné z: https://www.kn.cz/problemy-sberbank-aneb-nejistota-2-600-klientu-trva-a-sili-uvidi-zpet-vsechny-sve-penize-nebo-o-ne-kvuli-politice-prijdou/ 

Mezinárodní týden kompostování | Důsledné třídění bioodpadu pomáhá řešit problémy se suchem a zlepšuje kvalitu půdy. V obcích je podle současné legislativy nutno umožnit občanům bioodpad odevzdávat buď do speciálních nádob, nebo do sběrných dvorů. Obce ostatně mají povinnost třídit bioodpad již od roku 2016. Od 1. května začíná Mezinárodní týden kompostování, v rámci něj bude probíhat akce „Nakopej si pytel“, kdy zapojené kompostárny vyhradí několik tun kompostu, který si lidé budou moci přijít nakopat a odvézt.  

Zdroj: MŽP. Mezinárodní týden kompostování: Komposty z bioodpadů pomáhají zvyšovat kvalitu půdy. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20220428_mezinarodni_tyden_kompostovani_2022 

POZVÁNKA NA WEBINÁŘE

 

Webinář o metodice k odměňování ředitelů škol | V reakci na vydání nové metodiky MŠMT přichystaly SMS-služby v rámci projektu SMS-seminář webinář, kterým vás ve čtvrtek 19. 5. 2022 od 15:30 provede Petr Halada.

Zdroj: SMS. Nová metodika k odměňování ředitelů škol. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/aktualne/novy-webinar-nova-metodika-k-odmenovani-reditelu-skol/ 

 

 


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení