SMS-služby provozují pro klienty svých pověřenců z řad škol bezplatnou právní poradnu, v níž působí odborníci s rozsáhlou teoretickou i praktickou zkušeností.

Právní poradna pro školy se věnuje všem typům právních problémů, se kterými se vedení škol při své činnosti setkává.

Oslovit ji můžete na adrese skolavpravu@sms-sluzby.cz

Odpovědi na položené dotazy zpracováváme obvykle ve lhůtě 5 pracovních dnů.

Právní poradna pro školy je zajišťována ve spolupráci s AK Tycová a partneři.

skolavpravu@sms-sluzby.cz

Členka stávající školské rady jmenovaná zřizovatelem byla na základě výsledků konkursního řízení jmenována ředitelkou školy, a tudíž nemůže vykonávat svou funkci ve školské radě. Prosím o informaci, jak v této situaci dále postupovat.

Školská rada je orgán, který má ve vztahu ke škole určité pravomoci. Počet jeho členů určí zřizovatel, musí však vždy být dělitelný třemi. Jednu třetinu jmenuje zřizovatel, jednu třetinu volí zástupci pedagogických pracovníků a jednu třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků. Členem školské rady nemůže být ředitel školy (§ 167 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání).

Funkční období školské rady je tříleté. Před skončením funkčního období může však funkce člena školské rady zaniknout také jedním ze způsobů uvedených v § 167 odst. 9 školského zákona. Mezi tyto důvody patří také skutečnost, že se stávající člen školské rady stane ředitelem školy [§ 167 odst. 9 písm. b) školského zákona]. Ve Vašem případě tedy zanikne funkce členky, která se stala ředitelkou školy, ke dni, ke kterému byla jmenována ředitelkou školy.

Pokud takto funkce člena zanikne, konají se doplňovací volby, které provede ta skupina, která daného člena do školské rady zvolila. Nový člen bude tedy jmenován zřizovatelem, vzhledem k tomu, že členka, jejíž funkce zaniká, byla jmenována právě zřizovatelem. Doplňovací volba (nebo v případě zřizovatele jmenování) probíhá v souladu s volebním řádem do školské rady. Funkční období člena, který byl takto doplněn, končí spolu s tříletým funkčním obdobím ostatních členů rady – je tedy doplněn jen na zbývající čas funkčního období, celá školská rada se následně obmění společně.


SMS ČR Vzdělávání
Vzdělávací kurzy
pro obce a školy
Na začátek stránky

Tyto webové stránky používají ke svému fungování soubory cookies.
Kliknutím na tlačítko "Povolit všechny cookies" nám umožníte použití cookies pro analytické a marketingové účely. Pokud chcete přijmout používání pouze nezbytně nutných cookies, klikněte na tlačítko "Odmítnout volitelné cookies". Kliknutím na odkaz "Podrobné nastavení" máte možnost si cookies nastavit podle sebe a případně vybrat souhlas k těm typům cookies, které nejsou nezbytné pro fungování webu.

Podrobné nastavení