SFPI vyhlásil výzvu zaměřenou na podporu revitalizace brownfieldů.

Zveřejňujeme informaci o vyhlášení výzev SFPI zaměřených na PODPORU REVITALIZACE BROWNFIELDŮ. Brownfieldem se rozumí pozemek (nebo soubor pozemků) a stavba na tomto pozemku, která není způsobilá sloužit stanovenému účelu a není k tomuto účelu využívána.

 
Příjem žádostí probíhá od 20.2.2023 do 20.4.2023 a pro získání dotace bude potřebné získat co nejvyšší počet bodů. Výše dotace je výzvami stanovena od 3 mil. Kč až do 500 mil. Kč 
 
Dotaci bude možné použít na: 
  • stavební úpravy či nástavby budov, které jsou součástí brownfieldu, za účelem vzniku občanského vybavení (dotace 3 - 500 mil. Kč) 
  • demolici stavby a provedení nové stavby na území brownfieldu, za účelem vzniku občanského vybavení (dotace 30 - 500 mil. Kč) 
  • demolici stavby s následným vytvořením lesu/lesoparku bez mobiliáře (dotace 3 - 30 mil. Kč) 
Za občanské vybavení lze považovat vzdělávání, výchovu nebo sport (např. školy, školky, hřiště), kulturu (např. knihovny, kulturní domy, muzea), sociální služby (např. stacionáře, azylové domy), zázemí IZS (např. hasičské zbrojnice), zázemí veřejné správy (např. služebna policie, kanceláře úřadu) nebo zdravotní služby (např. ordinace lékaře). Podíl hospodářského využití (nabízení zboží a služeb na trhu) na celkové roční kapacitě občanského vybavení nesmí přesáhnout 20 %. 
 
Nejméně 90 % dotace musí být použito na náklady zajišťující energetické úspory (zejména zateplení stěn, střechy, podlahy, výměna oken, vnější stínící prvky, zdroj vytápění, fotovoltaické panely, otopná soustava, zelené střechy, technologie pro akumulaci a rozvod šedých a srážkových vod aj.). Zbylých 10 % nákladů lze použít na ostatní náklady spojené s revitalizací budovy. Z dotace nebude možné hradit DPH. Revitalizací musí být dosaženo zlepšení o minimálně dvě klasifikační třídy energetické náročnosti budov.
 
K žádosti o dotaci budete potřebovat:
  • Znalecký posudek zpracovaný znalcem v oboru stavebnictví prokazující, že stavba není způsobilá sloužit stanovenému účelu 
  • Projektovou dokumentaci revitalizace 
  • Položkový rozpočet revitalizace 
  • Průkaz energetické náročnosti budovy pro stav před realizací i po realizaci projektu 
  • Pravomocné povolení od stavebního úřadu 
  • a další stanovené výzvou.
Pokud Vás výše uvedené informace zaujaly a máte zájem o administraci žádosti o dotaci, neváhejte nám na tento e-mail odpovědět. Administraci Vašeho projektu jsme připraveni zajistit. 
 
Ing. Tereza Urbánková
dotační specialistka


ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení