Dotaz:

Rádi bychom v naší obci s necelými 2000 obyvateli vybudovali závlahu fotbalového hřiště. Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď:

Projekt by mohl být podpořen prostřednictvím Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 51 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“. Mezi podporované typy projektů patří i vybudování nového závlahového systému fotbalového hřiště. Je ovšem důležité, aby byl zavlažovací systém vybudován na sportovišti, které je registrované v Rejstříku sportu – https://rejstriksportu.cz/. V tomto rejstříku musí být zapsán také oprávněný žadatel. Rozpočet programu vychází ze stanovené výše dotace 800 tis. Kč na každou obec do 3000 obyvatel v ČR. V letošním roce je alokace výzvy stanovena na 400 mil. Kč, v dalších letech budou vyhlašovány další výzvy – výše alokace těchto výzev zatím není stanovena.

Dotaz:

Rádi bychom v naší obci vysadili několik desítek stromů. Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Odpověď:

Pro tento záměr se nabízí financování z Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 4/2021. Předmětem podpory této výzvy je výsadba vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Příjem žádostí probíhá od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023 (nejpozději však do vyčerpání alokace). Alokace výzvy činí 200 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 151 000 Kč do 250 000 Kč s maximální mírou podpory 100 % ze způsobilých výdajů projektu.


Na začátek stránky

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci, a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.

Více informací