Často se ptáte, zda je zadavatel povinen za účelem otevírání obálek či hodnocení a posouzení nabídek pro veřejnou zakázku malého rozsahu jmenovat komisi. Má zadavatel takovou povinnost? A z jakých předpisů vyplývá?

Na úvod je třeba vysvětlit, že komise je možné ustavit pro dva případy: pro otevírání obálek s nabídkami a dále pro posouzení a hodnocení nabídek. Tentokrát se zaměříme na proces otevírání obálek s nabídkami.

Zákon povinnost ustanovit výběrovou komisi neřeší. Ale…

Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, (dále jen zákon) pro administraci veřejné zakázky malého rozsahu (dále jen VZMR) ukládá čtyři známé zásady. Podrobněji se však tímto typem řízení nezabývá. Tudíž ani neřeší povinnost ustanovit výběrovou komisi. Přesto se odborníci shodují, že vzhledem k transparentnosti je vhodné tuto komisi jmenovat. Povinnost jmenovat komisi a počet jejích členů může stanovit obecní směrnice pro zadávání VZMR (pokud zadavatel takovou směrnicí disponuje), v případě dotované veřejné zakázky pak smí takový postup nařizovat i poskytovatel dotace.

Kdo je členem komise?

Komise pro otevírání nabídek i jejich hodnocení může mít totožné složení, anebo mohou být i dvě různé komise. Členy komise obvykle jmenuje starosta, případně rada nebo zastupitelstvo. Jmenovanými členy bývají zastupitelé, radní a další osoby, například odborníci ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Současně nesmí být ve střetu zájmů a toto stvrzují čestným prohlášením.

Výstupem je protokol o otevírání nabídek

Komise pro otevírání obálek by se měla sejít bez zbytečného odkladu po skončení lhůty pro podání nabídek. Kontroluje počet doručených nabídek ve stanoveném termínu a další náležitosti, jako je uzavřená obálka, název veřejné zakázky a další náležitosti, které si zadavatel stanovil v zadávací dokumentaci. Výstupem z jednání komise je protokol o otevírání nabídek. Tím úkol komise pro otevírání obálek končí. Hodnocení a posouzení nabídek může proběhnout vzápětí anebo v pozdějším termínu. Více o hodnocení a posouzení nabídek naleznete v lednovém čísle zpravodaje.  

Lenka Albertová
administrátorka veřejných zakázekZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení