SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Prosím o prověření, jak je to s názvem školy. Kde všude musí být součástí „příspěvková organizace“? Na dokumentech, razítku, v rejstřících? Jak mít název uveden ve zřizovací listině?

Ustanovení § 132 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ukládá právnickým osobám povinnost označit v názvu jejích právní formu. Název školy by tedy měl obsahovat také dodatek “příspěvková organizace“.

Žádný zákon však nevymezuje, kde všude by se měl tento dodatek používat. Pro podobu dokumentů, které škola vydává (např. rozhodnutí ve správním řízení), nejsou stanovena žádná pravidla s ohledem na označení školské právnické osoby. Stejně tak je tomu v případě razítek.

Do veřejného rejstříku (v případě školské právnické osoby tedy obchodního rejstříku) se zapisuje údaj o názvu právnické osoby a forma právnické osoby - § 25 odst. 1 písm. a), písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ve spojení s § 27 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Název a právní forma se tedy zapisují odděleně.

V požadavcích kladených na zřizovací listinu (§ 125 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání) je obsažen pouze název školské právnické osoby, nikoli její právní forma. Jestliže je však ve zřizovací listině součástí názvu označení “příspěvková organizace“, mělo by být toto označení užíváno minimálně v úředním styku.

To, kde by měl být dodatek “příspěvková organizace“ uveden, není zákonem stanoveno a je na uvážení, kde bude použit a kde nikoliv, pokud je však toto označení použito ve zřizovací listině, mělo by být užíváno v úředním styku.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení