Starostův infoservis - to je přehled toho nejdůležitějšího z komunální oblasti: novinky, souvislosti, doporučení, informace o proběhlých i nadcházejících akcích. Každé pondělí ráno ve vaší e-mailové schránce!

 

veřejné zakázky

 

Sešla se pracovní skupina k veřejným zakázkám iniciovaná SMS ČR | Dne 8. února 2023 se z podnětu předsedkyně SMS ČR Elišky Olšákové poprvé sešla pracovní skupina, která se bude zabývat tématem veřejných zakázek malého rozsahu. Pracovní skupinu svolalo MMR, které tak reagovalo na podněty členských obcí SMS ČR.

Zdroj: SMS ČR. SEŠLA SE PRACOVNÍ SKUPINA K VEŘEJNÝM ZAKÁZKÁM INICIOVANÁ NAŠÍM SDRUŽENÍM. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/sesla-se-pracovni-skupina-k-verejnym-zakazkam-iniciovana-nasim-sdruzenim-3206cs.html

LEGISLATIVA
 

Vláda schválí nižší valorizaci penzí | Návrh novely s omezením připravované červnové mimořádné valorizace penzí se vláda chystá schválit v pondělí 20. února. Podle normy by přidání kvůli inflaci mělo být nižší jen jednorázově. Sněmovna by o něm měla rozhodovat na mimořádné schůzi 28. února. 

Zdroj: ČTK. Vláda schválí nižší valorizaci penzí v pondělí, opozice normu odmítá. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/vlada-schvali-nizsi-valorizaci-penzi-v-pondeli-opozice-normu-odmita/2326758; Důchody se od června kvůli inflaci opět mimořádně zvýší, růst se ale zmírní. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/duchody-se-od-cervna-kvuli-inflaci-opet-mimoradne-zvysi-rust-se-ale-zmirni/2326338

Novela zákonů lex Ukrajina | Navrhované změny v podporách uprchlíků z Ukrajiny jsou ve Sněmovně před schvalováním. V druhém čtení, které proběhlo v pátek 10. února, poslanci podali dvojici pozměňovacích návrhů. Poslanci budou hlasovat o finální podobě předlohy ve druhé polovině února.

Zdroj: ČTK. Změny v podporách uprchlíků z Ukrajiny jsou ve Sněmovně před schvalováním. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/zmeny-v-podporach-uprchliku-z-ukrajiny-jsou-ve-snemovne-pred-schvalovanim/2321565

Senát zamítl iniciativu k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti | Senát ve středu 15. února zamítl iniciativu skupiny senátorů kolem Jitky Chalánkové z klubu ODS a TOP 09 k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti. Toto právo by se podle horní komory mělo upravit běžným zákonem.

Zdroj: ČTK. Senát zamítl iniciativu k ústavnímu zakotvení práva na platbu v hotovosti. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/senat-zamitl-iniciativu-k-ustavnimu-zakotveni-prava-na-platbu-v-hotovosti/2326452

Z vlády a MINISTERSTEV

 

Vnitro zastavilo zakázku pro CzechPointy a nařídilo kontrolu NAKIT | MV si za desítky milionů korun objednalo modernizaci projektu CzechPoint. Dodavatelem byla státní agentura NAKIT, která si na služby najímala externí dodavatele. Ke konci loňského roku se ale zjistilo, že NAKIT oproti slibům do projektu CzechPoint požadované služby nedodal. 

Zdroj: neovlivni.cz. RAKUŠAN ZASTAVIL ZAKÁZKU A NAŘÍDIL MIMOŘÁDNOU KONTROLU V NAKIT. Dostupné z: https://neovlivni.cz/rakusan-zastavil-zakazku-a-naridil-mimoradnou-kontrolu-v-nakit/

Rakušan se sešel s autory petice za zachování veřejných poštovních služeb | Další rozvoj České pošty, zachování veřejných poštovních služeb, podpora zaměstnanců, a hlavně podoba nutné transformace státního podniku, to byla hlavní témata schůzky ministra vnitra s autory petice za zachování veřejných poštovních služeb, která proběhla v pondělí 13. února. 

Zdroj: MV. Vít Rakušan se sešel s autory petice za zachování veřejných poštovních služeb. Dostupné z: https://www.mvcr.cz/clanek/vit-rakusan-se-sesel-s-autory-petice-za-zachovani-verejnych-postovnich-sluzeb.aspx

Rámcový harmonogram národních dotačních titulů MMR 2023–2025 | MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky. Informuje v něm také o typu výzvy a očekávané finanční podpoře. Údaje se budou průběžně aktualizovat.

Zdroj: MMR. MMR připravilo rámec národních titulů na další dva roky. Žadatelé získají lepší přehled o chystaných dotačních programech. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pripravilo-ramec-narodnich-titulu-na-dalsi-dva

109. výzva IROP na navýšení kapacity v mateřských školách | 109. výzva IROPmá za cíl podpořit vznik nových mateřských škol i zvýšit kapacity těch stávajících. Zaměřuje se na projekty na území méně rozvinutých regionů a je v ní k dispozici 768,6 milionů korun z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Zdroj: MMR. MMR: Navýšíme kapacitu míst v mateřských školách. Do potřebných regionů posíláme přes 768 milionů korun. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-navysime-kapacitu-mist-v-materskych-skolach-do

S demolicí budov pomůže obcím nová výzva MMR | Podpora demolic zchátralých budov v obcích s rizikem vzniku sociálně vyloučené lokality. Na to se zaměřuje nově vyhlášená výzva Ministerstva pro místní rozvoj, která pomůže obcím i krajům částkou 120 milionů korun.

Zdroj: MMR. MMR: Pomůžeme obcím s demolicí zchátralých budov částkou 120 milionů korun. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-pomuzeme-obcim-s-demolici-zchatralych-budov-ca

71. a 72. výzva IROP na regionální dostupnost hospicové a paliativní péče | 71. a 72. výzvaIROP cílí na zlepšení kvality a dostupnosti paliativní a hospicové péče. Výzvy jsou určeny pro projekty na území méně rozvinutých a přechodových regionů, celkově je v nich alokováno přes 280 milionů korun.

Zdroj: MMR. MMR: Zajistíme lepší regionální dostupnost hospicové a paliativní péče. Připraveno máme 280 milionů korun. Dostupné z: https://mmr.cz/cs/ostatni/web/novinky/mmr-zajistime-lepsi-regionalni-dostupnost-hospicov

Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích | Investice do lepšího připojení a využívání internetu nebo modernizace odborných učeben a pracovišť odborného výcviku nabízí první letošní balíček dotací z Operačního programu Spravedlivá transformace (OPST) Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR. V případě zájmu o administraci Vaší žádosti se neváhejte obrátit na naši dotační poradnu na adrese dotace@sms-sluzby.cz.

Zdroj: MŽP. Jeden a půl miliardy na modernizaci škol v uhelných krajích nabízí program Spravedlivá transformace. Dostupné z: https://www.mzp.cz/cz/news_20230215-Jeden-a-pul-miliardy-na-modernizaci-skol-v-uhelnych-krajich-nabizi-program-Spravedliva-transformace

LETEM SVĚTEM

 

Příspěvek na výkon státní správy v roce 2023 | Ministerstvo vnitra připravilo propočet na rok 2023 pro obce a kraje, tak jako každý rok s určitými parametrickými změnami. Mezi obce bude v roce 2023 rozdělena částka přibližně 10,78 mld. Kč. Více informací na webu DVS.

Zdroj: DVS. Příspěvek na výkon státní správy obcí a krajů v roce 2023. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6889225

Neškodný seznam se může stát nástrojem podvodu  | Jako pověřenci osobních údajů našim klientům často opakujeme, že je nutné dostatečně kvalitně nastavit vztahy s jejich zpracovatelem. Možná se zdá, že je taková rada zbytečná a neškodné seznamy v rozsahu jmen, příjmení, telefonních čísel atd. není potřeba tak řešit,  ale můžete se tak vyhnout situaci, kdy zpracovatel takový zdánlivě neškodný seznam využije k podvodu. Ten teď řeší jedna obec poté, co vypověděla smlouvu o poskytování služeb firmě. Ta se podle dostupných informací následně rozhodla pomstít prostřednictvím rozeslání podvodných SMS místním seniorům, jejichž osobní údaje dříve k jinému účelu pro obec zpracovávala.

Zdroj: Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., koordinátorka pověřenců pro ochranu osobních údajů SMS-služby

Navazující studium sociální geografie a regionálního rozvoje | Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy připravila novou formu navazujícího magisterského studia Sociální geografie a regionální rozvoj. Kombinovaná forma studia je vhodná pro již zaměstnané kolegy a kolegyně, kteří si chtějí zvýšit kvalifikaci a rozšířit svoje znalosti.

Zdroj: SMS ČR. NAVAZUJÍCÍ STUDIUM SOCIÁLNÍ GEOGRAFIE A REGIONÁLNÍ ROZVOJ. Dostupné z: https://www.smscr.cz/o-sms-cr/aktuality/navazujici-studium-socialni-geografie-a-regionalni-rozvoj-3202cs.html

Průvodce fotovoltaikou pro malé obce | Fotovoltaika se stala jedním z nejčastěji vyhledávaných výrazů ve webových prohlížečích. Podle Google Trends vzrostl zájem o toto téma v souvislosti s energetickou krizí čtyřnásobně. Češi patří mezi 10 národů, které tento výraz vyhledávají nejčastěji. Připravili jsme proto pro vás průvodce fotovoltaikou pro obce.

Zdroj: OBEC 2030. Průvodce fotovoltaikou pro malé obce. Dostupné z: https://obec2030.cz/novinky/fotovoltaika/pruvodce-fotovoltaikou/

Starostové požadují po Praze zdvojnásobit příspěvek na žáka | Starostové pražských městských částí požadují po hlavním městě zvýšit příspěvek na žáka na 10.000 Kč, tedy na více než dvojnásobek. Důvodem je vysoká inflace a nedostatek peněz na tzv. výkon státní správy. 

Zdroj: Starostové požadují po Praze zdvojnásobit příspěvek na žáka. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/starostove-pozaduji-po-praze-zdvojnasobit-prispevek-na-zaka/2325418

Bartoš vítá, že se Pavel chce věnovat strukturálně slabším regionům | Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš vítá, že se nově zvolený prezident Petr Pavel chce věnovat regionům, které mají strukturální problémy. Prezident může regionům přinést potřebnou pozornost a pomoci přinést řešení pro tamní občany, řekl Bartoš po schůzce s Pavlem.

Zdroj: Bartoš vítá, že se Pavel chce věnovat strukturálně slabším regionům. Dostupné z: https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/bartos-vita-ze-se-pavel-chce-venovat-strukturalne-slabsim-regionum/2325695

Udržitelný rozvoj, oběhové hospodářství a dezinformace | Často se hovoří o udržitelném rozvoji společnosti, ale zapomíná se, že jde o tři pilíře – soulad hospodářského rozvoje, sociálního pokroku a zachování plnohodnotného životního prostředí.  O tomto tématu více na webu DVS.

Zdroj: DVS. Udržitelný rozvoj, oběhové hospodářství a dezinformace. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6889456

Důvody pro odmítnutí žádosti o informace | O důvodech, kvůli kterým mohou obce odmítat žádosti o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., pojednává dvojdílná série článků DVS.

Zdroj: DVS. Další důvody pro odmítnutí žádosti o informace. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6840514; Další důvody pro odmítnutí žádosti o informace II. Dostupné z: https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6888653

Vesnice potřebuje hasiče, sportovce a společensky žít | "Venkov je hlavně krásnej," říká s odzbrojujícím zápalem muž, který stojí coby starosta už 13 let v čele malé obce Vysočina v Pardubickém kraji. Tomáš Dubský v podcastu Na jedno z Možděnické hospody, kde působí i jako příležitostný hospodský.

Zdroj: Naše Praha. Vesnice potřebuje hasiče, sportovce a společensky žít. Hospoda je dnes něco navíc. Dostupné z: https://www.nasepraha.cz/vesnice-potrebuje-hasice-sportovce-a-spolecensky-zit-hospoda-je-dnes-neco-navic/

pozvánkA

 

Jak na kamery v obcích a na školách? | To se dozvíte v dalším díle webináře ze série GDPR prakticky, který se uskuteční v úterý 28. února od 13 hodin. Proběhne na platformě Google Meet, kde se snadno připojíte prostřednictvím tohoto odkazu: meet.google.com/fde-jexi-skp

Zákon o obcích: paragraf za paragrafem | Zákon o obcích je páteřním předpisem komunálního práva, bez jehož důkladné znalosti se v praxi nedá obejít. Ve spolupráci s Dominikem Hrubým, který se této oblasti dlouhodobě věnuje (mimo jiné jeho jméno najdete pod odpovědmi Právní poradny SMS ČR), jsme se pro naše čtenáře rozhodli připravit cyklus článků, ve kterých vás s jednotlivými ustanoveními obecního zřízení postupně seznámíme. 

Zdroj: SMS-služby. Zákon o obcích: paragraf za paragrafem. Dostupné z: https://www.sms-sluzby.cz/cs/publikace/zakon-o-obcich-paragraf-za-paragrafem/

HOŘKOSLADKÉ TEČKY

 

Muž na sídlišti v Praze venčil krávu | V minulém vydání jsme informovali o nesnázích návštěvníků venkova, kterým život ztrpčují kokrhající kohouti. Občas ale venkov v netradiční podobě zavítá i do města, v tomto případě dokonce hlavního. Vypovídá o tom nevšední příhoda pražských strážníků, kteří v minulých dnech řešili netradiční oznámení. Lidé jim totiž dali podnět, že po jedné z tamních ulic jde muž s krávou...

Zdroj: Novinky.cz. Muž na sídlišti v Praze venčil krávu. Dostupné z: https://www.novinky.cz/clanek/koktejl-muz-na-sidlisti-v-praze-vencil-kravu-40423202


Zaujal vás Starostův infoservis a chcete se přidat k jeho odběratelům, abyste ho na začátku každého týdne našli ve své e-mailové schránce? Stačí vyplnit jednoduchý formulář a náš newsletter vám budeme zasílat automaticky.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení