SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Na základě (ústních) informací od rodičů jsem jako ředitelka školy byla upozorněna, že zaměstnankyně (třídní učitelka) rozesílá formou zpráv v systému Bakaláři rodičům zprávy, ze kterých vyrozuměli, že je z mé strany paní učitelka šikanovaná. Protože jsem zároveň administrátor systému Bakaláři naší školy, nahlédla jsem do korespondence paní učitelky s rodiči a zjistila, že se informace zakládá na pravdě, že navíc poškozuje dobré jméno školy a napadá práci starší kolegyně.

Při ústním jednání s paní učitelka, kde jsem ji předala "upozornění na neetické chování a neprofesionální přístup vztahující se k vykonávané práci" jsem jí sdělila, že to lze dokumentovat právě zprávami v systému Bakaláři. Tyto zprávy jsem nikde nezveřejnila a nepoužila. Ostatní učitelé mi sdělili, že vždy když píšou zprávu objeví se informace, že zprávy nelze považovat za soukromé (viz PrintScr v příloze).

Paní učitelka mi zaslala níže uvedený e-mail s odvoláním na svého advokáta. Mám tedy dotaz, zda jsem porušila její práva.

 

Pan advokát má nepochybně pravdu, pokud jde o e-mailové schránky. E-mail je podle judikatury považován za jiné sdělení ve smyslu zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákona, což je dáno jedinečností přístupu adresátů.

E-mailová zpráva je jiným dokumentem, a to dokumentem uchovávaným v soukromí, neboť každá e-mailová schránka, do níž jsou doručovány zprávy, je chráněna jedinečným přístupovým heslem a samotné e-maily jsou uchovávány na serverech, ke kterým nemají neoprávněné osoby přístup.1

To ovšem není případ Bakalářů, což je školní systém, kde jsou odstupňované přístupy, a ředitelka má jako nejvyšší administrátor systému přístup ke všem zprávám. Na tento systém proto nelze nahlížet stejně jako na e-mailové schránky.

______________

1    Usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 21. 4. 2021, sp. zn. 6 Tdo 148/2021.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení