SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Žákem naší školy je autistický chlapec (momentálně žák 5. třídy), který má SPC potvrzeno vyšší IQ, od mého nástupu není den, kdy bych neřešila jeho agresivní chování vůči dětem i dospělým. Vystřídalo se u něj více než 10 asistentů. Proběhly dvě případové konference, osloveno bylo mnoho odborníků, situace se řešila i s ČŠI, od září má svou vlastní paní učitelku - speciální ped., SPC nařídilo žáka zařazovat do třídy opět od ledna. Bohužel agrese se znovu začala stupňovala a jeho chování nelze "přečíst". Proto od ledna začali rodiče školy (jsme pouze malá malotřídní škola) podávat stížnosti nebo prosby o řešení situace. Děti se bojí chodit do školy, na WC, mají modřiny a před chlapcem se schovávají. Maminka chlapce-autisty tvrdí, že se takto agresivně chová pouze ve škole. Myslím, že jsme učinili již veškeré kroky, ale situaci již nelze vzhledem k inkluzi více udržet. Ve spolupráci se zástupkyní maminky chlapce přemýšlíme jak šetrně mámu připravit na tuto vyhrocenou situaci, aby nedošlo k nedorozumění, již teď je vyčleněna i mezi občany obce... situaci bere jako napadání. Myslím, že je potřeba seznámit se více se všemi okolnostmi. Proto jen takto krátce. Chápu inkluzi, pracovala jsem spoustu let v Integrované škole a děti s autismem znám, ale takto "osamocenému" chlapci už opravdu neumím pomoci - vzhledem k bezpečnosti všech dětí ve škole.

Jak bychom se měli jako škola zachovat, abychom neporušili žádné právní předpisy? Chceme také vybrat citlivý přístup jak pro chlapce, tak pro jeho rodiče.

Z popisu je zjevné, že situace je nesmírně náročná a vyžaduje citlivý a komplexní přístup. Pro další řešení této situace doporučujeme pokračovat v konzultacích s odborníky z oblasti speciální pedagogiky, psychologie a dalších podstatných oborů. Dále doporučujeme zaslat zprávy od rodičů dětí Speciálně pedagogickému centru (SPC), České školní inspekci (ČŠI) i dalším relevantním institucím a požádat je o radu ohledně dalšího postupu. Zároveň doporučujeme udržovat pravidelnou a otevřenou komunikaci s rodiči žáka - zdůrazňovat, že primárním cílem je zajištění bezpečnosti všech dětí a nalezení dlouhodobého a udržitelného řešení. V neposlední řadě doporučujeme informovat i ostatní rodiče o opatřeních, která se podnikají.

 


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení