SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

 

Činnost Právní poradny pro školy koordinuje Mgr. Tereza Kostková.

Žákem naší školy je autistický chlapec (momentálně žák 5. třídy), který má SPC potvrzeno vyšší IQ, od mého nástupu není den, kdy bych neřešila jeho agresivní chování vůči dětem i dospělým. Vystřídalo se u něj více než 10 asistentů. Proběhly dvě případové konference, osloveno bylo mnoho odborníků, situace se řešila i s ČŠI, od září má svou vlastní paní učitelku - speciální ped., SPC nařídilo žáka zařazovat do třídy opět od ledna. Bohužel agrese se znovu začala stupňovala a jeho chování nelze "přečíst". Proto od ledna začali rodiče školy (jsme pouze malá malotřídní škola) podávat stížnosti nebo prosby o řešení situace. Děti se bojí chodit do školy, na WC, mají modřiny a před chlapcem se schovávají. Maminka chlapce-autisty tvrdí, že se takto agresivně chová pouze ve škole. Myslím, že jsme učinili již veškeré kroky, ale situaci již nelze vzhledem k inkluzi více udržet. Ve spolupráci se zástupkyní maminky chlapce přemýšlíme jak šetrně mámu připravit na tuto vyhrocenou situaci, aby nedošlo k nedorozumění, již teď je vyčleněna i mezi občany obce... situaci bere jako napadání. Myslím, že je potřeba seznámit se více se všemi okolnostmi. Proto jen takto krátce. Chápu inkluzi, pracovala jsem spoustu let v Integrované škole a děti s autismem znám, ale takto "osamocenému" chlapci už opravdu neumím pomoci - vzhledem k bezpečnosti všech dětí ve škole.

Jak bychom se měli jako škola zachovat, abychom neporušili žádné právní předpisy? Chceme také vybrat citlivý přístup jak pro chlapce, tak pro jeho rodiče.

Z popisu je zjevné, že situace je nesmírně náročná a vyžaduje citlivý a komplexní přístup. Pro další řešení této situace doporučujeme pokračovat v konzultacích s odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a dalších podstatných oborů. Dále doporučujeme zaslat zprávy od rodičů dětí Speciálně pedagogickému centru (SPC), České školní inspekci (ČŠI) i dalším relevantním institucím a požádat je o radu ohledně dalšího postupu. Zároveň doporučujeme udržovat pravidelnou a otevřenou komunikaci s rodiči žáka - zdůrazňovat, že primárním cílem je zajištění bezpečnosti všech dětí a nalezení dlouhodobého a udržitelného řešení. V neposlední řadě doporučujeme informovat i ostatní rodiče o opatřeních, která se podnikají.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení