Výzva směřuje i na rekonstrukce veřejných budov.
Dlouho očekávaná výzva Ministerstva pro místní rozvoj na podporu rozvoje regionů byla právě vyhlášena. Výzva je zaměřena na následující oblasti: 
 
DT A - PODPORA OBNOVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
 • Uznatelné náklady: obnova stávajících místních komunikací uvedených v pasportu místních komunikací, vč. parkovacích zálivů a mostních objektů 
 • Výše dotace: celkem 50 % uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč) 
 • Bodové zvýhodnění: menší počet obyvatel, realizace v HSOÚ, připravenost projektu, stupeň poškození místní komunikace, návaznost na občanskou vybavenost, zanesení v IS projektových záměrů
 • Neuznatelné nákladyvybudování nové místní komunikace, výstavba a obnova účelových komunikací a chodníků, veřejné osvětlení, dopravní značení, doprovodná zeleň 
DT E - REKONSTRUKCE A PŘESTAVBA VEŘEJNÝCH BUDOV
 • Uznatelné náklady: obnova veřejných budov (kulturních domů, obecních úřadů, knihoven a školních budov) formou rekonstrukce, přestavby nebo přístavby (prvky vedoucí k energetickým úsporám pouze do 40 % uznatelných nákladů), jejichž provoz je hrazen z obecního rozpočtu 
 • Výše dotace: celkem až 80 % uznatelných nákladů (min. 500 tis. Kč, max. 10 mil. Kč) 
 • Bodové zvýhodnění: menší počet obyvatel, realizace v HSOÚ, připravenost projektu, podíl spolufinancování, přínos pro obec (využití budovy), stav budovy, zanesení v IS projektových záměrů 
 • Neuznatelné náklady: nová výstavba, nábytek a vybavení budov, přístupové cesty (chodníky, komunikace), parkoviště, budovy či prostory určené pro bydlení, hasičské zbrojnice
Podmínky pro podání žádosti jsou:
 • mít zpracovaný strategický rozvojový dokument platný po dobu realizace projektu 
 • podat lze pouze jednu žádost o dotaci do jednoho dotačního titulu 
 • akci nelze zahájit před podáním žádosti o dotaci 
 • primárním cílem akce nesmí být pouze energeticky úsporná opatření (relevantní u DT-E)
 • ukončení fyzické realizace nejpozději do 30.11.2024 
Pro podání žádosti o dotaci bude nutné disponovat:
 • projektovou dokumentací nebo technickým popisem záměru (pokud projektová dokumentace není dle stavebního zákona potřeba)
 • rozpočtem akce
 • pravomocným stavebním povolením nebo finální žádostí předloženou na stavební úřad - pokud relevantní
Příjem žádostí probíhá do 5. 6. 2023. Jedná se o kolovou soutěžní výzvu, tudíž bude potřebné získat co nejvyšší počet bodů. 
 
V rámci našich služeb můžeme nabídnout kompletní řízení dotačních projektů. V případě zájmu o administraci žádosti o dotaci se na nás neváhejte obrátit na e-mailu dotace@smscr.cz. S přípravou Vaší žádosti Vám rádi pomůžeme. 


ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení