Rádi bychom v naší obci s necelými 2000 obyvateli vybudovali závlahu fotbalového hřiště. Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Projekt by mohl být podpořen prostřednictvím Národní sportovní agentury v rámci programu č. 162 51 „Rozvoj místních sportovišť a zázemí – Kabina“. Mezi podporované typy projektů patří i vybudování nového závlahového systému fotbalového hřiště. Je ovšem důležité, aby byl zavlažovací systém vybudován na sportovišti, které je registrované v Rejstříku sportu – https://rejstriksportu.cz/. V tomto rejstříku musí být zapsán také oprávněný žadatel. Rozpočet programu vychází ze stanovené výše dotace 800 tis. Kč na každou obec do 3000 obyvatel v ČR. V letošním roce je alokace výzvy stanovena na 400 mil. Kč, v dalších letech budou vyhlašovány další výzvy – výše alokace těchto výzev zatím není stanovena.

 

Rádi bychom v naší obci vysadili několik desítek stromů. Existují na tento záměr nějaké dotační zdroje?

Pro tento záměr se nabízí financování z Národního programu Životní prostředí, výzvy č. 4/2021. Předmětem podpory této výzvy je výsadba vhodných druhů listnatých stromů na veřejně přístupných místech, případně v uzavřených vnitroblocích bytových domů využívaných ke komunitnímu setkávání. Příjem žádostí probíhá od 2. 8. 2021 do 30. 12. 2023 (nejpozději však do vyčerpání alokace). Alokace výzvy činí 200 mil. Kč. Výše dotace se pohybuje od 151 000 Kč do 250 000 Kč s maximální mírou podpory 100 % ze způsobilých výdajů projektu.ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení