Eliška Kloučková

Eliško, administraci veřejných zakázek v prostředí samospráv se věnujete několik let. Jak se za tu dobu změnila situace?

V SMS-služby se administraci veřejných zakázek věnuji od roku 2018, letos vlastně uzavřu čtvrtý rok. Nejzásadnější změnou, která v mezičase nastala, je povinná elektronizace zadávacích řízení, tedy to, že veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v procesu zadávání veřejné zakázky probíhá elektronicky, včetně podávání nabídek, dodávání dokladů apod. Výjimku tvoří pouze veřejné zakázky malého rozsahu. Za zmínku ale určitě stojí i rok stará novela zákona, která pracuje s konceptem tzv. odpovědného zadávání, ze kterého zadavatelům při zadávání všech veřejných zakázek vyplývají nové povinnosti.

Jaké změny na úseku veřejného zadávání očekáváte v letošním roce, který – a to čtenářům SMSky jistě nemusím připomínat – bude rokem volebním?

Máte pravdu, letošní rok je kvůli blížícím se volbám hodně specifický. Obce se snaží především dokončit už započaté projekty, a pokud jde o nové projekty, čeká nás pěkný kvapík, abychom vše stihli. Ale na to jsme připraveni. Na druhou stranu, i letos obce obdrží dotace, výběr zhotovitele i samotná realizace pro tyto projekty je tak teprve čeká.

A co byste vzkázala vedením obcí, která budou ustavena po podzimních volbách? Mohou mezi nimi být i úplní nováčci…

Co vzkázat novým starostkám, starostům, radním a vlastně všem členům zastupitelstev? Ať jim vydrží nadšení, se kterým se u nich často a ráda setkávám, a v případě srdcařů, kterých vídám spoustu, vlastně ani moc nezáleží na tom, jak dlouho funkci vykonávají. Pokud jde o veřejné zakázky, ať pro ně nejsou zbytečným strašákem. A v případě, že přece jen narazí na úskalí v oblasti veřejného zadávání, ať ví, že se na nás mohou kdykoli obrátit.

Věřím, že tuto možnost, kterou SMS ČR svým členským obcím a jejich představitelům nabízí, v případě potřeby využijí. A možná právě v téhle souvislosti se nabízí otázka, jaké veřejné zakázky patří mezi ty nejtypičtější, kterým se věnujete, kde se zkrátka cítíte nejvíc doma, jak se říká?

V rámci SMS-služby se zabýváme celým spektrem veřejných zakázek. Jedná se o veřejné zakázky na dodávky, služby a stavební práce. Soutěžíme prakticky vše od výstavby chodníků přes hasičské vozy až po svoz odpadu. Pokud jde o hodnotu a způsob zadání zakázky, věnujeme se zakázkám malého rozsahu, ale běžně řešíme i administraci zakázek vyšší hodnoty, zpravidla v tzv. zjednodušeném podlimitním řízení nebo v řízení otevřeném. Typickou zakázkou je zakázka na stavební práce. Obvykle jde o rekonstrukce starších objektů – obecních úřadů nebo třeba kulturních center. Zakázky jsou opravdu různorodé, navíc každá z nich má svá specifika, na která je třeba brát ohled.

Věnujete se administraci veřejných zakázek a konzultační agendě, to ale není všechno. Čas od času se vaše jméno objevuje i jako jméno přednášející…

Je to tak. Kromě naší běžné činnosti se snažíme starostkám a starostům poskytovat formou přednášek a školení i informace, které mají posloužit tomu, aby si zejména u jednodušších zakázek poradili na obcích s administrací sami. Vím, že obecní agenda je velmi široká a náročná, proto se snažíme poskytovat jen ty informace, které jsou pro praxi skutečně relevantní, a starosty zbytečně nezahlcovat. V průběhu ledna nás čekají distanční semináře a věřím, že během roku se snad budeme setkávat i osobně.

Co vám lektorská činnost přináší?

Takové akce jsou pro mě velmi cenné. Především proto, že se na nich dozvím, co obce aktuálně trápí a jaká témata řeší. Příjemným bonusem je to, že jsou to vždy velmi milá setkání s inspirativními lidmi. To dovedeme ocenit i proto, že velká část naší práce se odehrává nad listinami a obrazovkou počítače.

Moc dobře vám rozumím. Mimochodem součástí vaší práce je také sledování aktuální legislativy. Prostřednictvím tohoto příslovečného můstku se chci dostat k poslední novele zákona o zadávání veřejných zakázek, kterou jsme již spolu naťukli. Jak ji hodnotíte? V praxi se, pokud vím, objevily pochybnosti o její aplikovatelnosti.

Jedná se o novelu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, která nabyla účinnosti už 1. 1. 2021. Jednoduše řečeno, všichni veřejní zadavatelé, tedy i obce a jejich příspěvkové organizace, jsou povinny zadávat veškeré veřejné zakázky v souladu se zásadami odpovědného zadávání: sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Jako problém se ukázal fakt, že zákon povinnosti stanovil poměrně vágně a zadavatelé si především zpočátku roku nebyli jisti, jak ustanovení na zakázky aplikovat. A upřímně řečeno, ani teď, o rok později, ještě v některých ohledech není zcela jasno a napjatě očekáváme, jakým směrem se bude ubírat rozhodovací praxe.

WhatsApp Image 2022-01-06 at 17-25-42

Koordinátoři jednotlivých služeb navštívili na podzim loňského roku Šumavu, průvodcem jim byl zdejší krajský manažer SMS ČR a pověřenec Roman Svoboda.

Našim čtenářům neuniklo, že vyznat se ve spletitých předpisech pomáháte i prostřednictvím vzorů, které mohou obce využít. Jaké vlastně nabízíte a k čemu samosprávám nejlépe poslouží?

Vzorovou zadávací dokumentaci obcím poskytujeme už od počátku fungování projektu. Vypracovali jsme dokumenty pro zakázku malého rozsahu a pro zjednodušené podlimitní řízení, které pravidelně aktualizujeme. Pokud se obec rozhodne administrovat zakázku vlastními silami, má k dispozici vzorové dokumenty, a to od samotné výzvy a zadávací dokumentace přes její veškeré přílohy až po podklady pro komisi, která bude hodnotit a posuzovat obdržené nabídky.

Samosprávy na to tedy díky vám nejsou samy a já vím, že na administraci zakázek nejste sama ani vy. Na závěr si proto dovolím dotaz týkající se složení vašeho týmu. S kým se mohou vaši klienti setkat?

V průběhu mého působení v SMS-služby se poptávka po našich službách zvýšila násobně. I proto jsme tým postupně doplňovali o kolegy, kteří zajišťují jednotlivé úkony. Mým hlavním úkolem je pak především poskytnout kolegům odbornou podporu a dohlížet na kvalitu našich výstupů. Víc očí prostě víc vidí… Náš tým se aktuálně skládá nejen z právníků, ale také z lidí, kteří mají dlouholeté osobní zkušenosti z prostředí samospráv: najdete mezi námi třeba bývalého starostu, ale i současné zastupitele. A právě to podle mého názoru představuje naši velkou přednost a výhodu, které si cením já, ale hlavně obce, jimž se zakázkami pomáháme. Najít společnou řeč se nám daří a za to jsem moc ráda.

Ať se vám i vašemu týmu nadále daří!

Marie ŠulákováZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení