Mgr. Ing. Lenka Matějová, Ph.D., koordinátorka pověřenců SMS-služby

Do mezirezortního připomínkového řízení vstoupil v minulých dnech návrh zákona o ochraně oznamovatelů. Zákon nejenže transponuje evropskou směrnici o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, ale také doplňuje chybějící prvky ochrany oznamovatelů do českého právního řádu. Cílem navrhované právní úpravy je umožnit pracovníkům v soukromém i veřejném sektoru bezpečně podat oznámení v rámci povinně zřizovaných interních mechanismů. Povinnost zavést oznamovací systém však mají podle návrhu jen některé obce a jejich příspěvkové organizace. 

Česká republika měla do poloviny prosince minulého roku přijmout zákon, který by do právního řádu transponoval směrnici Evropského parlamentu a Radu (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen Směrnice). To se ovšem nepodařilo a výsledkem byl značný chaos mezi samosprávami, které tápaly, zda  povinnost zavést vnitřní oznamovací systém mají, či nikoliv. Extenzivním výkladem přímého účinku netransponované Směrnice se navíc oháněla řada firem, které obce a města bombardovaly svými nabídkami, často šlo ale o nepodložené fámy. 

Ministerstvo spravedlnosti jako hlavní gestor pro oblast ochrany oznamovatelů v reakci na tehdejší situaci vytvořilo metodiku, která do této problematiky alespoň trochu vnášela jasno. Metodika vycházela ze stanoviska, že  povinností jsou zproštěny obce s méně jak 10 000 obyvateli a jejich příspěvkové organizace. SMS ČR tehdy uspořádalo webinář, na kterém se snažilo samosprávy upokojit a šířícím se fámám čelit. 

Hranice uvedená v citované metodice se promítla i do současného návrhu zákona. Povinnost zavést  vnitřní oznamovací systém budou mít na poli veřejné správy ti, kteří jsou veřejnými zadavateli podle zákona upravujícího zadávání veřejných zakázek s výjimkou:

  • příspěvkové organizace územního samosprávného celku zaměstnávající v uplynulém kalendářním čtvrtletí v průměru méně než 50 zaměstnanců a 
  • obce s méně než 10 000 obyvateli.

Přitom u obcí, které spadají pod výjimku, se nebude zkoumat počet zaměstnanců. Počet obyvatel, a tedy hranice rozhodná pro splnění uvedené povinnosti zavést vnitřní oznamovací systém bude určován podle metodiky sčítání obyvatel Českého statistického úřadu. Za obyvatele se budou považovat osoby s trvale přihlášeným pobytem v dané obci bez ohledu na jejich státní občanství. Příspěvkové organizace, které zaměstnávají méně než 50 zaměstnanců, budou mít výjimku bez ohledu na počet obyvatel či zaměstnanců zřizovatele.

Pokud tedy v této podobě zákon projde legislativním procesem, většina obcí a měst ani jejich příspěvkových organizací nebude muset vnitřní oznamovací systém zřizovat. Samosprávám a školám, kterých se připravovaná novinka dotkne, jsme připraveni pomoci: kontaktní osobou je Mgr. Ing. Lenka Matějová, PhD., kterou zastihnou na e-mailové adrese lenka.matejova@sms-sluzby.cz nebo na telefonu 724 595 111.  ZVEME VÁS NA NAŠE WEBINÁŘE
PRO OBCE A ŠKOLY

SMS ČR Vzdělávání je tu pro vás

Přístupné a srozumitelné vzdělávání v širokém spektru témat? To je projekt SMS ČR Vzdělávání, v rámci kterého nabízíme online i prezenční kurzy pro obce i školy. 

Těšíme se na viděnou!

 

 

 

 

SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení